#
#
#
#
#
#

Navigácia

Výber jazyka

Obsah

Správy

prvá prechádzajúci
z 5
posledná

NÁVRH ZÁVEREČNÉHO ÚČTU MESTA HNÚŠŤA NA ROK 2022 1

NÁVRH ZÁVEREČNÉHO ÚČTU MESTA HNÚŠŤA NA ROK 2022

Mesto Hnúšťa spracovalo údaje o rozpočtovom hospodárení za rok 2022 do záverečného účtu v zmysle § 16 ods. 1 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov. celý text

ostatné | 9. 6. 2023 | Autor: Správca webu II
foto

XXVII.ROČNÍK DNÍ MESTA HNÚŠŤA ÚSPEŠNE ZA NAMI

V dňoch 2. - 4. júna 2023 sme oslávili XXVII. ročník Dní Mesta Hnúšťa. Pre všetkých obyvateľov a návštevníkov organizátori - Mesto Hnúšťa a Mestské kultúrne stredisko v Hnúšti - pripravili bohatý a pestrý program.

celý text

ostatné | 5. 6. 2023 | Autor: Správca Webu
Modernizácia cesty I. triedy číslo 72 1

MODERNIZÁCIA CESTY I.TRIEDY ČÍSLO 72

Štátna cesta I/72 v celkovej dĺžke 104,989km, predstavuje dôležitú spojnicu v línii sever – juh v banskobystrickom regióne a výrazne ovplyvňuje rozvoj tejto časti regiónu. celý text

ostatné | 1. 6. 2023 | Autor: Správca webu II
BEZ OBMEDZENIA PRECHODU PRE PSÍČKÁROV 1

BEZ OBMEDZENIA PRECHODU PRE PSÍČKÁROV

Primátor mesta ešte v mesiaci marec aplikoval do praxe bod č. 2, paragrafu 5 o vymedzení miest pohybu psov, Všeobecne záväzného nariadenia č. 118/2014 o Podmienkach držania psov na území mesta Hnúšťa, ktorým obmedzil pohyb psov na detských ihriskách a pietnych miestach. celý text

ostatné | 1. 6. 2023 | Autor: Správca webu II
#

PRIBUDLA ĎALŠIA OSOBNOSŤ

26. mája 2023 sa v Rimavskej Sobote konalo unikátne podujatie pri príležitosti odhalenia busty Dr. Vladimírovi Clementisovi v Aleji národných dejateľov na Námestí Štefana Daxnera. celý text

ostatné | 1. 6. 2023 | Autor: Správca webu II
SNEM ZDRUŽENIA MIEST A OBCÍ 2

SNEM ZDRUŽENIA MIEST A OBCÍ

V dňoch 23.-24. mája sa v bratislavskom Národnom tenisovom centre konal 34. snem Združenia miest a obcí Slovenska, ktorého sa zúčastnil aj primátor mesta Mgr. Martin Pliešovský, ako člen Rady ZMOS. celý text

ostatné | 31. 5. 2023 | Autor: Správca webu II
PRACOVNÉ STRETNUTIE U PRIMÁTORA 2

PRACOVNÉ STRETNUTIE U PRIMÁTORA

Vo štvrtok 25. mája 2023, sa u primátora mesta na pracovnom stretnutí zišli zástupcovia obchodného reťazca LIDL, projektovej firmy Alping Kežmarok s vedúcim stavby firmy Colas Košice, realizujúcej rekonštrukciu cesty I/72 cez mesto a pracovníkmi oddelenia výstavby MsÚ Hnúšťa. celý text

ostatné | 31. 5. 2023 | Autor: Správca webu II
Vývoz komunálneho odpadu 1

Vývoz komunálneho odpadu

Mesto Hnúšťa oznamuje, že z technických príčin bude komunálny odpad vyvážať spoločnosť Brantner Gemer, s.r.o.. Vývoz komunálneho odpadu, ktorý bol plánovaný na pondelok, utorok a stredu sa bude vyvážať vždy v UTOROK a vývoz komunálneho odpadu plánovaný na štvrtok sa bude vyvážať vždy v PIATOK celý text

ostatné | 11. 5. 2023 | Autor: Správca webu II
ii

Spomienka na koniec vojny.

Mesto Hnúšťa a členovia Miestnej organizácie Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov si pripomenuli významné 78.výročie ukončenia 2. svetovej vojny a oslobodenia Slovenskej republiky malým pietnym podujatím, na ktorom odzneli príhovory primátora mesta a predsedu MO SZPB. celý text

ostatné | 5. 5. 2023 | Autor: Správca Webu
ip

Inflačná pomoc pre občanov v hmotnej núdzi

Obyvatelia v hmotnej núdzi môžu požiadať príslušný úrad práce o pomoc s čerpaním Inflačnej dotácie v sume 100 eur od mája 2023. celý text

ostatné | 5. 5. 2023 | Autor: Správca Webu
ZÁPIS DETÍ DO MATERSKÝCH ŠKôL 1

ZÁPIS DETÍ DO MATERSKÝCH ŠKÔL

Vážení rodičia a priatelia,
riaditeľstvá materských škôl Nábrežie Rimavy a Klokočova v Hnúšti oznamujú, že zápis detí do materskej školy na školský rok 2023/2024 bude prebiehať v termíne:
od 1. mája 2023 - 31. mája 2023.
celý text

ostatné | 3. 5. 2023 | Autor: Správca webu II
#

NOVÁ STANICA ZÁCHRANNEJ SLUŽBY

Mesto Hnúšťa bolo zaradené do zoznamu miest určených na výstavbu a obnovu staníc záchrannej zdravotnej služby (ďalej len „ZZS“) na základe vypracovanej analýzy optimalizácie siete ZZS. celý text

ostatné | 28. 4. 2023 | Autor: Správca Webu
foto

OPUSTIL NÁS ČESTNÝ OBČAN MESTA HNÚŠŤA MUDR. VILIAM UJHÁZY, DRSC.

Nebol to len lekár, onkológ, vedec, akademik. Bol to predovšetkým človek, ktorý neskutočne miloval svoj rodný kraj. Je to kraj hoden ľúbosti - hovorieval. celý text

ostatné | 25. 4. 2023 | Autor: Správca Webu
#

Pripomenuli sme si Deň Zeme

Už tradične si 22. apríla pripomíname Deň Zeme. V modernom poňatí ide o ekologicky motivovaný sviatok upozorňujúci ľudí na dopady ničenia životného prostredia a rozvíjajúcu diskusiu o možných riešeniach. V našom meste sme si ho pripomenuli v piatok 20.4.2023
rôznymi prospešnými aktivitami.
celý text

ostatné | 24. 4. 2023 | Autor: Správca Webu
#

Oslávili sme Deň učiteľov

Dňa 28. marca si každoročne pripomíname spolu s našimi učiteľmi narodenie Jana Amosa Komenského. Pri tejto príležitosti sa v piatok 31. marca 2023 uskutočnili mestské oslavy Dňa učiteľov za účasti vzácnych hostí, riaditeľov škôl a školských zariadení pôsobiacich v našom meste. celý text

ostatné | 3. 4. 2023 | Autor: Správca Webu
Zápis do prvého ročníka základnej školy sa blíži 1

Zápis do prvého ročníka základnej školy sa blíži

Zápis do prvých ročníkov prebehne na základných školách už o chvíľu. Rodičia by sa mali preto pripraviť na dôsledný výber školy, kam svoje dieťa zapísať a zároveň zistiť všetky povinnosti, ktoré im ako zákonným zástupcom detí zo zákona vyplývajú. celý text

ostatné | 27. 3. 2023 | Autor: Správca Webu
voda

Pri príležitosti Svetového dňa vody otestujú vašu vodu zo studní bezplatne

Bezplatnú analýzu pitnej vody z individuálnych zdrojov budú realizovať v akreditovaných laboratóriách pitných vôd v Banskej Bystrici, Prievidzi a v Lučenci, kde môžu záujemcovia o túto službu 21. marca 2023 od 9.00 hod. do 14.00 hod. priniesť v čistej plastovej nádobe vzorku vody zo studní. celý text

ostatné | 20. 3. 2023 | Autor: Správca Webu
.

OTVORENIE PETRIVALDSKÉHO VILY

Dňa 24.marca 2023 sa otvoria dvere Petrivaldského vily, ktorá za účasti viacerých aktérov prešla komplexnou rekonštrukciou. Petrivaldského vila je jedným z mála zachovaných historických objektov meštianskej architektúry a urbanistického rozvoja mesta v prvej polovici 20. storočia. celý text

ostatné | 17. 3. 2023 | Autor: Správca Webu
zvt

UPOZORNENIE NA VYPAĽOVANIE TRÁVY

V súvislosti s nastávajúcim jarným obdobím, a to možným zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru a z dôvodu zámerného vypaľovania trávnatých porastov, spaľovania a nedbanlivosti upozorňujeme na ochranu životného prostredia a majetku. celý text

ostatné | 13. 3. 2023 | Autor: Správca Webu
ilustračný obrázok

Schválené dotácie na rok 2023

Mestské zastupiteľstvo v Hnúšti dňa 28. 2. 2023 schválilo na základe odporučenia hodnotiacej komisie dotácie pre športové kluby a neziskové organizácie pre rok 2023. celý text

ostatné | 13. 3. 2023 | Autor: Správca Webu
ilustračný obrázok

Zmeny ceny vodného a stočného

Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť
oznamuje občanom obce, že na základe rozhodnutia ÚRSO s účinnosťou od 1.3.2023 došlo k zmene ceny vodného
a stočného. Nové ceny sú zverejnené na internetovej stránke dodávateľa. celý text

ostatné | 10. 3. 2023 | Autor: Správca Webu
.

Návrhy na ocenenie "môj NAJ učiteľ"

Blíži sa 28.marec - Deň učiteľov a nám záleží na tom, aby ste svojim učiteľom dali vedieť, že si ich prácu vážite. celý text

ostatné | 8. 3. 2023 | Autor: Správca Webu
#

PRIMÁTOR SA STRETOL S PODNIKATEĽMI

Na Mestskom úrade sa 23. 2. 2023 stretnutia zúčastnili miestni podnikatelia najmä z výrobnej sféry. Témou prvotného stretnutia bolo objasnenie si vzájomných stanovísk a pozícií po minuloročných komunálnych voľbách a načrtnutie ďalšej spolupráce samosprávy s podnikateľmi. celý text

ostatné | 2. 3. 2023 | Autor: Správca Webu
foto

Pozvánka na zasadnutie mestského zastupiteľstva

Dňa 28.2.2023, t.j. v utorok sa v zasadacej miestnosti Mestského úradu v Hnúšti uskutoční rokovanie Mestského zastupiteľstva v Hnúšti. celý text

ostatné | 27. 2. 2023 | Autor: Správca Webu
#

Poverený premiér Heger v Hnúšti

Pri príležitosti ukončenia realizácie úspešného projektu „NIE šikanovaNIE“ realizovaného vďaka podpore z rezervy predsedu vlády SR navštívil naše mesto poverený predseda vlády Eduard Heger. Návštevu absolvoval na Základnej škole Klokočova, ktorá úspešný projekt v hodnote 10000€ realizovala. celý text

ostatné | 17. 2. 2023 | Autor: Správca Webu
ilustračný obrázok

Poslanci zvolili členov jednotlivých komisií

Poslanci Mestského zastupiteľstva v Hnúšti na svojom rokovaní dňa 24.1.2023 zvoli pre nové volebné obdobie z radov občanov členov komisií pôsobiacich pri mestskom zastupiteľstve. celý text

ostatné | 6. 2. 2023 | Autor: Správca Webu
plagát

Mestám a obciam zhasína nádej

„Vážení obyvatelia, pripájame sa k celoslovenskej iniciatíve „Mestám a obciam zhasína nádej,“ podľa ktorej dňa 30. januára 2023, v čase od 19:00 hod. do 19:30 hod. demonštratívne zhasneme časť verejného osvetlenia. celý text

ostatné | 30. 1. 2023 | Autor: Správca Webu
ilustračný obrázok

Poplatky za komunálny odpad - na čo máte nárok?

Za komunálny odpad každá fyzická osoba zaplatí 36,50 eura za rok. O 50 %-né zníženie poplatku môžu požiadať len tí obyvatelia, ktorí sa viac ako 90 dní nezdržiavajú na území mesta. V prípade, že sa poplatník dlhodobo nachádza v inom štáte, poplatok za toto obdobie mu bude znížený o 80%. celý text

ostatné | 25. 1. 2023 | Autor: Správca Webu
#

Pripomenutie oslobodenia Hnúšte

V pondelok 23.1.2023 si členovia Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov, predstavitelia mesta, ako aj široká verejnosť pripomenuli 78. výročie oslobodenia mesta Hnúšťa. celý text

ostatné | 24. 1. 2023 | Autor: Správca Webu
d

Oslobodenie mesta Hnúšťa 1945-2023

Pozývame Vás na oslavy 78. výročia Oslobodenia mesta Hnúšťa, ktoré sa uskutočnia v pondelok 23. januára 2023 o 10.30 hodine pred Pamätníkom SNP v Hnúšti. celý text

ostatné | 20. 1. 2023 | Autor: Správca Webu
ilustračný obrázok

Priznanie k dani z nehnuteľnosti treba podať do konca januára

Január je každoročne mesiacom podávania priznaní k dani z nehnuteľnosti. Podať ho musí každý vlastník nehnuteľnosti, teda napríklad bytu, domu či pozemku, v ktorého vlastníctve nastala počas minulého roka nejaká zmena. celý text

ostatné | 10. 1. 2023 | Autor: Správca Webu
Ohňostroj: Mesto Hnúšťa

Príchod nového roka Hnúšťania oslávili spoločne na námestí

Námestie v Hnúšti 1. januára ožilo. Nechýbala dobrá nálada, úsmev a na záver ohňostroj. celý text

ostatné | 9. 1. 2023 | Autor: Správca Webu
foto

Novoročný príhovor primátora mesta

Novoročný príhovor primátora Mesta Hnúšťa Martina Pliešovského. celý text

ostatné | 2. 1. 2023 | Autor: Správca Webu
.

Vítanie Nového roka 2023

Mesto Hnúšťa vás srdečne pozýva na Námestie J.F.Rimavského (pred polikliniku) spoločne privítať Nový rok 2023. Čaká na vás ohňostroj a varené víno. celý text

ostatné | 22. 12. 2022 | Autor: Správca Webu
#

Keď senior vďaka svojej dobrovoľnej angažovanosti získa významné ocenenie

Mesto Hnúšťa môže byť právom hrdé, že takéhoto vzácneho obyvateľa má. Pani Mária Zdechovanová je človekom s neuveriteľným elánom, energiou a odhodlaním podávať pomocnú ruku seniorom v meste každý jeden deň. celý text

ostatné | 15. 12. 2022 | Autor: Správca Webu
foto

Výzva na podávanie prihlášok kandidátov na členov komisií MsZ

Mesto Hnúšťa zverejňuje výzvu na podávanie písomných prihlášok kandidátov na člena komisie Mestského zastupiteľstva v Hnúšti. celý text

ostatné | 1. 12. 2022 | Autor: Správca Webu
h

Začína vykurovacia sezóna

OR HaZZ SR upozorňuje obyvateľov - majiteľov rodinných domov a prevádzok na dodržiavanie zásad protipožiarnej bezpečnosti vyplývajúcich zo všeobecne záväzných právnych predpisov protipožiarnej bezpečnosti, resp. ochrany pred vznikom požiarov. celý text

ostatné | 9. 11. 2022 | Autor: Správca Webu
r

VÝZVA NA VYPRACOVANIE A PREDLOŽENIE ROZPOČTOVÝCH POŽIADAVIEK NA ZOSTAVENIE ROZPOČTU

Mesto Hnúšťa pripravuje ZOSTAVENIE PROGRAMOVÉHO ROZPOČTU NA ROKY 2023–2025, vyzýva preto všetky subjekty mesta na predloženie svojich požiadaviek.
celý text

ostatné | 7. 9. 2022 | Autor: Správca Webu
#

78. výročie Slovenského národného povstania

Smutné spomienky sa vynárajú v našich mysliach vždy, keď sa zahľadíme na pomníky, ktoré stoja na pamiatku padlých bojovníkov v Slovenskom národnom povstaní. Už od včera na mnohých miestach v našej vlasti si žijúci pripomínajú významné obdobie v histórii nášho slovenského národa – 78. výročie SNP. celý text

ostatné | 30. 8. 2022 | Autor: Správca Webu
lk

Pozvánka na Oslavy SNP

Mesto Hnúšťa, Mestské kultúrne stredisko a Miestna organizácia Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov pozývajú na Oslavy 78. výročia Slovenského národného povstania na 30.8. o 14.00 hodine. celý text

ostatné | 17. 8. 2022 | Autor: Správca Webu
plagát

Oživenie baníckych dní v Hnúšti

Časy sa menia. Neplačeme nad minulosťou, no nebojíme sa budúcnosti. Tú si tvoríme tu a teraz. Preto sme sa rozhodli po 26 rokoch obnoviť oslavy baníckych dní v meste Hnúšťa. Trochu iné, no základ ostáva - bude sa jesť a zabávať!!! celý text

ostatné | 11. 8. 2022 | Autor: Správca Webu
ip

Inflačná pomoc v sume 100 eur

Novelou nariadenia č.103/2020, sa rozšíril okruh osôb, ktorým je možné poskytnúť jednorazovú inflačnú dotáciu v sume 100 eur- fyzické osoby, ktoré sa starajú o nezaopatrené dieťa s dlhodobo nepriaznivým zdravotným stavom vo veku 6 až 18 rokov a nemajú príjem. Viac info v článku: celý text

ostatné | 11. 7. 2022 | Autor: Správca Webu
i

BEZPLATNÁ DLHOVÁ PORADŇA

v meste Rimavská Sobota bola od 1.7. otvorená kancelária BDP.
Poskytuje bezplatné komplexné odborné právne, ekonomické a psychologické poradenstvo ľuďom, ktorí sa pre zadlženie
ocitli v ťažkej finančnej situácii.
celý text

ostatné | 4. 7. 2022 | Autor: Správca Webu
#

KÚPALISKO JE UŽ OTVORENÉ!

Vážení občania, mestské kúpalisko v Hnúšti je už otvorené od 30.6.2022.
Letné kúpalisko mesta Hnúšťa sa nachádza v príjemnom prostredí – ideálnom na relax či športovanie. celý text

ostatné | 30. 6. 2022 | Autor: Správca Webu
#

Mesto ocenilo najúspešnejších žiakov

V utorok 28. júna primátor mesta Roman Lebeda a Marián Petrok predseda Komisie školstva, kultúry a športu pri MsZ v Hnúšti odovzdali na mestskom úrade ocenenie najúspešnejším žiakom hnúšťanských škôl. celý text

ostatné | 28. 6. 2022 | Autor: Správca Webu
v

Vyhlásený zákaz zakladania ohňov v lesoch

OR HaZZ SR V Y H L A S U J E ČAS ZVÝŠENÉHO NEBEZPEČENSTVA VZNIKU POŽIARU na lesných pozemkoch a v ich ochrannom pásme v územnom obvode okresu Rimavská Sobota od 22.06. 2022, od 12.00 hod. do odvolania! V článku si prečítate ďalšie upozornenia celý text

ostatné | 22. 6. 2022 | Autor: Správca Webu
l

Pri hrobe Janka Francisciho

V sobotu sme sa spoločne poklonili pri pomníku Janka Francisciho na Národnom cintoríne v Martine a jeho náhrobok sme ozdobili kyticou vo farbách mesta, odkiaľ pochádzal. Pri pietnom akte jeho osobnosť spomenul v príhovore a básni poslanec mestského zastupiteľstva Martin Pliešovský. celý text

ostatné | 13. 6. 2022 | Autor: Správca Webu
.

XXVI.ročník Dní mesta Hnúšťa úspešne za nami

Dni mesta sa po dvojročnej covidovej prestávke v plnej kráse konali od 3.do 5 júna 2022. Pre všetkých obyvateľov a návštevníkov organizátori - Mesto Hnúšťa a Mestské kultúrne stredisko v Hnúšti - pripravili bohatý a pestrý program. celý text

ostatné | 10. 6. 2022 | Autor: Správca Webu
erb

Návrh Záverečného účtu mesta Hnúšťa na rok 2021

Mesto Hnúšťa spracovalo údaje o rozpočtovom hospodárení za rok 2021 do záverečného účtu v zmysle § 16 ods. 1 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov. celý text

ostatné | 10. 6. 2022 | Autor: Správca Webu
Rimavský

Janko Francisci-Rimavský (* 1. jún 1822, Hnúšťa – † 7. marec 1905, Martin)

S hrdosťou a hlbokou úctou si práve teraz (rok 2022) pripomíname 200. výročie narodenia Janka Francisciho - Rimavského, nášho rodáka, básnika, prozaika, poetika, politika, predstaviteľa významných organizácií, ale hlavne buditeľa slovenskosti meruôsmich rokov, najkrajšieho z troch sokolov. celý text

ostatné | 1. 6. 2022 | Autor: Správca Webu
5

Dobrovoľná vojenská príprava

Mesto Hnúšťa bolo požiadané o propagáciu kampane Ministerstva obrany SR. Viac o regrutácii sa dozviete v zdieľanom článku a na https://www.mosr.sk/51462-sk/sila-odvaha-pripravenost-heslo-tohtorocnej-dobrovolnej-vojenskej-pripravy/ celý text

ostatné | 30. 5. 2022 | Autor: Správca Webu
štr

Mesto v štrajkovej pohotovosti

Mimoriadny snem ZMOS schválil zásadné postoje, ktoré reagujú na vývoj a cenné skúsenosti z aplikačnej praxe samospráv. V tejto súvislosti dávame do pozornosti faktúru, ktorá ukazuje nárast výdavkov samospráv a tiež detaily k vybraným oblastiam v ktorých sa mestám a obciam zvyšujú výdavky. celý text

ostatné | 19. 5. 2022 | Autor: Správca Webu
#

Výročie 77 rokov od ukončenia II. svetovej vojny si pripomenula aj Hnúšťa

Pietnym aktom na Námestí J. F. Rimavského a Štafetovým behom mieru ulicami mesta si v Hnúšti pripomenuli 77. výročie ukončenia II. svetovej vojny a víťazstvo nad fašizmom. Zúčastnili sa ho všetky vekové kategórie, od detí až po dôchodcov. celý text

ostatné | 10. 5. 2022 | Autor: Správca Webu
snp

77. výročie oslobodenia SR

Mesto Hnúšťa, MO SZPB v Hnúšti Vás srdečne pozývajú na oslavy 77. výročia víťazstva nad fašizmom spojené s pietnym aktom kladenia vencov a symbolickým štafetovým behom mieru ulicami mesta, v pondelok 9. mája 2022 od 10:00 hod.. celý text

ostatné | 5. 5. 2022 | Autor: Správca Webu
1

Zápis detí do MŠ

Vážení rodičia a priatelia, riaditeľstvá materských škôl v Hnúšti oznamujú, že zápis detí do materskej školy na školský rok 2022/2023 bude prebiehať v termíne od 1. mája 2022 - 31. mája 2022. Deti, ktoré dovŕšia vek 5 rokov do 31.8.2022 /vrátane/ je predprimárne vzdelávanie povinné! celý text

ostatné | 2. 5. 2022 | Autor: Správca Webu
ilustračný obrázok

NÁVRH NA UDELENIE VEREJNÉHO OCENENIA MESTA HNÚŠŤA

Mesto Hnúšťa vyzýva občanov na predkladanie návrhov na udelenie verejných ocenení mesta Hnúšťa, ktoré sú každoročné udeľované v rámci slávnostného zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Hnúšti počas konania Dní mesta Hnúšťa. celý text

ostatné | 11. 4. 2022 | Autor: Správca Webu
ilustračný obrázok

Základná škola otvára jazykovú triedu

Riaditeľstvo Základnej školy J. F. Rimavského oznamuje, že v školskom roku 2022/2023 otvára v šiestom ročníku triedu s rozšíreným vyučovaním anglického jazyka. celý text

ostatné | 8. 4. 2022 | Autor: Správca Webu
ilustračný obrázok

DOTÁCIE Z ROZPOČTU MESTA HNÚŠŤA NA ROK 2022

Mestské zastupiteľstvo v Hnúšti dňa 29. 3. 2022 schválilo na základe odporučenia hodnotiacej komisie dotácie pre športové kluby a neziskové organizácie pre rok 2022. celý text

ostatné | 7. 4. 2022 | Autor: Správca Webu
#

V Hnúšti sme si pripomenuli Deň učiteľov

V pondelok 28.3.2022 sme si pripomenuli výročie narodenia asi najslávnejšieho učiteľa v Európe, učiteľa národov, Jána Amosa Komenského a slávili sme DEŇ UČITEĽOV. Pri tejto príležitosti v utorok 29. marca 2022 primátor mesta privítal vo svojej kancelárii riaditeľov škôl a školských zariadení. celý text

ostatné | 30. 3. 2022 | Autor: Správca Webu
.

Zápis do 1. ročníka základných škôl

Zápis do prvých ročníkov prebehne na základných školách už o chvíľu. Základné školy v meste (Základná škola J.F.Rimavského Hnúšťa a Základná škola Klokočova Hnúšťa) pozývajú budúcich prváčikov na zápis. celý text

ostatné | 22. 3. 2022 | Autor: Správca Webu
#

Životné jubileum – 100 rokov!

Dňa 15.3.2022 slávil vzácne životné jubileum - 100 rokov náš spoluobčan, pán Ján Štefánik. celý text

ostatné | 16. 3. 2022 | Autor: Správca Webu
#

Fašiangová veselica v Hnúšti

Po dlhom čase sa opäť našim mestom ozývala hudba, spev, zábava a dobrá nálada. celý text

ostatné | 2. 3. 2022 | Autor: Správca Webu
zn

Upozornenie na zákaz vypaľovania trávy

v súvislosti s nastávajúcim jarným obdobím, a to možným zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru v prírodnom prostredí z dôvodu zámerného vypaľovania trávnatých porastov, spaľovania a nedbanlivosti upozorňujeme na dodržiavanie zásad ochrany pred požiarmi vyplývajúcich z predpisov. celý text

ostatné | 21. 2. 2022 | Autor: Správca Webu
pet

Petícia za zvýšenie počtu volebných obvodov

ZDRUŽENIE MIEST A OBCÍ SLOVENSKA ZAČÍNA PETIČNÚ AKCIU, KTOREJ CIEĽOM JE VYHLÁSENIE REFERENDA ZA VIAC VOLEBNÝCH OBVODOV PRE PARLAMENTNÉ VOĽBY celý text

ostatné | 14. 2. 2022 | Autor: Správca Webu
#

Chcete krajšiu a lepšiu Hnúšťu? Zapojte sa do participatívneho rozpočtu mesta!

Máte nápad, ako zlepšiť život v Hnúšti? Chceli by ste skrášliť prostredie okolo vášho bydliska, skvalitniť verejné priestranstvo či utužiť vzťahy medzi susedmi? Mesto Hnúšťa dáva vám a podobným aktívnym občanom pomocnú ruku v podobe participatívneho rozpočtu. celý text

ostatné | 10. 2. 2022 | Autor: Správca Webu
.

Pre pomoc obyvateľom mesto vydalo svojho sociálneho sprievodcu

Pre ľahšiu orientáciu v poskytovaní sociálnych služieb, v úradoch a inštitúciách vydal Mestský úrad v Hnúšti Sociálneho sprievodcu mesta Hnúšťa. celý text

ostatné | 8. 2. 2022 | Autor: Správca Webu
#

Pripomenuli sme si 77. výročie oslobodenia Hnúšte

Dnes sme mali možnosť pripomenúť si 77. výročie oslobodenia mesta Hnúšťa. Dve sedmičky - 77 rokov od tej doby, keď do nášho mesta vkročila sloboda. celý text

ostatné | 24. 1. 2022 | Autor: Správca Webu
logo

PRÁVE PREBIEHA HLASOVACIA FÁZA NA OBCHODOCH DO 13.FEBRUÁRA. HLASUJTE ZA PROJEKTY A POMÔŽTE KOMUNITE.

V supermarkete Tesco Hnúšťa práve prebieha hlasovacia fáza za 3 víťazné projekty. O výške grantu rozhodujete Vy – občania, zákazníci supermarketu Tesco. celý text

ostatné | 24. 1. 2022 | Autor: Správca Webu
erb

Oslavy 77. výročia oslobodenia mesta Hnúšťa

Mesto Hnúšťa a Miestna organizácia Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov v Hnúšti Vás pozývajú na spomienkové oslavy 77. výročia oslobodenia nášho mesta a jeho mestských častí v pondelok 24.1.22 o 13.00 hodine pred Pamätník SNP v Hnúšti. celý text

ostatné | 20. 1. 2022 | Autor: Správca Webu
Larry Dexter -Ladislav Koncuriak

Ladislav Koncuriak - neznámy-známy

Možno my súčasníci o hnúšťanskom rodákovi vieme málo, respektíve nič. Ale takýto hrdinovia svojej doby sa nechvália sami. Chváli ich húževnatosť a chrabrosť, pokora i statočnosť. celý text

ostatné | 28. 12. 2021 | Autor: Správca Webu
1

Vianočné prianie

Prajeme vám krásne Vianoce, ďakujeme za spoluprácu a do nového roka prajeme mnoho osobných i pracovných úspechov. celý text

ostatné | 25. 12. 2021 | Autor: Správca Webu
ilustračný obrázok

Úspešný Vianočný dobrý skutok 2021

Aj tento rok mohlo mesto Hnúšťa vďaka srdečnosti ostatných pomôcť tým, ktorí to najviac potrebujú. celý text

ostatné | 21. 12. 2021 | Autor: Správca Webu
1

Stanovisko HK k rozpočtu mesta

V zmysle zákona o obecnom zriadení predkladá Hlavná kontrolórka mesta Hnúšťa odborné stanovisko k návrhu Programového rozpočtu mesta Hnúšťa na rok 2022 a roky 2023 a 2024 celý text

ostatné | 14. 12. 2021 | Autor: Správca Webu
erb

NÁVRH ROZPOČTU MESTA NA ROK 2022 JE ZVEREJNENÝ NA PRIPOMIENKOVANIE

Mesto Hnúšťa zostavilo svoj návrh rozpočtu na roky 2022 – 2024 v zmysle Zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov. celý text

ostatné | 6. 12. 2021 | Autor: Správca Webu
plagát

Vianočný dobrý skutok

POMÁHAŤ JE ĽUDSKÉ!!! Mesto Hnúšťa aj tento rok spúšťa svoj Vianočný dobrý skutok - IV. ročník charitatívnej vianočnej zbierky pre rodiny v núdzi. celý text

ostatné | 26. 11. 2021 | Autor: Správca Webu
#

KROK ZA KROKOM bližšie k oddychovej zóne na dopravnom ihrisku v Hnúšti

Milí priatelia a podporovatelia nášho projektu, chceme vás informovať o stave projektu ODDYCHOVÁ ZÓNA NA DOPRAVNOM IHRISKU, ktorý vďaka žetónom návštevníkov TESCO v Hnúšti získal grant od nadácie TESCO vo výške 600,-€. celý text

ostatné | 7. 10. 2021 | Autor: Správca Webu
ZPOZ

Poďakovanie Zlatici Kochanovej za prácu v Z-ZPOZ

Dňa 24.09.2021 v priestoroch Robotníckeho domu v Banskej Bystrici sa konalo zasadnutie Ústrednej rady Z-ZPOZ Človek-človeku, na ktorom si ocenenie za aktívnu prácu pri napĺňaní humánno–občianskeho poslania združenia prevzala dlhoročná matrikárka mesta Hnúšťa pani Mgr. Zlatica Kochanová. celý text

ostatné | 4. 10. 2021 | Autor: Správca Webu
plagát

FOTOSÚŤAŽ: Región Malohont objektívom

Miestna akčná skupina MALOHONT vyhlásila 9. ročník fotografickej súťaže Malohont mojimi očami, ktorá je určená pre malých aj veľkých, amatérskych aj profesionálnych fotografov. Súťažné fotografie je možné posielať do 31.10.2021. celý text

ostatné | 23. 9. 2021 | Autor: Správca Webu
plagát

Hlasuj za katalpu a vyhraj

Hlasujte za hnúšťanskú katalpu v ankete Strom roka 2021 prostredníctvom vášho mailu alebo SMS správou a vyhrajte turistický balíček od OOCR GEMER, balíček regionálnych produktov od MAS MALOHONT alebo darčekový balíček od mesta Hnúšťa. celý text

ostatné | 17. 9. 2021 | Autor: Správca Webu
#

100 rokov futbalu v Hnúšti

Športový klub Hnúšťa a okolie bol založený 30. júna 1921, čiže pred sto rokmi. Pri príležitosti krásneho výročia futbalu v meste sa v Hnúšti usporiadala trojdňová slávnosť. celý text

ostatné | 9. 9. 2021 | Autor: Správca Webu
erb

VÝZVA NA VYPRACOVANIE A PREDLOŽENIE ROZPOČTOVÝCH POŽIADAVIEK NA ZOSTAVENIE PROGRAMOVÉHO ROZPOČTU NA ROKY 2022 – 2024

V súlade s Rozpočtovým harmonogramom na rok 2022, Rozpočtovými pravidlami mesta Hnúšťa, vyzývame subjekty rozpočtového procesu na písomné predloženie požiadaviek na zostavenie rozpočtu mesta Hnúšťa na roky 2022 - 2024. celý text

ostatné | 8. 9. 2021 | Autor: Správca Webu
ilustračný obrázok

DNI MESTA HNÚŠŤA

Mesto Hnúšťa zorganizovalo v dňoch 20. – 22. augusta 2021 ďalší ročník dní mesta. Po minuloročnej prestávke kvôli covid-hygienickým a bezpečnostným opatreniam pripravilo mesto svojim občanom aj návštevníkom bohatý kultúrny program. celý text

ostatné | 7. 9. 2021 | Autor: Správca Webu
ilustračný obrázok

Obedy zadarmo, daňový bonus či čestné vyhlásenie? Na aké príspevky máte nárok a čo pre ne treba urobiť

Od nového školského roka sa zmenil systém príspevkov na stravu detí v školských zariadeniach. Výnimky vznikajú najmä pri 5-ročných deťoch a pri 15-ročných študentoch základných škôl. celý text

ostatné | 6. 9. 2021 | Autor: Správca Webu
m

Vernisáž výstavy v parku

Srdečne vás pozývame na otvorenie výstavy fotografií zo súťaže Malohont mojimi očami 2020, ktorá sa uskutoční v parku pri Knižnici prof. Štefana Pasiara v Hnúšti vo štvrtok 26. augusta 2021 o 16:00 hod. celý text

ostatné | 21. 8. 2021 | Autor: Správca Webu
n

Deň Mikroregiónu bude v Rimavskej Bani 28.8.2021

Spoločne si pripomenieme augustové Výročie SNP, navštívime vyhliadkovú vežu Vŕšok, na námestí, bude malý jarmok a kultúrnym programom nás potešia Kokavšanky v tkanom šate a členky ŽSSk SKALINY z Hnúšte. celý text

ostatné | 21. 8. 2021 | Autor: Správca Webu
plagát

Dni MESTA HNÚŠŤA 20.august 2021

Dni mesta Hnúšťa 2021 - okrem fantastických večerných koncertov sme si pre vás pripravili i detské predstavenia s množstvom sprievodných akcií. celý text

ostatné, náš tip | 20. 8. 2021 | Autor: Správca Webu
katalpa_2

Strom roka 2021: Hlasujte za hnúšťanskú katalpu

Hnúšťanská katalpa bignóniovitá predstavuje najväčší exemplár svojho druhu na strednom Slovensku. Ide o strom, ktorý nie je pre naše končiny obvyklý. V tomto roku sa ako jediný strom z regiónu Gemer-Malohont dostala medzi finalistov ankety Strom roka 2021. celý text

ostatné | 19. 8. 2021 | Autor: Správca Webu
.

V termíne 19.7.2021 - 22.7.2021 kúpalisko zatvorené

Vážení občania, oznamujeme vám, že kúpalisko v Hnúšti je z technických príčin od pondelka 19.7.2021 ZATVORENÉ.
Kúpalisko otvoríme znova v PIATOK, 23.7.2021.
Ďakujeme za pochopenie. celý text

ostatné | 19. 7. 2021 | Autor: Správca Webu
logo

Spoločne toho dokážeme omnoho viac!

Máš 15-25 rokov a chceš zlepšiť svoje okolie? Máš nápad, no nevieš ako na to? Prihlás sa do programu Spojme hlavy do konca júla 2021. Nadácia pre deti Slovenska spúšťa 2. ročník programu, ktorého cieľom je podporiť novú generáciu mladých občianskych aktivistov. celý text

ostatné | 15. 7. 2021 | Autor: Správca Webu
kúpalisko Hnúšťa

Letné kúpalisko 2021

Pre letnú sezónu 2021 Mesto Hnúšťa spolu s Technickými službami mesta Hnúšťa opäť otvorili kúpalisko v Hnúšti. celý text

ostatné | 13. 7. 2021 | Autor: Správca Webu
ilustračný obrázok

Dotácia na stravu - šk.rok 2021/2022. Informácia pre zákonných zástupcov detí o podmienkach nároku

Vážení rodičia!
Dňa 01.08.2021 nadobudnú účinnosť právne úpravy zákona č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o dotáciách“). celý text

ostatné | 13. 7. 2021 | Autor: Správca Webu
hazz

Vyhlásenie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru

HaZZ vyhlasuje ČAS ZVÝŠENÉHO NEBEZPEČENSTVA VZNIKU POŽIARU na lesných pozemkoch a v ich ochrannom pásme v územnom obvode okresu od 23.06.2021, od 12.00hod. do odvolania. V čase zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru je každý povinný dodržiavať zásady protipožiarnej bezpečnosti. celý text

ostatné | 23. 6. 2021 | Autor: Správca Webu
.

Dotazník v oblasti cestovného ruchu

Vážení občania, návštevníci, dovoľujeme si osloviť Vás dotazníkom o cestovnom ruchu. Dotazníkový prieskum organizuje Mesto Hnúšťa v mesiacoch jún-august 2021 s cieľom zmapovať názory a skúsenosti občanov a návštevníkov s produktami cestovného ruchu na území mesta Hnúšťa a jeho okolí. celý text

ostatné | 22. 6. 2021 | Autor: Správca Webu
plagát

Majstrovstvá SR v kulturistike opäť u nás

Mesto Hnúšťa je už pár rokov kolískou národného šampionátu v kulturistike. Nebude tomu inak ani tento rok, kedy sa v sobotu 26. júna na jednom mieste stretnú desiatky pretekárov a pretekárok a zabojujú o tie najvyššie miesta. celý text

ostatné | 15. 6. 2021 | Autor: Správca Webu
erb

NÁVRH ZÁVEREČNÉHO ÚČTU MESTA ZA ROK 2020

Mesto Hnúšťa spracovalo údaje o rozpočtovom hospodárení za rok 2020 do záverečného účtu v zmysle § 16 ods. 1 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov. celý text

ostatné | 11. 6. 2021 | Autor: Správca Webu
#

Memorandum národa slovenského

V piatok, 4.júna 2021 sme si komorným programom uctili pamiatku Janka Francisciho. Tentokrát bol program venovaný Memorandu národa slovenského z roku 1861. celý text

ostatné | 9. 6. 2021 | Autor: Správca Webu
ilustračný obrázok

Ako vyzerá deň primátora?

Ako vyzerá taký deň primátora? Čo všetko sa rieši na denných poradách, ako bojujeme s neporiadkom, aké projekty prebiehajú, aké pripravujeme a ako idú práce v útulku? Toto všetko a ešte viac sa dozviete v zaujímavom videu. celý text

ostatné | 24. 5. 2021 | Autor: Správca Webu
14

Pomoc pre obete trestných činov dostupná aj v Lučenci

Informačné kancelárie sídliace v každom krajskom meste rozširujú svoju pôsobnosť aj do ďalších miest, a to zriadením detašovaných pracovísk. V BBSK bude otvorené pracovisko v Lučenci. Nachádza sa v priestoroch Okresného úradu. celý text

ostatné | 18. 5. 2021 | Autor: Správca Webu
2

Koncepcia rozvoja mesta Hnúšťa v tepelnej energetike

V zmysle §6 ods.5 zákona č. 24/2006 Z. z. mesto informuje občanov o Oznámení strategického dokumentu a jeho zverejnení na pripomienkovanie. Do materiálov možno nahliadnuť na mestskom úrade v Hnúšti, kanc.č.2 na poschodí, alebo na www.enviroportal.sk: celý text

ostatné | 17. 5. 2021 | Autor: Správca Webu
p

Deň víťazstva nad fašizmom

Celá Európa si pripomenie 76. výročie ukončenia 2. svetovej vojny podpísaním dokumentu o bezpodmienečnej kapitulácii hitlerovského Nemecka a o zastavení bojov zo strany nemeckých vojsk. Skloňme sa aj my, stíšme svoje mysle a uvedomme si ako plynie čas. celý text

ostatné | 7. 5. 2021 | Autor: Správca Webu
prvá prechádzajúci
z 5
posledná