#
#
#
#
#
#

Navigácia

Výber jazyka

Obsah

Mesto úspešné v projekte BRKO

Typ: ostatné
ilustračný obrázok Mesto Hnúšťa v roku 2018 bolo úspešné pri podaní žiadosti o nenávratný finančný príspevok z Európskej únie pre projekt „Podpora predchádzania vzniku biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov v meste Hnúšťa“.

logo

Projekt je zameraný na prípravu na opätovné použite a zhodnocovanie so zameraním na recykláciu nie nebezpečných odpadov vrátane podpory systémov triedeného zberu komunálnych odpadov a podpory predchádzania vzniku biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov. Túto povinnosť nám ako mestu ukladá zákon o odpadoch. V rámci žiadosti nám bola pridelená suma 115 199,70 € z čoho výška poskytnutého nenávratného finančného príspevku predstavuje čiastku 109 439,71 € a výška spolufinancovania mesta je 5 759,99 €.

Projektom sa rieši dodanie kompostérov do rodinných domov v rámci mesta a jeho častí v počte 752 o objeme 1000 litrov a 14 kompostérov o objeme 1500 litrov do organizácií mesta ako sú školy, materské školy, knižnica a MsÚ. Predpoklad dodania a distribuovania kompostérov je v mesiacoch apríl až máj.

Celý projekt je podporený z Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky cez operačný program Kvalita životného prostredia.


Vytvorené: 21. 2. 2019
Posledná aktualizácia: 21. 2. 2019 11:13
Autor: Správca Webu