#
#
#
#
#
#

Navigácia

Výber jazyka

Obsah

Kalendár akcií

 

Mesto Hnúšťa, ako prevádzkovateľ podľa zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov Vás informuje, že podujatia, ktoré organizuje sú verejné. Z podujatí orgnaizovaných mestom Hnúšťa alebo v spolupráci s mestom Hnúšťa sa vyhotovujú fotografické záznamy, videozáznamy. Uvedené záznamy sú zverejňované na internetovej stránke mesta Hnúšťa, prípadne v miestnych tlačovinách. Osoba, ktorá sa podujatia zúčastní, dáva týmto súhlas na vyhotovenie obrazových snímok, fotografií, obrazových a zvukových záznamov, videozáznamov, týkajúcich sa jeho osoby alebo jeho prejavov osobnej povahy (ďalej len ako „prejavy osobnej povahy“) vyhotovené v súvislosti s týmto podujatím a na ich použitie, spracovanie a zverejnenie na webových stránkach organizátorov, miestnych tlačovinách, v propagačných materiáloch organizátora, v budove organizátora na propagačné účely.

Účastník tohto podujatia má v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č.2016 / 679 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov (GPDR) ako dotknutá osoba právo
-              upozorniť fotografa, že nechce byť fotografovaný,
-              v prípade neskoršieho nesúhlasu kontaktovať prevádzkovateľa internetovej stránky mesta za účelom vymazania fotografie,
-              na informácie a prístup k osobným údajom,
-              na vymazanie či zamedzenie spracovania,
-              podať sťažnosť na Úrad na ochranu osobných údajov.
V prípade akýchkoľvek sťažností, žiadostí a podnetov kontaktujte prevádzkovateľa osobných údajov. Bližšie informácie nájdete na webovej stránke prevádzkovateľa www.hnusta.sk.

Akcia

Obmedziť výpis akcií na


Dátum konania: calendar calendar

plagát
22. 10. 2018 začiatok od 15:00
Miesto konania: Mestské kultúrne stredisko Hnúšťa

Bezbariérový vstup na akciu

Mesto Hnúšťa a primátor mesta Mgr. Michal Bagačka vás srdečne pozývajú na Koncert úcty k starším a jubilantom mesta, ktorý sa uskutoční 22.10.2018 o 15.00 hod. v kinosále MsKS Hnúšťa. Hosťom programu bude spevák Robo Kazík. celý text

1
24. 10. 2018 začiatok od 17:00
Miesto konania: Knižnica prof. Š. Pasiara Hnúšťa

Bezbariérový vstup na akciu

Mestské kultúrne stredisko v Hnúšti– Knižnica prof. Štefana Pasiara vás srdečne pozýva na odbornú prednášku s českou psychosomatičkou a spisovateľkou Antoniou Krzemieňovou – 24. októbra 2018 o 17:00 hod., ktorá sa bude konať v priestoroch Knižnice prof. Štefana Pasiara v Hnúšti. celý text

plagát
26. 10. 2018 začiatok od 17:00
Miesto konania: Mestské kultúrne stredisko Hnúšťa
Mestské kultúrne stredisko Vás srdečne pozýva na tradičnú tanečnú zábavu. celý text

#
23. 11. 2018 začiatok od 18:00
Miesto konania: Dom kultúry v Hnúšti

Bezbariérový vstup na akciu

Akcia je vhodná pre deti

GMOS Rimavská Sobota, MsKS Hnúšťa Vás pozývajú na Folklórny večer, ktorý sa bude konať 23.11.2018 o 18:00 hod. v Dome kultúry J.F.Rimavského v Hnúšti. celý text

#
23. 11. 2018 začiatok od 20:00
Miesto konania: Spoločenská sála MsKS Hnúšťa
GMOS Rimavská Sobota, MsKS Hnúšťa Vás pozývajú na II. Gemersko-malohontskú ľudovú tancovačku, ktorá sa bude konať 23.11.2018 o 20:00 hod. v Dome kultúry J.F.Rimavského v Hnúšti (prístavba) spojenú so školou tanca tancov zo Spiša. celý text