#
#
#
#
#

Výber jazyka

Obsah

Ocenenia   Mesta   Hnúšťa  občanom

1999   

CENA MESTA  :               MUDr. Přemysl Myška,  Kamil  Hübner

CENA PRIMÁTORKY :     Štefan Bukviar, Viera Karabínošová,  Ladislav Tököly

2000  

CENA MESTA :                Viera Cochová

CENA PRIMÁTORKY :     MUDr. Danka Myšková, Vladimír Ďurčo, Vojtech Koronczi, Konrád Pernich

2001   

ČESTNÉ OBČIANSTVO :  Ing. Karol Ujházi, MUDr. Viliam Ujházi

CENA MESTA :                 Ing. Pavel Koncoš,  MUDr. Blanka Fiľová

CENA PRIMÁTORKY :      Ján Bosý,  Samuel Klenovský,  Ing. Viliam Vadňal

2002   

ČESTNÉ OBČIANSTVO :  Michal Kališka

CENA MESTA :                 Emília Salaiová

CENA PRIMÁTORKY :      Ing. Eugen Migaľa ,  František Brož i.m., Štefan Bazovský

2003   

ČESTNÉ OBČIANSTVO :   Prof.   Ján  Valach

CENA MESTA :                  Eva Kováčová

CENA PRIMÁTORA :          Viera Migaľová, Michal Lumnitzer i.m.

2004   

ČESTNÉ OBČIANSTVO :   Prof.  Ing. arch. Ján  Antal

CENA MESTA :                  Mária  Bieláková              

CENA PRIMÁTORA:           Elena Sedláková,  Štefan Polčáni,  Emil Antal i.m.

2005   

KOLEKTÍVNA CENA:          FS SINEC  20. výročie  vzniku FS           

CENA PRIMÁTORA:           Anna  Huňová, Marta  Stejskalová, Ákoš  Matheides  i.m.

2006   

ČESTNÉ OBČIANSTVO :    MUDr. Anton Rákay

CENA MESTA :                   Marta  Lásková                                                               

CENA PRIMÁTORA:            Pavel Žigo st., Štefan Bobák, Miloš  Šramo  i.m.

UZNANIE PRIMÁTORA :      HEVI KLUB,  ECHO

PRIJATIA U PRIMÁTORA :   DYCHOVÁ HUDBA MESTA HNÚŠŤA          

2007   

ČESTNÉ OBČIANSTVO :     Akademický maliar Vladimír  Kadera

CENA MESTA :                     Ing. Slavomír  Bálint

CENA PRIMÁTORA:             Katarína  Hlinková, Vlasta Ráhlová, Ing. Gustáv  Knapp

Verejné  uznanie  za  zásluhy : Ondrej Maciak, Samuel Klenovský

ODOVZDÁVANIE  PLAKETY  PRIATEĽSTVA -  MESTO SAN NIKANDRO GARGANICO  TALIANSKO

OCENENIE ŽSS FOLKLÓRNEHO SÚBORU  SINEC  PRI PRÍLEŽITOSTI 20. VÝROČIA ZALOŽENIA

PRIJATIE U PRIMÁTORA :     Slovenský zväz včelárov ZO Hnúšťa

2008   

ČESTNÉ  OBČIANSTVO :      JUDr. Janka Laššáková                                                 

CENA MESTA :                       MUDr. Júlia Krnáčová

CENA PRIMÁTORA:               Jozef  Fábry, Jaroslav Piliarik, PaedDr. Vlasta Pliešovská, Ondrej  Pupala

KOLEKTÍVNA CENA:              ZUŠ a Mgr. Gabriela  Füssyová (10 rokov HA)

CENA ZA HUMÁNNY ČIN ROKA :  Ing. Zdenko Staho, Marek Miháľ, MUDr. Igor Tompoš, JUDr. Alena Ondrejová

2009   

CENA MESTA:                        Jarmila Parobeková,

CENA PRIMÁTORA :               Miroslav Piliš, Ondrej Pupala, Emil Hinka, PhDr. Ida Dúbravská

KOLEKTÍVNA CENA:               INTOCAST MAGNEZIT a. s. Hnúšťa

2010   

ČESTNÉ  OBČIANSTVO :        Ing. Jozef Kolesár                                                           

CENA MESTA:                         Adam Cibuľa, Dušan Ďubek, Jaroslav Benčík

CENA PRIMÁTORA :               MUDr. Ladislav Lebeda, Ján Kliment, Elena Bónová, Ján Huňa

KOLEKTÍVNA CENA:               PUR – STAV KB, s. r. o. Zvolen

2011   

ČESTNÉ  OBČIANSTVO :       Ing. Marica Zaliberová, Mgr. Koloman Zúrik

CENA MESTA:                        Iveta Hrivnáková

CENA PRIMÁTORA :              Ing. Anna Tóbiková

KOLEKTÍVNA CENA:              ZDRUŽENIE ZPOZ „Človek-človeku“

2012   

ČESTNÉ  OBČIANSTVO :       PhDr. Jolana Laznibatová, CsC.

CENA MESTA:                        Mgr. Marta Jurčová

CENA PRIMÁTORA :               Ľubomír Vach, MUDr. Mária Pilišová, Mária Kvetková

KOLEKTÍVNA CENA:              VOLEJBALOVÝ KLUB – 80. výročie založenia VK v Hnúšti

2013   

ČESTNÉ  OBČIANSTVO :       MUDr. Ivo Engler

CENA MESTA:                        Milan Dirbák     

CENA PRIMÁTORA:               MUDr. Ján Sýkora, Ing. Ladislav Gašpar, Mgr. Pavel Žigo,

KOLEKTÍVNA CENA:              DEDESO - sociálne zariadenie pre zdravotne postihnuté deti Hnúšťa   

ODOVZDÁVANIE KĽÚČOV OD BRÁN MESTA HNÚŠŤA -  Giuseppe de Cato, Jozef Stanislav Mrowka

2014  

ČESTNÉ  OBČIANSTVO  :       Mgr. Michal Jenča

CENA MESTA:                         Mgr. Štefan Rebo 

CENA PRIMÁTORA :               MUDr. Július  Migaľa

KOLEKTÍVNA CENA:               Mestská polícia Hnúšťa   

2015   

ČESTNÉ  OBČIANSTVO :        Pavel Branko

CENA MESTA:                         MUDr. Eva Farkašovská

CENA PRIMÁTORA :               Anna Moncoľová, pplk. Mgr. Marián Bodolló

KOLEKTÍVNA CENA:               YURA Slovakia Corporation, Hnúšťa

UZNANIE PRIMÁTORA :           T.Berčíková, J. Kyseľová, M.Migaľová, L. Németh, M. Urbánek, J. Piliarik

2016   

ČESTNÉ  OBČIANSTVO :        Prof. PhDr. Zuzana Stanislavová, CsC.,

CENA MESTA:                          Mgr. Oľga Boľfová

CENA PRIMÁTORA :                MUDr. Danka Knapová, MUDr. Viliam Fajd,

KOLEKTÍVNA CENA:               Futbalový klub ISKRA Hnúšťa

2017   

ČESTNÉ  OBČIANSTVO :         Prof. PhDr. Branislav Pupala

CENA MESTA :                         MUDr. Jozef Farkašovský

CENA PRIMÁTORA :                PharmDr. Vierka Sihelská

KOLEKTÍVNA CENA :               ŽSS SKALINY pri príležitosti 30. výročia vzniku

UZNANIE PRIMÁTORA :           Spevácka skupina pri KD Hnúšťa,  Anton Rapčan

2018   

ČESTNÉ  OBČIANSTVO :        Doc. Ing. Juraj Ďurove, PhD.

CENA MESTA :                         Mgr. Martin Pliešovský

CENA PRIMÁTORA :                Mgr. art. Ivana Sláviková, ArtD.

KOLEKTÍVNA CENA :               Športový klub TAEKWONDO, Poľovnícke združenie Polom

UZNANIE PRIMÁTORA :           Mgr. Štefan Majerský, Milan Tazberík, Ing. Ivan Migaľa, Jakub Prokop

Ocenenie za zásluhy za darcovstvo krvi: Mária Macháčková

Uznanie primátora mesta – poďakovanie za spoluprácu s MsP a mestom: Miroslava Hochmanová, Oxana Lukáčová, Anna Krankušová

2019  

ČESTNÉ  OBČIANSTVO :       Jozef Stanislaw  Mrówka

CENA MESTA :                         PhDr. Margita Féderová

CENA PRIMÁTORA :                Mgr. Jozef Trubíni

KOLEKTÍVNA CENA :               Divadelný súbor KATALPA

2022

CENA MESTA :                          Mgr. Michal Bagačka

                                                   MáriaZdechovanová

KOLEKTÍVNA CENA MESTA :    Súbor moderného tanca ECHO

                                                   Kolektív opatrovateliek mesta

CENA PRIMÁTORA :                  Ivan Miták

KOLEKTÍVNA CENA PRIMÁTORA:   OZ Horná Rimava

2023

ČESTNÉ OBČIANSTVO:           Eva Varhaníková

CENA MESTA :                          Jolana Trnavská

CENA PRIMÁTORA :                 Jana Paučová

                                                   Ján Kolesár

ČESTNÉ UZNANIE:                   Beáta Švergová

                                                   Pavel Ostrica

                                                   Valéria Šemetková