#
#
#
#
#
#

Navigácia

Výber jazyka

Obsah

Zapojte sa do hodnotenia strategických dokumentov v meste

Typ: ostatné
ilustračný obrázok Vážení občania, aj tento rok máte možnosť, v rámci pravidelného ročného monitorovania, zapojiť sa do monitorovania a hodnotenia plnenia strategických dokumentov mesta - Komunitného plánu sociálnych služieb mesta Hnúšťa 2018–2023 (KPSS) a Programu hospodárskeho rozvoja mesta Hnúšťa 2021–2023 (PHR).

Cieľom zapojenia občanov do hodnotenia týchto dokumentov spolu s mestom je čo najlepšie zistenie potrieb obyvateľov, možností a dostupnosti komunitných služieb v meste a aktivít v oblasti hospodárskeho rozvoja mesta.

Zámerom mesta Hnúšťa v rámci komunitného plánovania sociálnych služieb je vytvárať čo najvhodnejšie podmienky pre fungovanie systému sociálnych služieb v našom meste, a tak občanom poskytnúť kvalitné a dostupné sociálne služby.

Rovnako aj pri plánovaní a realizovaní PHR je zámerom mesta prispieť  k zvýšeniu kvality života občanov a návštevníkov, a tým prispieť aj k naplneniu vízie mesta – vybudovať príťažlivé mesto pre vlastných obyvateľov ako aj návštevníkov mesta, zlepšiť súčasný stav životného prostredia a životnú úroveň vytvorením nových pracovných miest, príchodom nových domácich i zahraničných investorov.

Mesto občanom týmto vytvára priestor na komunikáciu a zapojenie sa pri aktualizácii, hodnotení a monitorovaní plnenia svojich strategických dokumentov.

Všetky informácie o 

 

Vaše podnety, pripomienky, návrhy môžete adresovať na Mestský úrad, Francisciho 74/2, Hnúšťa, e-mail: michaela.hroncova@hnusta.sk, tel. 04/2028828 v termíne do 18.3.2022.

Ďakujeme za Váš čas a ochotu pri plánovaní aktivít v oblasti rozvoja nášho mesta.

 


Vytvorené: 4. 3. 2022
Posledná aktualizácia: 4. 3. 2022 13:35
Autor: Správca Webu