#
#
#
#
#

Navigácia

Výber jazyka

Obsah

Správy

o

Zverejnenie Zápisníc Okrskových volebných komisií NR SR 2023

Na základe splnomocnenia zákona zverejňujeme Zápisnice okrskových volebných komisií v meste Hnúšťa o priebehu a výsledku hlasovania vo voľbách do Národnej rady Slovenskej republiky celý text

ostatné | 2. 10. 2023 | Autor: Správca Webu
OZNÁMENIE O ČASE A MIESTE KONANIA VOLIEB 1

OZNÁMENIE O ČASE A MIESTE KONANIA VOLIEB

Pre občanov s trvalým pobytom na adrese Hnúšťa (adresa len "Hnúšťa") oznamujeme, že voľby do Národnej rady Slovenskej republiky sa budú konať 30.9.2023 v čase 7:00-22:00 hod. v obradnej miestnosti MsÚ Hnúšťa, Francisciho 74/2 Hnúšťa - volebný okrsok č. 2. celý text

ostatné | 6. 9. 2023 | Autor: Správca webu II
22

Oznámenie o rozdelení vyhradených plôch na umiestňovanie volebných plagátov pre politické subjekty kandidujúce vo voľbách do NR SR 2023

Mesto Hnúšťa v súlade so Všeobecne záväzným nariadením mesta Hnúšťa č. 143/2019 vyhradilo nasledovné rozmiestnenie tabulí na vyvesovanie volebných plagátov celý text

ostatné | 14. 8. 2023 | Autor: Správca Webu
p

Termín na delegovanie členov OVK

Oznámenie o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie doručí politická strana alebo koalícia v lehote do 21.8.2023 do podateľne MsÚ, prednostke úradu alebo elektronicky na zverejnené adresy. celý text

ostatné | 31. 7. 2023 | Autor: Správca Webu
o

Zverejnenie adries pre Voľby NR SR 2023

Zverejnenie e-mailovej adresy na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskových volebných komisií pre 8 okrskov v meste Hnúšťa a adresu na doručenie žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu celý text

ostatné | 21. 7. 2023 | Autor: Správca Webu
o

Voľba poštou

Kompetencie Voľby poštou pre obyvateľov, ktorí nemajú trvalý pobyt na území SR ( ale sú štátnymi príslušníkmi SR) alebo tí, ktorí sa v čase konania volieb budú zdržiavať mimo územia SR, prešli na MV SR celý text

ostatné | 19. 7. 2023 | Autor: Správca Webu
3

Voľby do Národnej rady SR 30.09.2023

Rozhodnutím predsedu Národnej rady Slovenskej republiky č. 204/2023 boli vyhlásené voľby do NR SR na 30. septembra 2023, v čase od 07.00 do 22.00 hodiny. Mesto vytvorilo 8 volebných okrskov. celý text

ostatné | 21. 6. 2023 | Autor: Správca Webu