#
#
#
#
#

Navigácia

Výber jazyka

Obsah

V súlade s účinnosťou zákona č. 18/2018 Z.z. Zákon o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov je prevádzkovateľ - Mesto Hnúšťa povinný informovať všetky dotknuté osoby, bez ohľadu na to, čo je právnym základom spracúvania ich osobných údajov, aké osobné údaje sú prevádzkovateľom spracúvané:

https://gdpr.somi.sk/index.php?id=203

 

Kontaktné údaje na zodpovednú osobu:

Zodpovedná osoba pre účely ochrany osobných údajov:
               
 meno: RNDr. Daniel Schikor
                tel. kontakt: 00421 48 4146759
                e-mail: zodpovednaosoba@somi.sk