Skip to Content
A ponad vami ten Sinec polnočný so svojím menším bratom Maginhradom jak dva v povestiach víťazi báječní stoja na stráži nad svojím pokladom. A tá Rimava, strieborná Rimava, stužkou kol pásu Tvojho sa pretkáva.

(Ján Botto - Na dolinu Rimavskú)

 {projekty-mesta-hnusta-s-podporou-europskej-unie.png}

Ponuka psíka na adopciu

Mestská Polícia pri MsÚ ponúka psíka na adopciu, ktorý bol odchytený v meste Hnúšťa dňa 17.06.2015
Plemeno: kríženec
Vek: 3 mesiace
Pohlavie: pes

Pozvánka na rokovanie MsZ dňa 29.6.2015.

Primátor mesta
H n ú š ť a
V Hnúšti dňa 22.6.2015

P o z v á n k a

Na základe § 12 odst. 1/ zákona SNR č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení v znení zákonov ho meniacich a doplňujúcich z v o l á v a m zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Hnúšti

dňa 29.6. 2015 t. j. v pondelok o 15.00 hod.

do veľkej zasadačky Mestského úradu v Hnúšti.

Bronz z Austrii Open Poomsae 2015 pre hnúšťanské taekwondo

Dňa 13. a 14. júna sa v kultúrnom stánku Multiverza v rakúskom meste Schwechat konala súťaž s medzinárodnou účasťou Austria Open Poomsae 2015.

Oznámenie o strategickom dokumente - RIÚS BBSK

Obstarávateľ strategického dokumentu Banskobystrický samosprávny kraj, Nám. SNP 23, 974 01 Banská Bystrica, predložil Okresnému úradu Banská Bystrica, odboru starostlivosti o životné prostredie (ďalej len „okresný úrad v sídle kraja“), podľa §5 ods.1 zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“) Oznámenie o vypracovaní strategického dokumentu „Regionálna integrovaná územná stratégia Banskobystrického kraja“. Stanoviská verejnosti k oznámeniu o strategickom dokumente „Regionálna integrovaná územná stratégia Banskobystrického kraja “ je možné predkladať najneskôr do 15 dní odo dňa zverejnenia dotknutou obcou

NÁBOR NOVÝCH ČLENOV DO FS ZRKADIELKO

Chcete, aby aj Vaše dieťa spievalo, tancovalo či hralo?
Skúste to u nás!

Oznámenie o uložení zásielky

Mesto Hnúšťa - Mestský úrad oznamuje, že

Emília Cáderová

má na Mestskom úrade v Hnúšti uloženú listovú zásielku.

Odosielateľ/podacia pošta/druh: úradná zásielka

Syndikovať obsah


Konto - prihlásenie

Naše mesto kliká zodpovedne.sk

AgenturaPreRozvojGemera

Akcie

Krajská hvezdáreň a planetárium M. Hella, Hvezdáreň Rimavská Sobota Tomášovská 63, Rimavská Sobota...
31.07.2015 - 23:59
V nasledujúcom prehľade uvádzame dátumy separovaného zberu na rok 2015.
31.12.2015 - 23:59
hnusta.eu
hnusta.eu
hnusta.eu
hnusta.eu
hnusta.eu
hnusta.eu
 {logo_slovakia_travel_250.png}
X