#
#
#
#
#

Navigácia

Výber jazyka

Obsah

VOĽBY DO ORGÁNOV SAMOSPRÁVY OBCÍ 2018

______________________________________________________________________

VÝSLEDKY VO VOĽBÁCH DO ORGÁNOV SAMOSPRÁVY OBCÍ, KTORÉ SA KONALI DŇA 10. NOVEMBRA 2018 V MESTE HNÚŠŤA

______________________________________________________________________

 

ZOZNAM  ZAREGISTROVANÝCH  KANDIDÁTOV

pre voľby primátora mesta Hnúšťa

           Mesto Hnúšťa  u v e r e j ň u j e   podľa § 178 ods. 2 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zoznam kandidátov, zaregistrovaných pre voľby primátora mesta

Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľbu primátora mesta Hnúšťa 2018

 

ZOZNAM  ZAREGISTROVANÝCH  KANDIDÁTOV

pre voľby do Mestského zastupiteľstva v Hnúšti

            Mesto Hnúšťa  u v e r e j ň u j e   podľa § 173 ods. 2 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zoznam kandidátov, zaregistrovaných pre voľby do mestského zastupiteľstva podľa jednotlivých volebných obvodov :

Zoznam zaregistrovaných kandidátov do Mestského zastupiteľstva v Hnúšti 2018

 

V zmysle ust. 172 ods. (3)  a § 177 ods. (3) volebného zákona Mestská volebná komisia v Hnúšti vyhotovila Rozhodnutia o zaregistrovaní kandidátov do volieb pre primátora mesta Hnúšťa a do Mestského zastupiteľstva v Hnúšti. MVK vyzýva politické strany, koalície a nezávislých kandidátov, aby si rozhodnutie prevzali do 21. septembra 2018 do 10.00 hodiny v kancelárii č. 3 na poschodí mestského úradu. Ak politická strana alebo koalícia, alebo nezávislý kandidát neprevezmú rozhodnutie v ustanovenej lehote, považuje sa rozhodnutie za prevzaté.

______________________________________________________________________

Informácie pre kandidátov :


Plochy pred bytovým domom na ulici Hlavná - vyhradené mestom Hnúšťa na vylepovanie volebných plagátov, v termíne od 11.09.2018 budú k dispozícii kandidátom/kandidátkam na primátora/primátorku mesta i kandidátom/kandidátkam na poslancov/poslankyne mestského zastupiteľstva.
Okrem toho, pri zachovaní zásady rovnakého prístupu k hromadným informačným prostriedkom na podporu alebo prospech volebnej kampane, na internetovej stránke www.hnusta.sk je možné umiestniť v bloku Voľby do orgánov samosprávy obcí fotografiu kandidáta na funkciu primátora mesta a poslancov mestského zastupiteľstva.
Text z dôvodu zachovania rovnosti pre všetky kandidujúce politické strany, hnutia i koalície politických strán a nezávislých kandidátov musí byť v rozsahu najviac jednej písanej strany A 4 napísanej typom písma Arial alebo Times New Roman V 12. Fotografiu a text (v elektronickej podobe vo formáte .doc) je potrebné doručiť - na USB kľúči - do kancelárie č. 3 na poschodí Mestského úradu v Hnúšti, alebo elektronicky na adresu : msu@hnusta.sk do stredy 17. októbra do 14.00 hodiny.

______________________________________________________________________

 
Mesto Hnúšťa v súlade s § 169 ods. 3 zákona č. 180/2014 Z.z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zmien a doplnkov a v zmysle pokynov organizačno-technického zabezpečenia volieb    z v e r e j ň u j e    elektronickú adresu  na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do miestnej volebnej komisie a okrskových volebných komisií : podatelna@hnusta.sk

______________________________________________________________________

 

Odkazy na web stránku MV SR:

Informácie pre voliča Dátum a čas konania volieb, Právo voliť, Právo byť volený, Spôsob hlasovania

Informácie pre politické strany, politické hnutia a koalície Podanie kandidátnej listiny, Podmienky späťvzatia kandidátnej listiny, vzdania sa a odvolania kandidatúry, Delegovanie do volebných komisií

Informácie pre nezávislých kandidátov Podanie kandidátnej listiny, Podmienky vzdania sa kandidatúry

Volebná kampaň Informácie súvisiace s vedením volebnej kampane, Adresy webových sídiel transparentných účtov, správy o prostriedkoch vynaložených na volebnú kampaň

Tlačivá a vzory Tlačivá a vzory pre voľby a vedenie volebnej kampane

Správy

1

Výsledky vo voľbách do orgánov samosprávy obcí, ktoré sa konali dňa 10. novembra 2018 v meste Hnúšťa :

Počet voličov zapísaných v zoznamoch voličov 5598.
Počet voličov, ktorí sa zúčastnili na hlasovaní 2533.

Za primátora mesta bol zvolený Roman Lebeda, PhDr., nezávislý kandidát s počtom hlasov 1302.

Za poslancov Mestského zastupiteľstva boli zvolení : celý text

ostatné | 11. 11. 2018 | Autor: Správca Webu
1

Upozornenie pre zaregistrovaných kandidátov

Mesto Hnúšťa upozorňuje zaregistrovaných kandidátov do volieb primátora mesta a poslancov MsZ, že v sekcii Komunálne voľby je zverejnený oznam o možnosti informovania občanov o vlastnej kandidatúre prostredníctvom web stránky mesta. V stredu, 17.10.2018 o 14.00 hod., končí termín na využitie tejto možnosti. celý text

ostatné | 16. 10. 2018 | Autor: Správca Webu
1

Zoznam kandidátov na primátora mesta a poslancov MsZ v Hnúšti

Mesto Hnúšťa zverejnilo podľa § 178 ods. 2 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zoznam kandidátov, zaregistrovaných pre voľby primátora mesta a zoznam kandidátov, zaregistrovaných pre voľby do mestského zastupiteľstva podľa jednotlivých volebných obvodov. celý text

ostatné | 20. 9. 2018 | Autor: Správca Webu
.

Voľby do orgánov samosprávy obcí 2018

Predseda Národnej rady Slovenskej republiky rozhodnutím č. 203/2018 Z. z. zo dňa 10.7.2018 vyhlásil voľby do orgánov samosprávy obcí a určil deň ich konania na sobotu 10. novembra 2018, voľby sa konajú od 07.00 h do 22.00 h. celý text

ostatné | 10. 7. 2018 | Autor: Správca Webu