#
#
#
#
#

Výber jazyka

Obsah

Výbor miestnej časti č.1: 

Hačava, Hačava - Skálie, Mútnik, Polom, Brádno

 

Členovia:

  • JUDr. Ivan Husman

  • Mariana Giertlová

  • Milan Posuch

  • Ondrej Borák

  • Jarmila Boráková

  • Bc. Zuzana Uhrinová

  • Mgr. Beata Bošelová

 

Zápisnice:

Zápisnica 22.5.2023