Skip to Content
A ponad vami ten Sinec polnočný so svojím menším bratom Maginhradom jak dva v povestiach víťazi báječní stoja na stráži nad svojím pokladom. A tá Rimava, strieborná Rimava, stužkou kol pásu Tvojho sa pretkáva.

(Ján Botto - Na dolinu Rimavskú)

 {projekty-mesta-hnusta-s-podporou-europskej-unie.png}

Divadelné predstavenie Šialené nožničky v Tisovci

MsKS Tisovec Vás srdečne pozýva na kriminálnu komédiu Šialené nožničky od Paula Pörtnera.

Pozvánka na rokovanie MsZ dňa 25.1.2016.

Primátor mesta
H n ú š ť a
V Hnúšti dňa 18.1.2016

P o z v á n k a

Na základe § 12 odst. 1/ zákona SNR č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení v znení zákonov ho meniacich a doplňujúcich z v o l á v a m zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Hnúšti

dňa 25.1.2016 t. j. v pondelok o 15.00 hod.

do veľkej zasadačky Mestského úradu v Hnúšti.

Pozvánka: Otvorenie výstavy fotografií

Srdečne vás pozývame na otvorenie výstavy zo súťaže o najkrajšiu fotografiu regiónu Malohont za rok 2015 MALOHONT MOJIMI OČAMI, ktoré sa uskutoční v utorok 26.01.2016 o 16:00 hod. v Knižnici prof. Š.

Pozvánka Kina RIMAVA

Premietanie v novom roku začíname rozprávkovým dobrodružstvom Malého Pána s nádherným výtvarným spracovaním na motívy úspešnej detskej knihy „Veľká cesta Malého Pána“ .

Ponuka psíka na adopciu

Mestská Polícia pri MsÚ ponúka psíka na adopciu:
Plemeno : kríženec
Vek: 2-3 roky
Pohlavie: fenka
Farba: svetlá

8 nových pozemkov na rodinné domy

Mesto Hnúšťa pripravilo pre svojich občanov územie pre ďalšiu individuálnu bytovú výstavbu. Územie sa nachádza na ulici Školskej, v časti mesta Kolónia. Pracovný názov sme jej dali "IBV Kolónia". Je navrhnutá na výstavbu ôsmych nových rodinných domov. Je to lokalita, ktorá má za úlohu posilňovanie obytnej funkcie v tejto časti mesta. Tieto pozemky sú v podstate jediné nové voľné pozemky k dispozícii v majetku mesta.

Syndikovať obsah


X