#
#
#
#
#
#

Navigácia

Výber jazyka

Obsah

Správy

prvá prechádzajúci
z 5
posledná

ilustračný obrázok

ROK UBEHNE AKO VODA V RIMAVE

Hnúšťa, 20.2.2024 - "V roku 2023 sa uskutočnili mnohé kontaktné stretnutia a udialo sa veľa zásadných jednaní, ktoré považujem za prínosné pre napredovanie a rozvoj Hnúšte." Týmito slovami začína predstavenie svojho roku vo funkcii primátor mesta Martin Pliešovský. celý text

ostatné | 20. 2. 2024 | Autor: Správca Webu
#

Ako svoje mesto vidia deti

Hnúšťa, 31.1.2024 - V priestoroch Mestského úradu v Hnúšti sme umiestnili malú výstavku výtvarných prác žiakov zo Základnej školy J .F. Rimavského z Nábrežia Rimavy. Nazvali sme ju „Hnúšťa 2023 očami detí“. celý text

ostatné | 31. 1. 2024 | Autor: Správca webu II
#

Zasadali na Záhorí

Hnúšťa, 31.1.2024 - Obec Smrdáky leží na západnom Slovensku v Záhorskej nížine, na úpätí Bielych Karpát, v nadmorskej výške 241 m. celý text

ostatné | 31. 1. 2024 | Autor: Správca webu II
šT

Štatistické zisťovanie o príjmoch a životných podmienkach domácností

V období od 1. februára do 27. júla 2024 bude prebiehať Zisťovanie o príjmoch a životných podmienkach domácností (SU SILC) v rámci projektu európskych štatistických zisťovaní. Štatistický úrad SR vybral do zisťovania 503 samospráv, medzi ktorými sa nachádza aj mesto Hnúšťa. celý text

ostatné | 30. 1. 2024 | Autor: Správca Webu
#

PRIPOMENUTIE OSLOBODENIA HNÚŠTE

Hnúšťa, 23.1.2024 - V utorok 23.1.2024 si členovia Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov, predstavitelia mesta, ako aj široká verejnosť pripomenuli 79. výročie oslobodenia mesta Hnúšťa. celý text

ostatné | 23. 1. 2024 | Autor: Správca Webu
NOVOROČNÝ PRÍHOVOR PRIMÁTORA MESTA 1

NOVOROČNÝ PRÍHOVOR PRIMÁTORA MESTA

Novoročný príhovor primátora Mesta Hnúšťa Martina Pliešovského. celý text

ostatné | 8. 1. 2024 | Autor: Správca webu II
#

AJ TAKÉTO BOLI VIANOČNÉ TRHY 2023 V HNÚŠTI

Neoddeliteľnou súčasťou adventu sú vianočné trhy. Aj tento rok Hnúšťa pripravila tradične netradičné podujatie - Vianočné trhy, ktoré sa konali v stredu 12.decembra 2023 na námestí Janka Francisciho. V stánkoch si mohli návštevníci nájsť výrobky žiakov našich škôl. celý text

ostatné | 20. 12. 2023 | Autor: Správca Webu
STRETNUTIE LÍDROV SAMOSPRÁV S MINISTRAMI VLÁDY SR 1

STRETNUTIE LÍDROV SAMOSPRÁV S MINISTRAMI VLÁDY SR

Za účasti viac ako tisíc primátoriek, primátorov, starostiek a starostov z celého Slovenska Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR (MIRRI SR) usporiadalo 11. decembra historicky prvý pracovný kongres v Poprade. celý text

ostatné | 13. 12. 2023 | Autor: Správca webu II
#

HNÚŠŤANKOVO ZÍSKALO OCENENIE ZA DOBROVOĽNÍCTVO "SRDCE NA DLANI"

HNÚŠŤA, v piatok 8.12.2023 si bol organizačný tím Hnúšťankova prevziať krásne ocenenie Srdce na dlani v kategórii Dobrovoľnícky projekt/program, ktoré bolo odovzdávané v Divadle Jozefa Gregora Tajovského vo Zvolene.  celý text

ostatné | 11. 12. 2023 | Autor: Správca Webu
#

"Plameň" 8. ročník Hasičských hier s Mikulášom

Územná organizácia Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR v Rimavskej Sobote v spolupráci s mestom Hnúšťa zorganizovala, v rámci súťaže „Plameň“, ôsmy ročník Hasičských hier s Mikulášom. celý text

ostatné | 8. 12. 2023 | Autor: Správca webu II
#

ÚSPEŠNÝ DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ NA ÚRADE

Deň otvorených dverí na Mestskom úrade v Hnúšti, ktorý sa konal 30. novembra v rámci pripomenutia si prvého roku fungovania novozvolených samosprávnych orgánov, dopadol na výbornú. celý text

ostatné | 6. 12. 2023 | Autor: Správca Webu
#

ROKOVANIE KOMORY MIEST O ZOSTAVOVANÍ ROZPOČTOV

V kongresovej sále Vittoria hotela Tenis vo Zvolene sa zišli 5.12.2023 primátorky a primátori na rokovaní Komory miest. celý text

ostatné | 6. 12. 2023 | Autor: Správca Webu
#

ROKOVANIA O ĎALŠÍCH MOŽNOSTIACH ROZVOJA SOCIÁLNEJ STAROSTLIVOSTI V MESTE

HNÚŠŤA. V pondelok 4.12.2023 sa primátor mesta Martin Pliešovský zúčastnil pracovného stretnutia starostov a primátorov Banskobystrického kraja. Pracovné stretnutie sa konalo na základe pozvania riaditeľky odboru sociálnych služieb BBSK Mgr. Nincovej. celý text

ostatné | 6. 12. 2023 | Autor: Správca Webu
ilu

Návrh rozpočtu na roky 2024 – 2026

Mesto Hnúšťa zostavilo návrh rozpočtu na roky 2024 – 2026 v zmysle § 10 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov. celý text

ostatné | 4. 12. 2023 | Autor: Správca Webu
.

Do kultúrneho domu príde Mikuláš, ale aj Pipi dlhá pančucha

Šiesteho decembra zavíta do nášho kultúrneho domu Mikuláš, príde tiež Pipi dlhá pančucha, čert, anjel a tučniak. celý text

ostatné | 30. 11. 2023 | Autor: Správca Webu
l

Oznámenie o zrušení Výberového konania na náčelníka Mestskej polície Hnúšťa

Mesto Hnúšťa zastúpené primátorom Mgr. Martinom Pliešovským
podľa ustanovení § 5 a § 6 zákona č. 552/2023 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov ruší VÝBEROVÉ KONANIE na obsadenie funkcie náčelník/náčelníčka Mestskej polície Hnúšťa zo dňa 16.10.2023 celý text

ostatné | 23. 11. 2023 | Autor: Správca Webu
#

Informácia výstavba trafostanice v rámci stavby 13655 Hnúšťa Pri poliklinike - Zahustenie TS

V týchto dňoch prebieha realizácia stavby novej kioskovej trafostanice pri objekte polikliniky v našom meste. celý text

ostatné | 23. 11. 2023 | Autor: Správca webu II
Vyhlásenie výberového konania na pozíciu TSP a TP 1

Vyhlásenie výberového konania na pozíciu TSP a TP

Mesto Hnúšťa vyhlasuje výberové konanie na obsadenie pozície:
1 pracovné miesto terénny sociálny pracovník /TSP/ (zastupovanie počas materskej dovolenky) a 1 pracovné miesto terénny pracovník /TP/. celý text

ostatné | 14. 11. 2023 | Autor: Správca webu II
#

Poďakovanie

Prietoková kapacita Sineckých potokov (v tomto prípade Čerešňov potok a potok Martalúska) v čase intenzívneho dažďa nepostačuje. celý text

ostatné | 8. 11. 2023 | Autor: Správca webu II
d

UPOZORNENIE PRE DLŽNÍKOV MESTA HNÚŠŤA

Mesto Hnúšťa upozorňuje dlžníkov, že pristupuje k efektívnejšiemu vymáhaniu nedoplatkov a vyrubovaniu sankcií a úrokov z omeškania. Nedoplatky odporúčame vyrovnať do 31.12.2023. celý text

ostatné | 3. 11. 2023 | Autor: Správca Webu
NA STRÁNKACH ČESKÉHO ČASOPISU 1

NA STRÁNKACH ČESKÉHO ČASOPISU

Prestížny magazín českého priemyslu, obchodu, dopravy a stavebníctva „Czech Industry“ vo svojom treťom tohtoročnom čísle predstavuje vplyvné firmy pôsobiace na území ČR. celý text

ostatné | 2. 11. 2023 | Autor: Správca webu II
K PAMIATKE ZOSNULÝCH 1

K PAMIATKE ZOSNULÝCH

Nádherne sfarbené, tichučko padajúce lístie, nemé chladné rána, sychravý opar obopínajúci vence jesenných hôr. To je atmosféra, ktorá vo svojej vážnosti a dôstojnosti prichádza pokorne každý rok v tomto období. celý text

ostatné | 2. 11. 2023 | Autor: Správca webu II
„THE SECRET OF THE ROCK FALCON“ 1

„THE SECRET OF THE ROCK FALCON“

Nový titul vydavateľstva Class Slovakia s názvom Tajomstvo skalného sokola sa dá označiť ako unikátny. Spracovaním, ale i samotnou myšlienkou. Obsahom i posolstvom. celý text

ostatné | 2. 11. 2023 | Autor: Správca webu II
Prehľad o činnosť ZOPZ - Človek človeku 1

Prehľad o činnosti ZPOZ - Človek človeku

Združenie pre občianske záležitosti pôsobí aj v meste Hnúšťa. Ich aktivita sa usiluje o rozširovanie občianskych obradov a slávností pri významných životných udalostiach občanov, o rozvoj kultúrno-spoločenského života, podporu ďalších činností vyjadrujúcich pozornosť a úctu človeka k človeku. celý text

ostatné | 26. 10. 2023 | Autor: Správca Webu
k

Vyhlásenie Výberového konania na pozíciu náčelníka MsP

Mesto Hnúšťa, zastúpené primátorom Mgr. Martinom Pliešovským vyhlasuje VÝBEROVÉ KONANIE na obsadenie pracovného miesta náčelník/náčelníčka mestskej polície
podľa ustanovení § 5 a § 6 ods. 1 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov.  celý text

ostatné | 17. 10. 2023 | Autor: Správca Webu
#

Zasadla Sekcia cestovného ruchu

V piatok 13. októbra sa v Bratislave na svojom prvom zasadnutí zišli členovia Sekcie cestovného ruchu a kúpeľníctva Rady Združenia miest a obcí Slovenska, na ktorom nechýbal ani primátor Hnúšte Mgr. Pliešovský. celý text

ostatné | 16. 10. 2023 | Autor: Správca webu II
Ďalšie kolo rokovaní 1

Ďalšie kolo rokovaní o zotrvaní spoločnosti YURA v meste

Vedenie mesta Hnúšte sa v utorok 10. októbra 2023 opätovne stretlo s predstaviteľmi firmy YURA ELTEC Corporation Slovakia, s.r.o. v Lednických Rovniach. celý text

ostatné | 16. 10. 2023 | Autor: Správca webu II
ilustračný obrázok

Zablahoželali sme seniorom k životným jubileám

Október mesiac úcty k starším, je mesiacom, kedy nezabúdame ani na našich seniorov jubilantov, ktorí sa dožili a dožívajú krásnych životných jubileí. Pri tejto príležitosti primátor mesta zablahoželal 292 jubilantom z mesta, ktorí sa v tomto roku dožívajú 65, 70, 75, 80, 85, 90 a viac rokov. celý text

ostatné | 16. 10. 2023 | Autor: Správca Webu
ilu

INFORMAČNÉ KANÁLY MESTA

Médiá možno považovať za dôležitý článok v komunikácii s verejnosťou. V komunikácii s verejnosťou Mesto Hnúšťa využíva širokú škálu komunikačných kanálov. celý text

ostatné | 13. 10. 2023 | Autor: Správca Webu
i

Začala vykurovacia sezóna! Upozornenia HaZZ SR

Nestihli ste tento rok vyčistiť a skontrolovať Váš komín? Robíte veľkú chybu! S nástupom chladných dní sa začína sezóna, ktorej treba venovať značnú pozornosť. Vzhľadom na to, že dochádza k významnému počtu požiarov upozorňujeme vás na niektoré povinnosti. celý text

ostatné | 11. 10. 2023 | Autor: Správca Webu
#

20 rokov Mikroregiónu SINEC-KOKAVSKO

Podujatie realizované s podporou Mikroregiónu SINEC-KOKAVSKO a Banskobystrického samosprávneho kraja v rámci projektu "GALAPROGRAM - 20 rokov Mikroregiónu SINEC-KOKAVSKO sa uskutočnilo 7.10.2023 v Dome kultúry v Hnúšti. celý text

ostatné | 9. 10. 2023 | Autor: Správca Webu
#

AREÁL SLZ OŽIL

Industriálny priestor v starom chemickom závode v Hnúšti v piatok 29.9.2023 ožil novým audiovizuálnym predstavením. Pocta Gustávovi Reussovi – autorovi najstaršej vedeckej fantastiky - rodákovi z Revúcej – išlo o originálne audiovizuálne dielo s pôvodnou hudbou od elektronického tria SPACE CATS. celý text

ostatné | 4. 10. 2023 | Autor: Správca Webu
ilustračný obrázok

Technické služby mesta Hnúšťa pokračujú vo svojej činnosti v novej forme

Poslanci Mestského zastupiteľstva v Hnúšti na svojom rokovaní dňa 26.9.2023 schválili „transformáciu“ Technických služieb Hnúšťa. Činnosti ako údržba komunikácií, verejnej zelene, prevádzka pohrebiska a pohrebných služieb, či športovej haly a ostatné budú plynule zabezpečené bez prerušenia. celý text

ostatné | 27. 9. 2023 | Autor: Správca Webu
#

Pracovné stretnutie zástupcov mesta s predstaviteľmi spoločnosti YURA

V utorok 26.9.2023 vedenie mesta a MIS Hnúšťa s.r.o. privítalo na pôde Mestského úradu v Hnúšti zástupcov spoločnosti YURA ELTEC Corporation Slovakia s.r.o, s cieľom prerokovania zámerov spoločnosti do budúcnosti a zámerom predstavenia ponúk pre ďalšiu spoluprácu na území Hnúšte. celý text

ostatné | 27. 9. 2023 | Autor: Správca Webu
plagát

A predsa sa (k)rúti – Pocta Gustávovi Reussovi oživí historickú fabriku v Hnúšti

Industriálny priestor v starom chemickom závode v Hnúšti ožije audiovizuálnym predstavením. Pocta Gustávovi Reussovi – autorovi najstaršej vedeckej fantastiky – je originálnym
audiovizuálnym dielom s pôvodnou hudbou od elektronického tria Space Cats. celý text

ostatné | 27. 9. 2023 | Autor: Správca Webu
#

Predstavitelia mesta potvrdili spoluprácu partnerských miest aj do budúcnosti

Delegácia predstaviteľov Mesta Hnúšťa reprezentovaná primátorom Mgr. M. Pliešovským, jeho zástupcom Mgr. M. Bagačkom a konateľom Mestskej investičnej spol. Hnúšťa s.r.o. Ing. M. Porubiakom na pozvanie zástupcov družobných miest navštívila v uplynulých dňoch naše partnerské mestá v Česku a Poľsku. celý text

ostatné | 25. 9. 2023 | Autor: Správca webu II
#

ĎALŠIE TATRANSKÉ SRETNUTIE PRIMÁTOROV A STAROSTOV

Dňa 12. septembra sa na Štrbskom plese zišla Komora miest Slovenska, na ktorej bol prítomný aj primátor Hnúšte. celý text

ostatné | 14. 9. 2023 | Autor: Správca Webu
#

BANÍCKE DNI HNÚŠŤA

Vlani sa podarilo v meste Hnúšťa obnoviť tradíciu osláv baníckych dní po vyše dvoch desaťročiach. Tento rok sme pokračovali. II.ročník Baníckych dní mesta Hnúšťa sa konal v dňoch 8. a 9. septembra 2023. Tento dátum sme si nevybrali pre magický význam čísla deväť. celý text

ostatné | 12. 9. 2023 | Autor: Správca Webu
#

VÝZVA NA VYPRACOVANIE A PREDLOŽENIE ROZPOČTOVÝCH POŽIADAVIEK NA ZOSTAVENIE ROZPOČTU

Mesto Hnúšťa pripravuje ZOSTAVENIE PROGRAMOVÉHO ROZPOČTU NA ROKY 2024–2026, vyzýva preto všetky subjekty mesta na predloženie svojich požiadaviek.


celý text

ostatné | 8. 9. 2023 | Autor: Správca webu II
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. vyhlasuje generálny pardon do 30. novembra 2023 2

Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. vyhlasuje generálny pardon do 30. novembra 2023

Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a. s. začína v rámci svojej pôsobnosti s podrobnou kontrolou odberných miest, ktoré sú pripojené na verejný vodovod alebo verejnú kanalizáciu, avšak nemajú uzavretú zmluvu a za uskutočnené plnenia dodávateľovi neplatia. celý text

ostatné | 7. 9. 2023 | Autor: Správca webu II
#

PRIPOMIENKA 79. VÝROČIA SNP - trojspomienka

V tomto roku sme sa spojili s našimi susedmi z Revúcej a z Tisovca /mestá, mestské kultúrne strediská a Slovenský zväz protifašistických bojovníkov/ a usporiadali trojspomienku na slávnu kapitolu slovenských dejín v Gemeri a Malohonte, kedy sme si v pondelok 4. septembra pripomenuli 79. výročie Slo celý text

ostatné | 6. 9. 2023 | Autor: Správca Webu
#

OTVORENIE ŠKOLSKÉHO ROKA

V pondelok 4. septembra sa slávnostne otvorili školské brány všetkých škôl a školských zariadení v našom meste, čím sa odštartoval začiatok nového školského roka 2023/2024. Školské lavice už nebudú zívať prázdnotou. Po letnej prestávke sa do nich vrátili stovky žiakov. celý text

ostatné | 6. 9. 2023 | Autor: Správca Webu
ilu

ZAČIATOK ŠKOLSKÉHO ROKA, DOPRAVNÉ OBMEDZENIA

Riaditeľstvá základných škôl v Hnúšti oznamujú, že slávnostné otvorenie školského roka 2023/2024 bude v pondelok, 4.septembra 2023 o 8:00 hod. v areáloch jednotlivých škôl. celý text

ostatné | 25. 8. 2023 | Autor: Správca Webu
"KAPUSTNICA Z KUCHYNE HNÚŠŤANSKÉHO BANÍKA" 1

"KAPUSTNICA Z KUCHYNE HNÚŠŤANSKÉHO BANÍKA"

Mesto Hnúšťa a Mestské kultúrne stredisko v Hnúšti Vás srdečne pozývajú na súťaž vo varení kotlíkovej kapustnice, ktorá sa bude konať 9.9.2023 od 8.00 hod. pri MsKS v Hnúšti. celý text

ostatné | 18. 8. 2023 | Autor: Správca webu II
foto

DOPRAVNÉ OBMEDZENIA V CENTRE MESTA

Vážení občania, dávame vám do pozornosti momentálne dopravné obmedzenia v súvislosti s postupom rekonštrukcie cesty I. triedy vedúcej cez centrum mesta Hnúšťa. celý text

ostatné | 4. 8. 2023 | Autor: Správca Webu
#

KU KÁČEROVI NA BICYKLI SA POČAS JEHO CHARITATÍVNEJ JAZDY AJ V HNÚŠTI PRIDALI DESIATKY CYKLISTOV

Pred štartom štvrtej z jázd s názvom Okolo Sinca, v stredu 2.8.2023 v Hnúšti, odovzdal Peter Káčer šek v hodnote 1000 EUR dennému detskému stacionáru DEDESO, ktorý prevzala jeho vedúca Katarína Moncoľová. celý text

ostatné | 2. 8. 2023 | Autor: Správca Webu
10.  ročník charitatívneho podujatia KÁČER NA BICYKLI v Hnúšti 1

10. ročník charitatívneho podujatia KÁČER NA BICYKLI v Hnúšti

10. ročník charitatívneho podujatia Káčer na bicykli bude tento rok štartovať v Levoči. Štvrtú etapu odštartuje 2. augusta o 9:00 hod. priamo z Hnúšte a finále podujatia končí v Trenčíne. celý text

ostatné | 20. 7. 2023 | Autor: Správca webu II
#

VS Tábor ochrancov prírody na Burde

Slovenský zväz ochrancov prírody a krajiny, Štátna ochrana prírody SR, obec Rovné i mesto Hnúšťa Vás pozývajú na VS Tábor ochrancov prírody, ktorý sa od soboty 29.7. do 4.8.2023 bude konať v lokalite Rekreačného strediska na Burde. celý text

ostatné | 13. 7. 2023 | Autor: Správca webu II
Peter Káčer

ŠTVRTÝM ETAPOVÝM CENTROM BUDE HNÚŠŤA

Správca Nadácie ta3 Peter Káčer bude toto leto už desiatykrát bicyklovať v mene pomoci tým, ktorí potrebujú financie na drahú liečbu, rehabilitácie, či zdravotné a kompenzačné pomôcky. Charitatívne podujatie Káčer na bicykli zavŕši v tomto roku svoju prvú dekádu existencie. celý text

ostatné | 6. 7. 2023 | Autor: Správca webu II
SPOMIENKOVÉ VIDEO NA SLÁVNOSTNÉ MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO 1

SPOMIENKOVÉ VIDEO NA SLÁVNOSTNÉ MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO

Zaspomínajme si na slávnostné mestské zastupiteľstvo, ktoré sa konalo dňa 2. júna 2023 v Mestskom kultúrnom dome v Hnúšti. celý text

ostatné | 3. 7. 2023 | Autor: Správca webu II
#

Slávnostné odovzdávanie vysvedčení

Do nového obdobia vykročia aj deviataci našich základných škôl. Špeciálne tí zo Základnej školy Janka Francisciho Rimavského v Hnúšti svoju rozlúčku so školou absolvovali v slávnostnom duchu na pôde obradnej sály Mestského úradu v Hnúšti za prítomnosti primátora mesta Martina Pliešovského. celý text

ostatné | 30. 6. 2023 | Autor: Správca Webu
#

Ocenenie najúspešnejších žiakov

Aj tento rok sa v Hnúšti uskutočnilo slávnostné oceňovanie najlepších žiakov a študentov v školskom roku 2022/2023 za úspešné vynikajúce študijné výsledky a reprezentovanie vo vedomostných a umeleckých súťažiach na domácej, okresnej, krajskej či celoslovenskej úrovni. celý text

ostatné | 29. 6. 2023 | Autor: Správca Webu
#

Vážení občania, mestské kúpalisko v Hnúšti je už otvorené od 23.6.2023

Vážení občania, mestské kúpalisko v Hnúšti je už otvorené od 23.6.2023.
Letné kúpalisko mesta Hnúšťa sa nachádza v príjemnom prostredí – ideálnom na relax či športovanie. celý text

ostatné | 26. 6. 2023 | Autor: Správca webu II
#

Kúpalisko sa pripravuje na otvorenie

Vážení občania, otvorenie mestského kúpaliska v sezóne 2023 je plánované na 23.6.2023. V prípade nepriaznivého počasia bude určený nový termín otvorenia. V týchto dňoch prebiehajú posledné úpravy pred jeho spustením. celý text

ostatné | 15. 6. 2023 | Autor: Správca Webu
#

Slávnostné odovzdávanie maturitných vysvedčení

A je odmaturované. Mnohým štvrtákom spadol v máji zo srdca obrovský balvan – prvá vážna skúška v študentskom živote – maturita. Mnohí pochybujú o hodnote vzdelania, ale jedno je isté: kvalitné vzdelanie ešte nikto nikdy neoľutoval. celý text

ostatné | 13. 6. 2023 | Autor: Správca Webu
NÁVRH ZÁVEREČNÉHO ÚČTU MESTA HNÚŠŤA NA ROK 2022 1

NÁVRH ZÁVEREČNÉHO ÚČTU MESTA HNÚŠŤA NA ROK 2022

Mesto Hnúšťa spracovalo údaje o rozpočtovom hospodárení za rok 2022 do záverečného účtu v zmysle § 16 ods. 1 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov. celý text

ostatné | 9. 6. 2023 | Autor: Správca webu II
foto

XXVII.ROČNÍK DNÍ MESTA HNÚŠŤA ÚSPEŠNE ZA NAMI

V dňoch 2. - 4. júna 2023 sme oslávili XXVII. ročník Dní Mesta Hnúšťa. Pre všetkých obyvateľov a návštevníkov organizátori - Mesto Hnúšťa a Mestské kultúrne stredisko v Hnúšti - pripravili bohatý a pestrý program.

celý text

ostatné | 5. 6. 2023 | Autor: Správca Webu
Modernizácia cesty I. triedy číslo 72 1

MODERNIZÁCIA CESTY I.TRIEDY ČÍSLO 72

Štátna cesta I/72 v celkovej dĺžke 104,989km, predstavuje dôležitú spojnicu v línii sever – juh v banskobystrickom regióne a výrazne ovplyvňuje rozvoj tejto časti regiónu. celý text

ostatné | 1. 6. 2023 | Autor: Správca webu II
BEZ OBMEDZENIA PRECHODU PRE PSÍČKÁROV 1

BEZ OBMEDZENIA PRECHODU PRE PSÍČKÁROV

Primátor mesta ešte v mesiaci marec aplikoval do praxe bod č. 2, paragrafu 5 o vymedzení miest pohybu psov, Všeobecne záväzného nariadenia č. 118/2014 o Podmienkach držania psov na území mesta Hnúšťa, ktorým obmedzil pohyb psov na detských ihriskách a pietnych miestach. celý text

ostatné | 1. 6. 2023 | Autor: Správca webu II
#

PRIBUDLA ĎALŠIA OSOBNOSŤ

26. mája 2023 sa v Rimavskej Sobote konalo unikátne podujatie pri príležitosti odhalenia busty Dr. Vladimírovi Clementisovi v Aleji národných dejateľov na Námestí Štefana Daxnera. celý text

ostatné | 1. 6. 2023 | Autor: Správca webu II
SNEM ZDRUŽENIA MIEST A OBCÍ 2

SNEM ZDRUŽENIA MIEST A OBCÍ

V dňoch 23.-24. mája sa v bratislavskom Národnom tenisovom centre konal 34. snem Združenia miest a obcí Slovenska, ktorého sa zúčastnil aj primátor mesta Mgr. Martin Pliešovský, ako člen Rady ZMOS. celý text

ostatné | 31. 5. 2023 | Autor: Správca webu II
PRACOVNÉ STRETNUTIE U PRIMÁTORA 2

PRACOVNÉ STRETNUTIE U PRIMÁTORA

Vo štvrtok 25. mája 2023, sa u primátora mesta na pracovnom stretnutí zišli zástupcovia obchodného reťazca LIDL, projektovej firmy Alping Kežmarok s vedúcim stavby firmy Colas Košice, realizujúcej rekonštrukciu cesty I/72 cez mesto a pracovníkmi oddelenia výstavby MsÚ Hnúšťa. celý text

ostatné | 31. 5. 2023 | Autor: Správca webu II
Vývoz komunálneho odpadu 1

Vývoz komunálneho odpadu

Mesto Hnúšťa oznamuje, že z technických príčin bude komunálny odpad vyvážať spoločnosť Brantner Gemer, s.r.o.. Vývoz komunálneho odpadu, ktorý bol plánovaný na pondelok, utorok a stredu sa bude vyvážať vždy v UTOROK a vývoz komunálneho odpadu plánovaný na štvrtok sa bude vyvážať vždy v PIATOK celý text

ostatné | 11. 5. 2023 | Autor: Správca webu II
ii

Spomienka na koniec vojny.

Mesto Hnúšťa a členovia Miestnej organizácie Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov si pripomenuli významné 78.výročie ukončenia 2. svetovej vojny a oslobodenia Slovenskej republiky malým pietnym podujatím, na ktorom odzneli príhovory primátora mesta a predsedu MO SZPB. celý text

ostatné | 5. 5. 2023 | Autor: Správca Webu
ip

Inflačná pomoc pre občanov v hmotnej núdzi

Obyvatelia v hmotnej núdzi môžu požiadať príslušný úrad práce o pomoc s čerpaním Inflačnej dotácie v sume 100 eur od mája 2023. celý text

ostatné | 5. 5. 2023 | Autor: Správca Webu
ZÁPIS DETÍ DO MATERSKÝCH ŠKôL 1

ZÁPIS DETÍ DO MATERSKÝCH ŠKÔL

Vážení rodičia a priatelia,
riaditeľstvá materských škôl Nábrežie Rimavy a Klokočova v Hnúšti oznamujú, že zápis detí do materskej školy na školský rok 2023/2024 bude prebiehať v termíne:
od 1. mája 2023 - 31. mája 2023.
celý text

ostatné | 3. 5. 2023 | Autor: Správca webu II
#

NOVÁ STANICA ZÁCHRANNEJ SLUŽBY

Mesto Hnúšťa bolo zaradené do zoznamu miest určených na výstavbu a obnovu staníc záchrannej zdravotnej služby (ďalej len „ZZS“) na základe vypracovanej analýzy optimalizácie siete ZZS. celý text

ostatné | 28. 4. 2023 | Autor: Správca Webu
foto

OPUSTIL NÁS ČESTNÝ OBČAN MESTA HNÚŠŤA MUDR. VILIAM UJHÁZY, DRSC.

Nebol to len lekár, onkológ, vedec, akademik. Bol to predovšetkým človek, ktorý neskutočne miloval svoj rodný kraj. Je to kraj hoden ľúbosti - hovorieval. celý text

ostatné | 25. 4. 2023 | Autor: Správca Webu
#

Pripomenuli sme si Deň Zeme

Už tradične si 22. apríla pripomíname Deň Zeme. V modernom poňatí ide o ekologicky motivovaný sviatok upozorňujúci ľudí na dopady ničenia životného prostredia a rozvíjajúcu diskusiu o možných riešeniach. V našom meste sme si ho pripomenuli v piatok 20.4.2023
rôznymi prospešnými aktivitami.
celý text

ostatné | 24. 4. 2023 | Autor: Správca Webu
#

Oslávili sme Deň učiteľov

Dňa 28. marca si každoročne pripomíname spolu s našimi učiteľmi narodenie Jana Amosa Komenského. Pri tejto príležitosti sa v piatok 31. marca 2023 uskutočnili mestské oslavy Dňa učiteľov za účasti vzácnych hostí, riaditeľov škôl a školských zariadení pôsobiacich v našom meste. celý text

ostatné | 3. 4. 2023 | Autor: Správca Webu
Zápis do prvého ročníka základnej školy sa blíži 1

Zápis do prvého ročníka základnej školy sa blíži

Zápis do prvých ročníkov prebehne na základných školách už o chvíľu. Rodičia by sa mali preto pripraviť na dôsledný výber školy, kam svoje dieťa zapísať a zároveň zistiť všetky povinnosti, ktoré im ako zákonným zástupcom detí zo zákona vyplývajú. celý text

ostatné | 27. 3. 2023 | Autor: Správca Webu
voda

Pri príležitosti Svetového dňa vody otestujú vašu vodu zo studní bezplatne

Bezplatnú analýzu pitnej vody z individuálnych zdrojov budú realizovať v akreditovaných laboratóriách pitných vôd v Banskej Bystrici, Prievidzi a v Lučenci, kde môžu záujemcovia o túto službu 21. marca 2023 od 9.00 hod. do 14.00 hod. priniesť v čistej plastovej nádobe vzorku vody zo studní. celý text

ostatné | 20. 3. 2023 | Autor: Správca Webu
.

OTVORENIE PETRIVALDSKÉHO VILY

Dňa 24.marca 2023 sa otvoria dvere Petrivaldského vily, ktorá za účasti viacerých aktérov prešla komplexnou rekonštrukciou. Petrivaldského vila je jedným z mála zachovaných historických objektov meštianskej architektúry a urbanistického rozvoja mesta v prvej polovici 20. storočia. celý text

ostatné | 17. 3. 2023 | Autor: Správca Webu
zvt

UPOZORNENIE NA VYPAĽOVANIE TRÁVY

V súvislosti s nastávajúcim jarným obdobím, a to možným zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru a z dôvodu zámerného vypaľovania trávnatých porastov, spaľovania a nedbanlivosti upozorňujeme na ochranu životného prostredia a majetku. celý text

ostatné | 13. 3. 2023 | Autor: Správca Webu
ilustračný obrázok

Schválené dotácie na rok 2023

Mestské zastupiteľstvo v Hnúšti dňa 28. 2. 2023 schválilo na základe odporučenia hodnotiacej komisie dotácie pre športové kluby a neziskové organizácie pre rok 2023. celý text

ostatné | 13. 3. 2023 | Autor: Správca Webu
ilustračný obrázok

Zmeny ceny vodného a stočného

Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť
oznamuje občanom obce, že na základe rozhodnutia ÚRSO s účinnosťou od 1.3.2023 došlo k zmene ceny vodného
a stočného. Nové ceny sú zverejnené na internetovej stránke dodávateľa. celý text

ostatné | 10. 3. 2023 | Autor: Správca Webu
.

Návrhy na ocenenie "môj NAJ učiteľ"

Blíži sa 28.marec - Deň učiteľov a nám záleží na tom, aby ste svojim učiteľom dali vedieť, že si ich prácu vážite. celý text

ostatné | 8. 3. 2023 | Autor: Správca Webu
#

PRIMÁTOR SA STRETOL S PODNIKATEĽMI

Na Mestskom úrade sa 23. 2. 2023 stretnutia zúčastnili miestni podnikatelia najmä z výrobnej sféry. Témou prvotného stretnutia bolo objasnenie si vzájomných stanovísk a pozícií po minuloročných komunálnych voľbách a načrtnutie ďalšej spolupráce samosprávy s podnikateľmi. celý text

ostatné | 2. 3. 2023 | Autor: Správca Webu
foto

Pozvánka na zasadnutie mestského zastupiteľstva

Dňa 28.2.2023, t.j. v utorok sa v zasadacej miestnosti Mestského úradu v Hnúšti uskutoční rokovanie Mestského zastupiteľstva v Hnúšti. celý text

ostatné | 27. 2. 2023 | Autor: Správca Webu
#

Poverený premiér Heger v Hnúšti

Pri príležitosti ukončenia realizácie úspešného projektu „NIE šikanovaNIE“ realizovaného vďaka podpore z rezervy predsedu vlády SR navštívil naše mesto poverený predseda vlády Eduard Heger. Návštevu absolvoval na Základnej škole Klokočova, ktorá úspešný projekt v hodnote 10000€ realizovala. celý text

ostatné | 17. 2. 2023 | Autor: Správca Webu
ilustračný obrázok

Poslanci zvolili členov jednotlivých komisií

Poslanci Mestského zastupiteľstva v Hnúšti na svojom rokovaní dňa 24.1.2023 zvoli pre nové volebné obdobie z radov občanov členov komisií pôsobiacich pri mestskom zastupiteľstve. celý text

ostatné | 6. 2. 2023 | Autor: Správca Webu
plagát

Mestám a obciam zhasína nádej

„Vážení obyvatelia, pripájame sa k celoslovenskej iniciatíve „Mestám a obciam zhasína nádej,“ podľa ktorej dňa 30. januára 2023, v čase od 19:00 hod. do 19:30 hod. demonštratívne zhasneme časť verejného osvetlenia. celý text

ostatné | 30. 1. 2023 | Autor: Správca Webu
ilustračný obrázok

Poplatky za komunálny odpad - na čo máte nárok?

Za komunálny odpad každá fyzická osoba zaplatí 36,50 eura za rok. O 50 %-né zníženie poplatku môžu požiadať len tí obyvatelia, ktorí sa viac ako 90 dní nezdržiavajú na území mesta. V prípade, že sa poplatník dlhodobo nachádza v inom štáte, poplatok za toto obdobie mu bude znížený o 80%. celý text

ostatné | 25. 1. 2023 | Autor: Správca Webu
#

Pripomenutie oslobodenia Hnúšte

V pondelok 23.1.2023 si členovia Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov, predstavitelia mesta, ako aj široká verejnosť pripomenuli 78. výročie oslobodenia mesta Hnúšťa. celý text

ostatné | 24. 1. 2023 | Autor: Správca Webu
d

Oslobodenie mesta Hnúšťa 1945-2023

Pozývame Vás na oslavy 78. výročia Oslobodenia mesta Hnúšťa, ktoré sa uskutočnia v pondelok 23. januára 2023 o 10.30 hodine pred Pamätníkom SNP v Hnúšti. celý text

ostatné | 20. 1. 2023 | Autor: Správca Webu
ilustračný obrázok

Priznanie k dani z nehnuteľnosti treba podať do konca januára

Január je každoročne mesiacom podávania priznaní k dani z nehnuteľnosti. Podať ho musí každý vlastník nehnuteľnosti, teda napríklad bytu, domu či pozemku, v ktorého vlastníctve nastala počas minulého roka nejaká zmena. celý text

ostatné | 10. 1. 2023 | Autor: Správca Webu
Ohňostroj: Mesto Hnúšťa

Príchod nového roka Hnúšťania oslávili spoločne na námestí

Námestie v Hnúšti 1. januára ožilo. Nechýbala dobrá nálada, úsmev a na záver ohňostroj. celý text

ostatné | 9. 1. 2023 | Autor: Správca Webu
foto

Novoročný príhovor primátora mesta

Novoročný príhovor primátora Mesta Hnúšťa Martina Pliešovského. celý text

ostatné | 2. 1. 2023 | Autor: Správca Webu
.

Vítanie Nového roka 2023

Mesto Hnúšťa vás srdečne pozýva na Námestie J.F.Rimavského (pred polikliniku) spoločne privítať Nový rok 2023. Čaká na vás ohňostroj a varené víno. celý text

ostatné | 22. 12. 2022 | Autor: Správca Webu
#

Keď senior vďaka svojej dobrovoľnej angažovanosti získa významné ocenenie

Mesto Hnúšťa môže byť právom hrdé, že takéhoto vzácneho obyvateľa má. Pani Mária Zdechovanová je človekom s neuveriteľným elánom, energiou a odhodlaním podávať pomocnú ruku seniorom v meste každý jeden deň. celý text

ostatné | 15. 12. 2022 | Autor: Správca Webu
foto

Výzva na podávanie prihlášok kandidátov na členov komisií MsZ

Mesto Hnúšťa zverejňuje výzvu na podávanie písomných prihlášok kandidátov na člena komisie Mestského zastupiteľstva v Hnúšti. celý text

ostatné | 1. 12. 2022 | Autor: Správca Webu
h

Začína vykurovacia sezóna

OR HaZZ SR upozorňuje obyvateľov - majiteľov rodinných domov a prevádzok na dodržiavanie zásad protipožiarnej bezpečnosti vyplývajúcich zo všeobecne záväzných právnych predpisov protipožiarnej bezpečnosti, resp. ochrany pred vznikom požiarov. celý text

ostatné | 9. 11. 2022 | Autor: Správca Webu
r

VÝZVA NA VYPRACOVANIE A PREDLOŽENIE ROZPOČTOVÝCH POŽIADAVIEK NA ZOSTAVENIE ROZPOČTU

Mesto Hnúšťa pripravuje ZOSTAVENIE PROGRAMOVÉHO ROZPOČTU NA ROKY 2023–2025, vyzýva preto všetky subjekty mesta na predloženie svojich požiadaviek.
celý text

ostatné | 7. 9. 2022 | Autor: Správca Webu
#

78. výročie Slovenského národného povstania

Smutné spomienky sa vynárajú v našich mysliach vždy, keď sa zahľadíme na pomníky, ktoré stoja na pamiatku padlých bojovníkov v Slovenskom národnom povstaní. Už od včera na mnohých miestach v našej vlasti si žijúci pripomínajú významné obdobie v histórii nášho slovenského národa – 78. výročie SNP. celý text

ostatné | 30. 8. 2022 | Autor: Správca Webu
lk

Pozvánka na Oslavy SNP

Mesto Hnúšťa, Mestské kultúrne stredisko a Miestna organizácia Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov pozývajú na Oslavy 78. výročia Slovenského národného povstania na 30.8. o 14.00 hodine. celý text

ostatné | 17. 8. 2022 | Autor: Správca Webu
plagát

Oživenie baníckych dní v Hnúšti

Časy sa menia. Neplačeme nad minulosťou, no nebojíme sa budúcnosti. Tú si tvoríme tu a teraz. Preto sme sa rozhodli po 26 rokoch obnoviť oslavy baníckych dní v meste Hnúšťa. Trochu iné, no základ ostáva - bude sa jesť a zabávať!!! celý text

ostatné | 11. 8. 2022 | Autor: Správca Webu
ip

Inflačná pomoc v sume 100 eur

Novelou nariadenia č.103/2020, sa rozšíril okruh osôb, ktorým je možné poskytnúť jednorazovú inflačnú dotáciu v sume 100 eur- fyzické osoby, ktoré sa starajú o nezaopatrené dieťa s dlhodobo nepriaznivým zdravotným stavom vo veku 6 až 18 rokov a nemajú príjem. Viac info v článku: celý text

ostatné | 11. 7. 2022 | Autor: Správca Webu
i

BEZPLATNÁ DLHOVÁ PORADŇA

v meste Rimavská Sobota bola od 1.7. otvorená kancelária BDP.
Poskytuje bezplatné komplexné odborné právne, ekonomické a psychologické poradenstvo ľuďom, ktorí sa pre zadlženie
ocitli v ťažkej finančnej situácii.
celý text

ostatné | 4. 7. 2022 | Autor: Správca Webu
#

KÚPALISKO JE UŽ OTVORENÉ!

Vážení občania, mestské kúpalisko v Hnúšti je už otvorené od 30.6.2022.
Letné kúpalisko mesta Hnúšťa sa nachádza v príjemnom prostredí – ideálnom na relax či športovanie. celý text

ostatné | 30. 6. 2022 | Autor: Správca Webu
#

Mesto ocenilo najúspešnejších žiakov

V utorok 28. júna primátor mesta Roman Lebeda a Marián Petrok predseda Komisie školstva, kultúry a športu pri MsZ v Hnúšti odovzdali na mestskom úrade ocenenie najúspešnejším žiakom hnúšťanských škôl. celý text

ostatné | 28. 6. 2022 | Autor: Správca Webu
prvá prechádzajúci
z 5
posledná