#
#
#
#
#
#

Výber jazyka

Obsah

Digitálny žiak

Typ: ostatné
Digitálny žiak 1 Vážení rodičia,
dovoľujeme si Vás informovať o projekte Digitálny žiak.
Projekt je určený pre žiakov základných, stredných a stredných odborných škôl.

Na jeho konci je žiak schopný študovať digitálne, pripravený naplno rozvíjať svoj potenciál, získavať a zdokonaľovať svoje digitálne zručnosti, a teda uspieť v digitálnej dobe.

Pre koho je projekt určený?

Skupiny oprávnených užívateľov príspevku tvoria pre ZŠ tri skupiny žiakov, pričom sú z veľkej časti tvorené sociálnymi skupinami obyvateľstva v hmotnej núdzi, domácnosťami s nízkymi a podpriemernými príjmami a žiakmi so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami.

Patria sem:

  • žiaci, ktorí sú členmi domácnosti v hmotnej núdzi ( HN, príjem členov domácnosti nedosahuje sumy životného minima)

 

  • žiaci, ktorí majú vyjadrenie zariadenia poradenstva a prevencie o tom, že ich špeciálne výchovno-vzdelávacie potreby vyplývajú z ich vývinu v sociálne znevýhodnenom prostredí (SZP)

 

  • žiaci, ktorí sú členmi domácností, ktoré neprekračujú 60% mediánu príjmu (na základe potvrdenia o výške príjmu, resp. doklad o nevykonávaní zárobkovej činnosti, napr. potvrdenie o nezamestnanej osobe)

 

Ak spadáte do niektorej z uvedených skupín a ak máte záujem zapojiť sa do projektu, prosím Vás, aby ste  osobne prišli k hospodárke školy, ktorá Vám poskytne komplexné informácie o projekte, podmienkach poskytnutia príspevku a pomôže s registráciou. Zapojením sa do projektu získa žiak príspevok vo výške 350,00 Eur na zakúpenie digitálneho zariadenia. Zapojiť sa do projektu je možné do 30.06.2023. Zapojiť do projektu sa môže len ten rodič, ktorý je ochotný doplatiť sumu prevyšujúcu  350 eur a predloží doklad o zakúpení  zariadenia.

Kontakt: zsnrhnusta@gmail.com, 047/5422255

Podrobnejšie informácie: https://digitalnyziak.sk/rodicia/


Vytvorené: 23. 5. 2023
Posledná aktualizácia: 23. 5. 2023 9:49
Autor: Správca webu II