Skip to Content
A ponad vami ten Sinec polnočný so svojím menším bratom Maginhradom jak dva v povestiach víťazi báječní stoja na stráži nad svojím pokladom. A tá Rimava, strieborná Rimava, stužkou kol pásu Tvojho sa pretkáva.

(Ján Botto - Na dolinu Rimavskú)

 {projekty-mesta-hnusta-s-podporou-europskej-unie.png}

Čas prváckej pasovačky sa blíži ...

Knižnica prof. Štefana Pasiara v Hnúšti nazabudla ani na najmenších školákov, prváčikov nášho mesta. V spolupráci so základnými školami pripravila "Pasovanie prvákov za čitateľov knižnice".

POZVÁNKA NA DIVADELNÉ PREDSTAVENIE PRE DETI

MsKS pozýva všetky detičky a ich mamičky na divadelné predstavenie NEBOJ SA.

Mestské zastupiteľstvo 008

Číslo MsZ: 
8
Dátum rokovania: 
08.06.2015 - 15:00 - 15:40

Zápis z 8. zasadnutia MsZ v Hnúšti konaného dňa 8.6.2015.

Výberové konanie na konateľa MsBP Hnúšťa, s.r.o.

MESTO HNÚŠŤA v zmysle § 5 zákona 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme vyhlasuje výberové konanie na obsadenie funkcie konateľa/štatutárneho orgánu/ Mestského bytového podniku Hnúšťa, s.r.o., Hlavná 378. Kvalifikačné predpoklady: vysokoškolské vzdelanie technického resp. ekonomického smeru, iné kritéria a požiadavky: najmenej 3 roky praxe riadiacej funkcii, 5 rokov praxe v ekonomickom alebo technickom smere, oientácia v problematike:

POZVÁNKA NA KLENOVSKÚ RONTOUKU

Obec Klenovec a Gemersko-malohontské osvetové stredisko v Rimavskej Sobote pozývajú všetkých priaznivcov folklóru na 37.

Tešíme sa na Vás

Základná umelecká škola v Hnúšti oznamuje rodičom, žiakom a všetkým záujemcom, že zápis a prijímacie skúšky do hudobného, výtvarného, tanečného a literárno-dramatického odboru na školský rok 2015-2

Syndikovať obsah


X