#
#
#
#
#
#

Navigácia

Výber jazyka

Obsah

Verejné obstarávanie

 

Bližšie informácie o verejných obstarávaniach mesta Hnúšťa ziskate po kliknutí na nasledujúci odkaz Úradu pre verejné obstarávanie:

OBSTARÁVATEĽ MESTO HNÚŠŤA

 

 

Profil verejného obstarávateľa

Mesto Hnúšťa je podľa § 6 ods. 1 písm. b) zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov verejným obstarávateľom a pri zadávaní zákaziek na dodanie tovarov, uskutočnenie stavebných prác a poskytovanie služieb je povinné používať postupy podľa tohto zákona.

 

IDENTIFIKAČNÉ  ÚDAJE ZADÁVATEĽA :
Mesto Hnúšťa
MsÚ Hnúšťa
Francisciho 74
981 01 Hnúšťa
IČO: 00318744,
DIČ: 2021230156

Tel.: 047 2028811
E-mail:
info@hnusta.sk
podatelna@hnusta.sk

 

Zadávanie zákaziek zabezpečuje mesto Hnúšťa v zmysle zákona č.25/2006Z.z. o verejnom obstarávaní a v znení neskorších predpisov, respektíve odborne spôsobilej osoby.

Podľa § 4 zákona o verejnom obstarávaní podľa finančných limitov sú:

  1. zákazky nadlimitné, zverejňované v Úradnom vestníku Európskej únie, ktorý je dostupný online na webovej stránke simap.europa.eu a vo Vestníku verejného obstarávania, ktorý je dostupný aj on-line na webovej stránke Úradu pre verejné obstarávania v sekcii Vestník - www.uvo.gov.sk.
  2. zákazky podlimitné, zverejňované on-line na web stránke mesta Hnúšťa, resp. vo Vestníku verejného obstarávania, ktorý je dostupný aj online na webovej stránke Úradu pre verejné obstarávanie v sekcii Vestník - www.uvo.gov.sk.