#
#
#
#
#
#

Navigácia

Výber jazyka

Obsah

Výbory mestských častí

 

Výbor mestskej časti je iniciatívny a poradný orgán Mestského zastupiteľstva Mesta Hnúšťa. Výbor reprezentuje obyvateľov v mestskej časti a podieľa sa na samospráve mesta. 

Územná pôsobnosť výborov v rámci mestských častí sa určuje tak, aby výbor reprezentoval komunitu obyvateľov žijúcich na území so spoločnými historickými, kultúrnymi, sociálnymi, spoločenskými, ekonomickými a komunálnymi väzbami. Zároveň sa prihliada na potreby samotnej mestskej časti.

Členom výboru sa môže stať každý občan s trvalým pobytom v meste Hnúšťa, ktorý dovŕšil 18. rok fyzického veku a ktorý je bez obmedzení spôsobilý na právne úkony.

Pôsobnosť Výborov mestských častí upravuje Organizačný a rokovací poriadok Výborov mestských častí Mesta Hnúšťa.

V meste Hnúšťa pôsobia nasledovné výbory:

1. VMČ Hačava, Hačava - Skálie, Mútnik, Polom

2. VMČ Brádno

3. VMČ Maša

4. VMČ Skalica, Kotlište

5. VMČ Klokočova

6. VMČ 1. mája

7. VMČ Hliny

8. VMČ Nábrežie Rimavy, M. R. Štefánika

9. VMČ Kolónia

10. VMČ Likier 

 

 

Správy

1

POZVÁNKA na zasadnutie výborov MČ Brádno, MČ Likier

Výbory mestských častí Brádno a Likier, primátor mesta Vás pozývajú na zasadnutie výborov. celý text

ostatné | 19. 8. 2019 | Autor: Správca Webu
.

Harmonogram zasadnutí Výborov mestských častí

Primátor mesta pozýva členov VMČ i aktívnych občanov na úvodné stretnutia VMČ podľa nasledovného rozpisu: celý text

ostatné | 21. 3. 2019 | Autor: Správca Webu
logo

Poslanci zvolili členov Výborov mestských častí

Samospráva začne viac spolupracovať s občanmi. Až 94 aktívnych Hnúšťanov sa prihlásilo do Výborov mestských častí, ktoré zriadilo mestské zastupiteľstvo na návrh primátora mesta. Každá mestská časť bude mať po novom vlastný výbor, aby aj najmenšie mestské časti mali svoje zastúpenie. celý text

ostatné | 22. 2. 2019 | Autor: Správca Webu
#

Staňte sa členom Výboru vašej mestskej časti v meste Hnúšťa!

Zaujímate sa o dianie vo svojom okolí? Myslíte si, že máte čo povedať a že máte nápady ako skrášliť časť mesta, v ktorej žijete? Máte záujem sa pravidelne stretávať s primátorom a poslancami v neformálnej atmosfére, ale zároveň nechcete byť viazaní množstvom povinností? Staňte sa na 4 roky zástupcom vašej ulice/časti mesta vo Výbore mestskej časti. celý text

ostatné, náš tip | 15. 1. 2019 | Autor: Správca Webu