#
#
#
#
#

Navigácia

Výber jazyka

Obsah

BANSKÉ MÚZEUM

plagát

Banské múzeum predstavuje banícke dejiny mesta i regiónu. Jeho súčasťou je i vstup do nevyužívanej časti stále činnej bane, čo je slovenský unikát. Nové Banské múzeum je prístupné bezplatne, unikátom je vstup do činnej bane.

Banské múzeum Hnúšťa, situované v lokalite Mútnik pri ťažobnom areáli Gemerskej nerudnej spoločnosti (GENES), sa zameriava predovšetkým na históriu baníctva v regióne Gemer-Malohont, konkrétne na ťažbu a spracovanie rúd železa, neskôr mastenca a magnezitu. Múzeum ponúka aj expozíciu atraktívneho minerálu – pyritu, ľudovo nazývaného mačacie zlato. Pyrit sa v regióne Hnúšte vyskytuje ako sprievodný minerál v mastencovo – magnezitových ložiskách a práve tu sa našli najväčšie exponáty v rámci celého Slovenska.
 

Expozícia múzea disponuje značnou zbierkou baníckych predmetov, minerálov či exponátov odkazujúcich na históriu okolia mesta Hnúšťa. Celkový obraz interiéru obohacuje dioráma vstupu do banskej štôlne so žilou pyritu. Návštevníkov prevedie históriou aj zaujímavý dokumentárny film s unikátnymi zábermi podzemných štôlní. Súčasťou návštevy múzea je aj krátky vstup do hlbinných priestorov bane, v ktorej návštevníci prejdú 600 metrov.

Dvere múzea budú otvorené každú sobotu o 10:00 na jeden vstup. Sprevádzaný vstup do podzemia je potrebné si rezervovať minimálne dva dni vopred na telefónnom čísle 0907 318 119.

Bližšie info TU
 

STÁLA EXPOZÍCIA HISTÓRIE PRIEMYSLU V HNÚŠTI

Stála expozícia histórie priemyslu v Hnúšti

 

Sídli v takzvanom Lihánich dome na Klokočovej ulici a otvorená bola v roku 2022. Približuje banícku, drevársku, železiarsku, hutnícku a chemickú minulosť Hnúšte.

V múzeu sa nachádza vrátane fotografií okolo 600 exponátov a stále pribúdajú nové. Väčšina z nich pochádza zo súkromnej zbierky regionálneho historika a nadšenca dejín Hnúšte Mgr. Martina Pliešovského.

Vystavené artefakty sú z obdobia posledných 300 rokov, teda od 17. storočia po dnešok. Ide napríklad o rôzne zaujímavosti a výrobky niekdajšej železolejárne v Maši, Rimamuránsko-šalgotarjánskej účastinnej spoločnosti, chemickej firmy Dr. Blasberg, Slovenských lučobných závodov či Technickej gumy. Nezabudlo sa ani na menšie a už tiež zaniknuté prevádzky, ako drevospracujúci podnik Smrečina či firma Revi, ktorá v Hnúšti-Maši vyrábala palety.

V múzeu je ale zachytená aj priemyselná prítomnosť mesta, keďže návštevníci si tam môžu prezrieť výrobky firmy Versaco, ktorá pôsobí v miestnom priemyselnom parku a vyrába autopríslušenstvo.

Na návštevu múzea je potrebné objednať sa, ideálne niekoľko dní vopred. Kontaktnou osobou je spomínaný miestny historik Martin Pliešovský.

Kontakt: 0910 980 682, pliesovsky@centrum.sk

MÚZEUM SOCIALISTICKÝCH KURIOZÍT

múzeum socialistických kuriozít

Múzeum sa nachádza v priestoroch budovy amfiteátra v Hnúšti od roku 2013. Nie je to však tradičné múzeum so sklenenými vitrínami a poličkami s vyloženými exponátmi – priestory múzea sú navrhované ako 2-izbový byt v duchu minulej doby.

Zariadenie bytu pochádza od rôznych darcov, ktorí buď osobne alebo poštou dopĺňajú zbierku múzea. Hlavnou myšlienkou múzea je objektívne zachytiť život spred roku 1989.

WEB

Kontakt: 0948 001 086, stefan.horvath@rozvojgemera.sk