#
#
#
#
#
#

Navigácia

Výber jazyka

Obsah

Výzva na prípravu a predkladanie projektov v rámci participatívneho rozpočtu

na rok 2021 - INFO

********************************************************************************************************

Výbory mestských častí

 

Výbor mestskej časti je iniciatívny a poradný orgán Mestského zastupiteľstva Mesta Hnúšťa. Výbor reprezentuje obyvateľov v mestskej časti a podieľa sa na samospráve mesta. 

Územná pôsobnosť výborov v rámci mestských častí sa určuje tak, aby výbor reprezentoval komunitu obyvateľov žijúcich na území so spoločnými historickými, kultúrnymi, sociálnymi, spoločenskými, ekonomickými a komunálnymi väzbami. Zároveň sa prihliada na potreby samotnej mestskej časti.

Členom výboru sa môže stať každý občan s trvalým pobytom v meste Hnúšťa, ktorý dovŕšil 18. rok fyzického veku a ktorý je bez obmedzení spôsobilý na právne úkony.

Pôsobnosť Výborov mestských častí upravuje Organizačný a rokovací poriadok Výborov mestských častí Mesta Hnúšťa.

V meste Hnúšťa pôsobia nasledovné výbory:

1. VMČ Hačava, Hačava - Skálie, Mútnik, Polom

2. VMČ Brádno

3. VMČ Maša

4. VMČ Skalica, Kotlište

5. VMČ Klokočova

6. VMČ 1. mája

7. VMČ Hliny

8. VMČ Nábrežie Rimavy, M. R. Štefánika

9. VMČ Kolónia

10. VMČ Likier 

 

 

Správy

.

POZVÁNKA NA ZASADNUTIE VÝBORU MČ HLINY

Predseda Výboru MČ Hliny a primátor mesta Vás pozývajú na zasadnutie výboru MČ Hliny, ktoré sa bude konať
vo štvrtok 21. októbra 2021 o 16.30 hod. v kancelárii primátora mesta. celý text

ostatné | 15. 10. 2021 | Autor: Správca Webu
Pozvánka na zasadnutie Výboru MČ Likier 1

Pozvánka na zasadnutie Výboru MČ Likier

Predseda Výboru MČ Likier a primátor mesta Vás pozývajú na zasadnutie výboru, ktoré sa bude konať 28. septembra 2020, t. j. v pondelok, o 16.00 hod. v zasadacej miestnosti v Likieri č. 9. celý text

ostatné | 17. 9. 2020 | Autor: Miroslava Karasová
Pozvánka na zasadnutie Výboru MČ Skalica, Kotlište 1

Pozvánka na zasadnutie Výboru MČ Skalica, Kotlište

Predseda Výboru MČ Skalica - Kotlište a primátor mesta Vás pozývajú na zasadnutie Výboru MČ Skalica - Kotlište, ktoré sa uskutoční dňa 18. decembra 2019 t. j. v stredu o 16.30 hod. v kancelárii primátora mesta

celý text

ostatné | 11. 12. 2019 | Autor: Miroslava Karasová
logo

Pozvánka na zasadnutie Výboru MČ Hačava, Hačava - Skálie, Mútnik, Polom

Predsedníčka VMČ Hačava, Hačava - Skálie, Mútnik, Polom a primátor mesta Vás pozývajú na zasadnutie výboru MČ, ktoré sa bude konať dňa 5. decembra 2019 o 16.30. hod. v Kultúrnom dome v Hačave. celý text

ostatné | 28. 11. 2019 | Autor: Miroslava Karasová
logo

Pozvánka Výbor MČ Klokočova

Výbor MČ Klokočova a primátor mesta Vás pozývajú na zasadnutie výboru MČ Klokočova, ktoré sa bude konať
vo štvrtok 28. novembra 2019 o 16.30 hod. v zasadačke Mestského úradu v Hnúšti. celý text

ostatné | 21. 11. 2019 | Autor: Správca Webu
logo

Pozvánka výbor Maša

Predseda Výboru MČ Maša a primátor mesta Vás pozývajú na zasadnutie výboru MČ Maša, ktoré sa bude konať
v pondelok 11. novembra 2019 o 16.30 hod. v zasadačke Mestského úradu v Hnúšti.
celý text

ostatné | 4. 11. 2019 | Autor: Miroslava Karasová
logo

Pozvánka na zasadnutie Výboru MČ Hliny

Predseda Výboru MČ Hliny a primátor mesta Vás pozývajú na zasadnutie výboru MČ Hliny, ktoré sa bude konať
v stredu 13. novembra 2019 o 16.30 hod. v zasadačke Mestského úradu v Hnúšti.

celý text

ostatné | 4. 11. 2019 | Autor: Miroslava Karasová
logo

Pozvánka na zasadnutie výboru m.č. Nábrežie Rimavy, M.R. Štefánika

Predseda VMČ Nábrežie Rimavy a M.R. Štefánika a primátor mesta Vás pozývajú na zasadnutie výboru, ktoré sa bude konať v pondelok 21. októbra 2019 o 16.30 hod. v zasadačke Mestského úradu v Hnúšti. celý text

ostatné | 14. 10. 2019 | Autor: Miroslava Karasová
1

Pozvánka na zasadnutie VMČ 1. mája

Predseda VMČ 1. mája a primátor mesta Vás pozývajú na zasadnutie výboru, ktoré sa bude konať 2.10.2019 o 16.30 v zasadačke MsÚ v Hnúšti. celý text

ostatné | 24. 9. 2019 | Autor: Správca Webu
1

POZVÁNKA na zasadnutie VMČ Kolónia

Predseda VMČ Kolónia a primátor mesta Vás pozývajú na zasadnutie výboru, ktoré sa bude konať 24.9.2019 o 16.30 v zasadačke MsÚ v Hnúšti. celý text

ostatné | 20. 9. 2019 | Autor: Správca Webu
1

POZVÁNKA na zasadnutie výborov MČ Brádno, MČ Likier

Výbory mestských častí Brádno a Likier, primátor mesta Vás pozývajú na zasadnutie výborov. celý text

ostatné | 19. 8. 2019 | Autor: Správca Webu
.

Harmonogram zasadnutí Výborov mestských častí

Primátor mesta pozýva členov VMČ i aktívnych občanov na úvodné stretnutia VMČ podľa nasledovného rozpisu: celý text

ostatné | 21. 3. 2019 | Autor: Správca Webu
logo

Poslanci zvolili členov Výborov mestských častí

Samospráva začne viac spolupracovať s občanmi. Až 94 aktívnych Hnúšťanov sa prihlásilo do Výborov mestských častí, ktoré zriadilo mestské zastupiteľstvo na návrh primátora mesta. Každá mestská časť bude mať po novom vlastný výbor, aby aj najmenšie mestské časti mali svoje zastúpenie. celý text

ostatné | 22. 2. 2019 | Autor: Správca Webu
#

Staňte sa členom Výboru vašej mestskej časti v meste Hnúšťa!

Zaujímate sa o dianie vo svojom okolí? Myslíte si, že máte čo povedať a že máte nápady ako skrášliť časť mesta, v ktorej žijete? Máte záujem sa pravidelne stretávať s primátorom a poslancami v neformálnej atmosfére, ale zároveň nechcete byť viazaní množstvom povinností? Staňte sa na 4 roky zástupcom vašej ulice/časti mesta vo Výbore mestskej časti. celý text

ostatné, náš tip | 15. 1. 2019 | Autor: Správca Webu