#
#
#
#
#

Výber jazyka

Obsah

Ján Valach  (22. 9. 1925 – 20. 11. 2019)


Ján Valach, umelec, dirigentUmelec, dirigent, organista, pedagóg a skladateľ

Profesor Ján Valach

Narodil sa 22.9.1925 v Hnúšti ako syn lekára, ktorý bol v roku 1938 poverený zriadením nemocnice v Hnúšti – Likieri. Hudobné základy získal v detstve od matky. Nakoľko riaditeľský byt bol dosť veľký a zvukovo izolovaný, v rodine Valachovcov štyria súrodenci /Ján, Miroslav, Viera a Blahoslav/ mali dobré podmienky a možnosť rozvíjať svoje hudobné činnosti, postupom rokov aj za účasti rôznych iných študentov a dospelých. Bol to práve Ján, ktorý pre takto vzniknuté komorné a salónne ansámble skladal a upravoval potrebný repertoár. Hudobnú školu súrodenci navštevovali v neďalekom Tisovci, kde bol v tých časoch rozvinutý čulý kultúrny život. Tu vystupovali na rôznych koncertoch a v literárno-hudobných pásmach.

Pre hudobný vývoj Jána Valacha bol najvýznamnejším Walter Brachtel /vo Viedni erudovaný klavirista, čelista, huslista a teoretik/. Vďaka nemu získal J.V. formáciu, ktorá mu bola užitočná počas celej budúcnosti: pre organovú virtuozitu, štúdium opernej a symfonickej
literatúry, hru partitúr, pre prácu s vokálnymi a  inštrumentálnymi sólistami, so zbormi, pre komponovanie, improvizáciu ...

 

Po maturite v roku 1944 išiel študovať do Bratislavy súčasne medicínu, hru na organe a dirigovanie. Po úspešnom štúdiu v roku 1947 bol prijatý na prvú vysokú hudobnú školu v Prahe – Akadémiu múzických umení. Ako výnimočne nadaný študent študoval súčasne dva odbory /hru na organe a dirigovanie/, avšak musel prerušiť štúdium medicíny. Po ukončení vysokoškolského štúdia nastúpil v roku 1954 do bratislavskej opery SND ako korepetítor, neskôr asistent – dirigent a zbormajster. V rokoch 1954-1962 bol dirigentom Speváckeho zboru slovenských učiteľov a externým pedagógom na VŠMU v Bratislave. V dirigentskej súťaži, organizovanej Ministerstvom kultúry sa v roku 1956 v slovenskom kole umiestnil na prvom mieste. V kompozičných súťažiach Slovenského hudobného fondu v tomto čase získal ceny za mužské zbory. Na organových koncertoch a v rozhlase premiéroval rad diel slovenských a zahraničných skladateľov. Uskutočnil tiež prvé organové výchovné koncerty, ktorých sa v priebehu viacerých cyklov zúčastnilo niekoľko tisíc študentov. S Ivanom Sokolom natočil prvú gramofónovú platňu na slovenských historických organoch.

prof. jan valach

Od roku 1962 bol umeleckým šéfom a šéfdirigentom opery Divadla J.G.Tajovského v Banskej Bystrici a tiež profesorom kompozičných predmetov na Konzervatóriu v Žiline. Zaslúžil sa tiež o vznik pobočky Zväzu skladateľov v Banskej Bystrici. V opere naštudoval rad väčších diel. Najvýznamnejšia bola Krútňava Eugena Suchoňa, ktorú sa mu podarilo premiérovať s pôvodným záverom a nie s prekomponovaným podľa direktív politického vedenia. V roku 1967 dostal menovanie ako sólista organovej hry v Symfonickom orchestri v Káhire a ako profesor na tamojšom novootvorenom konzervatóriu. V tomto istom roku dostal ponuku od riaditeľa Kráľovskej flámskej opery v Antwerpách predviesť nejaké „české „ moderné dielo. Ján Valach doporučil „slovenskú“ Krútňavu, ktorej premiéra sa uskutočnila 6. apríla 1968 a to s takým nečakaným úspechom, že J.V. dostal novú zmluvu pre ďalšie reprízy. Suchoňove diela boli zaradené aj do programov symfonických koncertov s Antwerpskou
filharmóniou. Pracovný pobyt Jána Valacha v Belgicku na trvalý
zmenila skutočnosť, že v roku 1971 mu v rodnej krajine štát
odobral všetok majetok a vyhlásili ho za emigranta. Ako dirigent
a koncertný organista vystupoval vo významných svetových hudobných strediskách ako Londýn, Paríž, Strassburg, Brusel, Viedeň, Salzburg, Rím, Zürich, Berlín, Hamburg, Moskva, New York, Boston, Cleveland, Los Angeles... Zároveň bol menovaný za profesora dirigovania na Kráľovskom konzervatóriu v Gente a pre hru na organ na Akadémii v Bruseli. Zasadal tiež v porotách medzinárodných organových súťaží, prednášal o hudobno-pedagogických problémoch a viedol semináre o českej a slovenskej hudbe. Venoval sa tiež natáčaniu pre rozhlasové stanice, televízne programy, LP platní, CD nosičov a MG kaziet. Popri koncertnej a dirigentskej činnosti skomponoval aj rad vlastných skladieb: Suita Valariána, Apokalypsa, Laken-organová báseň, Koncert pre organ, Elisabeth-kantáta, Missa St.Elisabeth, Ewige Insel-kantáta, Baladická trilógia pre organ De klepper/De klok- mystické oratórium, Jaarkrans pre organ a klávesové nástroje, Organová verzia C.Franckovej Symfónie d-mol, Mosaik aus B-a-c-h a iné.

Ján Valach je človek, ktorý prešiel rôznymi zložitými životnými situáciami. Slovenský kultúrny život dlhé roky ignoroval jeho činnosť v zahraničí, nedoceňoval jeho záslužnú prácu za hranicami našej
vlasti, avšak napriek tomu svojou vytrvalosťou, húževnatosťou, láskou k hudbe a vierou sa prepracoval k veľkosti človeka,
ktorý zasvätil svoj všestranný talent šíreniu umeleckých hodnôt géniou minulosti i súčasnosti. V súčasnej dobe Ján Valach žije v Belgicku, napriek tomu sa zaujíma o hudobný život a hudobné školstvo na Slovensku. Skoro po dvadsiatich rokoch
exilu prvýkrát koncertoval v roku 1990 v Prahe a v roku 1992 bol pozvaný na Bratislavské hudobné slávnosti v Bratislave. Prvé ceny na Celoslovenskej súťaži žiakov ZUŠ na Slovensku v predmete hudobná náuka „Hnúšťanský akord“, ktoré nesú jeho meno, sponzoruje od roku 1998.

14. decembra 2019 sa v kostole Sint - Carolus Borromeus v Antwerpách zišli pozostalí, priatelia a osobnosti umeleckého sveta, aby dali posledné zbohom koncertnému organistovi, dirigentovi, skladateľovi a pedagógovi Dr. h. c. prof. Jánovi Valachovi – rodákovi a čestnému občanovi mesta Hnúšťa.

Podlomené zdravie a neúprosné pribúdanie rokov síce Jánovi Valachovi neumožnili viac osobných stretnutí so svojimi rodákmi, napriek tomu do posledných chvíľ v ňom pretrvala láska k rodnému mestečku, Rimave, Sincu a my budeme na neho s láskou i úctou spomínať. Česť jeho pamiatke!

Životnú a umeleckú dráhu Jána Valacha zachytáva knižná publikácia Gabriely Fussyovej A z tváre myseľ žiari..., ktorú vydal ViViT s.r.o. Kežmarok v roku 2005.