#
#
#
#
#
#

Navigácia

Výber jazyka

Obsah

Kufor s veľkým bruchom

Ďakujeme za nádherný zážitok členom Detského divadelného súboru Kukátko: Marcelovi Petrokovi, Lívii Migaľovej, Lei Javorovej, Nine Piaterovej, Sofii Kiráľovej, Natálke Kurákovej, Karolíne Balciarovej, Zoji Parobekovej, Viktórii Tóthovej, Danielovi Tóthovi, Nine Ivargovej, Laure Skrutekovej, Zuzane Kaločajovej a režisérovi Róbertovi Miklovi.

DDS funguje pod MsKS od roku 2015. Po dlhom hľadaní režiséra MsKS angažovalo Roba Miklu. A tak vznikol DDS, ktorému dal režisér spolu s deťmi názov Kukátko.
Deti z divadelného súboru od prvej chvíle uznávali svojho režiséra ako človeka, učiteľa divadla, ktorý si vybudoval rešpekt. Nielen svojim hlasom, či jeho intenzitou, ale svojou charizmou.
Svojou spravodlivosťou, úprimnosťou, hravosťou. V divadle viedol deti ku samostatnosti, zodpovednosti a profesionalite, o čom nás presvedčili na predstavení Kufor s veľkým bruchom.
Premiéra DDS Kukátka v réžii Róberta Miklu žiaľ bola v Hnúšti posledná. Chodiť každý týždeň zo Žiaru nad Hronom do Hnúšte a späť bolo popri jeho iných aktivitách náročné. Divadelný súbor ale bude pokračovať od septembra ďalej.
Ďakujeme pánovi režisérovi Róbertovi Miklovi za všetko, čo pre detské divadlo v Hnúšti urobil. Ďakujeme za všetky krásne spomienky, ktoré deti vďaka nemu majú.
Po premiére 21.6.2017 sa členom DDS Kukátko poďakovala riaditeľka MsKS, v mene primátora mesta poslankyňa MsZ Michaela Hroncová a v mene rodičov pani Budovcová.