Skip to Content
A ponad vami ten Sinec polnočný so svojím menším bratom Maginhradom jak dva v povestiach víťazi báječní stoja na stráži nad svojím pokladom. A tá Rimava, strieborná Rimava, stužkou kol pásu Tvojho sa pretkáva.

(Ján Botto - Na dolinu Rimavskú)

 {projekty-mesta-hnusta-s-podporou-europskej-unie.png}

Taekwondo - II. kolo slovenskej ligy

Dňa 29.04.2006 sa Taekwondo klub Hnúšťa zúčastnil súťaže II. Kola slovenskej ligy v Rožňave. V priebežnom hodnotení klubov v rámci Slovenska náš klub TKD Hnúšťa získal 2. miesto a dosiahol nasledovné umiestnenia:

Matej Hrebenda - misionár slovenského národa

./InfoImg/Matej-Hrebenda-dobova-fotografia.gif Matej Hrebenda - misionár slovenského národa

Hrebendu poznalo celé Slovensko, od J.Kollára, K.Kuzmányho, Š.Moysesa, Ľ.Štúra, J.M.Hurbana, Jána i Sama Chalupku, G.Fejérpatakyho, A.Sládkoviča – až po obyčajných dedinských ľudí. Bard Gemera nedbal na pocty a vďaku, on jednoducho chcel byť prospešný svojmu národu. Hovorieval: “nemám nič, nežiadam nič.“ Pritom viac videl vo svojej slepote, ako mnohí cez veľké okuliare.

Matej Hrebenda

./InfoImg/Matej-Hrebenda-v-rimavskom-kroji.jpg Hrebenda v temnotách

S batôžkom kníh, palicou v ruke a najčastejšie oblečeného do rimavského kroja – tak ho stretávali ľudia pred vyše storočím na jeho potulkách nielen po rodnom kraji, ale i po iných stoliciach a roztrúsených dolnozemských osadách.

Poznali ho veľkí i malí vo väčších i celkom malých dedinách. Bol priateľom všetkých dobrých ľudí – Matej HREBENDA-HAČAVSKÝ.“

Noc odvahy

Dňa 25.5.2006 o 18.30h. nastal v školskej záhrade MŠ na Nábreží Rimavy čulý ruch.

Čarovná noc odvahy

Čo sa to deje?
Bola vyhlásená "Noc odvahy".

Zúčastnilo sa jej 25 detí, niektoré si možno prvý-krát chceli vyskúšať, či vydržia spať bez rodičov, len s pani učiteľkami. Najprv v školskej záhrade plnili rôzne športové súťaže a aktivity, za ktoré dostali sladkú odmenu. Po zotmení sa prešli "nočnou Hnúšťou". Vychádzka sa deťom veľmi páčila. Trochu ešte pošantili a šup na lehátka. P.učiteľka prečítala rozprávku na dobrú noc, dala každému pusu na čelo a už ich čakal sladký spánok.

Oznam klubu dôchodcov

Klub dôchodcov v Hnúšti sa obracia na kluby na Slovensku, ktoré by mali
záujem cez výmenu listov alebo na internete o spoluprácu za účelom
vylepšenia a skvalitnenia činnosti KD. Na našich stretnutiach sa chceme
pobaviť, porozprávať o našich starostiach a radostiach, ale aj ako
rozšíriť svoje vedomostmi, ktoré už tradične robíme.

Píšte na adresu:
Elena Sedláková
kultúŕna referentka KD
Hlavná 437
981 01 Hnúšťa

Výsledky volieb do NR SR dňa 17.6.2006 v meste Hnúšťa

Počet voličov zapísaných v zozname voličov: 5.643
Počet voličov, ktorí sa zúčastnili na hlasovaní: 2.724
% účasti: 48,27
Počet voličov,ktorí zaslali obálku z cudziny: 1
Počet voličov,ktorí odovzdali obálku: 2706
Počet platných odovzdaných hlasov: 2658
Syndikovať obsah


X