#
#
#
#
#

Navigácia

Výber jazyka

Obsah

VÝZNAMNÉ BUDOVY A STAVBY MESTA

 

Mestský úrad 

mestský úrad

Budova obecného domu z roku 1906 sa nachádza na Francisciho ulici č. 74. ani po niekoľkých stavebných úpravách jej priečelie nikdy nezmenilo svoj pôvodný vzhľad a dnes slúži ako mestský úrad. V minulosti bol objekt využívaný ako hostinec, tančiareň, kaviareň a kinosála. Svoju funkciu plnil aj ako hotel Centrál a neskôr ako notársky úrad. Na budove je osadená pamätná tabuľa na počesť toho, že v nej sídlil počas SNP Revolučný národný výbor. Od roku 1984 je objekt zapísaný v registri Pamiatkového úradu SR o Národných kultúrnych pamiatkach pod číslom 3481.

 

Petrivaldského vila

petrivaldského vila

Vila lekárnika Petrivaldského stojí na Hlavnej ulici č. 385. Od r. 1998 patrí medzi pamiatkové objekty NKP pod číslom 11262. Dvojpodlažná budova je neoklasicistická, postavená okolo roku 1830. Pripomína pozostatky meštianskej architektúry, má typickú= vežičku a nepravidelný pôdorys. Je obložená piešťanskou pálenou tehlou, ktorá nesie signatúru UT (Uzsicskay Téglagyár). Lekárnikov otec vlastnil v pristavenej zadnej časti zariadenie na výrobu a plnenie sódovky, ktorá bola vtedy vychýreným nápojom. Plnila sa do 3 a 5 litrových nádob.

 

Sgrafito Detvanec

Sgrafito

Sgrafito Detvanec od akademického maliara Vojtecha Stašíka z roku 1957 je najväčším na Slovensku. Nachádza sa na bytovom dome na Ulici M. R. Štefánika 445. Vojtech Stašík žil v rokoch 1915 až 1978 a bol vnikajúci portrétista, grafik a ilustrátor, navrhoval a realizoval mozaiky, sgrafitá, nástenné maľby a vitráže. Portrétoval významné osobnosti slovenského literárneho, kultúrneho a politického života. Rád skúšal nové grafické techniky. Získal cenu Dunajského veľtrhu. Autor je známy aj pod pseudonymom Belo Klas.

 

Evanjelický kostol

evanjelický kostol

Klasicistický evanjelický kostol z roku 1808 stojí na mieste starého kostola s cintorínom zo začiatku 14. storočia. Stavba nového kostola sa začala už v roku 1804, pri búraní sa v starých múroch našli rôzne cenné zlaté predmety. Počas stavby nastali dlhotrvajúce dažde, ktoré všetko rozmočili. Zrútili sa stĺpy, ktoré držali centrálnu klenbu. Stena nového kostola spadla, a preto sa kostol dostaval až v roku 1808. Postavený bol aj oltár v novoklasicistickom slohu. V roku 1907 bol vysvätený vzduchový rúrkový organ. Kazateľnica v barokovom slohu pochádza zo starého kostola a bola postavený v 18. storočí. Vo veži sú tri zvony posvätené v roku 1924. Murovaný chór je situovaný na západnej strane interiéru. Oltár z roku 1886 je pseudoklasicistický. ECAV 

 

Rímsko-katolícky kostol

katolícky kostol

Klasicistický rímsko-katolícky kostol je z roku 1802, prvá kaplnka bola postavená v roku 1788. V roku 1803 sa pokračovalo v stavbe veže. Kostola farnosť boli zasvätené „Povýšeniu svätého kríža“, o kaplnku na západnej strane presbytéria bol zväčšený v roku 1906. Objekt má pristavanú sakristiu a kaplnku, veža je krytá zvoncovitou strechou. V západnej časti interiéru je murovaná empora. V rokoch 1905 až 1906 sa uskutočnila prestavba, kedy bolo prevedené zväčšenie kostola. Zrealizovala sa vnútorná maľba, zakúpili sa nové okná a celé kostolné zariadenia sa vymenilo za nové. Banskobystrické chrámové dielne dodali štyri nové oltáre a v roku 1928 bo zakúpený nový organ. 18.4.2008 sa na vežu kostola osadili vežové hodiny, ktoré sú riadené satelitom a ukazujú presný čas na všetky strany. Farnosť

 

Kaplnka s kryptou

kaplnkaNeorenesančná kaplnka s kryptou rodiny Fáyovej je dominantou hnúšťanského cintorínskeho vŕšku. Postavená bola v roku 1902 ako pohrebná kaplnka v novorenesančnom slohu. V minulosti bol objekt využívaný ako Dom smútku. Jej bloková stavba je doplnená o kopulovú strechu. Vstup je zdôraznený korintskými stĺpmi a v jeho kladí nad portálom bol kedysi nápis. Pod číslom 2614/1 je od 9.9.1970 evidovaná ako kultúrna pamiatka. 

 

Kamenné mosty

turecký mostKamenné jednoklembové mosty z obdobia okolo roku 1765. Z pôvodných troch kusov sa zachovali iba dva: kotlišský a mašiansky. Kotlišský most je v horšom stave, prekleňuje rieku Rimava približne 300 metrov od časti Maša, smerom na Hnúšťu. Mašiansky most sa nachádza priamo v miestnej časti Maša, je prekrytý novšou konštrukciou. Podľa legendy ich postavili Turci a preto sa medzi ľuďmi udomácnil názov „turecké mosty“. turecký most