#
#
#
#
#
#

Navigácia

Výber jazyka

Obsah

Správa o činnosti Mestskej polície Hnúšťa za obdobie od 01.01.2013 do 31.12.2013 v oblasti prevencie a profylaxie

Typ: ostatné
Najrozsiahlejším a z logistického hľadiska ako aj z hľadiska personálneho zabezpečenia najnáročnejším bezpečnostným opatrením realizovaným v roku 2013 bolo zabezpečenie obslužnosti vysunutého pracoviska MsP v Kolónii na ul. Školskej, v objekte bytovky č. 225, ktoré bolo z dôvodu vysokej delikvencie v tejto časti mesta zriadené 30.08.2011.

Úradné hodiny pracoviska boli v roku 2013 určené v pracovné dni od 14:45 do 22:15 hod. (v roku 2012 od 14:30 do 22:00 hod.), nakoľko cieľovou skupinou pri preventívnej zložke policajných činností na tomto pracovisku bola aj v hodnotenom období najmä školská mládež a adolescenti, ktorí sa na verejných priestranstvách Kolónie pohybovali najmä po skončení školského vyučovania, kedy dochádzalo k spáchaniu väčšiny priestupkov súvisiacich s porušovaním verejného poriadku. Činnosť pracoviska sa podarilo zabezpečiť v priebehu celého hodnoteného obdobia.
V priebehu kalendárneho roka 2013 policajti zaradení na pracovisku prijali a riešili 38 (v roku 2012 - 34) oznámení občanov o rôznych formách protiprávneho konania a vlastnou činnosťou pri obchôdzkach vyhľadali ďalších 45 ( rok 2012 - 31) priestupkov.

V rámci preventívnych bezpečnostných opatrení bola v priebehu celého roku 2013 zabezpečená nepretržitá, 24 hodinová obsluha mestského kamerového monitorovacieho systému formou chráneného pracoviska v ktorej pracuje 5 referentov, ktorí od 01.01.2013 do 31.12.2013 monitorovaním verejných priestranstiev vyhľadali 1181 udalostí súvisiacich s porušením zákona.

Celý dokument v prílohe:

sprava_o_cinnosti_msp_v_oblasti_prevencie_a_profylaxie_v_roku_2013.pdf  232.18 KB


Príloha

Vytvorené: 3. 8. 2017
Posledná aktualizácia: 3. 8. 2017 15:30
Autor: Správca Webu