#
#
#
#
#
#

Navigácia

Výber jazyka

Obsah

Správy

prvá prechádzajúci
z 3
posledná

1

OZNÁMENIE O URČENÍ ORIENTAČNÉHO ČÍSLA BUDOV IV.

Mesto Hnúšťa oznamuje občanom, že v dňoch 19.08.2019 – 23.08.2019 prebehne IV. etapa určovania orientačných čísel budov na vybraných uliciach. celý text

ostatné | 19. 8. 2019 | Autor: Správca Webu
2

FOTOSÚŤAŽ: Región MALOHONT mojimi očami

Miestna akčná skupina Malohont vyhlásila začiatkom júla VII. ročník fotografickej súťaže Malohont mojimi očami, ktorá je určená pre malých aj veľkých, amatérskych aj profesionálnych fotografov. Súťažné fotografie je možné posielať ešte do 30. septembra 2019. celý text

ostatné | 15. 8. 2019 | Autor: Správca Webu
s

SHMÚ vydal pre náš kraj výstrahu 1. a 2. stupňa :

Jav: Vysoké teploty
Stupeň: 2. stupeň
Trvanie javu: 12.8.2019 od 13:00 do 19:00
Vysoké teploty podľa SHMÚ a záchranárov predstavujú záťaž na organizmus, najohrozenejšie sú deti, seniori a chronickí pacienti. celý text

ostatné | 12. 8. 2019 | Autor: Správca Webu
Oznámenie o určení orientačného čísla budov III. 1

Oznámenie o určení orientačného čísla budov III.

Mesto Hnúšťa oznamuje občanom, že v dňoch 05.08.2019 – 09.08.2019 prebehne III. etapa určovania orientačných čísel budov na vybraných uliciach. celý text

ostatné | 7. 8. 2019 | Autor: Martina Stejskalová
Oznámenie o určení orientačného čísla budov II. 1

Oznámenie o určení orientačného čísla budov II.

Mesto Hnúšťa oznamuje občanom, že v dňoch 29.7.2019 – 02.08.2019 prebehne II. etapa určovania orientačných čísel budov na vybraných uliciach. celý text

ostatné | 30. 7. 2019 | Autor: Martina Stejskalová
#

Hnúšťania si môžu požičať elektrobicykle za najnižšiu cenu na Slovensku

Mesto Hnúšťa vo svojom Turistickom informačnom centre v budove Mestského kult. strediska požičiava už aj novinku - dva elektrobicykle celý text

ostatné | 29. 7. 2019 | Autor: Správca Webu
.

Oznámenie o určení orientačného čísla budov I.

Mesto Hnúšťa oznamuje občanom, že v dňoch 22.7.2019 – 26.7.2019 prebehne I. etapa určovania orientačných čísel budov na vybraných uliciach. celý text

ostatné | 22. 7. 2019 | Autor: Správca Webu
1

ČAKÁ NÁS VEĽKÁ ZMENA ČÍSLOVANIA DOMOV A BUDOV

Obyvatelia mesta Hnúšťa v najbližšom období (v mesiacoch august, september a október) budú musieť vykonať niekoľko zmien, týkajúcich sa súpisných a orientačných čísiel a s tým spojených ďalších úkonov. Môže za to nový zákon o registri adries. Register adries má umožniť jednoznačnú identifikáciu stavebných objektov v teréne. celý text

ostatné | 16. 7. 2019 | Autor: Správca Webu
.

Zmena Prevádzkového poriadku pohrebných služieb

Technické služby mesta oznamujú občanom, že dňom 1.7.2019 došlo k zmene Prevádzkového poriadku pohrebných služieb. celý text

ostatné | 10. 7. 2019 | Autor: Správca Webu
.

Nebezpečenstvo vzniku požiaru

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Rimavskej Sobote V Y H L A S U J E ČAS ZVÝŠENÉHO NEBEZPEČENSTVA VZNIKU POŽIARU na lesných pozemkoch a v ich ochrannom pásme (50 m od hranice lesného pozemku) v územnom obvode okresu Rimavská Sobota od 01.07. 2019, od 12.00 hod. do odvolania. celý text

ostatné | 1. 7. 2019 | Autor: Správca Webu
#

Oznámenie o vyhlásení výberového konania

Mesto Hnúšťa, zastúpené primátorom mesta PhDr. Romanom Lebedom, podľa § 4 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov a podľa §5 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov vyhlasuje VÝBEROVÉ KONANIE na obsadenie miesta riaditeľ / riaditeľka Materskej školy Nábrežie Rimavy 447 981 01 Hnúšťa, pre funkčné obdobie od 1.9.2019 do 31.8.2024 celý text

ostatné | 27. 6. 2019 | Autor: Správca Webu
#

Kúpalisko je už otvorené!

Vážení občania, mestské kúpalisko v Hnúšti je už otvorené. Na kúpalisku vás čakajú nové slnečníky, lavičky, lehátka, uzamykacie skrinky, pre vaše deti trampolína i veľký skákací hrad. celý text

ostatné | 14. 6. 2019 | Autor: Správca Webu
Slávnostné MsZ

Dni mesta Hnúšťa 2019 sa vydarili!

Uplynulé dni žilo mesto oslavami. Úspešný XIV. ročník Dní mesta Hnúšťa zanechal mnoho príjemných dojmov, zážitkov a poskytol priestor na množstvo príjemných stretnutí. celý text

ostatné | 6. 6. 2019 | Autor: Správca Webu
r

NÁVRH ZÁVEREČNÉHO ÚČTU MESTA HNÚŠŤA ZA ROK 2018

Mesto Hnúšťa spracovalo údaje o rozpočtovom hospodárení za rok 2018 do záverečného účtu v zmysle § 16 ods. 1 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov. Pred schválením sa návrh záverečného účtu predkladá na verejnú diskusiu podľa § 16 ods. 9 citovaného zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a § 9 ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov. celý text

ostatné | 6. 6. 2019 | Autor: Správca Webu
mr

POZVÁNKA na sobotu

Mikroregión SINEC-KOKAVSKO a obec Lehota nad Rimavicou
vás srdečne pozývajú na tohtoročný DEŇ MIKROREGIÓNU 2019 dňa 8.júna 2019 od 9,30 hod. v obci Lehota nad Rimavicou - priestranstvo pri kultúrnom dome.
V pláne sú rôzne súťaže, občerstvenie, zábava a športový i kultúrny program
– vystúpenie Taekwondo klub Hnúšťa a Duo Tancošovci z Utekáča.
celý text

ostatné | 5. 6. 2019 | Autor: Správca Webu
dni mesta 2019

Hnúšťa: Dni mesta s Hexom, koncerty zadarmo

Mesto Hnúšťa oslávi svoje Dni mesta už tento víkend. Headlinerom je skupina HEX, koncerty budú zadarmo. celý text

ostatné | 29. 5. 2019 | Autor: Správca Webu
.

Projekty PPP na regionálnej úrovni majú budúcnosť!

Agentúra pre rozvoj Gemera v spolupráci so zahraničnými partnermi a Ekonomickou univerzitou v Bratislave v regiónoch Slovenska vysvetľujú ako fungujú PPP projeky, ako ich využiť na regionálnej úrovni a ako zrevitalizovať historickú budovu vo vlastníctve obce v spolupráci s miestnym podnikateľom práve prostredníctvom PPP schémy. celý text

ostatné | 29. 5. 2019 | Autor: Správca Webu
l

Výsledky volieb do EP 2019 v meste Hnúšťa

Zo zapísaných 5500 oprávnených voličov prišlo k volebným urnám 818 voličov, čo predstavuje 14,87 % účasť. Vo voľbách odovzdalo 243 hlasov (29,71%) voličov svoj hlas pre SMER - sociálnu demokraciu, 156 hlasov (19,07%) pre Kotlebu - Ľudovú stranu Naše Slovensko, 113 hlasov (13,81%) pre Koalíciu Progresívne Slovensko a SPOLU-OD, 78 hlasov (9,54%) dostala strana Sloboda a Solidarita a 46 hlasov (5,62%) SNS. celý text

ostatné | 27. 5. 2019 | Autor: Správca Webu
k

Festival Z HISTÓRIE MALOHONTU

Pozývame Vás na nultý ročník historického festivalu, ktorého cieľom je odprezentovať a dostať do verejného povedomia históriu regiónu, národné kultúrne pamiatky gotických kostolov v Malohonte - dnes - 25.5.2019 od 10.00 hodiny do Kraskova. Po stopách slávnej minulosti so sprievodom Musicantica Slovaca si pozriete šermiarske predstavenie o turkoch v Malohonte, sokoliarov z Mojína a naučíte sa čo-to z tancov ľudovej gotiky. Napokon sa môžete báť pri divadle "Vraždy na Elsinore" alebo sa zabaviť so skupinou Vrbovské vŕby. celý text

ostatné | 25. 5. 2019 | Autor: Správca Webu
.

Kompostovanie

S prichádzajúcim oteplením a slnečnými lúčmi sa mnohým z nás začínajú príjemné záhradkárske činnosti. Dovoľte, aby sme Vám predstavili pár užitočných rád ako využívať kompostovanie a ako nakladať s bioodpadom. Informácie Vám v priebehu niekoľkých dní rozdelíme do viacerých častí a tu je ČASŤ 1.: celý text

ostatné | 17. 5. 2019 | Autor: Správca Webu
vlak

Dočasná výluka železničnej dopravy

Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. upozorňuje cestujúcich, že v dňoch 13.-14. mája 2019 z dôvodu výluky medzi železničnými stanicami Rimavská Baňa – Hnúšťa v čase od 8:00 do 12:15 hod. budú osobné vlaky:
Os 6710 a Os 6713 nahradené autobusmi. celý text

ostatné | 13. 5. 2019 | Autor: Správca Webu
l

Ochrana pozemkov pred zaburinením

Okresný úrad Rimavská Sobota, pozemkový a lesný odbor upozorňuje a vyzýva všetkých vlastníkov, nájomcov, užívateľov a správcov poľnohospodárskej pôdy na ich povinnosti pri ochrane pozemkov pred zaburinením. Prečítajte si prosím nasledujúcu výzvu : celý text

ostatné | 7. 5. 2019 | Autor: Správca Webu
OP ĽZ

Oznam o výberovom konaní

Poskytovateľ Komunitného centra - Občianske združenie Klub rómskych aktivistov na SR, Š.M. Daxnera 906, Hnúšťa vyhlasuje výberové konanie na jedno pracovné miesto pracovníka KC. Výberové konanie sa uskutoční dňa 21/05/2019 o 09:30 hod. v priestoroch Občianskeho združenia Klub rómskych aktivistov na SR- UBYTOVŇA UBYKA, Š.M. Daxnera 906, 98101 Hnúšťa. celý text

ostatné | 7. 5. 2019 | Autor: Správca Webu
.

Zber nebezpečného odpadu

Mesto Hnúšťa oznamuje, že v sobotu 11.5.2019 bude prebiehať zber nebezpečného odpadu, ktorý môžete odovzdať v stanovenom čase na vyhradených miestach. celý text

ostatné | 7. 5. 2019 | Autor: Správca Webu
#

Príbeh KROMPEĽFESTU

Myšlienka zorganizovať KROMPEĽFEST v Hnúšti sa zrodila v rámci vzdelávacieho programu PROJEKT JE ZMENA! . Organizuje ho Slovenský inštitút mládeže IUVENTA s cieľom podporiť aktívne občianstvo u mladých ľudí a pracovníkov
s mládežou v rôznych oblastiach života. Účastníci získajú základy z projektového manažmentu, tímovej práce, prezentačných a komunikačných zručností, základov finančnej gramotnosti. celý text

ostatné | 6. 5. 2019 | Autor: Správca Webu
logo

Prejdite na eKasu teraz!

Finančná správa upozorňuje podnikateľov, ktorí evidujú tržbu v registračných pokladniciach, aby požiadali o pridelenie kódu pokladnice eKasa klient čo najskôr. celý text

ostatné | 30. 4. 2019 | Autor: Správca Webu
m

Grantový program MAS 2019: Podporíme vaše nápady

Máte nápad, ako zveľadiť kultúrne dedičstvo nášho regiónu, prispieť k rozvoju cestovného ruchu alebo originálne zviditeľniť región Malohont? Potom práve pre vás je určená výzva na predkladanie projektov, ktorú 26. apríla 2019 vyhlásila MAS MALOHONT. celý text

ostatné | 29. 4. 2019 | Autor: Správca Webu
.

Deň Zeme 2019

Streda 17.4.2019 bola pre mesto Hnúšťa výnimočná. Tento deň bol venovaný prírode a našej planéte. Deň Zeme je ekologicky motivovaný sviatok, ktorý upozorňuje ľudí na dopady ničenia životného prostredia. V tento deň sa na celom svete viac ako inokedy rozvíjajú diskusie o možnostiach riešenia problémov so znečisťovaním planéty. celý text

ostatné | 17. 4. 2019 | Autor: Správca Webu
erb

Návrh na udelenie verejného ocenenia mesta Hnúšťa

Mesto Hnúšťa vyzýva občanov na predkladanie návrhov na udelenie verejných ocenení mesta Hnúšťa, ktoré sú každoročné udeľované v rámci slávnostného zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Hnúšti počas konania Dní mesta Hnúšťa. celý text

ostatné | 16. 4. 2019 | Autor: Správca Webu
i

Zverejnenie emailovej adresy na doručenie žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu

Elektronická /emailová/ adresa na doručovanie žiadostí o vydanie hlasovacieho preukazu pre voľby do Európskeho parlamentu 2019 na území Slovenskej republiky: podatelna@hnusta.sk, andrea.balintova@hnusta.sk celý text

ostatné | 15. 4. 2019 | Autor: Správca Webu
tp

Oznámenie o vyhlásení výberového konania na pozíciu terénneho pracovníka.

Mesto Hnúšťa vyhlasuje výberové konanie na jedno pracovné miesto terénneho pracovníka (TP), ktoré sa uskutoční 16.05.2019 s dátumom predpokladaného nástupu do zamestnania od 01.06.2019. celý text

ostatné | 11. 4. 2019 | Autor: Správca Webu
#

Ako separovať už vedia aj v materských školách

Mesto Hnúšťa v spolupráci s organizáciou zodpovednosti výrobcov NOWAS s.r.o. a zberovou spoločnosťou Brantner Gemer s.r.o. zorganizovalo v našich materských školách v dňoch 08. – 09. apríl 2019 akciu zameranú na triedenie odpadu. celý text

ostatné | 10. 4. 2019 | Autor: Správca Webu
erb

Správa o činnosti primátora mesta

Správa o činnosti primátora, ktorú predložil poslancom na Mestskom zastupiteľstve dňa 26.3.2019 (činnosť primátora v mesiaci február a marec). celý text

ostatné | 4. 4. 2019 | Autor: Správca Webu
erb

Výberové konanie na náčelníka mestskej polície

Mesto Hnúšťa, zastúpené primátorom PhDr. Romanom Lebedom, podľa § 5 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov vyhlasuje
VÝBEROVÉ KONANIE na obsadenie pracovného miesta: náčelník mestskej polície. celý text

ostatné | 3. 4. 2019 | Autor: Správca Webu
.

Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra Mesta Hnúšťa

Mestské zastupiteľstvo v Hnúšti uznesením 4/46/2019 dňa 26.3.2019 v zmysle § 18a ods. 2 zák. č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov vyhlasuje voľby hlavného kontrolóra mesta na deň 14. mája 2019. celý text

ostatné | 29. 3. 2019 | Autor: Správca Webu
.

Výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľ Základnej umeleckej školy Hnúšťa

Mesto Hnúšťa, zastúpené primátorom mesta PhDr. Romanom Lebedom vyhlasuje výberové konanie na obsadenie miesta - riaditeľ/riaditeľka Základnej umeleckej školy Hnúšťa. celý text

ostatné | 29. 3. 2019 | Autor: Správca Webu
#

Učitelia oslávili svoj Deň

Vo štvrtok 28.3.2019 sme si pripomenuli 427. výročie narodenia asi najslávnejšieho učiteľa v Európe, učiteľa národov, Jána Amosa Komenského – slávili sme DEŇ UČITEĽOV. celý text

ostatné | 29. 3. 2019 | Autor: Správca Webu
vp1

Výsledky 1. kola Voľby prezidenta SR 2019

Dňa 16. marca 2019 sa uskutočnilo 1. kolo Volieb prezidenta Slovenskej republiky. Ani jeden z kandidátov nezískal nadpolovičnú väčšinu platných hlasov oprávnených voličov. Do druhého kola volieb postupujú Zuzana Čaputová a Maroš Šefčovič. Deň konania druhého kola volieb prezidenta Slovenskej republiky je určený na sobotu 30. marca 2019. celý text

ostatné | 17. 3. 2019 | Autor: Správca Webu
.

VÝZVA - Zachráňme spomienky na starú Hnúšťu!

V rámci mapovania histórie Hnúšte hľadáme staré fotografie, listy, či predmety spojené s banskou a priemyselnou históriou mesta. celý text

ostatné | 16. 3. 2019 | Autor: Správca Webu
.

Hnúšťanský hlas už aj elektronicky

Mesto Hnúšťa aktualizovalo elektronickú verziu Hnúšťanského hlasu - kultúrno-spoločenského mesačníka obyvateľov Hnúšte a okolia. celý text

ostatné | 12. 3. 2019 | Autor: Správca Webu
#

Včasná intervencia

Projekt „Spolu je nám lepšie“, ktorý podporila Nadácia pre deti Slovenska z grantového programu Hodina deťom, nadväzuje na predchádzajúci projekt „Nie sme v tom sami“. celý text

ostatné | 8. 3. 2019 | Autor: Správca Webu
.

Odber krvi mobilnou jednotkou aj v Hnúšti

Dňa 14.3.2019 sa v Hnúšti v kultúrnom dome uskutoční odber krvi mobilnou jednotkou NTS Poprad. celý text

ostatné | 7. 3. 2019 | Autor: Správca Webu
.

Úroveň vytriedenia komunálnych odpadov v Hnúšti

Mesto Hnúšťa v zmysle § 4 zákona č. 329/2018 Z. z. o poplatkoch za uloženie odpadov a o zmene a doplnení zákona č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zverejňuje úroveň vytriedenia komunálnych odpadov v meste Hnúšťa za rok 2018. celý text

ostatné | 4. 3. 2019 | Autor: Správca Webu
.

Podnikatelia by si mohli zrealizovať svoje podnikateľské zámery v obci/meste aj prostredníctvom PPP schém

Veľa podnikateľov si nevie predstaviť, že PPP schémy sa dajú aplikovať aj na lokálnej úrovni. PPP schéma, alebo projekty verejno-súkromného partnerstva (angl. Public Private Partnership) všeobecne označuje rôzne formy dlhodobej spolupráce medzi obcou/mestom a podnikateľom. Cieľom tejto spolupráce je efektívne zabezpečiť kvalitnú verejnú infraštruktúru alebo verejné služby pre občanov (napr. hospice, školu, knižnicu v obci…). celý text

ostatné | 4. 3. 2019 | Autor: Správca Webu
#

BIOMASOVÁ TOMBOLA - výsledky súťaže

V čase od 7.1.2019 do 31.1.2019 prebiehal v meste Hnúšťa zber, resp. zhodnotenie vianočných stromčekov, pod názvom BIOMASOVÁ TOMBOLA. Autorom projektu bola Rimavská energetická, s.r.o.. Ten, kto odovzdal vianočný stromček v tomto termíne bol zaradený do zlosovania o hodnotnú cenu – kávovar. celý text

ostatné | 27. 2. 2019 | Autor: Správca Webu
erb

Dotácie z rozpočtu mesta na rok 2019

Mesto Hnúšťa každý rok poskytuje dotácie z rozpočtu mesta. Dňa 7. 2. 2019 zasadala komisia, ktorá schválila prerozdelenie týchto prostriedkov pre právnické osoby, ktoré prispievajú svojou činnosťou k rozvoju mesta v rôznych oblastiach verejného života. celý text

ostatné | 27. 2. 2019 | Autor: Správca Webu
Výberové konanie na pozíciu vedúci kancelárie primátora mesta 1

Výberové konanie na pozíciu vedúci kancelárie primátora mesta

Mesto Hnúšťa, zastúpené primátorom PhDr. Romanom Lebedom, podľa § 5 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov vyhlasuje výberové konanie na obsadenie pracovného miesta:vedúci kancelárie primátora mesta celý text

ostatné | 26. 2. 2019 | Autor: Správca Webu
Gymnázium Mateja Hrebendu Hnúšťa

Gymnázium Mateja Hrebendu sa nevzdáva bez boja

Sú jednoznačne proti! Gymnázium Mateja Hrebendu v Hnúšti nebude môcť otvoriť v nasledujúcom školskom roku prvú triedu osemročného štúdia. celý text

ostatné | 15. 2. 2019 | Autor: Správca Webu
#

Vláda podporila aj rekonštrukciu a modernizáciu 12 kultúrnych domov a siedmich kostolov v hodnote viac ako 220.000 eur.

Bratislava/Jesenské 13. februára (TASR) - Vláda schválila dotácie vo výške jedného milióna eur pre región Rimavská Sobota. Podporí tak nielen folklórne súbory, ale aj rekonštrukciu a modernizáciu 12 kultúrnych domov. Rozhodla o tom na svojom stredajšom výjazdovom rokovaní v obci Jesenské. celý text

ostatné | 14. 2. 2019 | Autor: Správca Webu
plagát

Nominácie na športovca roka 2018

Okresné združenie telesnej kultúry so sídlom v Rimavskej Sobote zverejnilo nominácie na najúspešnejších športovcov roka 2018 v okrese Rimavská Sobota a Revúca. celý text

ostatné | 11. 2. 2019 | Autor: Správca Webu
plagát

Karneval na ľade

Milí rodičia! Už sa tešíte na polročné prázdniny? Stále neviete aký program pripraviť pre deti počas prázdnin? MsKS v spolupráci s o.z. Horná Rimava má pre vás riešenie...
celý text

ostatné | 30. 1. 2019 | Autor: Správca Webu
erb

Prvé pracovné zasadnutie mestského zastupiteľstva

V utorok 22.1.2019 po prvý krát zasadli novozvolení poslanci Mestského zastupiteľstva v Hnúšti do svojich pracovných a rokovacích lavíc. celý text

ostatné | 30. 1. 2019 | Autor: Správca Webu
rozpočet

Nový návrh programového rozpočtu mesta

Mesto Hnúšťa na svojej úradnej tabuli zverejnilo nový Návrh programového rozpočtu mesta na roky 2019 - 2021. celý text

ostatné | 28. 1. 2019 | Autor: Správca Webu
#

Pripomenuli sme si 74. výročie oslobodenia Hnúšte

V pondelok 21.1.2019 si členovia Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov, predstavitelia mesta, ako aj široká verejnosť pripomenuli 74. výročie oslobodenia mesta Hnúšťa. celý text

ostatné | 22. 1. 2019 | Autor: Správca Webu
#

Konala sa výstava vianočných ozdôb

Každoročne v predvianočnom období organizuje Mikroregión SINEC – KOKAVSKO spolu s niektorou z obcí alebo mestom patriacim do mikroregiónu Výstavu vianočných ozdôb spojenú s predajom. celý text

ostatné | 21. 1. 2019 | Autor: Správca Webu
logo

Novinky z MAS Malohont

Miestna akčná skupina MAS MALOHONT vám prináša prehľad informácií o činnosti za 4. štvrťrok 2018 a plány na rok 2019. celý text

ostatné | 15. 1. 2019 | Autor: Správca Webu
.

Plán separovaného zberu pre rok 2019

Mesto Hnúšťa aktualizovalo plán separovaného zberu v bytových domoch ako aj v rodinných domoch pre rok 2019. celý text

ostatné | 7. 1. 2019 | Autor: Správca Webu
#

Nový rok 2019

Pred pár dňami sme privítali Nový rok 2019 a pripomenuli si aj 26. výročie vzniku Slovenskej republiky. celý text

ostatné | 7. 1. 2019 | Autor: Správca Webu
#

15. ročník stolnotenisového turnaja o Majstra Hnúšte

V sobotu 5.1.2019 sa konal už 15. ročník turnaja o majstra Hnúšte v stolnom tenise. Do bojov na turnaji zasiahlo celkovo 76 hráčov. Súťaž prebiehala v štyroch kategóriách. Turnaj sa konal pod záštitou mesta Hnúšťa.

celý text

ostatné | 7. 1. 2019 | Autor: Správca Webu
u

Stromček za nový kávovar

Spoločnosť Rimavská energetická, s.r.o. Hnúšťa, dodávateľ tepla vyhlasuje biomasovú tombolu na zber živých vianočných stromčekov. Podmienky tomboly sú nasledovné :
• ak od 7.1.2019 do 31.1.2019 v čase od 8:00 hod. do 20:00 hod. prineste vianočný stromček do areálu spoločnosti,
• stromček prevezmú naši pracovníci,
• po vyplnení tombolového lístka
• budete zaradení do žrebovania o nový kávovar.
celý text

ostatné | 3. 1. 2019 | Autor: Správca Webu
2019

15. ročník turnaja v stolnom tenise

Mestský stolnotenisový klub srdečne pozýva všetkých priaznivcov tohto športu na 15.ročník turnaja o MAJSTRA HNÚŠTE, dňa 5.januára 2019 do Mestskej športovej haly. Štartovné 4.- Eurá, prezentácia o 08.00 hodine, začiatok turnaja od 08.30 hodiny, účastníci: registrovaní hráči 4,5, a 6, ligy+Hnúšťania, neregistrovaní muži, ženy i deti a dvojhry, štvorhry. Foto a reportáž z tejto akcie nájdete na www.hnusta.sk. Prihlášky FB, SMS na číslo 0918720585 alebo e-mailom jremen@stonline.sk .
celý text

ostatné | 2. 1. 2019 | Autor: Správca Webu
2019

Novoročný ohňostroj v Hnúšti

Mesto Hnúšťa, primátor mesta PhDr. Roman Lebeda, srdečne pozývajú občanov na spoločné stretnutie pri príležitosti vítania nového roka a 26. výročia vzniku Slovenskej republiky. Silvestrovské oslavy v našom meste vyvrcholia tradičným ohňostrojom 1.1.2019 o 00.30 hod. na námestí pred poliklinikou, kde nebude chýbať hudba a primátorský punč. celý text

ostatné | 28. 12. 2018 | Autor: Správca Webu
.

Vianočné dni mesta Hnúšťa nám priniesli veľa krásnych chvíľ

Počas uplynulých dní si v našom meste mohol prísť na svoje snáď každý. Vianočné dni mesta a vianočné trhy ponúkli pestrú ponuku tovaru.

celý text

ostatné | 21. 12. 2018 | Autor: Správca Webu
.

Poznáme víťazov fotosúťaže za rok 2018

Mená autorov víťazných fotografií sme spoznali v stredu 12. decembra v Knižnici prof. Štefana Pasiara v Hnúšti na otvorení výstavy, ktorá bola vyvrcholením tohtoročnej fotosúťaže Malohont mojimi očami. Výber súťažných fotografií si tu budete môcť pozrieť až do konca marca, potom výstava poputuje do Rimavskej Soboty, Lučenca a Tisovca. celý text

ostatné | 19. 12. 2018 | Autor: Správca Webu
erb

VEREJNÁ VÝZVA – staňte sa členom odborných komisií

Mestské zastupiteľstvo v Hnúšti sa na svojom ustanovujúcom zasadnutí dňa 10.12.2018 uznieslo na zriadení komisií, ako poradných, iniciatívnych a kontrolných orgánov mestského zastupiteľstva. Mesto Hnúšťa má eminentný záujem, aby sa do samosprávnych procesov zapojila čo najširšia verejnosť, primátor mesta a poslanci mestského zastupiteľstva adresujú, v súvislosti s kreovaním komisií, výzvu širokej odbornej verejnosti na predkladanie prihlášok kandidátov za členov jednotlivých komisií. celý text

ostatné | 18. 12. 2018 | Autor: Správca Webu
Vianočné dni

Vianočné dni mesta Hnúšťa - pozvánka a program jednotlivých dní

Vážení občania, najkrajšie sviatky v roku sa nezadržateľne blížia. Aby sme Vám aj my spríjemnili tieto čarovné predvianočné chvíle prosím, prijmite naše pozvanie na Vianočné dni mesta Hnúšťa, ktoré sa budú konať od 17.12.2018 do 19.12.2018. celý text

ostatné | 13. 12. 2018 | Autor: Správca Webu
.

Vianočný dobrý skutok

Spravme spoločne pred Vianocami jeden dobrý skutok... celý text

ostatné | 13. 12. 2018 | Autor: Správca Webu
1

DOBRÁ NOVINA - v Rímskokatolíckom kostole

Rímskokatolícka cirkev Biskupstvo Rožňava Vás srdečne pozývajú na služby Božie spojené s charitatívnym podujatím, v ktorom sa stretne 200 detí z celého Slovenska, aby vyslali DOBRÚ NOVINU Betlehema priamo z Hnúšte do svojich domov a do celej republiky, v sobotu 15.12.2018 o 10.30. hod. celý text

ostatné | 12. 12. 2018 | Autor: Správca Webu
#

Z ustanovujúceho mestského zastupiteľstva

V pondelok 10.12.2018 sa v obradnej sieni mesta Hnúšťa konalo prvé ustanovujúce zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Hnúšti, ktoré bude vo funkcii počas nastávajúceho volebného obdobia rokov 2018 - 2022. celý text

ostatné | 11. 12. 2018 | Autor: Správca Webu
#

POZVÁNKA NA USTANOVUJÚCE ZASADNUTIE MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA

Na základe ust. § 12 odst. 1/ a v zmysle § 13, ods. 4, bodu a) Zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zákonov ho meniacich a doplňujúcich a podľa Rokovacieho poriadku samosprávnych orgánov mesta zvoláva primátor mesta 1. Ustanovujúce zasadnutie Mestského zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční dňa 10. decembra 2018, t.j. v pondelok o 15.00 hod., v obradnej sieni Mestského úradu v Hnúšt. celý text

ostatné | 6. 12. 2018 | Autor: Správca Webu
.

Nominácie na ocenenie Najúspešnejší športovec roka 2018

Okresné združenie telesnej kultúry, Banskobystrický samosprávny kraj a Mesto HNÚŠTA pripravuje vyhodnotenie najúspešnejších športovcov a kolektívov za rok 2018 regiónu GEMER – MALOHONT pod názvom ŠPORTOVEC ROKA 2018 – 53. ROĆNÍK celý text

ostatné | 4. 12. 2018 | Autor: Správca Webu
.

UPOZORNENIE - Povinnosti chovateľov ošípaných, psov, mačiek, fretiek a kožušinových zvierat

Regionálna veterinárna a potravinová správa Rimavská Sobota upozorňuje chovateľov ošípaných, psov, mačiek, fretiek a kožušinových zvierat na povinnosti spojené s chovom týchto zvierat. celý text

ostatné | 4. 12. 2018 | Autor: Správca Webu
#

Služby lekárenskej pohotovosti

Mesto Hnúšťa Vám pravidelne v mesačných intervaloch prináša na svojej web stránke prehľad lekárenskej pohotovosti v spádovej oblasti okres Rimavská Sobota. celý text

ostatné | 3. 12. 2018 | Autor: Správca Webu
Zdroj: internet

Čo v skutočnosti advent znamená?

Včera, 2.12.2018, bol ten deň, kedy začalo to čarovné obdobie. 4 výnimočné týždne do Vianoc v sebe ukrývajú hlboké posolstvo a mnoho tradícií. celý text

ostatné | 3. 12. 2018 | Autor: Správca Webu
.

Výstava vianočných ozdôb

Mikroregión Sinec-Kokavsko a obec Utekáč Vás pozývajú na výstavu vianočných ozdôb spojenú s predajom. celý text

ostatné | 27. 11. 2018 | Autor: Správca Webu
R

Zverejnenie návrhov Rozpočtu mesta Hnúšťa na roky 2019-2021 a VZN

Mesto Hnúšťa zostavilo návrh rozpočtu na roky 2019 – 2021 v zmysle § 10 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov. Pred schválením sa návrh rozpočtu predkladá na verejnú diskusiu podľa § 9 ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z.n.p.
Mesto Hnúšťa zverejňuje aj návrh Prílohy č. 8 k VZN č. 88/2009 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdové náklady na žiaka škôl a ŠZ v zmysle § 6 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z.n.p.
Návrh rozpočtu mesta Hnúšťa na roky 2019 - 2021 ako aj návrh prílohy k VZN sú zverejnené aj na úradnej tabuli mesta Hnúšťa.
celý text

ostatné | 23. 11. 2018 | Autor: Správca Webu
.

Vianočné handmade trhy v Hnúšti

Vážení občania, ste šikovní, kreatívni, venujete sa výrobe zaujímavých vlastnoručne robených výrobkov a máte záujem ich ponúknuť na predaj? celý text

ostatné | 22. 11. 2018 | Autor: Správca Webu
#

80. rokov od vzniku okresu Hnúšťa

Vážení čitatelia, v roku 2018 si pripomíname niekoľko významných historických udalostí, ktoré formovali dejiny nášho národa a štátu. Určite ste boli z médií, či rôznych podujatí informovaní o osudových osmičkách našich dejín. Tento článok sa nebude venovať globálnym či celoštátnym udalostiam spojených s našou históriu, ale krátkou, no za to na udalosti bohatou kapitolou našich regionálnych dejín a to vzniku okresu Hnúšťa, ktorý ako územno-správna administratívna jednotka existoval v rokoch 1938 - 1945. celý text

ostatné | 19. 11. 2018 | Autor: Správca Webu
.

Tvorivé dielne pre všetkých!

V piatok, 23. novembra 2018 bude GMOS Rimavská Sobota v spolupráci s Mestským kultúrnym strediskom Hnúšťa realizovať v Hnúšti tvorivé remeselné, hudobné, tanečné a spevácke dielne aj pre širokú verejnosť.

celý text

ostatné | 14. 11. 2018 | Autor: Správca Webu
#

Deň nevidiacich v Hnúšti

V okrese Rimavská Sobota už dlhodobo si Deň nevidiacich pripomíname uctením si Mateja Hrebendu pri jeho pomníku - pamätníku v Hačave (odhalili ho v roku 1968). V stredu 7.11.2018 si predstavitelia mesta Hnúšťa, zástupcovia UNSS a predstavitelia cikrvi, uctili pamiatku tejto udalosti položením kytice pri pomníku. celý text

ostatné | 13. 11. 2018 | Autor: Správca Webu
1

Pozvánka na zasadnutie mestského zastupiteľstva na 19.11.2018

Na základe ust. § 12 odst. 1/ zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zákonov ho meniacich a doplňujúcich a podľa Rokovacieho poriadku samo- správnych orgánov mesta z v o l á v a primátor mesta Hnúšťa riadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva dňa 19. novembra 2018 t.j. v pondelok o 15.00 hod., do zasadačky Mestského úradu v Hnúšti.
celý text

ostatné | 12. 11. 2018 | Autor: Správca Webu
.

Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny

Stredoslovenská distribučná a.s. oznamuje, že v termíne od 12.11.2018 7.30 hod. do 12.11.2018 18.30 hod. bude prerušená distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy prevádzkovateľa. Elektrina bude prerušená na ulici Hlavnej 136 a 935, Jesenského 103 - 119 a131, ulici Štúrovej 115 - 118, 123 a Zápotockého 124, 125, 127. celý text

ostatné | 9. 11. 2018 | Autor: Správca Webu
.

OTVORENÝ LIST PRIMÁTOROVI MESTA - zverejnenie

Na základe požiadavky odosielateľov zverejňujeme Otvorený list, ktorý bol adresovaný Mestu Hnúšťa, primátorovi mesta Mgr. Michalovi Bagačkovi. celý text

ostatné | 7. 11. 2018 | Autor: Správca Webu
.

Hospodárenie mesta Hnúšťa z pohľadu spoločnosti INEKO

Mesto Hnúšťa sa v celkovom rebríčku finančného zdravia 138 miest Slovenska umiestnilo na 35. mieste. Cieľom projektu Inštitútu pre ekonomické a sociálne reformy (INEKO) je zvýšiť tlak na zlepšovanie finančného zdravia miest, obcí a VÚC. Spracovávajú informácie o hospodárení miest a obcí a snažia sa o čo najobjektívnejšie posúdenie stavu ich hospodárenia. celý text

ostatné | 6. 11. 2018 | Autor: Správca Webu
#

Slávnostné MsZ pri ukončení volebného obdobia

V piatok, 26. októbra 2018, sa v sobášnej sieni mesta Hnúšťa uskutočnilo Slávnostné zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Hnúšti pri príležitosti ukončenia volebného obdobia 2014 - 2018. Ako poďakovanie za aktívnu prácu v orgánoch samospráva a významný podiel na rozvoji mesta Hnúšťa boli primátorovi a poslancom MsZ odovzdané ďakovné listy. celý text

ostatné | 5. 11. 2018 | Autor: Správca Webu
.

Ako sa budú meniť platby za teplo pre rok 2019?

Cena tepla v Hnúšti je už niekoľko rokov stabilná. Po výraznom poklese fixnej zložky ceny tepla v roku 2016, čo sa podarilo dosiahnuť vďaka dohode výrobcu tepla, spoločnosti Rimavská energetická, s.r.o., s Mestským zastupiteľstvom v Hnúšti o novom nastavení majetkových a nájomných vzťahov, je výroba a dodávka tepla v meste dlhodobo stabilizovaná a platby odberateľov za teplo majú klesajúci trend. celý text

ostatné | 5. 11. 2018 | Autor: Správca Webu
žsr

Informácie o výluke medzi vlakovou dopravou

Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. upozorňuje cestujúcich, že dňa 6. novembra 2018 v čase od 7:00 do 14:20 hod. z dôvodu výluky medzi ŽST Rimavská Sobota – Rimavská Baňa budú vlaky nahradené autobusmi.
Medzi ŽST Rimavská Sobota až Hnúšťa bude nahradený vlak Os 6704. Autobusy budú zastavovať :

celý text

ostatné | 2. 11. 2018 | Autor: Správca Webu
logo

Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny

Stredoslovenská distribučná a.s. oznamuje, že v termíne od 8.11.2018 7.30 hod. do 8.11.2018 16.30 hod. bude prerušená distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy prevádzkovateľa. Elektrina bude prerušená v časti Likier ulica Školská a v časti Likier ulica Vladimíra Clementica. celý text

ostatné | 2. 11. 2018 | Autor: Správca Webu
#

Október v duchu jubilantov a seniorov

V pondelok 22.10.2018 si mesto Hnúšťa kultúrnym programom uctilo všetkých svojich jubilantov, ktorí boli pri tejto významnej udalosti zapísaní do pamätnej knihy mesta Hnúšťa celý text

ostatné | 23. 10. 2018 | Autor: Správca Webu
.

Deň plný folklóru v Hnúšti

Dňa 23.11.2018, GMOS v Rimavskej Sobote v spolupráci s MSKS Hnúšťa pripravuje v Kultúrnom dome J.F. Rimavského v Hnúšti pre všetky vekové kategórie úžasný program plný folklóru s možnosťou výroby zápästkov pre pánov, party pre dámy, či vyúčbu hry na gajdách. celý text

ostatné | 19. 10. 2018 | Autor: Správca Webu
.

Informovanie o výluke medzi železničnými stanicami

Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. upozorňuje cestujúcich, že dňa 22.októbra 2018 v čase od 7:00 do 14:20 hod. z dôvodu výluky medzi železničnými stanicami Rimavská Sobota - Rimavská Baňa budú osobné vlaky Os 6705, Os 6706, Os 6707, Os 6708, Os 6709, Os 6710 a Os 6734 nahradené v úseku Rimavská Sobota – Rimavská Baňa autobusmi. Vlak Os 6704 (Rim. Sobota 7:02 – Tisovec 8:04) bude nahradený autobusom v úseku Rimavská Sobota – Hnúšťa . celý text

ostatné | 19. 10. 2018 | Autor: Správca Webu
logo

Novinky z MAS MALOHONT

Miestna akčná skupina MAS MALOHONT Vám prináša novinky - informácie o svojej činnosti počas uplynulého 3. štvrťroka 2018. celý text

ostatné | 19. 10. 2018 | Autor: Správca Webu
logo

Október - mesiac počítačovej bezpečnosti

Mesiac október je európskym mesiacom počítačovej bezpečnosti, pri tejto príležitosti aj tento rok Európska únia realizuje kampaň zameranú na zvyšovanie povedomia občanov, ktorá sa koná v celej Európe. celý text

ostatné | 19. 10. 2018 | Autor: Správca Webu
#

Gemerská podkovička 2018

Gemersko-malohontské osvetové stredisko v Rimavskej Sobote v spolupráci s Mestským kultúrnym strediskom v Revúcej zorganizovalo v poradí už deviaty ročník festivalu detských folklórnych súborov Gemera-Malohontu pod názvom Gemerská podkovička. celý text

ostatné | 16. 10. 2018 | Autor: Správca Webu
#

Regionálny gurmánsky deň aj so zástupcami Hnúšte

V sobotu 6.10.2018 sa v Kokave nad Rimavicou uskutočnil 5. ročník Regionálneho gurmánskeho dňa. celý text

ostatné | 11. 10. 2018 | Autor: Správca Webu
m

MITROVANIE: Blíži sa ukončenie pastierskej sezóny

Ukončenie pastierskej sezóny nazývané mitrovanie sa viaže k 26. októbru, na svätého Demetera alebo Mitra. Ide o starý zvyk, ktorý si v obci Veľké Teriakovce pripomenieme v sobotu 20. októbra už po siedmykrát. Návštevníkov podujatia čakajú ukážky prác na salaši, tance a hudba pastierskej valaskej kultúry, baranie špeciality, jarmok či aktivity pre deti a nebudú chýbať ani najznámejší valasi Maťko a Kubko. celý text

ostatné | 9. 10. 2018 | Autor: Správca Webu
Skládka

Situácia na Skládke TKO - aktualizácia - zmena

Na základe rozhodnutia Okresného úradu Rimavská Sobota – odboru KR a CO, Hasičského a záchranného zboru, vedenia Technických služieb mesta Hnúšťa oznamujeme občanom, že dnes, dňa 8. októbra o 14.00 hodine sa ukončili najzložitejšie práce na likvidácii požiaru skládky tuhého komunálneho odpadu v Hnúšti. Požiar je zlikvidovaný, teraz nastanú práce na odstraňovaní jeho následkov, v utlačení zavezenej lokality, v úprave povrchov a tvaru skládky. Situáciu však budeme aj v budúcich dňoch nepretržite 24 hod. pozorovať a monitorovať až do odvolania.

DOPLNENÉ: Slovenský hydrometeorologický ústav vydal dňa 8.10.2018 o 21.00 hod. oznámenie o zrušení výstrahy pred závažnou smogovou situáciou pre častice PM10 v Hnúšti.


Prežili sme nesmierne náročné štyri dni, počas ktorých nás sužovali viaceré obavy.
V prvom rade sa chcem takto verejne poďakovať všetkým príslušníkom Hasičského a záchranného zboru v Hnúšti, hasičom z Banskej Bystrice, Pliešoviec, Rimavskej Soboty, i každému jednotlivému zasahujúcemu pri tomto nešťastí, za ich profesionálne zvládnutie a mimoriadne nasadenie vlastných síl.

Dobrovoľníkom z blízkych našich obcí - členom DHZ Klenovec, Teplý vrch, Hrachovo a Drienčany, za poskytnutú pomoc na záchrannej akcii. V týchto dňoch sme poznali, že nenadarmo sa hovorí - v núdzi stretneš priateľa.

Poďakovanie patrí aj pracovníkom Technických služieb mesta, ktorí taktiež počas celých týchto dní neúnavne zasahovali a plnili všetky náročné úlohy, ktoré im boli dané pri likvidácii a na plochu zasiahnutú požiarom počas soboty i v nedeľu navážali autami zeminu z neďalekej skládky.

V neposlednom rade sa chcem poďakovať aj našim spoluobčanom, ktorí trpezlivo
a so záujmom sledovali vývoj záchranárskych prác a obetavo i s porozumením dodržiavali odmedzenia, aj prípadné následky veľkého znečistenia ovzdušia a zamorenia smogom a zápachom.

Vďaka spolupráci a úspešnej koordinácii zložiek sa predišlo ďalším poškodeniam na zdraví u obyvateľov mesta a ďalším ešte väčším materiálnym škodám.
Mgr. Michal Bagačka, primátor mesta celý text

ostatné | 5. 10. 2018 | Autor: Správca Webu
#

Kapustnica je dovarená, víťazi sú známi.

Už XI. krát sa milovníci kapustovej polievky, ale aj dobrí priatelia, susedia, kolegovia stretli, aby si zmerali sily vo svojich kulinárskych schopnostiach. celý text

ostatné | 1. 10. 2018 | Autor: Správca Webu
.

Dobrovoľnícka výzva

"Dobrovoľníci sú obyčajní ľudia, ktorí robia neobyčajné veci." MAS Malohont hľadá dobrovoľníkov ochotných pomôcť s podujatím Slovenské Mitrovanie vo Veľkých Teriakovciach. celý text

ostatné | 1. 10. 2018 | Autor: Správca Webu
.

Vykurovacia sezóna - nebezpečenstvo vzniku požiarov

S príchodom chladného počasia sa začína vykurovacie obdobie a s ním aj zvýšené nebezpečenstvo vzniku požiarov. Počas tohto obdobia hasiči už tradične evidujú zvýšený počet výjazdov k požiarom rodinných domov. celý text

ostatné | 27. 9. 2018 | Autor: Správca Webu
prvá prechádzajúci
z 3
posledná