#
#
#
#
#

Výber jazyka

Obsah

Hospodárenie

 

Hospodárenie a nakladanie s nehnuteľným i hnuteľným majetkom mesta Hnúšťa upravujú interné smernice Mesta Hnúšťa

Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Hnúšťa 2023 Typ: PDF dokument, Velkosť: 1.09 MB

Programový rozpočet mesta Hnúšťa na roky 2024-2026 - tabuľková časť 19.01.2024

Programový rozpočet mesta Hnúšťa na roky 2024-2026 - schválený 19.01.2024

Programový rozpočet mesta Hnúšťa na roky 2023-2025 - tabuľková časť 06.03.2023

Programový rozpočet mesta Hnúšťa na roky 2023-2025 - schválený 06.03.2023

Programový rozpočet mesta Hnúšťa na roky 2022-2024 - tabuľková časť 11.02.2022

Programový rozpočet mesta Hnúšťa na roky 2022-2024 - schválený 24.02.2022

Programový rozpočet mesta Hnúšťa na roky 2021-2023 - schválený 23.02.2021

Programový rozpočet mesta Hnúšťa na roky 2021 - 2023 - tabuľková čast 23.02.2021

Programový rozpočet mesta Hnúšťa na roky 2020-2022-schválený-tabuľková časť 20.12.2019

Programový rozpočet mesta Hnúšťa na roky 2020-2022-schválený 21.01.2020

Programový rozpočet mesta Hnúšťa na roky 2019-2021-schválený.pdf 26.02.2019

Programový rozpočet mesta Hnúšťa na roky 2019-2021-schválený-tabuľková časť.pdf 26.02.2019

Programový rozpočet mesta Hnúšťa na roky 2014-2016 - schvalený.pdf 14.12.2017

Programový rozpočet mesta Hnúšťa na roky 2015-2017-tabuľ.časť -schválený.pdf 14.12.2017

Programový rozpočet mesta Hnúšťa na roky 2015-2017 - schvalený.pdf 14.12.2017

Programový rozpočet mesta Hnúšťa na roky 2017-2019-tabuľ.časť -schválený.pdf 14.12.2017

Programový rozpočet mesta Hnúšťa na roky 2017-2019 - schvalený.pdf 14.12.2017

Programový rozpočet mesta Hnúšťa na roky 2018-2020-tabuľ.časť -schválený.pdf 14.12.2017

Programový rozpočet mesta Hnúšťa na roky 2018-2020 - schválený.pdf 14.12.2017

Stránka

  • 1