Skip to Content
A ponad vami ten Sinec polnočný so svojím menším bratom Maginhradom jak dva v povestiach víťazi báječní stoja na stráži nad svojím pokladom. A tá Rimava, strieborná Rimava, stužkou kol pásu Tvojho sa pretkáva.

(Ján Botto - Na dolinu Rimavskú)

 {projekty-mesta-hnusta-s-podporou-europskej-unie.png}

Vieš, ako kvitne tvoje mesto?

Keď sa zamyslíme nad dnešným spôsobom uponáhľaného života, zistíme, že si prestávame všímať všetko to krásne okolo nás. Nevnímame krásu rozkvitnutých kvetov, spev vtáčika či šum lístia. Naša škola, Gymnázium Mateja Hrebendu v Hnúšti, sa preto zapojila do projektu Tajný život mesta podporeného CEEV Živica. Hlavnou myšlienkou projektu je vzbudiť záujem širokej verejnosti o spoznávanie flóry Hnúšte a jeho okolia.

Oznámenie o uložení zásielky

Mesto Hnúšťa - Mestský úrad oznamuje, že

Jozef Krnáč
Štefan Cibuľa
Dominik Antal
Andrej Horváth
Regina Šarišská
Pavel Bambura
Martina Bauer
Jana Radičová
Iveta Sendreiová

Letný tábor s dennou dochádzkou CESTOU NECESTOU

 Centrum voľného času v Hnúšti organizuje počas letných prázdnin, v dňoch 3. - 7.

Mobilné planetárium v MŠ Nábrežie Rimavy

Dátum akcie: 
01.05.2017 - 14:00

Milé deti, vo štvrtok 25.mája 2017 o 9,30hod. sa v našej školskej záhrade postaví veľká kupola, v ktorej všetky odvážne deti budú pozerať "Život pod morom" v 3D projekcii - pohľad v 360º uhle.

Mestské zastupiteľstvo 032 15.05.2017

Číslo MsZ: 
32
Dátum rokovania: 
15.05.2017 - 15:00 - 18:30

 Zápis z 32. zasadnutia MsZ v Hnúšti konaného dňa 15.5.2017.

Výberové konanie do MŠ Klokočova

Mesto Hnúšťa, v zmysle § 4 zákona NR SR č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z.n.p. a § 5 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v z.n.p., ako zriaďovateľ MŠ bez právnej subjektivity vyhlasuje Výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa/riaditeľky školy: Materská škola Klokočova č.741 Hnúšťa s predpokladaným nástupom od 1.9.2017.

Oslava DŇA MAMIČIEK v našej školskej záhrade

Dátum akcie: 
19.05.2017 - 17:45

Nie je nič váženejšie ako byť mamou.

Syndikovať obsah


Konto - prihlásenie

Naše mesto kliká zodpovedne.sk

AgenturaPreRozvojGemera
hnusta.eu
hnusta.eu
hnusta.eu
hnusta.eu
hnusta.eu
hnusta.eu
 {logo_slovakia_travel_250.png}
X