#
#
#
#
#

Navigácia

Výber jazyka

Obsah

Správy

prvá prechádzajúci
z 5
posledná

ilustračný obrázok

NÁVRH ZÁVEREČNÉHO ÚČTU MESTA HNÚŠŤA ZA ROK 2023

Hnúšťa, 11.6.2024 - Mesto Hnúšťa spracovalo údaje o rozpočtovom hospodárení za rok 2023 do záverečného účtu v zmysle § 16 ods. 1 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov. celý text

ostatné | 11. 6. 2024 | Autor: Správca Webu
#

SEKCIA CESTOVNÉHO RUCHU A KÚPEĽNÍCTVA ZMOS ZASADALA V HNÚŠTI

Hnúšťa,6.6.2024 - Členovia sekcie pod vedením predsedu sekcie primátora Piešťan Petra Jančoviča sa na pozvanie jedného z členov, primátora mesta Martina Pliešovského, stretli za účelom prerokovania dôležitých otázok a problémov, ktoré sprevádzajú oblasť cestovného ruchu na Slovensku. celý text

ostatné | 7. 6. 2024 | Autor: Správca Webu
.

UPOZORNENIE

Hnúšťa, 4.6.2024 - Vážení občania, oddelenie služieb mestského úradu oznamuje, že v stredu 5. júna 2024 bude vykonávať kosenie pri bytových domoch na ulici 1. mája. celý text

ostatné | 4. 6. 2024 | Autor: Správca Webu
#

V Petrivaldského vile výstava o včelárstve

Hnúšťa, 3.6.2024 - Včelárstvo a cielený chov včelstiev je taký starý ako ľudstvo samo. Ide pritom nielen o hospodársku, ale významnú spoločenskú činnosť. A to ukáže aj výstava, ktorú mesto pre vás pripravilo v spolupráci s Horehronským múzeom v Brezne, pod názvom V úli. celý text

ostatné | 3. 6. 2024 | Autor: Správca Webu
#

NA SLOVENSKOM NÁRODNOSTNOM STRETNUTÍ V MAĎARSKU

Hnúšťa, 28.5.2024 – Mesto Hnúšťa prijalo pozvanie na každoročné národnostné oslavy v našom partnerskom meste Bükkszentkereszti v Maďarku. V rámci výmeny skúseností, spoznávania a nadväzovanie spolupráce sa tohtoročného stretnutia zúčastnili aj ženy z Klubu dôchodcov v Hnúšti. celý text

ostatné | 28. 5. 2024 | Autor: Správca Webu
#

OPRAVA DLÁŽDENEJ ULICE POD OKNAMI RADNICE

Hnúšťa, 24.5.2024 - Rekonštrukčné práce cesty prvej triedy v úseku od Mestského úradu v Hnúšti po Robotnícky dom, teda od križovatky ulíc Hlavná a Francisciho, po križovatku ulíc Hlavná a Štefánikova, podnietili samosprávu k repasovaniu časti vydláždenej ulice. celý text

ostatné | 24. 5. 2024 | Autor: Správca Webu
ilustračný obrázok

Od prvého parného hvizdu uplynie už 150 rokov

Hnúšťa, 24.5.2024 - Už 5. septembra 1874 bola sprevádzkovaná železničná trať údolím Rimavy. Tohto roku sa teda „dožíva“ 150 rokov nepretržitej prevádzky. Vzhľadom na dôležitý medzník sa v Tisovci zišiel prípravný výbor, ktorý má za úlohu dôstojne si pripomenúť túto skutočnosť. celý text

ostatné | 24. 5. 2024 | Autor: Správca Webu
Kontrolný deň k rekonštrukcii cesty I/72 1

Kontrolný deň k rekonštrukcii cesty I/72

Hnúšťa, 24.5.2024 - Dňa 21.5.2024 bol na stavbe Rekonštrukcia cesta I/72 prevedený kontrolný deň, kde bol zhodnotený doterajší postup prác zo strany stavebníka Slovenskej správy ciest a zhotoviteľom potvrdený termín ukončenia stavebného diela. celý text

ostatné | 24. 5. 2024 | Autor: Správca Webu
#

Šikovnosť a znalosti mladých záchranárov

Hnúšťa, 23.5.2024 - V týchto dňoch sme obdržali list z Okresného úradu, odboru krízového riadenia v Rimavskej Sobote, v ktorom k nám prichádza poďakovanie za podporu a sponzorstvo pri organizovaní športovo-vzdelávacej akcie „Súťaž mladých záchranárov CO.“ celý text

ostatné | 23. 5. 2024 | Autor: Správca webu II
#

Podielové dane kulminujúce okolo nuly

Hnúšťa, 22.5.2024 - Výnos dane z príjmov fyzických osôb tvorí najvýznamnejší zdroj rozpočtových príjmov mesta Hnúšťa, preto je úroveň kvality poskytovaných samosprávnych činností, ktoré je mesto povinné zo zákona plniť, značne závislá od úrovne jeho plnenia. celý text

ostatné | 22. 5. 2024 | Autor: Správca webu II
#

Rekonštrukcia cesty prebieha priamo v centre mesta

Hnúšťa, 22.5.2024 - V súčasnej dobe sa modernizácia cesty I. triedy I/72 v 2. etape o celkovej dĺžke 6,5 km blíži do konečnej fázy. Práce prebiehajú podľa harmonogramu a vzhľadom na opodstatnené prekážky, ktoré sa vyskytli v zimnom období budú ukončené 14.júna 2024. celý text

ostatné | 22. 5. 2024 | Autor: Správca webu II
#

OTVORENIE ANGLICKEJ TRIEDY

Hnúšťa, 2.5.2024 - Riaditeľstvo ZŠ J. F. Rimavského oznamuje, že v školskom roku 2024/2025 otvára v piatom ročníku triedu s rozšíreným vyučovaním anglického jazyka. celý text

ostatné | 2. 5. 2024 | Autor: Správca Webu
Zápis detí do materských škôl 2

Zápis detí do materských škôl

Hnúšťa, 29.4.2024 -Vážení rodičia a priatelia, riaditeľstvá materských škôl v Hnúšti oznamujú, že zápis detí do materskej školy na školský rok 2024/2025 bude prebiehať v termíne: od 1. mája 2024 - 31. mája 2024.
celý text

ostatné | 29. 4. 2024 | Autor: Správca webu II
MŠ Klokočova

Deň Zeme sme v Hnúšti oslávili dobrým skutkom

Hnúšťa,26.4.2024-pri príležitosti Dňa Zeme mesto Hnúšťa oslovilo verejnosť k vyčisteniu najbližšieho okolia a vyzbieraniu odpadu v prírode. Zapojili sa hlavne základné školy, stredné a materské školy, no nič nie je stratené. V aktivitách prospešných pre celé ľudstvo je možné pokračovať aj naďalej. celý text

ostatné | 26. 4. 2024 | Autor: Správca Webu
#

STRETLI SA V HOSTICIACH

Po minulotýždňovom zasadnutí Rady ZMOS a oboch komôr – miest a obcí vo Zvolene, 23. apríla sa stretli aj členovia Rady Regionálneho združenia miest a obcí Gemera a Malohontu v Hosticiach. celý text

ostatné | 25. 4. 2024 | Autor: Správca Webu
#

Veterán medzi mládežou

Hnúšťa, 11.4.2024 - Kým väčšina vojakov z II. svetovej vojny o minulosti radšej nehovorila, dnes už 96-ročný Vladimír Strmeň svoj príbeh rozpráva mladším generáciám. Nechce, aby sa na udalosti späté s našimi dejinami, ktorými bolo najmä Slovenské národné povstanie, zabudlo. celý text

ostatné | 11. 4. 2024 | Autor: Správca webu II
#

Začala sa rekonštrukcia chodníkov

Hnúšťa, 10.4.2024 - Vo všeobecnosti chodníkom rozumieme nemotoristickú komunikáciu predovšetkým pre chodcov, ktorá väčšinou bezprostredne prilieha k jazdnému pásu vozovky. celý text

ostatné | 10. 4. 2024 | Autor: Správca webu II
#

ZMENY DOPRAVNÉHO ZNAČENIA V MESTE HNÚŠŤA

Hnúšťa, 4.4.2024 - V meste boli uskutočnené viaceré zmeny v dopravnom značení. Vodiči buďte obozretní. Uvedené zmeny sú realizované na základe platnosti nového pasportu miestnych komunikácií a Vyhlášky Ministerstva vnútra SR o dopravnom značení. celý text

ostatné | 4. 4. 2024 | Autor: Správca Webu
.

Príjemné veľkonočné sviatky

Želáme všetkým príjemné, pokojné a požehnané veľkonočné sviatky.
celý text

ostatné | 28. 3. 2024 | Autor: Správca Webu
#

MESTO OCENILO UČITEĽOV

Hnúšťa, 28.3.2024 - Mesto Hnúšťa každoročne oceňuje pri príležitosti Dňa učiteľov pedagógov z materských a základných škôl, strednej školy, ZUŠ, ktorí rokmi tvrdej práce preukazujú svoje kvality. Tohtoročné oceňovanie sa konalo v stredu 27.3.2024 v kinosále Domu kultúry J.F Rimavského v Hnúšti. celý text

ostatné | 28. 3. 2024 | Autor: Správca Webu
ilustračný obrázok

ZÁPIS DO PRVÝCH ROČNÍKOV

Základná škola Janka Francisciho Rimavského v Hnúšti a Základná škola Klokočova Hnúšťa pozývajú predškolákov a ich rodičov na slávnostný zápis do 1. ročníka na školský rok 2024/2025, ktorý sa uskutoční v stredu 03. apríla 2024 v budovách jednotlivých škôl za prítomnosti rodičov aj detí. celý text

ostatné | 28. 3. 2024 | Autor: Správca Webu
ilustračný obrázok

NÁVRHY NA UDELENIE VEREJNÉHO OCENENIA MESTA HNÚŠŤA

Hnúšťa, 21.3.2024 - Mesto Hnúšťa vyzýva občanov na predkladanie návrhov na udelenie verejných ocenení mesta Hnúšťa, ktoré sú každoročné udeľované v rámci slávnostného zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Hnúšti počas konania Dní mesta Hnúšťa. celý text

ostatné | 21. 3. 2024 | Autor: Správca Webu
#

...taký bol Ladislav Mňačko...

Hnúšťa, 19.3.2024 - Matica slovenská v spolupráci s Obcou Lukovištia, Úradom BBSK a Klubom spisovateľov literatúry faktu zorganizovali v piatok 15. marca 2024 v hoteli TATRA v Rimavskej Sobote odbornú konferenciu s názvom "taký bol Ladislav Mňačko". celý text

ostatné | 19. 3. 2024 | Autor: Správca webu II
#

Rokovanie so splnomocnencom vlády SR pre rómske komunity

Hnúšťa, 6.3.2024 – V stredu 6. marca primátor mesta Martin Pliešovský prijal vo svojej kancelárii pána Alexandra Daška, splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity. celý text

ostatné | 6. 3. 2024 | Autor: Správca Webu
ilustračný obrázok

Oznámenie o voľných pracovných miestach MOaPS

Hnúšťa, 6.3.2024 - Mesto Hnúšťa informuje o voľných pracovných miestach členov miestnej občianskej a preventívnej služby (MOaPS) - 4 voľné pracovné miesta na dobu 30 mesiacov. celý text

ostatné | 6. 3. 2024 | Autor: Správca Webu
#

Hnúšťanské hutníctvo v zrkadle dejín

Hnúšťa, 5.3.2024 - Pamiatkový úrad Slovenskej republiky vydal v roku 2023 ďalšiu časť zborníka Monumentorum Tutela. Ochrana pamiatok 33. celý text

ostatné | 5. 3. 2024 | Autor: Správca webu II
#

Z rokovania združenia miest a obcí.

Hnúšťa, 4.3.2024 - V stredu 28. februára sa konal snem Regionálneho združenia miest a obcí Gemera a Malohontu okresu Rimavská Sobota vo Veľkých Teriakovciach. Jeho súčasťou bolo aj ocenenie pedagógov, medzi ktorými mali zastúpenie aj Hnúšťanky. celý text

ostatné | 4. 3. 2024 | Autor: Správca Webu
Deň učiteľov

NÁVRHY NA OCENENIE "MÔJ NAJ UČITEĽ"

Hnúšťa, 28.2.2024 - Navrhnite svojho najobľúbenejšie učiteľa/učiteľku na ocenenie. Blíži sa 28.marec - Deň učiteľov a nám záleží na tom, aby ste svojim učiteľom dali vedieť, že si ich prácu vážite. celý text

ostatné | 28. 2. 2024 | Autor: Správca Webu
ilustračný obrázok

ROK UBEHNE AKO VODA V RIMAVE

Hnúšťa, 20.2.2024 - "V roku 2023 sa uskutočnili mnohé kontaktné stretnutia a udialo sa veľa zásadných jednaní, ktoré považujem za prínosné pre napredovanie a rozvoj Hnúšte." Týmito slovami začína predstavenie svojho roku vo funkcii primátor mesta Martin Pliešovský. celý text

ostatné | 20. 2. 2024 | Autor: Správca Webu
#

Ako svoje mesto vidia deti

Hnúšťa, 31.1.2024 - V priestoroch Mestského úradu v Hnúšti sme umiestnili malú výstavku výtvarných prác žiakov zo Základnej školy J .F. Rimavského z Nábrežia Rimavy. Nazvali sme ju „Hnúšťa 2023 očami detí“. celý text

ostatné | 31. 1. 2024 | Autor: Správca webu II
#

Zasadali na Záhorí

Hnúšťa, 31.1.2024 - Obec Smrdáky leží na západnom Slovensku v Záhorskej nížine, na úpätí Bielych Karpát, v nadmorskej výške 241 m. celý text

ostatné | 31. 1. 2024 | Autor: Správca webu II
šT

Štatistické zisťovanie o príjmoch a životných podmienkach domácností

V období od 1. februára do 27. júla 2024 bude prebiehať Zisťovanie o príjmoch a životných podmienkach domácností (SU SILC) v rámci projektu európskych štatistických zisťovaní. Štatistický úrad SR vybral do zisťovania 503 samospráv, medzi ktorými sa nachádza aj mesto Hnúšťa. celý text

ostatné | 30. 1. 2024 | Autor: Správca Webu
#

PRIPOMENUTIE OSLOBODENIA HNÚŠTE

Hnúšťa, 23.1.2024 - V utorok 23.1.2024 si členovia Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov, predstavitelia mesta, ako aj široká verejnosť pripomenuli 79. výročie oslobodenia mesta Hnúšťa. celý text

ostatné | 23. 1. 2024 | Autor: Správca Webu
NOVOROČNÝ PRÍHOVOR PRIMÁTORA MESTA 1

NOVOROČNÝ PRÍHOVOR PRIMÁTORA MESTA

Novoročný príhovor primátora Mesta Hnúšťa Martina Pliešovského. celý text

ostatné | 8. 1. 2024 | Autor: Správca webu II
#

AJ TAKÉTO BOLI VIANOČNÉ TRHY 2023 V HNÚŠTI

Neoddeliteľnou súčasťou adventu sú vianočné trhy. Aj tento rok Hnúšťa pripravila tradične netradičné podujatie - Vianočné trhy, ktoré sa konali v stredu 12.decembra 2023 na námestí Janka Francisciho. V stánkoch si mohli návštevníci nájsť výrobky žiakov našich škôl. celý text

ostatné | 20. 12. 2023 | Autor: Správca Webu
STRETNUTIE LÍDROV SAMOSPRÁV S MINISTRAMI VLÁDY SR 1

STRETNUTIE LÍDROV SAMOSPRÁV S MINISTRAMI VLÁDY SR

Za účasti viac ako tisíc primátoriek, primátorov, starostiek a starostov z celého Slovenska Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR (MIRRI SR) usporiadalo 11. decembra historicky prvý pracovný kongres v Poprade. celý text

ostatné | 13. 12. 2023 | Autor: Správca webu II
#

HNÚŠŤANKOVO ZÍSKALO OCENENIE ZA DOBROVOĽNÍCTVO "SRDCE NA DLANI"

HNÚŠŤA, v piatok 8.12.2023 si bol organizačný tím Hnúšťankova prevziať krásne ocenenie Srdce na dlani v kategórii Dobrovoľnícky projekt/program, ktoré bolo odovzdávané v Divadle Jozefa Gregora Tajovského vo Zvolene.  celý text

ostatné | 11. 12. 2023 | Autor: Správca Webu
#

"Plameň" 8. ročník Hasičských hier s Mikulášom

Územná organizácia Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR v Rimavskej Sobote v spolupráci s mestom Hnúšťa zorganizovala, v rámci súťaže „Plameň“, ôsmy ročník Hasičských hier s Mikulášom. celý text

ostatné | 8. 12. 2023 | Autor: Správca webu II
#

ÚSPEŠNÝ DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ NA ÚRADE

Deň otvorených dverí na Mestskom úrade v Hnúšti, ktorý sa konal 30. novembra v rámci pripomenutia si prvého roku fungovania novozvolených samosprávnych orgánov, dopadol na výbornú. celý text

ostatné | 6. 12. 2023 | Autor: Správca Webu
#

ROKOVANIE KOMORY MIEST O ZOSTAVOVANÍ ROZPOČTOV

V kongresovej sále Vittoria hotela Tenis vo Zvolene sa zišli 5.12.2023 primátorky a primátori na rokovaní Komory miest. celý text

ostatné | 6. 12. 2023 | Autor: Správca Webu
#

ROKOVANIA O ĎALŠÍCH MOŽNOSTIACH ROZVOJA SOCIÁLNEJ STAROSTLIVOSTI V MESTE

HNÚŠŤA. V pondelok 4.12.2023 sa primátor mesta Martin Pliešovský zúčastnil pracovného stretnutia starostov a primátorov Banskobystrického kraja. Pracovné stretnutie sa konalo na základe pozvania riaditeľky odboru sociálnych služieb BBSK Mgr. Nincovej. celý text

ostatné | 6. 12. 2023 | Autor: Správca Webu
ilu

Návrh rozpočtu na roky 2024 – 2026

Mesto Hnúšťa zostavilo návrh rozpočtu na roky 2024 – 2026 v zmysle § 10 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov. celý text

ostatné | 4. 12. 2023 | Autor: Správca Webu
.

Do kultúrneho domu príde Mikuláš, ale aj Pipi dlhá pančucha

Šiesteho decembra zavíta do nášho kultúrneho domu Mikuláš, príde tiež Pipi dlhá pančucha, čert, anjel a tučniak. celý text

ostatné | 30. 11. 2023 | Autor: Správca Webu
l

Oznámenie o zrušení Výberového konania na náčelníka Mestskej polície Hnúšťa

Mesto Hnúšťa zastúpené primátorom Mgr. Martinom Pliešovským
podľa ustanovení § 5 a § 6 zákona č. 552/2023 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov ruší VÝBEROVÉ KONANIE na obsadenie funkcie náčelník/náčelníčka Mestskej polície Hnúšťa zo dňa 16.10.2023 celý text

ostatné | 23. 11. 2023 | Autor: Správca Webu
#

Informácia výstavba trafostanice v rámci stavby 13655 Hnúšťa Pri poliklinike - Zahustenie TS

V týchto dňoch prebieha realizácia stavby novej kioskovej trafostanice pri objekte polikliniky v našom meste. celý text

ostatné | 23. 11. 2023 | Autor: Správca webu II
Vyhlásenie výberového konania na pozíciu TSP a TP 1

Vyhlásenie výberového konania na pozíciu TSP a TP

Mesto Hnúšťa vyhlasuje výberové konanie na obsadenie pozície:
1 pracovné miesto terénny sociálny pracovník /TSP/ (zastupovanie počas materskej dovolenky) a 1 pracovné miesto terénny pracovník /TP/. celý text

ostatné | 14. 11. 2023 | Autor: Správca webu II
#

Poďakovanie

Prietoková kapacita Sineckých potokov (v tomto prípade Čerešňov potok a potok Martalúska) v čase intenzívneho dažďa nepostačuje. celý text

ostatné | 8. 11. 2023 | Autor: Správca webu II
d

UPOZORNENIE PRE DLŽNÍKOV MESTA HNÚŠŤA

Mesto Hnúšťa upozorňuje dlžníkov, že pristupuje k efektívnejšiemu vymáhaniu nedoplatkov a vyrubovaniu sankcií a úrokov z omeškania. Nedoplatky odporúčame vyrovnať do 31.12.2023. celý text

ostatné | 3. 11. 2023 | Autor: Správca Webu
NA STRÁNKACH ČESKÉHO ČASOPISU 1

NA STRÁNKACH ČESKÉHO ČASOPISU

Prestížny magazín českého priemyslu, obchodu, dopravy a stavebníctva „Czech Industry“ vo svojom treťom tohtoročnom čísle predstavuje vplyvné firmy pôsobiace na území ČR. celý text

ostatné | 2. 11. 2023 | Autor: Správca webu II
K PAMIATKE ZOSNULÝCH 1

K PAMIATKE ZOSNULÝCH

Nádherne sfarbené, tichučko padajúce lístie, nemé chladné rána, sychravý opar obopínajúci vence jesenných hôr. To je atmosféra, ktorá vo svojej vážnosti a dôstojnosti prichádza pokorne každý rok v tomto období. celý text

ostatné | 2. 11. 2023 | Autor: Správca webu II
„THE SECRET OF THE ROCK FALCON“ 1

„THE SECRET OF THE ROCK FALCON“

Nový titul vydavateľstva Class Slovakia s názvom Tajomstvo skalného sokola sa dá označiť ako unikátny. Spracovaním, ale i samotnou myšlienkou. Obsahom i posolstvom. celý text

ostatné | 2. 11. 2023 | Autor: Správca webu II
Prehľad o činnosť ZOPZ - Človek človeku 1

Prehľad o činnosti ZPOZ - Človek človeku

Združenie pre občianske záležitosti pôsobí aj v meste Hnúšťa. Ich aktivita sa usiluje o rozširovanie občianskych obradov a slávností pri významných životných udalostiach občanov, o rozvoj kultúrno-spoločenského života, podporu ďalších činností vyjadrujúcich pozornosť a úctu človeka k človeku. celý text

ostatné | 26. 10. 2023 | Autor: Správca Webu
k

Vyhlásenie Výberového konania na pozíciu náčelníka MsP

Mesto Hnúšťa, zastúpené primátorom Mgr. Martinom Pliešovským vyhlasuje VÝBEROVÉ KONANIE na obsadenie pracovného miesta náčelník/náčelníčka mestskej polície
podľa ustanovení § 5 a § 6 ods. 1 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov.  celý text

ostatné | 17. 10. 2023 | Autor: Správca Webu
#

Zasadla Sekcia cestovného ruchu

V piatok 13. októbra sa v Bratislave na svojom prvom zasadnutí zišli členovia Sekcie cestovného ruchu a kúpeľníctva Rady Združenia miest a obcí Slovenska, na ktorom nechýbal ani primátor Hnúšte Mgr. Pliešovský. celý text

ostatné | 16. 10. 2023 | Autor: Správca webu II
Ďalšie kolo rokovaní 1

Ďalšie kolo rokovaní o zotrvaní spoločnosti YURA v meste

Vedenie mesta Hnúšte sa v utorok 10. októbra 2023 opätovne stretlo s predstaviteľmi firmy YURA ELTEC Corporation Slovakia, s.r.o. v Lednických Rovniach. celý text

ostatné | 16. 10. 2023 | Autor: Správca webu II
ilustračný obrázok

Zablahoželali sme seniorom k životným jubileám

Október mesiac úcty k starším, je mesiacom, kedy nezabúdame ani na našich seniorov jubilantov, ktorí sa dožili a dožívajú krásnych životných jubileí. Pri tejto príležitosti primátor mesta zablahoželal 292 jubilantom z mesta, ktorí sa v tomto roku dožívajú 65, 70, 75, 80, 85, 90 a viac rokov. celý text

ostatné | 16. 10. 2023 | Autor: Správca Webu
ilu

INFORMAČNÉ KANÁLY MESTA

Médiá možno považovať za dôležitý článok v komunikácii s verejnosťou. V komunikácii s verejnosťou Mesto Hnúšťa využíva širokú škálu komunikačných kanálov. celý text

ostatné | 13. 10. 2023 | Autor: Správca Webu
i

Začala vykurovacia sezóna! Upozornenia HaZZ SR

Nestihli ste tento rok vyčistiť a skontrolovať Váš komín? Robíte veľkú chybu! S nástupom chladných dní sa začína sezóna, ktorej treba venovať značnú pozornosť. Vzhľadom na to, že dochádza k významnému počtu požiarov upozorňujeme vás na niektoré povinnosti. celý text

ostatné | 11. 10. 2023 | Autor: Správca Webu
#

20 rokov Mikroregiónu SINEC-KOKAVSKO

Podujatie realizované s podporou Mikroregiónu SINEC-KOKAVSKO a Banskobystrického samosprávneho kraja v rámci projektu "GALAPROGRAM - 20 rokov Mikroregiónu SINEC-KOKAVSKO sa uskutočnilo 7.10.2023 v Dome kultúry v Hnúšti. celý text

ostatné | 9. 10. 2023 | Autor: Správca Webu
#

AREÁL SLZ OŽIL

Industriálny priestor v starom chemickom závode v Hnúšti v piatok 29.9.2023 ožil novým audiovizuálnym predstavením. Pocta Gustávovi Reussovi – autorovi najstaršej vedeckej fantastiky - rodákovi z Revúcej – išlo o originálne audiovizuálne dielo s pôvodnou hudbou od elektronického tria SPACE CATS. celý text

ostatné | 4. 10. 2023 | Autor: Správca Webu
ilustračný obrázok

Technické služby mesta Hnúšťa pokračujú vo svojej činnosti v novej forme

Poslanci Mestského zastupiteľstva v Hnúšti na svojom rokovaní dňa 26.9.2023 schválili „transformáciu“ Technických služieb Hnúšťa. Činnosti ako údržba komunikácií, verejnej zelene, prevádzka pohrebiska a pohrebných služieb, či športovej haly a ostatné budú plynule zabezpečené bez prerušenia. celý text

ostatné | 27. 9. 2023 | Autor: Správca Webu
#

Pracovné stretnutie zástupcov mesta s predstaviteľmi spoločnosti YURA

V utorok 26.9.2023 vedenie mesta a MIS Hnúšťa s.r.o. privítalo na pôde Mestského úradu v Hnúšti zástupcov spoločnosti YURA ELTEC Corporation Slovakia s.r.o, s cieľom prerokovania zámerov spoločnosti do budúcnosti a zámerom predstavenia ponúk pre ďalšiu spoluprácu na území Hnúšte. celý text

ostatné | 27. 9. 2023 | Autor: Správca Webu
plagát

A predsa sa (k)rúti – Pocta Gustávovi Reussovi oživí historickú fabriku v Hnúšti

Industriálny priestor v starom chemickom závode v Hnúšti ožije audiovizuálnym predstavením. Pocta Gustávovi Reussovi – autorovi najstaršej vedeckej fantastiky – je originálnym
audiovizuálnym dielom s pôvodnou hudbou od elektronického tria Space Cats. celý text

ostatné | 27. 9. 2023 | Autor: Správca Webu
#

Predstavitelia mesta potvrdili spoluprácu partnerských miest aj do budúcnosti

Delegácia predstaviteľov Mesta Hnúšťa reprezentovaná primátorom Mgr. M. Pliešovským, jeho zástupcom Mgr. M. Bagačkom a konateľom Mestskej investičnej spol. Hnúšťa s.r.o. Ing. M. Porubiakom na pozvanie zástupcov družobných miest navštívila v uplynulých dňoch naše partnerské mestá v Česku a Poľsku. celý text

ostatné | 25. 9. 2023 | Autor: Správca webu II
#

ĎALŠIE TATRANSKÉ SRETNUTIE PRIMÁTOROV A STAROSTOV

Dňa 12. septembra sa na Štrbskom plese zišla Komora miest Slovenska, na ktorej bol prítomný aj primátor Hnúšte. celý text

ostatné | 14. 9. 2023 | Autor: Správca Webu
#

BANÍCKE DNI HNÚŠŤA

Vlani sa podarilo v meste Hnúšťa obnoviť tradíciu osláv baníckych dní po vyše dvoch desaťročiach. Tento rok sme pokračovali. II.ročník Baníckych dní mesta Hnúšťa sa konal v dňoch 8. a 9. septembra 2023. Tento dátum sme si nevybrali pre magický význam čísla deväť. celý text

ostatné | 12. 9. 2023 | Autor: Správca Webu
#

VÝZVA NA VYPRACOVANIE A PREDLOŽENIE ROZPOČTOVÝCH POŽIADAVIEK NA ZOSTAVENIE ROZPOČTU

Mesto Hnúšťa pripravuje ZOSTAVENIE PROGRAMOVÉHO ROZPOČTU NA ROKY 2024–2026, vyzýva preto všetky subjekty mesta na predloženie svojich požiadaviek.


celý text

ostatné | 8. 9. 2023 | Autor: Správca webu II
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. vyhlasuje generálny pardon do 30. novembra 2023 2

Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. vyhlasuje generálny pardon do 30. novembra 2023

Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a. s. začína v rámci svojej pôsobnosti s podrobnou kontrolou odberných miest, ktoré sú pripojené na verejný vodovod alebo verejnú kanalizáciu, avšak nemajú uzavretú zmluvu a za uskutočnené plnenia dodávateľovi neplatia. celý text

ostatné | 7. 9. 2023 | Autor: Správca webu II
#

PRIPOMIENKA 79. VÝROČIA SNP - trojspomienka

V tomto roku sme sa spojili s našimi susedmi z Revúcej a z Tisovca /mestá, mestské kultúrne strediská a Slovenský zväz protifašistických bojovníkov/ a usporiadali trojspomienku na slávnu kapitolu slovenských dejín v Gemeri a Malohonte, kedy sme si v pondelok 4. septembra pripomenuli 79. výročie Slo celý text

ostatné | 6. 9. 2023 | Autor: Správca Webu
#

OTVORENIE ŠKOLSKÉHO ROKA

V pondelok 4. septembra sa slávnostne otvorili školské brány všetkých škôl a školských zariadení v našom meste, čím sa odštartoval začiatok nového školského roka 2023/2024. Školské lavice už nebudú zívať prázdnotou. Po letnej prestávke sa do nich vrátili stovky žiakov. celý text

ostatné | 6. 9. 2023 | Autor: Správca Webu
ilu

ZAČIATOK ŠKOLSKÉHO ROKA, DOPRAVNÉ OBMEDZENIA

Riaditeľstvá základných škôl v Hnúšti oznamujú, že slávnostné otvorenie školského roka 2023/2024 bude v pondelok, 4.septembra 2023 o 8:00 hod. v areáloch jednotlivých škôl. celý text

ostatné | 25. 8. 2023 | Autor: Správca Webu
"KAPUSTNICA Z KUCHYNE HNÚŠŤANSKÉHO BANÍKA" 1

"KAPUSTNICA Z KUCHYNE HNÚŠŤANSKÉHO BANÍKA"

Mesto Hnúšťa a Mestské kultúrne stredisko v Hnúšti Vás srdečne pozývajú na súťaž vo varení kotlíkovej kapustnice, ktorá sa bude konať 9.9.2023 od 8.00 hod. pri MsKS v Hnúšti. celý text

ostatné | 18. 8. 2023 | Autor: Správca webu II
foto

DOPRAVNÉ OBMEDZENIA V CENTRE MESTA

Vážení občania, dávame vám do pozornosti momentálne dopravné obmedzenia v súvislosti s postupom rekonštrukcie cesty I. triedy vedúcej cez centrum mesta Hnúšťa. celý text

ostatné | 4. 8. 2023 | Autor: Správca Webu
#

KU KÁČEROVI NA BICYKLI SA POČAS JEHO CHARITATÍVNEJ JAZDY AJ V HNÚŠTI PRIDALI DESIATKY CYKLISTOV

Pred štartom štvrtej z jázd s názvom Okolo Sinca, v stredu 2.8.2023 v Hnúšti, odovzdal Peter Káčer šek v hodnote 1000 EUR dennému detskému stacionáru DEDESO, ktorý prevzala jeho vedúca Katarína Moncoľová. celý text

ostatné | 2. 8. 2023 | Autor: Správca Webu
10.  ročník charitatívneho podujatia KÁČER NA BICYKLI v Hnúšti 1

10. ročník charitatívneho podujatia KÁČER NA BICYKLI v Hnúšti

10. ročník charitatívneho podujatia Káčer na bicykli bude tento rok štartovať v Levoči. Štvrtú etapu odštartuje 2. augusta o 9:00 hod. priamo z Hnúšte a finále podujatia končí v Trenčíne. celý text

ostatné | 20. 7. 2023 | Autor: Správca webu II
#

VS Tábor ochrancov prírody na Burde

Slovenský zväz ochrancov prírody a krajiny, Štátna ochrana prírody SR, obec Rovné i mesto Hnúšťa Vás pozývajú na VS Tábor ochrancov prírody, ktorý sa od soboty 29.7. do 4.8.2023 bude konať v lokalite Rekreačného strediska na Burde. celý text

ostatné | 13. 7. 2023 | Autor: Správca webu II
Peter Káčer

ŠTVRTÝM ETAPOVÝM CENTROM BUDE HNÚŠŤA

Správca Nadácie ta3 Peter Káčer bude toto leto už desiatykrát bicyklovať v mene pomoci tým, ktorí potrebujú financie na drahú liečbu, rehabilitácie, či zdravotné a kompenzačné pomôcky. Charitatívne podujatie Káčer na bicykli zavŕši v tomto roku svoju prvú dekádu existencie. celý text

ostatné | 6. 7. 2023 | Autor: Správca webu II
SPOMIENKOVÉ VIDEO NA SLÁVNOSTNÉ MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO 1

SPOMIENKOVÉ VIDEO NA SLÁVNOSTNÉ MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO

Zaspomínajme si na slávnostné mestské zastupiteľstvo, ktoré sa konalo dňa 2. júna 2023 v Mestskom kultúrnom dome v Hnúšti. celý text

ostatné | 3. 7. 2023 | Autor: Správca webu II
#

Slávnostné odovzdávanie vysvedčení

Do nového obdobia vykročia aj deviataci našich základných škôl. Špeciálne tí zo Základnej školy Janka Francisciho Rimavského v Hnúšti svoju rozlúčku so školou absolvovali v slávnostnom duchu na pôde obradnej sály Mestského úradu v Hnúšti za prítomnosti primátora mesta Martina Pliešovského. celý text

ostatné | 30. 6. 2023 | Autor: Správca Webu
#

Ocenenie najúspešnejších žiakov

Aj tento rok sa v Hnúšti uskutočnilo slávnostné oceňovanie najlepších žiakov a študentov v školskom roku 2022/2023 za úspešné vynikajúce študijné výsledky a reprezentovanie vo vedomostných a umeleckých súťažiach na domácej, okresnej, krajskej či celoslovenskej úrovni. celý text

ostatné | 29. 6. 2023 | Autor: Správca Webu
#

Vážení občania, mestské kúpalisko v Hnúšti je už otvorené od 23.6.2023

Vážení občania, mestské kúpalisko v Hnúšti je už otvorené od 23.6.2023.
Letné kúpalisko mesta Hnúšťa sa nachádza v príjemnom prostredí – ideálnom na relax či športovanie. celý text

ostatné | 26. 6. 2023 | Autor: Správca webu II
#

Kúpalisko sa pripravuje na otvorenie

Vážení občania, otvorenie mestského kúpaliska v sezóne 2023 je plánované na 23.6.2023. V prípade nepriaznivého počasia bude určený nový termín otvorenia. V týchto dňoch prebiehajú posledné úpravy pred jeho spustením. celý text

ostatné | 15. 6. 2023 | Autor: Správca Webu
#

Slávnostné odovzdávanie maturitných vysvedčení

A je odmaturované. Mnohým štvrtákom spadol v máji zo srdca obrovský balvan – prvá vážna skúška v študentskom živote – maturita. Mnohí pochybujú o hodnote vzdelania, ale jedno je isté: kvalitné vzdelanie ešte nikto nikdy neoľutoval. celý text

ostatné | 13. 6. 2023 | Autor: Správca Webu
NÁVRH ZÁVEREČNÉHO ÚČTU MESTA HNÚŠŤA NA ROK 2022 1

NÁVRH ZÁVEREČNÉHO ÚČTU MESTA HNÚŠŤA NA ROK 2022

Mesto Hnúšťa spracovalo údaje o rozpočtovom hospodárení za rok 2022 do záverečného účtu v zmysle § 16 ods. 1 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov. celý text

ostatné | 9. 6. 2023 | Autor: Správca webu II
foto

XXVII.ROČNÍK DNÍ MESTA HNÚŠŤA ÚSPEŠNE ZA NAMI

V dňoch 2. - 4. júna 2023 sme oslávili XXVII. ročník Dní Mesta Hnúšťa. Pre všetkých obyvateľov a návštevníkov organizátori - Mesto Hnúšťa a Mestské kultúrne stredisko v Hnúšti - pripravili bohatý a pestrý program.

celý text

ostatné | 5. 6. 2023 | Autor: Správca Webu
Modernizácia cesty I. triedy číslo 72 1

MODERNIZÁCIA CESTY I.TRIEDY ČÍSLO 72

Štátna cesta I/72 v celkovej dĺžke 104,989km, predstavuje dôležitú spojnicu v línii sever – juh v banskobystrickom regióne a výrazne ovplyvňuje rozvoj tejto časti regiónu. celý text

ostatné | 1. 6. 2023 | Autor: Správca webu II
BEZ OBMEDZENIA PRECHODU PRE PSÍČKÁROV 1

BEZ OBMEDZENIA PRECHODU PRE PSÍČKÁROV

Primátor mesta ešte v mesiaci marec aplikoval do praxe bod č. 2, paragrafu 5 o vymedzení miest pohybu psov, Všeobecne záväzného nariadenia č. 118/2014 o Podmienkach držania psov na území mesta Hnúšťa, ktorým obmedzil pohyb psov na detských ihriskách a pietnych miestach. celý text

ostatné | 1. 6. 2023 | Autor: Správca webu II
#

PRIBUDLA ĎALŠIA OSOBNOSŤ

26. mája 2023 sa v Rimavskej Sobote konalo unikátne podujatie pri príležitosti odhalenia busty Dr. Vladimírovi Clementisovi v Aleji národných dejateľov na Námestí Štefana Daxnera. celý text

ostatné | 1. 6. 2023 | Autor: Správca webu II
SNEM ZDRUŽENIA MIEST A OBCÍ 2

SNEM ZDRUŽENIA MIEST A OBCÍ

V dňoch 23.-24. mája sa v bratislavskom Národnom tenisovom centre konal 34. snem Združenia miest a obcí Slovenska, ktorého sa zúčastnil aj primátor mesta Mgr. Martin Pliešovský, ako člen Rady ZMOS. celý text

ostatné | 31. 5. 2023 | Autor: Správca webu II
PRACOVNÉ STRETNUTIE U PRIMÁTORA 2

PRACOVNÉ STRETNUTIE U PRIMÁTORA

Vo štvrtok 25. mája 2023, sa u primátora mesta na pracovnom stretnutí zišli zástupcovia obchodného reťazca LIDL, projektovej firmy Alping Kežmarok s vedúcim stavby firmy Colas Košice, realizujúcej rekonštrukciu cesty I/72 cez mesto a pracovníkmi oddelenia výstavby MsÚ Hnúšťa. celý text

ostatné | 31. 5. 2023 | Autor: Správca webu II
Vývoz komunálneho odpadu 1

Vývoz komunálneho odpadu

Mesto Hnúšťa oznamuje, že z technických príčin bude komunálny odpad vyvážať spoločnosť Brantner Gemer, s.r.o.. Vývoz komunálneho odpadu, ktorý bol plánovaný na pondelok, utorok a stredu sa bude vyvážať vždy v UTOROK a vývoz komunálneho odpadu plánovaný na štvrtok sa bude vyvážať vždy v PIATOK celý text

ostatné | 11. 5. 2023 | Autor: Správca webu II
ii

Spomienka na koniec vojny.

Mesto Hnúšťa a členovia Miestnej organizácie Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov si pripomenuli významné 78.výročie ukončenia 2. svetovej vojny a oslobodenia Slovenskej republiky malým pietnym podujatím, na ktorom odzneli príhovory primátora mesta a predsedu MO SZPB. celý text

ostatné | 5. 5. 2023 | Autor: Správca Webu
ip

Inflačná pomoc pre občanov v hmotnej núdzi

Obyvatelia v hmotnej núdzi môžu požiadať príslušný úrad práce o pomoc s čerpaním Inflačnej dotácie v sume 100 eur od mája 2023. celý text

ostatné | 5. 5. 2023 | Autor: Správca Webu
ZÁPIS DETÍ DO MATERSKÝCH ŠKôL 1

ZÁPIS DETÍ DO MATERSKÝCH ŠKÔL

Vážení rodičia a priatelia,
riaditeľstvá materských škôl Nábrežie Rimavy a Klokočova v Hnúšti oznamujú, že zápis detí do materskej školy na školský rok 2023/2024 bude prebiehať v termíne:
od 1. mája 2023 - 31. mája 2023.
celý text

ostatné | 3. 5. 2023 | Autor: Správca webu II
#

NOVÁ STANICA ZÁCHRANNEJ SLUŽBY

Mesto Hnúšťa bolo zaradené do zoznamu miest určených na výstavbu a obnovu staníc záchrannej zdravotnej služby (ďalej len „ZZS“) na základe vypracovanej analýzy optimalizácie siete ZZS. celý text

ostatné | 28. 4. 2023 | Autor: Správca Webu
foto

OPUSTIL NÁS ČESTNÝ OBČAN MESTA HNÚŠŤA MUDR. VILIAM UJHÁZY, DRSC.

Nebol to len lekár, onkológ, vedec, akademik. Bol to predovšetkým človek, ktorý neskutočne miloval svoj rodný kraj. Je to kraj hoden ľúbosti - hovorieval. celý text

ostatné | 25. 4. 2023 | Autor: Správca Webu
#

Pripomenuli sme si Deň Zeme

Už tradične si 22. apríla pripomíname Deň Zeme. V modernom poňatí ide o ekologicky motivovaný sviatok upozorňujúci ľudí na dopady ničenia životného prostredia a rozvíjajúcu diskusiu o možných riešeniach. V našom meste sme si ho pripomenuli v piatok 20.4.2023
rôznymi prospešnými aktivitami.
celý text

ostatné | 24. 4. 2023 | Autor: Správca Webu
#

Oslávili sme Deň učiteľov

Dňa 28. marca si každoročne pripomíname spolu s našimi učiteľmi narodenie Jana Amosa Komenského. Pri tejto príležitosti sa v piatok 31. marca 2023 uskutočnili mestské oslavy Dňa učiteľov za účasti vzácnych hostí, riaditeľov škôl a školských zariadení pôsobiacich v našom meste. celý text

ostatné | 3. 4. 2023 | Autor: Správca Webu
Zápis do prvého ročníka základnej školy sa blíži 1

Zápis do prvého ročníka základnej školy sa blíži

Zápis do prvých ročníkov prebehne na základných školách už o chvíľu. Rodičia by sa mali preto pripraviť na dôsledný výber školy, kam svoje dieťa zapísať a zároveň zistiť všetky povinnosti, ktoré im ako zákonným zástupcom detí zo zákona vyplývajú. celý text

ostatné | 27. 3. 2023 | Autor: Správca Webu
voda

Pri príležitosti Svetového dňa vody otestujú vašu vodu zo studní bezplatne

Bezplatnú analýzu pitnej vody z individuálnych zdrojov budú realizovať v akreditovaných laboratóriách pitných vôd v Banskej Bystrici, Prievidzi a v Lučenci, kde môžu záujemcovia o túto službu 21. marca 2023 od 9.00 hod. do 14.00 hod. priniesť v čistej plastovej nádobe vzorku vody zo studní. celý text

ostatné | 20. 3. 2023 | Autor: Správca Webu
prvá prechádzajúci
z 5
posledná