#
#
#
#
#

Navigácia

Výber jazyka

Obsah

Program hospodárskeho rozvoja mesta je v záverečnej fáze

Typ: ostatné
ilu Náročný ale veľmi dôležitý proces spracovania stratégie rozvoja mesta pod názvom Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja mesta Hnúšťa na roky 2024 - 2028 je vo svojej záverečnej fáze.

K úplnému ukončeniu celého plánovacieho procesu je potrebné prerokovanie dokumentu v mestskom zastupiteľstve, a tak je strategický dokument predložený na rokovanie MsZ, ktoré sa bude konať dňa 27.2.2024 (rokovanie zastupiteľstva je verejné).  

Pre realizáciu tvorby stratégie bol vytvorený riadiaci tím pozostávajúci z primátora mesta, prednostky mestského úradu, vedúcich zamestnancov jednotlivých oddelení, náčelníka mestskej polície. Tiež boli vytvorené tri pracovné skupiny podľa tematických zameraní, pričom každá pracovná skupina bola tvorená koordinátorom a členmi:   

-           Hospodárstvo, technická infraštruktúru a životné prostredie

-           Kultúra, šport, školstvo a vzdelávanie a cestovný ruch

-           Sociálne zabezpečenie (neskôr premenovaná na sociálnu pomoc a podporu).

Výstupmi z tvorby stratégie sú:

  • Vstupná správa dokumentu Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja mesta Hnúšťa na roky 2024-2028 s výhľadom do roku 2030
  • Správa o vyhodnotení dotazníkového prieskumu
  • Zásobník projektov mesta Hnúšťa – Tabuľka 7:  Podrobnejšie rozpracovanie prioritných oblastí do opatrení s návrhmi konkrétnych projektov/aktivít – programová časť
  • Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja mesta Hnúšťa na roky 2024-2028 s výhľadom do roku 2030
  • Oznámenie o strategickom dokumente
  • Rozhodnutie zo zisťovacieho konania (OU-RS-OSZP-2024/003038-008)    

 

Celý proces tvorby stratégie popisuje Záverečná správa k procesu tvorby stratégie Typ: PDF dokument, Velkosť: 270.22 kB.

Dôležitým prvkom tvorby stratégie bolo zabezpečenie participatívneho prístupu. Participatívny prístup na tvorbe stratégie v sebe zahŕňal aj zapojenie širokej verejnosti. Verejnosť bola do celého procesu zapojená pravidelným informovaním ako aj oslovením na priame zapojenie. 

Výsledkom realizácie projektu tvorby stratégie je spracovaný strategický dokument Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja mesta Hnúšťa na roky 2024-2028 s výhľadom do roku 2030 Typ: PDF dokument, Velkosť: 18.13 MB.  

 

 


Prílohy

Vytvorené: 19. 2. 2024
Posledná aktualizácia: 19. 2. 2024 13:06
Autor: Správca Webu