#
#
#
#
#

Navigácia

Výber jazyka

Obsah

1

Poslaním kroniky je ochrana kultúrno-spoločenského a historického dedičstva mesta zachovaním informácií celomestského významu pre potreby súčasných i budúcich generácií. Kronika prispieva k rozvoju spoločenského a historického povedomia obyvateľov mesta a k vhodnej prezentácii života mesta v rámci širšieho spoločenského kontextu.

*****************************************************************************************************

Kroniky mesta Hnúšťa 

Pamätná kniha

Kronika 1939 - 1951

Kronika 1969 - 1971

Kronika 1971 - 1979

Kronika 1990 - 1991

Kronika 1994 - 1998

Kronika 1998 - 2000

Kronika 2000 - 2003

Kronika 2005 - 2007

Kronika 2007 - 2008

Kronika 2010 - 2012

Kronika 2012 - 2013

Kronika 2014 - 2015

Kronika 2019

Kronika obce Brádno

Kronika 1958 - 1965

Kroniky obce Hačava

Kronika 1928 - 1955

Kronika 1956 - 1973

 

Kronika obce Likier

Kronika do roku 1960

 

Kronika obce Polom

Kronika 1969 - 1972

 

Kronika štátnej detskej opatrovni

Kronika 1945 - 1980