#
#
#
#
#

Navigácia

Výber jazyka

Obsah

Knižka A z tváre myseľ žiari...


Ján ValachKnižka A z tváre myseľ žiari... vznikla zo záujmu o umeleckú činnosť a tvorbu Jána Valacha – rodáka z Hnúšte, vynikajúceho umelca, dirigenta, organistu, pedagóga a skladateľa žijúceho v belgických Antwerpách, ktorého meno sa viaže k vedomostnej súťaži žiakov ZUŠ na Slovensku v predmete hudobná náuka „Hnúšťanský akord“, nakoľko je jej oficiálnym sponzorom už roky. Je človekom, ktorý prešiel rôznymi zložitými životnými situáciami. Slovenský kultúrny život dlhé roky ignoroval jeho činnosť v zahraničí, avšak on sa napriek tomu svojou vytrvalosťou a láskou k hudbe prepracoval k veľkosti človeka, ktorý zasvätil svoj všestranný talent šíreniu umeleckých hodnôt géniov minulosti i súčasnosti.

Knižka je Štátnym pedagogickým ústavom v Bratislave doporučená ako doplnkový knižný materiál pre žiakov umeleckých škôl, na hodinách hudobnej výchovy v ZŠ a osemročných gymnáziách, ale určená je pre všetkých milovníkov hudby bez rozdielu veku.

Kniha

Počet strán: 87
Cena publikácie: 199,-

Objednávky: RZ pri ZUŠ Hnúšťa
Nábrežie Rimavy 457
981 01 H n ú š ť a
tel.: 047 / 542 22 07
mobil: 0905 / 280 493
e-mail: zus@hnusta.sk