#
#
#
#
#
#
#

Navigácia

Výber jazyka

Obsah

Správy

prvá prechádzajúci
z 3
posledná

n

Režim pracovísk Ministerstva vnútra SR počas núdzového stavu

Ministerstvo vnútra upozorňuje, že v súvislosti s vyhlásením núdzového stavu prijalo viacero opatrení pri poskytovaní služieb evidencie vozidiel na dopravných inšpektorátoch, oddelení dokladov, pracovísk okresných úradov a klientskych centier. Opatrenia začnú platiť od pondelka 5. októbra 2020 až do odvolania. celý text

ostatné | 7. 10. 2020 | Autor: Správca Webu
logo

Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. vyhlasuje generálny pardon do 30. októbra 2020

Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. začína v rámci svojej pôsobnosti s podrobnou kontrolou odberných miest, ktoré sú pripojené na verejný vodovod alebo verejnú kanalizáciu, avšak nemajú uzavretú zmluvu a za uskutočnené plnenia dodávateľovi neplatia. celý text

ostatné | 2. 10. 2020 | Autor: Správca Webu
l

Vyhlásený NÚDZOVÝ STAV od 1.10. na 45 dní

Na Slovensku bude od štvrtka 1. októbra 2020 od polnoci na dobu 45 dní platiť núdzový stav v súvislosti s pandémiou nového koronavírusu. V čase núdzového stavu môže štát v zmysle zákona obmedziť základné práva a slobody, a to v nevyhnutnom rozsahu, na nevyhnutný čas, ak došlo, alebo bezprostredne hrozí, že dôjde k ohrozeniu života a zdravia osôb, životného prostredia alebo k ohrozeniu značných majetkových hodnôt.. Dôvodom na opätovné vyhlásenie núdzového stavu podľa ústredného krízového štábu je narastajúci počet preukázaných nakazených na nový koronavírus COVID19, ktorý je označovaný ako pandémia. Počas prvej vlny pandémie sa núdzový stav týkal len zdravotníctva. Vláda ho vyhlásila 16. marca, trval 90 dní do 14. júna. Mimoriadna situácia, ktorú vláda vyhlásila 11. marca, trvá odvtedy naďalej. celý text

ostatné | 30. 9. 2020 | Autor: Správca Webu
ilustračné foto

Domy a byty sčítavali aj počas leta

Tlačová správa
Bratislava + 16. septembra 2020

Domy a byty sčítavali aj počas leta
Počas letných mesiacov pokračovala prvá fáza najrozsiahlejšieho štatistického zisťovania – projekt SČÍTANIA OBYVATEĽOV, DOMOV A BYTOV 2021 (SODB 2021), ktorý sa realizuje na celom Slovensku v spolupráci so samosprávami.
celý text

ostatné | 24. 9. 2020 | Autor: Správca Webu
1

Čo je vzdelávací poukaz, kde a dokedy ho odovzdať?

Vzdelávacie poukazy od škôl by podľa zákona mali v týchto dňoch obdržať všetci rodičia. Potom sa budú môcť rozhodnúť, ktorému poskytovateľovi záujmového vzdelávania ho odovzdajú, aby im umožnili zabezpečiť lepšie podmienky na túto činnosť. celý text

ostatné | 10. 9. 2020 | Autor: Správca Webu
plagát

Spomienkový koncert Jána Valacha

Základná umelecká škola v Hnúšti, viceprimátor mesta Hnúšťa, Cirkevný zbor ECAV v Hnúšti Vás srdečne pozývajú na spomienkový koncert venovaný Jánovi Valachovi, ktorý sa uskutoční v pondelok 21. septembra 2020 o 17:00 hod. v Evanjelickom a.v. kostole v Hnúšti. celý text

ostatné | 9. 9. 2020 | Autor: Správca Webu
erb

VÝZVA NA VYPRACOVANIE A PREDLOŽENIE ROZPOČTOVÝCH POŽIADAVIEK NA ZOSTAVENIE PROGRAMOVÉHO ROZPOČTU NA ROKY 2021 – 2023

V súlade s rozpočtovým harmonogramom na rok 2021, Rozpočtovými pravidlami mesta Hnúšťa, zákonom č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy v z. n. p., zákonom č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v z. n. p. vyzývame všetky subjekty rozpočtového procesu zodpovedné za tvorbu a plnenie rozpočtu v zmysle § 7 Rozpočtových pravidiel mesta Hnúšťa, aby písomné požiadavky na zostavenie rozpočtu mesta Hnúšťa na roky 2021 – 2023 predložili na predpísanom formulári do 2. októbra 2020 na Oddelenie ekonomiky a financovania Mestského úradu v Hnúšti. celý text

ostatné | 8. 9. 2020 | Autor: Správca Webu
ilustračný obrázok

Tradičný začiatok školského roka netradične

Základné školy a materské školy aj v našom meste otvorili svoje dvere 2. septembra, ale za prísnych pandemických opatrení. Školy a školské zariadenia v zriaďovacej pôsobnosti Mesta Hnúšťa sú na nový školský rok pripravené. celý text

ostatné | 3. 9. 2020 | Autor: Správca Webu
ilustračné foto

Sčítanie domov a bytov: 1 fáza už prebieha

Samosprávy už takmer druhý mesiac bez záťaže zbierajú údaje o domoch a bytoch v rámci najrozsiahlejšieho projektu Štatistického úradu SR – Sčítanie obyvateľov, domov, bytov 2021. Údaje budú zbierať do 12. februára 2021, kedy sa ukončí prvá fáza projektu – Sčítanie domov a bytov. celý text

ostatné | 29. 7. 2020 | Autor: Správca Webu
#

Organ Jána Valacha je už v Hnúšti

Vďaka spolupráci a celoživotným spomienkam sa naša Základná umelecká škola v Hnúšti môže pochváliť vzácnym darom. Osobný organ Jána Valacha, ako výnimočné dedičstvo, už obohacuje jej umelecký inventár. celý text

ostatné | 20. 7. 2020 | Autor: Správca Webu
Kúpalisko Hnúšťa

KÚPALISKO JE UŽ OTVORENÉ!

Vážení občania, mestské kúpalisko v Hnúšti je už otvorené. Na kúpalisku vás čakajú okrem príjemného osvieženia v našich bazénoch aj slnečníky, lavičky, lehátka, uzamykacie skrinky a veľká pohoda. celý text

ostatné | 7. 7. 2020 | Autor: Správca Webu
#

1. ročník tenisového turnaja v Hnúšti

Po sprevádzkovaní tenisových kurtov v Hnúšti po takmer 15 rokoch sa v sobotu 4.7.2020 konal prvý ročník tenisového turnaja. Účasť bola slabšia, veď do bojov zasiahlo celkovo iba 11 hráčov. Napriek tomu to bola športovo priateľsky úspešná aktivita. Viac o výsledkoch sa dočítate v článku: celý text

ostatné | 7. 7. 2020 | Autor: Správca Webu
Foto

Základnú školu Klokočova povedie nová pani riaditeľka

Na júnovom mestskom zastupiteľstve bol bod rokovania aj vymenovanie novej riaditeľky ZŠ Klokočova 742, Hnúšťa. celý text

ostatné | 3. 7. 2020 | Autor: Správca Webu
ruses

„Regionálny systém ekologickej stability okresu Rimavská Sobota“

Oznámenie o začatí schvaľovacieho procesu dokumentu ochrany prírody a krajiny - Regionálny územný systém ekologickej stability okresu Rimavská Sobota verejnou vyhláškou. V odkaze na priložené dokumenty môžete nájsť celý materiál a jednotlivé mapové prílohy. celý text

ostatné | 11. 6. 2020 | Autor: Správca Webu
ilustračný obrázok

Návrh Záverečného účtu mesta za rok 2019

Mesto Hnúšťa spracovalo údaje o rozpočtovom hospodárení za rok 2019 do záverečného účtu v zmysle § 16 ods. 1 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov. celý text

ostatné | 9. 6. 2020 | Autor: Správca Webu
d

Výzva na zabezpečenie základnej starostlivosti o pôdu

Okresný úrad v Rimavskej Sobote, pozemkový a lesný odbor upozorňuje a vyzýva všetkých vlastníkov, nájomcov a správcov poľnohospodárskej pôdy, aby zabezpečili základnú starostlivosť o poľnohospodársku pôdu v súlade s ustanoveniami § 3 zákona o ochrane poľnohospodárskej pôdy, z ktorých im vyplývajú nasledovné povinnosti: celý text

ostatné | 27. 5. 2020 | Autor: Správca Webu
OPATRENIA KŠ MESTA ZO DŇA 6.5.2020 1

OPATRENIA KŠ MESTA ZO DŇA 6.5.2020

Primátor mesta zvolal zasadnutie Krízového štábu Mesta Hnúšťa, ktoré sa konalo dňa 6. mája 2020 o 10.00 hod. Mestský KŠ prijal nasledovné opatrenia: celý text

ostatné | 11. 5. 2020 | Autor: Martina Stejskalová
75

75. výročie ukončenia II. Svetovej vojny.

Druhá svetová vojna začala 1. septembra 1939 prepadnutím Poľska nacistickým Nemeckom a pre Európu oficiálne skončila 8. mája 1945 o 23:01 podpisom kapitulácie v Berlíne. Naplánované oslavy sa však tento rok pre pandémiu nekonajú. Preto si pripomeňme tento medzník našej histórie aspoň sklonením hlavy a tichou myšlienkou či zapálením sviečky niekde pri pamätníku týchto udalostí. celý text

ostatné | 8. 5. 2020 | Autor: Správca Webu
ilustračné foto

Tržnica v meste otvorená

Za dodržania prísnych hygienických pravidiel môžu občania od stredy 22.4.2020 využiť nákup aj na mestskej tržnici. celý text

ostatné | 23. 4. 2020 | Autor: Správca Webu
i

Poplatky za MŠ, ŠJ, ŠKD, ZUŠ a CVČ

Mesto Hnúšťa oznamuje zákonným zástupcom detí a žiakov škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta, aby z dôvodu prerušenia výchovno - vzdelávacieho procesu v materskej škole, v školských jedálňach a v školskom klube detí až do odvolania pozastavili platby príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou škôl a školských zariadení. O povinnosti platiť príspevky po obnovení vyučovania bude mesto prostredníctvom jednotlivých škôl a školských zariadení vopred informovať. celý text

ostatné | 17. 4. 2020 | Autor: Správca Webu
y

ČAS ZVÝŠENÉHO NEBEZPEČENSTVA VZNIKU POŽIARU

OR HaZZ v Rimavskej Sobote vyhlásilo čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru na lesných pozemkoch a v ich ochrannom pásme v územnom obvode okresu Rimavská Sobota až do odvolania. Žiadame obyvateľov mesta o jeho dodržiavanie. Viac v texte. celý text

ostatné | 15. 4. 2020 | Autor: Správca Webu
ilustračné foto

Úradné hodiny MsÚ počas karanténnych opatrení

Mestský úrad Hnúšťa oznamuje, že poskytuje svoje služby v pôvodných úradných hodinách v obmedzenom režime
(osobný kontakt s klientom len v neodkladných prípadoch, inak telefonicky, e-mailom alebo písomne). celý text

ostatné | 1. 4. 2020 | Autor: Správca Webu
ilustračné foto

ÚROVEŇ VYTRIEDENIA KOMUNÁLNYCH ODPADOV V HNÚŠTI

Mesto Hnúšťa v zmysle § 4 zákona č. 329/2018 Z. z. o poplatkoch za uloženie odpadov a o zmene a doplnení zákona č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zverejňuje úroveň vytriedenia komunálnych odpadov v meste Hnúšťa za rok 2019. celý text

ostatné | 26. 3. 2020 | Autor: Správca Webu
Aktuálne informácie do Vášho telefónu 1

Aktuálne informácie do Vášho telefónu


Pripravili sme pre Vás jednoduchý a rýchly spôsob, ako mať aktuálne informácie z našej obce vo Vašom mobilnom telefóne, alebo tablete. Stačí si zdarma nainštalovať mobilnú aplikáciu V OBRAZE.

celý text

ostatné | 25. 3. 2020 | Autor: Správca Webu
HsZZ

Zákaz vypaľovania trávy !

Krajské riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Banskej Bystrici upozorňuje na zákaz vypaľovania trávy. Vypaľovanie porastov bylín, kríkov a stromov je podľa § 8 písm. a) a § 14 ods. 2 písm. b) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov zakázané. celý text

ostatné | 5. 3. 2020 | Autor: Správca Webu
ilustračný obrázok

Dotácie z rozpočtu mesta Hnúšťa na rok 2020

Mestské zastupiteľstvo v Hnúšti uznesením č. 13/243/2020 zo dňa 25. 2. 2020 schválilo na základe odporučenia komisie dotácie pre športové kluby a neziskové organizácie pre rok 2020 v súlade so zákonom č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších doplnkov a VZN mesta Hnúšťa č. 77/2008 Zásady poskytovania dotácií z vlastných príjmov mesta na podporu všeobecne prospešných služieb, všeobecne prospešných alebo verejnoprospešných účelov, na podporu podnikania a zamestnanosti, na akcie vo verejnom záujme a v prospech rozvoja územia mesta. celý text

ostatné | 3. 3. 2020 | Autor: Správca Webu

Pripomienkové konanie - termín predĺžený !!!

Vážení občania mesta Hnúšťa, do 20.3.2020 máte možnosť písomne pripomienkovať Zámer činnosti „Výrobňa elektrickej energie Bio CON 1, Hnúšťa – rozšírenie palivovej základne“ celý text

ostatné | 26. 2. 2020 | Autor: Správca Webu
12

Zámer navrhovanej činnosti „Výrobňa elektrickej energie Bio CON 1, Hnúšťa – rozšírenie palivovej základne“

Oboznamujeme širokú verejnosť, že dňom 3.2.2020 začalo správne konanie vo veci posudzovania predpokladaných vplyvov na životné prostredie navrhovanej činnosti „Výrobňa elektrickej energie BioCON1, Hnúšťa – rozšírenie palivovej nádrže“ a zámer je zverejnený na dole uvedenej web.stránke. celý text

ostatné | 14. 2. 2020 | Autor: Správca Webu
plán separovaného zberu 2020

Plán separovaného zberu Hnúšťa 2020 - POZOR ZMENA

Vážení občania, prinášame Vám aktualizovaný plán separovaného zberu komunálneho odpadu v meste Hnúšťa. celý text

ostatné | 10. 2. 2020 | Autor: Správca Webu
ilustračné foto

VÝKUP PAPIERA A RASTLINNÝCH OLEJOV / FEBRUÁR 2020

Firma Brantner Gemer, s.r.o. Rimavská Sobota a mesto Hnúšťa oznamuje obyvateľom, že zber papiera sa uskutoční výmenou za toaletný papier, kuchynské utierky alebo hygienické vreckovky na nasledovných stanovištiach a to v uvedených termínoch : celý text

ostatné | 3. 2. 2020 | Autor: Správca Webu
Zisťovania o príjmoch a životných podmienkach domácností (EU SILC) 1

Zisťovania o príjmoch a životných podmienkach domácností (EU SILC)

Na Slovensku bolo do zisťovania pre rok 2020 vybraných viac ako 377 miest a obcí, medzi nimi aj mesto Hnúšťa. Do zisťovania je zaradených 6 900 domácností. Zisťovanie sa uskutoční od 3.februára do 17.júla 2020. V tomto období vybrané domácnosti v meste navštívi pracovník poverený funkciou opytovateľa, ktorý je povinný preukázať sa v domácnostiach osobitným poverením. celý text

ostatné | 24. 1. 2020 | Autor: Správca Webu
ilustračné foto

Klzisko v Hnúšti otvorené!

Mesto Hnúšťa a Technické služby mesta Hnúšťa Vás pozývajú na klzisko, ktoré sa nachádza za Mestskou športovou halou v Hnúšti. Otvorené je denne od 8.00 hod. do 18.00 hod. celý text

ostatné | 15. 1. 2020 | Autor: Správca Webu
ilustračný obrázok

Prerušenie distribúcie elektriny na MsÚ - 9.1.2020

Mestský úrad oznamuje, že 9.1.2020 v čase od 7:30 hod. do 16:30 hod. bude na úrade prerušená distribúcia elektriny. Dôvodom prerušenia distribúcie elektriny sú plánované práce na základe oznámenia distribútora.
Služby pre občanov budú dostupné v obmedzenom režime len v klientskom centre a na matrike. celý text

ostatné | 7. 1. 2020 | Autor: Správca Webu
ilustračné foto

PLÁN SEPAROVANÉHO ZBERU PRE ROK 2020

Mesto Hnúšťa zverejňuje plán separovaného zberu v bytových domoch ako aj v rodinných domoch pre rok 2020. celý text

ostatné | 7. 1. 2020 | Autor: Správca Webu
Foto

Novoročný príhovor primátora mesta

Vážení spoluobčania, milí Hnúšťania,

príchod nového roka býva spájaný s novými začiatkami, ambicióznymi predsavzatiami a plánmi do ďalšieho obdobia. Rád by som Vám preto poprial, aby sa Vám darilo vo všetkom, na čo siahnete. Prajem Vám úspešné začiatky, ale rovnako aj vydarené pokračovanie v tom, v čom sa Vám darí a s čím ste spokojní. Predpokladom pre šťastný a úspešný rok je najmä pevné zdravie, psychická pohoda a podpora blízkych, preto Vám prajem, aby ste mali týchto komodít naozaj dostatok. celý text

ostatné | 1. 1. 2020 | Autor: Správca Webu
1

Stolnotenisový turnaj o Majstra Hnúšte 2020

Stolnotenisový turnaj o Majstra Hnúšte 2020
sa uskutoční v sobotu 4. januára 2020 od 8:30 – 18:00
v Mestskej Športovej Hale v Hnúšti.
Kategórie: Registrovaní – hráči 4,5,6 ligy+Hnúšťania;
Neregistrovaní – muži, ženy, deti;
Dvojhry, štvorhry.
Štartovné: 4,- €(kapustnica, občerstvenie).
VŠETCI STE SRDEČNE VÍTANÍ! celý text

ostatné | 22. 12. 2019 | Autor: Správca Webu
#

Čarovné Vianoce 2019

V tretiu adventnú nedeľu, 15.12.2019, MsKS v Hnúšti v spolupráci s mestom Hnúšťa pripravili pre občanov naozaj čarovný vianočný program. celý text

ostatné | 17. 12. 2019 | Autor: Správca Webu
#

Posledné zbohom koncertnému organistovi - čestnému občanovi nášho mesta

14. decembra 2019 sa v kostole Sint - Carolus Borromeus v Antwerpách zišli pozostalí, priatelia a osobnosti umeleckého sveta, aby dali posledné zbohom koncertnému organistovi, dirigentovi, skladateľovi a pedagógovi Dr. h. c. prof. Jánovi Valachovi – rodákovi a čestnému občanovi mesta Hnúšťa. celý text

ostatné | 16. 12. 2019 | Autor: Správca Webu
ilustračné foto

VIANOČNÝ DOBRÝ SKUTOK

Milí Hnúšťania, v minulom roku ste boli skvelí. 65 darcov venovalo takmer 1 tonu oblečenia, hračiek a školských potrieb, ktoré boli rozdelené do 70 veľkých vakov a krabíc. Vďaka Vám sme na Vianoce obdarovali 155 detí zo 70 rodín, ktoré to potrebovali. celý text

ostatné | 2. 12. 2019 | Autor: Správca Webu
ilustračné foto

Aj Hnúšťa zabojuje o svoje Žihadielko!

V minulých rokoch súťažili o detské ihriská Žihadielko od spoločnosti LIDL mestá, v ktorých sa nachádzala aspoň jedna predajňa Lidl. Tento rok vyhlásená súťaž priniesla zmenu, vďaka ktorej sa do súťaže môže zapojiť aj mesto Hnúšťa. celý text

ostatné | 27. 11. 2019 | Autor: Správca Webu
d

Vzn mesta o daniach a poplatkoch je zverejnený na pripomienkovanie

Mestský úrad v Hnúšti oznamuje že v zmysle § 6 odst. 3) zákona 369/90 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov zverejňuje návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Hnúšťa č. ..../2019 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v podmienkach mesta Hnúšťa a mestských častí Hačava, Likier, Polom, Brádno celý text

ostatné | 21. 11. 2019 | Autor: Správca Webu
ilustračné foto

Návrh rozpočtu mesta na rok 2020 je zverejnený na pripomienkovanie

Mesto Hnúšťa zostavilo svoj návrh rozpočtu na roky 2020 – 2022 v zmysle Zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov. celý text

ostatné | 21. 11. 2019 | Autor: Správca Webu
OZNÁMENIE O URČENÍ ORIENTAČNÉHO ČÍSLA BUDOV X. 1

OZNÁMENIE O URČENÍ ORIENTAČNÉHO ČÍSLA BUDOV X.

Mesto Hnúšťa oznamuje občanom, že v dňoch 28.10.2019 – 31.10.2019 prebehla X. etapa určovania orientačných čísel budov na vybraných uliciach. celý text

ostatné | 6. 11. 2019 | Autor: Martina Stejskalová
ilustračné foto

Jesenná deratizácia v meste

V meste Hnúšťa bude počas mesiaca november prebiehať deratizácia verejných priestranstiev, ktorej účelom je regulácia živočíšnych škodcov. Zároveň bude prebiehať aj deratizácia kanalizačnej sústavy vo vlastníctve StVPS a.s.. Povinnosť vykonať deratizačné opatrenia majú aj podnikatelia i fyzické osoby, vlastníci i správcovia polyfunkčných budov a občania pri chovoch domácich zvierat. celý text

ostatné | 28. 10. 2019 | Autor: Správca Webu
OZNÁMENIE O URČENÍ ORIENTAČNÉHO ČÍSLA BUDOV IX. 1

OZNÁMENIE O URČENÍ ORIENTAČNÉHO ČÍSLA BUDOV IX.

Mesto Hnúšťa oznamuje občanom, že v dňoch 21.10.2019 – 27.10.2019 prebehla IX. etapa určovania orientačných čísel budov na vybraných uliciach. celý text

ostatné | 28. 10. 2019 | Autor: Správca Webu
ilustračné foto

Od mája máme novú zubnú lekárku

Aktivita mesta v oblasti nových lekárov priniesla veľký úspech. Od mája toho roku v meste Hnúšťa ordinuje nová zubná lekárka MDDr. Soňa Kocúrová. celý text

ostatné | 16. 10. 2019 | Autor: Správca Webu
#

Vykurovacia sezóna začala. Staráte sa o komín dobre?

Nestihli ste tento rok vyčistiť a skontrolovať Váš komín? Robíte veľkú chybu! S nástupom chladných dní sa začína vykurovacia sezóna, ktorej treba venovať značnú pozornosť. celý text

ostatné | 15. 10. 2019 | Autor: Správca Webu
Slovenské Mitrovanie plagát

MITROVANIE: Blíži sa ukončenie pastierskej sezóny

Ukončenie pastierskej sezóny nazývané mitrovanie sa viaže k 26. októbru, na svätého Demetera alebo Mitra, kedy si tento starý zvyk pripomenieme v obci Veľké Teriakovce už po ôsmykrát. Návštevníkov podujatia čakajú ukážky prác na salaši, tance a hudba pastierskej valaskej kultúry, baranie špeciality, trh regionálnych produktov či aktivity pre deti a nebudú chýbať ani najznámejší valasi Maťko a Kubko. celý text

ostatné | 15. 10. 2019 | Autor: Správca Webu
#

Modrá nezábudka -Liga za duševné zdravie

Dňa 3.- 4.10.2019 sa konala verejná dobrovoľná zbierka, Modrá nezábudka“, ktorej organizátorom je Liga za duševné zdravie SR. Modrý kvietok nezábudky je symbolickým vyjadrením krehkosti duševného zdravia a vyzýva ľudí NEZABÚDAŤ, že bez duševného zdravia nemôže existovať ani fyzické zdravie. celý text

ostatné | 15. 10. 2019 | Autor: Správca Webu
ilustračné foto

Výluka v železničnej doprave

Železničná spoločnosť Slovensko, a. s. upozorňuje cestujúcich, že v dňoch 15.-17 októbra 2019 v čase od 8:10 do 11:50 hod.,z dôvodu výluky medzi žel. stanicami Hnúšťa - Tisovec budú osobné vlaky Os 6710 a Os 6713 nahradené autobusmi.

celý text

ostatné | 11. 10. 2019 | Autor: Správca Webu
plagát

Eco Bazár v Hnúšti

Ak sa potrebujete zbaviť zbytočných vecí, alebo naopak chcete získať niečo potrebné za výborné ceny a dať veciam druhú šancu, tak Vás srdečne pozývame na Eco Bazár, ktorý sa bude konať 18.10.2019 od 10.00 hod. v prístavbe MsKS v Hnúšti. celý text

ostatné | 10. 10. 2019 | Autor: Správca Webu
#

Súťaž vo varení kapustnice ukončená

V našom meste sa už po 12-krát konala Súťaž vo varení kotlíkovej kapustnice. V sobotu 28.9.2019 si svoje kulinárske zručnosti zmerali viaceré súťažné tímy. celý text

ostatné | 2. 10. 2019 | Autor: Správca Webu
#

OZNÁMENIE O PREVZATÍ TABULIEK S ORIENTAČNÝM ČÍSLOM

Mesto Hnúšťa oznamuje občanom, že od 01.10.2019 si môžu prevziať tabuľku s orientačným číslom. celý text

ostatné | 1. 10. 2019 | Autor: Martina Stejskalová
OZNÁMENIE O URČENÍ ORIENTAČNÉHO ČÍSLA BUDOV VIII. 1

OZNÁMENIE O URČENÍ ORIENTAČNÉHO ČÍSLA BUDOV VIII.

Mesto Hnúšťa oznamuje občanom, že v dňoch 23.09.2019 – 27.09.2019 prebehla VIII. etapa určovania orientačných čísel budov na vybraných uliciach. celý text

ostatné | 1. 10. 2019 | Autor: Martina Stejskalová
#

Hnúšťania už využívajú moderné klientske centrum

Staré priestory bývalej pokladne mesto Hnúšťa rekonštruovalo. Dnes je v nich moderné klientske centrum, v ktorom občania vybavia podstatnú časť komunikácie s Mestským úradom. celý text

ostatné | 20. 9. 2019 | Autor: Správca Webu
OZNÁMENIE O URČENÍ ORIENTAČNÉHO ČÍSLA BUDOV VII. 1

OZNÁMENIE O URČENÍ ORIENTAČNÉHO ČÍSLA BUDOV VII.

Mesto Hnúšťa oznamuje občanom, že v dňoch 09.09.2019 – 13.09.2019 prebehla VII. etapa určovania orientačných čísel budov na vybraných uliciach. celý text

ostatné | 16. 9. 2019 | Autor: Martina Stejskalová
ilustračné foto

Výberové konanie Tisovec

Mesto Tisovec v súlade s §5 ods. 3 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v y h l a s u j e výberové konanie na funkciu vedúci(a) Oddelenia kultúry a športu Mestského úradu Tisovec so sídlom Nám. Dr. V. Clementisa 1, 980 61 Tisovec.
celý text

ostatné | 10. 9. 2019 | Autor: Správca Webu
#

OZNÁMENIE O URČENÍ ORIENTAČNÉHO ČÍSLA BUDOV VI.

Mesto Hnúšťa oznamuje občanom, že v dňoch 02.09.2019 – 06.09.2019 prebehla VI. etapa určovania orientačných čísel budov na vybraných uliciach. celý text

ostatné | 9. 9. 2019 | Autor: Martina Stejskalová
erb

VÝZVA NA VYPRACOVANIE A PREDLOŽENIE ROZPOČTOVÝCH POŽIADAVIEK NA ZOSTAVENIE PROGRAMOVÉHO ROZPOČTU NA ROKY 2020 – 2022

V súlade s rozpočtovým harmonogramom na rok 2020, Rozpočtovými pravidlami mesta Hnúšťa, zákonom č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy v z. n. p., zákonom č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v z. n. p. vyzývame všetky subjekty rozpočtového procesu zodpovedné za tvorbu a plnenie rozpočtu v zmysle § 7 Rozpočtových pravidiel mesta Hnúšťa, aby písomné požiadavky na zostavenie rozpočtu mesta Hnúšťa na roky 2020 – 2022 predložili na predpísanom formulári do 4. októbra 2019 na Oddelenie ekonomiky a financovania Mestského úradu v Hnúšti. celý text

ostatné | 6. 9. 2019 | Autor: Správca Webu
1

Teatro okolo Malohontu

Dovoľujeme si Vám oznámiť, že dňa 15. septembra 2019 sa bude konať 6. ročník medzinárodných cyklistických pretekov Teatro Okolo Malohontu, ktoré budú prechádzať aj cez naše mesto.
celý text

ostatné | 3. 9. 2019 | Autor: Správca Webu
#

Oslavy 75. výročia SNP aj v Hnúšti

Pri príležitosti 75. výročia Slovenského národného povstania za tónov slávnostných piesní v podaní Dychovej hudby mesta Hnúšťa si položením vencov a kytíc kvetov hrdinstvo, obetavosť a osobné nasadenie účastníkov SNP uctili, v pondelok 2.9.2019, predstavitelia mesta Hnúšťa na čele s primátorom mesta, členovia ZO SZPB, i hostia z partnerského mesta v Poľsku a členovia Klubu dôchodcov. celý text

ostatné | 3. 9. 2019 | Autor: Správca Webu
#

OZNÁMENIE O URČENÍ ORIENTAČNÉHO ČÍSLA BUDOV V.

Mesto Hnúšťa oznamuje občanom, že v dňoch 26.08.2019 – 30.08.2019 prebehne V. etapa určovania orientačných čísel budov na vybraných uliciach. celý text

ostatné | 28. 8. 2019 | Autor: Martina Stejskalová
1

OZNÁMENIE O URČENÍ ORIENTAČNÉHO ČÍSLA BUDOV IV.

Mesto Hnúšťa oznamuje občanom, že v dňoch 19.08.2019 – 23.08.2019 prebehne IV. etapa určovania orientačných čísel budov na vybraných uliciach. celý text

ostatné | 19. 8. 2019 | Autor: Správca Webu
2

FOTOSÚŤAŽ: Región MALOHONT mojimi očami

Miestna akčná skupina Malohont vyhlásila začiatkom júla VII. ročník fotografickej súťaže Malohont mojimi očami, ktorá je určená pre malých aj veľkých, amatérskych aj profesionálnych fotografov. Súťažné fotografie je možné posielať ešte do 30. septembra 2019. celý text

ostatné | 15. 8. 2019 | Autor: Správca Webu
s

SHMÚ vydal pre náš kraj výstrahu 1. a 2. stupňa :

Jav: Vysoké teploty
Stupeň: 2. stupeň
Trvanie javu: 12.8.2019 od 13:00 do 19:00
Vysoké teploty podľa SHMÚ a záchranárov predstavujú záťaž na organizmus, najohrozenejšie sú deti, seniori a chronickí pacienti. celý text

ostatné | 12. 8. 2019 | Autor: Správca Webu
Oznámenie o určení orientačného čísla budov III. 1

Oznámenie o určení orientačného čísla budov III.

Mesto Hnúšťa oznamuje občanom, že v dňoch 05.08.2019 – 09.08.2019 prebehne III. etapa určovania orientačných čísel budov na vybraných uliciach. celý text

ostatné | 7. 8. 2019 | Autor: Martina Stejskalová
Oznámenie o určení orientačného čísla budov II. 1

Oznámenie o určení orientačného čísla budov II.

Mesto Hnúšťa oznamuje občanom, že v dňoch 29.7.2019 – 02.08.2019 prebehne II. etapa určovania orientačných čísel budov na vybraných uliciach. celý text

ostatné | 30. 7. 2019 | Autor: Martina Stejskalová
#

Hnúšťania si môžu požičať elektrobicykle za najnižšiu cenu na Slovensku

Mesto Hnúšťa vo svojom Turistickom informačnom centre v budove Mestského kult. strediska požičiava už aj novinku - dva elektrobicykle celý text

ostatné | 29. 7. 2019 | Autor: Správca Webu
.

Oznámenie o určení orientačného čísla budov I.

Mesto Hnúšťa oznamuje občanom, že v dňoch 22.7.2019 – 26.7.2019 prebehne I. etapa určovania orientačných čísel budov na vybraných uliciach. celý text

ostatné | 22. 7. 2019 | Autor: Správca Webu
1

ČAKÁ NÁS VEĽKÁ ZMENA ČÍSLOVANIA DOMOV A BUDOV

Obyvatelia mesta Hnúšťa v najbližšom období (v mesiacoch august, september a október) budú musieť vykonať niekoľko zmien, týkajúcich sa súpisných a orientačných čísiel a s tým spojených ďalších úkonov. Môže za to nový zákon o registri adries. Register adries má umožniť jednoznačnú identifikáciu stavebných objektov v teréne. celý text

ostatné | 16. 7. 2019 | Autor: Správca Webu
.

Zmena Prevádzkového poriadku pohrebných služieb

Technické služby mesta oznamujú občanom, že dňom 1.7.2019 došlo k zmene Prevádzkového poriadku pohrebných služieb. celý text

ostatné | 10. 7. 2019 | Autor: Správca Webu
.

Nebezpečenstvo vzniku požiaru

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Rimavskej Sobote V Y H L A S U J E ČAS ZVÝŠENÉHO NEBEZPEČENSTVA VZNIKU POŽIARU na lesných pozemkoch a v ich ochrannom pásme (50 m od hranice lesného pozemku) v územnom obvode okresu Rimavská Sobota od 01.07. 2019, od 12.00 hod. do odvolania. celý text

ostatné | 1. 7. 2019 | Autor: Správca Webu
#

Oznámenie o vyhlásení výberového konania

Mesto Hnúšťa, zastúpené primátorom mesta PhDr. Romanom Lebedom, podľa § 4 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov a podľa §5 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov vyhlasuje VÝBEROVÉ KONANIE na obsadenie miesta riaditeľ / riaditeľka Materskej školy Nábrežie Rimavy 447 981 01 Hnúšťa, pre funkčné obdobie od 1.9.2019 do 31.8.2024 celý text

ostatné | 27. 6. 2019 | Autor: Správca Webu
#

Kúpalisko je už otvorené!

Vážení občania, mestské kúpalisko v Hnúšti je už otvorené. Na kúpalisku vás čakajú nové slnečníky, lavičky, lehátka, uzamykacie skrinky, pre vaše deti trampolína i veľký skákací hrad. celý text

ostatné | 14. 6. 2019 | Autor: Správca Webu
Slávnostné MsZ

Dni mesta Hnúšťa 2019 sa vydarili!

Uplynulé dni žilo mesto oslavami. Úspešný XIV. ročník Dní mesta Hnúšťa zanechal mnoho príjemných dojmov, zážitkov a poskytol priestor na množstvo príjemných stretnutí. celý text

ostatné | 6. 6. 2019 | Autor: Správca Webu
r

NÁVRH ZÁVEREČNÉHO ÚČTU MESTA HNÚŠŤA ZA ROK 2018

Mesto Hnúšťa spracovalo údaje o rozpočtovom hospodárení za rok 2018 do záverečného účtu v zmysle § 16 ods. 1 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov. Pred schválením sa návrh záverečného účtu predkladá na verejnú diskusiu podľa § 16 ods. 9 citovaného zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a § 9 ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov. celý text

ostatné | 6. 6. 2019 | Autor: Správca Webu
mr

POZVÁNKA na sobotu

Mikroregión SINEC-KOKAVSKO a obec Lehota nad Rimavicou
vás srdečne pozývajú na tohtoročný DEŇ MIKROREGIÓNU 2019 dňa 8.júna 2019 od 9,30 hod. v obci Lehota nad Rimavicou - priestranstvo pri kultúrnom dome.
V pláne sú rôzne súťaže, občerstvenie, zábava a športový i kultúrny program
– vystúpenie Taekwondo klub Hnúšťa a Duo Tancošovci z Utekáča.
celý text

ostatné | 5. 6. 2019 | Autor: Správca Webu
dni mesta 2019

Hnúšťa: Dni mesta s Hexom, koncerty zadarmo

Mesto Hnúšťa oslávi svoje Dni mesta už tento víkend. Headlinerom je skupina HEX, koncerty budú zadarmo. celý text

ostatné | 29. 5. 2019 | Autor: Správca Webu
.

Projekty PPP na regionálnej úrovni majú budúcnosť!

Agentúra pre rozvoj Gemera v spolupráci so zahraničnými partnermi a Ekonomickou univerzitou v Bratislave v regiónoch Slovenska vysvetľujú ako fungujú PPP projeky, ako ich využiť na regionálnej úrovni a ako zrevitalizovať historickú budovu vo vlastníctve obce v spolupráci s miestnym podnikateľom práve prostredníctvom PPP schémy. celý text

ostatné | 29. 5. 2019 | Autor: Správca Webu
l

Výsledky volieb do EP 2019 v meste Hnúšťa

Zo zapísaných 5500 oprávnených voličov prišlo k volebným urnám 818 voličov, čo predstavuje 14,87 % účasť. Vo voľbách odovzdalo 243 hlasov (29,71%) voličov svoj hlas pre SMER - sociálnu demokraciu, 156 hlasov (19,07%) pre Kotlebu - Ľudovú stranu Naše Slovensko, 113 hlasov (13,81%) pre Koalíciu Progresívne Slovensko a SPOLU-OD, 78 hlasov (9,54%) dostala strana Sloboda a Solidarita a 46 hlasov (5,62%) SNS. celý text

ostatné | 27. 5. 2019 | Autor: Správca Webu
k

Festival Z HISTÓRIE MALOHONTU

Pozývame Vás na nultý ročník historického festivalu, ktorého cieľom je odprezentovať a dostať do verejného povedomia históriu regiónu, národné kultúrne pamiatky gotických kostolov v Malohonte - dnes - 25.5.2019 od 10.00 hodiny do Kraskova. Po stopách slávnej minulosti so sprievodom Musicantica Slovaca si pozriete šermiarske predstavenie o turkoch v Malohonte, sokoliarov z Mojína a naučíte sa čo-to z tancov ľudovej gotiky. Napokon sa môžete báť pri divadle "Vraždy na Elsinore" alebo sa zabaviť so skupinou Vrbovské vŕby. celý text

ostatné | 25. 5. 2019 | Autor: Správca Webu
.

Kompostovanie

S prichádzajúcim oteplením a slnečnými lúčmi sa mnohým z nás začínajú príjemné záhradkárske činnosti. Dovoľte, aby sme Vám predstavili pár užitočných rád ako využívať kompostovanie a ako nakladať s bioodpadom. Informácie Vám v priebehu niekoľkých dní rozdelíme do viacerých častí a tu je ČASŤ 1.: celý text

ostatné | 17. 5. 2019 | Autor: Správca Webu
vlak

Dočasná výluka železničnej dopravy

Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. upozorňuje cestujúcich, že v dňoch 13.-14. mája 2019 z dôvodu výluky medzi železničnými stanicami Rimavská Baňa – Hnúšťa v čase od 8:00 do 12:15 hod. budú osobné vlaky:
Os 6710 a Os 6713 nahradené autobusmi. celý text

ostatné | 13. 5. 2019 | Autor: Správca Webu
l

Ochrana pozemkov pred zaburinením

Okresný úrad Rimavská Sobota, pozemkový a lesný odbor upozorňuje a vyzýva všetkých vlastníkov, nájomcov, užívateľov a správcov poľnohospodárskej pôdy na ich povinnosti pri ochrane pozemkov pred zaburinením. Prečítajte si prosím nasledujúcu výzvu : celý text

ostatné | 7. 5. 2019 | Autor: Správca Webu
OP ĽZ

Oznam o výberovom konaní

Poskytovateľ Komunitného centra - Občianske združenie Klub rómskych aktivistov na SR, Š.M. Daxnera 906, Hnúšťa vyhlasuje výberové konanie na jedno pracovné miesto pracovníka KC. Výberové konanie sa uskutoční dňa 21/05/2019 o 09:30 hod. v priestoroch Občianskeho združenia Klub rómskych aktivistov na SR- UBYTOVŇA UBYKA, Š.M. Daxnera 906, 98101 Hnúšťa. celý text

ostatné | 7. 5. 2019 | Autor: Správca Webu
.

Zber nebezpečného odpadu

Mesto Hnúšťa oznamuje, že v sobotu 11.5.2019 bude prebiehať zber nebezpečného odpadu, ktorý môžete odovzdať v stanovenom čase na vyhradených miestach. celý text

ostatné | 7. 5. 2019 | Autor: Správca Webu
#

Príbeh KROMPEĽFESTU

Myšlienka zorganizovať KROMPEĽFEST v Hnúšti sa zrodila v rámci vzdelávacieho programu PROJEKT JE ZMENA! . Organizuje ho Slovenský inštitút mládeže IUVENTA s cieľom podporiť aktívne občianstvo u mladých ľudí a pracovníkov
s mládežou v rôznych oblastiach života. Účastníci získajú základy z projektového manažmentu, tímovej práce, prezentačných a komunikačných zručností, základov finančnej gramotnosti. celý text

ostatné | 6. 5. 2019 | Autor: Správca Webu
logo

Prejdite na eKasu teraz!

Finančná správa upozorňuje podnikateľov, ktorí evidujú tržbu v registračných pokladniciach, aby požiadali o pridelenie kódu pokladnice eKasa klient čo najskôr. celý text

ostatné | 30. 4. 2019 | Autor: Správca Webu
m

Grantový program MAS 2019: Podporíme vaše nápady

Máte nápad, ako zveľadiť kultúrne dedičstvo nášho regiónu, prispieť k rozvoju cestovného ruchu alebo originálne zviditeľniť región Malohont? Potom práve pre vás je určená výzva na predkladanie projektov, ktorú 26. apríla 2019 vyhlásila MAS MALOHONT. celý text

ostatné | 29. 4. 2019 | Autor: Správca Webu
.

Deň Zeme 2019

Streda 17.4.2019 bola pre mesto Hnúšťa výnimočná. Tento deň bol venovaný prírode a našej planéte. Deň Zeme je ekologicky motivovaný sviatok, ktorý upozorňuje ľudí na dopady ničenia životného prostredia. V tento deň sa na celom svete viac ako inokedy rozvíjajú diskusie o možnostiach riešenia problémov so znečisťovaním planéty. celý text

ostatné | 17. 4. 2019 | Autor: Správca Webu
erb

Návrh na udelenie verejného ocenenia mesta Hnúšťa

Mesto Hnúšťa vyzýva občanov na predkladanie návrhov na udelenie verejných ocenení mesta Hnúšťa, ktoré sú každoročné udeľované v rámci slávnostného zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Hnúšti počas konania Dní mesta Hnúšťa. celý text

ostatné | 16. 4. 2019 | Autor: Správca Webu
i

Zverejnenie emailovej adresy na doručenie žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu

Elektronická /emailová/ adresa na doručovanie žiadostí o vydanie hlasovacieho preukazu pre voľby do Európskeho parlamentu 2019 na území Slovenskej republiky: podatelna@hnusta.sk, andrea.balintova@hnusta.sk celý text

ostatné | 15. 4. 2019 | Autor: Správca Webu
tp

Oznámenie o vyhlásení výberového konania na pozíciu terénneho pracovníka.

Mesto Hnúšťa vyhlasuje výberové konanie na jedno pracovné miesto terénneho pracovníka (TP), ktoré sa uskutoční 16.05.2019 s dátumom predpokladaného nástupu do zamestnania od 01.06.2019. celý text

ostatné | 11. 4. 2019 | Autor: Správca Webu
#

Ako separovať už vedia aj v materských školách

Mesto Hnúšťa v spolupráci s organizáciou zodpovednosti výrobcov NOWAS s.r.o. a zberovou spoločnosťou Brantner Gemer s.r.o. zorganizovalo v našich materských školách v dňoch 08. – 09. apríl 2019 akciu zameranú na triedenie odpadu. celý text

ostatné | 10. 4. 2019 | Autor: Správca Webu
erb

Správa o činnosti primátora mesta

Správa o činnosti primátora, ktorú predložil poslancom na Mestskom zastupiteľstve dňa 26.3.2019 (činnosť primátora v mesiaci február a marec). celý text

ostatné | 4. 4. 2019 | Autor: Správca Webu
erb

Výberové konanie na náčelníka mestskej polície

Mesto Hnúšťa, zastúpené primátorom PhDr. Romanom Lebedom, podľa § 5 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov vyhlasuje
VÝBEROVÉ KONANIE na obsadenie pracovného miesta: náčelník mestskej polície. celý text

ostatné | 3. 4. 2019 | Autor: Správca Webu
.

Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra Mesta Hnúšťa

Mestské zastupiteľstvo v Hnúšti uznesením 4/46/2019 dňa 26.3.2019 v zmysle § 18a ods. 2 zák. č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov vyhlasuje voľby hlavného kontrolóra mesta na deň 14. mája 2019. celý text

ostatné | 29. 3. 2019 | Autor: Správca Webu
.

Výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľ Základnej umeleckej školy Hnúšťa

Mesto Hnúšťa, zastúpené primátorom mesta PhDr. Romanom Lebedom vyhlasuje výberové konanie na obsadenie miesta - riaditeľ/riaditeľka Základnej umeleckej školy Hnúšťa. celý text

ostatné | 29. 3. 2019 | Autor: Správca Webu
#

Učitelia oslávili svoj Deň

Vo štvrtok 28.3.2019 sme si pripomenuli 427. výročie narodenia asi najslávnejšieho učiteľa v Európe, učiteľa národov, Jána Amosa Komenského – slávili sme DEŇ UČITEĽOV. celý text

ostatné | 29. 3. 2019 | Autor: Správca Webu
vp1

Výsledky 1. kola Voľby prezidenta SR 2019

Dňa 16. marca 2019 sa uskutočnilo 1. kolo Volieb prezidenta Slovenskej republiky. Ani jeden z kandidátov nezískal nadpolovičnú väčšinu platných hlasov oprávnených voličov. Do druhého kola volieb postupujú Zuzana Čaputová a Maroš Šefčovič. Deň konania druhého kola volieb prezidenta Slovenskej republiky je určený na sobotu 30. marca 2019. celý text

ostatné | 17. 3. 2019 | Autor: Správca Webu
prvá prechádzajúci
z 3
posledná