#
#
#
#
#

Výber jazyka

Obsah

Rimava


RimavaHnúšťou preteká rieka Rimava.
Je najdlhšou riekou na území okresu Rimavská Sobota s dĺžkou 90km.

Skladá sa z dvoch ramien. Tisovská Rimava vzniká sútokom Kačkavy, Strieborného a Rovnianského potoka. Do nej sa vlieva pri bývalej železiarni potok furmanec. Klenovská Rimava má žriedlo pod Klenovským Veprom. Pri Rimavskej Bani priberá Rimavicu. Iné prítoky sú malé bystriny a potôčky, ktoré sa na jar, v jeseni a pri väčších dažďoch značne rozvodnia. Najväčší prítok Rimavy je Blh, ktorý pramení vo vrchu Tŕstie a je osou Blžskej doliny. Je dlhý 50km a vlieva sa do Rimavy pri Rimavskej Seči.

Do Rimavy sa vlievajú aj rieky Gortva (má dĺžku 40km) pri Jesenskom a Mačkáš pri Rimavskej Seči. Obidve riečky pretekajú Cerovskou vrchovinou. Prietokom priberajú vody menších potôčikov.

Kaskady

 

 

 

 

 

 

Inundačné územie sa rozprestiera pozdĺž potokov v šírke 0,5 - 2km.

Údolia riek a potokov na hornom toku sú úzke, miestami zaklesnuté. Na strednom a dolnom toku sú kotlinovo rozšírené.

Vody Rimavy a pritekajúcich potokov sú čisté.
Žijú v nich pstruhy, lipne, jalce, mreny, šťuky a iné. Brehy Rimavy sú väčšinou regulované.
Je tu tíšina a raj pre rybárov, najmä v strednom toku.