Skip to Content
A ponad vami ten Sinec polnočný so svojím menším bratom Maginhradom jak dva v povestiach víťazi báječní stoja na stráži nad svojím pokladom. A tá Rimava, strieborná Rimava, stužkou kol pásu Tvojho sa pretkáva.

(Ján Botto - Na dolinu Rimavskú)

 {projekty-mesta-hnusta-s-podporou-europskej-unie.png}

Staršie žiačky s jedným bodom v derby zápase

V derby stretnutiach vyšiel prvý zápas lepšie domácim hráčkam. Svojou pozornou hrou nedovolili Hnúšťankám vytvoriť tlak a zaslúžene dotiahli zápas do víťazného konca.
Do druhého zápasu nastupovali hostky s úmyslom ukradnúť Soboťankám plný počet bodov.

Finále klope na dvere

Uplynuli dva týždne od ukončenia krajských kôl súťaže Hnúšťanský akord, na ktorých sa rozhodlo o postupe družstiev troch kategórií na celoslovenské kolo.

Návrh na dodatok č. 2 Zásad poskytovania dotácií mestom Hnúšťa

Mestský úrad v Hnúšti oznamuje, že na úradnej tabuli mesta a na internetovej stránke mesta www.hnusta.sk, je v zmysle § 6 odst. 3 zákona č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov zverejnený a vyvesený návrh Doplnku č. 2 Všeobecne záväzného nariadenia mesta Hnúšťa o Zásadách poskytovania dotácií z vlastných príjmov mesta na podporu všeobecne prospešných služieb, všeobecne prospešných alebo verejnoprospešných účelov, na podporu podnikania a zamestnanosti, na akcie vo verejnom záujme a v prospech rozvoja územia mesta.

ZAČÍNAME 100 JARNÝCH KILOMETROV...

ZAČÍNAME 100 JARNÝCH KILOMETROV...
Dátum akcie: 
21.03.2014 - 08:00

Klub slovenských turistov v Hnúšti Vás pozýva 21. 3. 2015 na jarný výstup "KLENOVSKÝ VEPOR"

Zraz: autobusové nástupište o 7:45 hod.
Vedúci akcie: Ľ. Klimo
Trasa: stredne náročná - 14 km

Lukostrelecký klub Bašta s Viktóriou Kormošovou

Finálové kolo halovej lukostreleckej súťaže Slovenského pohára sa konalo v Kežmarku 8. marca 2015.

Syndikovať obsah


X