#
#
#
#
#
#

Navigácia

Výber jazyka

Obsah

Mesto zrealizovalo prvé kroky prípravy nového programu hospodárskeho rozvoja

Typ: ostatné
iluVstupná správa pre spracovanie Programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja mesta Hnúšťa na roky 2024-2028 s výhľadom do roku 2030 je základným podkladovým materiálom pre rozhodnutie orgánu územnej samosprávy o aktualizácii, resp. spracovaní nového PHRSR.

Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obce je strednodobým rozvojovým dokumentom v zmysle zákona č. 539/2008 Z. z o podpore regionálneho rozvoja v znení neskorších predpisov. 

Jeho končiaca platnosť, potreba reagovať na výzvy nového programového obdobia 2021- 2027, zmeny legislatívy a strategických dokumentov vyššej úrovne, určujúce globálne trendy, sú hlavnými dôvodmi na spracovanie nového strategického dokumentu. Vypracovanie a schválenie PHRSR je jednou z podmienok na predloženie žiadosti obce alebo o poskytnutie dotácie zo štátneho rozpočtu a doplnkových zdrojov podľa § 4 ods. 2. zákona č. 539/2008 Z. z. o podpore regionálneho rozvoja v znení neskorších predpisov.

Vstupná správa pre spracovanie Programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja mesta Hnúšťa na roky 2024-2028 s výhľadom do roku 2030 je základným podkladovým materiálom pre rozhodnutie orgánu územnej samosprávy o aktualizácii, spracovaní nového PHRSR a zároveň zadávacím dokumentom a plánom pre participatívnu tvorbu PHRSR. Schválením Vstupnej správy zo strany mesta ako zadávateľa sa potvrdzuje nielen rozhodnutie o spracovaní nového PHRSR, ale aj rámcová definícia kľúčových výziev, problémov a impulzov, na ktoré má PHRSR reagovať, a tiež sa identifikujú kľúčový sociálno-ekonomický partneri a postup. Zároveň sa jej schválením nastavuje východiskové zloženie koordinačnej štruktúry procesu tvorby PHRSR vrátane tímu pre koordináciu tvorby.

Vstupná správa je vypracovaná v súlade s aktuálnou verziou Metodiky tvorby a implementácie programov hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja regiónov, programov rozvoja obcí a skupín obcí s uplatnením princípov udržateľného smart (inteligentného, rozumného) rozvoja.

Vypracovaniu návrhu vstupnej správy predchádzali:

  • fáza č. 1 – identifikácia potreby a impulzov vypracovania PHRSR a rozhodnutie o začatí prác
  • fáza č. 2 – prípravné práce, spracovanie a schválenie vstupnej správy vrátane predbežnej vízie

 

Vstupná správa pre spracovanie Programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja mesta Hnúšťa na roky 2024-2028 s výhľadom do roku 2030  bola schválená Uznesením Mestského zastupiteľstva v Hnúšti č. 5/69/2023 zo dňa 28.2.2023

 


Príloha

Vytvorené: 8. 3. 2023
Posledná aktualizácia: 8. 3. 2023 15:48
Autor: Správca Webu