#
#
#
#
#

Výber jazyka

Obsah

Výbor miestnej časti č.2: 

Francisciho, 1. mája, Kotlište, Fučíkova, Skalica, Rad, Kotlištská, Jilemnického, Kraskova, Klokočova, Mierová, Banícka, Poľná, Sinecká, Hurbanova, Pokroku, Budovateľov, Mládeže, Vansovej, Š. M. Daxnera, Maša

 

Členovia:

  • Peter Vojtek

  • Milan Čajka

  • Bibiána Stieranková
  • Jolana Macháčková

  • Milan Krnáč

  • Marta Demeová

  • Milan Hruška

 

Zápisnice:

Zápisnica 23.5.2023