#
#
#
#
#
#

Výber jazyka

Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
12.02.2018

Zmluva o verejnej produkcii

20180212/1

2 000,00 EUR Dvetisíc

STREET DANCE ACADEMY s.r.o

Mestské kultúrne stredisko v Hnúšti

20.02.2018

Zmluva o verejnej produkcii

20180220/1

1 300,00 EUR Jedentisíctristo eur

HRDZA O.Z.

Mestské kultúrne stredisko v Hnúšti

24.02.2018

Zmluva o verejnej produkcii

20180224/1

623,00 EUR Šesťstodvadsaťtri eur

Igor Fekete

Mestské kultúrne stredisko v Hnúšti

26.02.2018

Zmluva o verejnej produkcii

20180226/1

433,20 EUR Štyristotridsaťtri eur a dvadsať centov

Ing. Pavel Peschl

Mestské kultúrne stredisko v Hnúšti

01.04.2018

Zmluva o verejnej produkcii

20180401/1

344,00 EUR Tristoštyridsaťštyri eur

Róbert Mrva

Mestské kultúrne stredisko v Hnúšti

16.05.2018

Zmluva o verejnej produkcii

20180516/1

3 500,00 EUR Tritisícpäťsto eur

POLEMIC

Mestské kultúrne stredisko v Hnúšti

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka:

  • 1