#
#
#
#
#
#

Navigácia

Výber jazyka

Obsah

Participácia pri komunitnom plánovaní

Typ: ostatné
.Cieľom participácie občanov na hodnotení komunitného plánu sociálnych služieb spolu s mestom je čo najlepšie zistenie potrieb obyvateľov, možností a dostupnosti komunitných služieb v meste, či získanie informácií o existujúcich komunitných službách a dopyte.

Vážení občania,    

zámerom mesta Hnúšťa v rámci komunitného plánovania sociálnych služieb je vytvárať čo najvhodnejšie podmienky pre fungovanie systému sociálnych služieb v našom meste. Poskytnúť kvalitné a dostupné služby pre všetkých občanov je pre nás prvoradé. Preto je našim cieľom vytvoriť priestor na komunikáciu a zapojiť aj Vás pri aktualizácii a hodnotení plnenia komunitného plánu sociálnych služieb (KPSS). Komunitné plánovanie nie je jednoduchá záležitosť. Ide o víziu, jej naplnenie a realizáciu. Zaujíma nás aj váš názor. Zapojte sa do procesu spolu s nami a vytvorme spolu  lepšiu komunitu.

Cieľom participácie občanov na hodnotení komunitného plánu sociálnych služieb spolu s mestom je čo najlepšie zistenie potrieb obyvateľov, možností a dostupnosti komunitných služieb v meste, či získanie informácií o existujúcich komunitných službách a dopyte – požiadavkách prijímateľov komunitných sociálnych služieb. Iba tak môže k občanovi putovať rýchla, adresná, ale hlavne kvalitná sociálna služba a pomoc.

Účelom hodnotenia a monitorovania KPSS je zhodnotiť uskutočnené aktivity, zmapovať miestne potreby a porovnať ich s miestnymi zdrojmi. V našom komunitnom pláne nachádzajú podporu rôznorodé skupiny ľudí. Komunitný plán sociálnych služieb mesta Hnúšťa totiž vychádza z faktu, že dominantnú úlohu má občan a jeho rodina a ponúkané služby im majú uľahčiť život.

Súčasťou procesu aktualizácie a hodnotenia KPSS je systematicky zber a vyhodnocovanie podnetov od subjektov pôsobiacich na území mesta, občanov mesta, sledovanie prichádzajúcich príležitosti i hrozieb pre mesto, ako aj výskyt nových skutočnosti, ktoré neboli známe v čase tvorby a zostavenia dokumentu.

Vaše podnety, pripomienky a návrhy k schválenému KPSS môžete adresovať na Mestský úrad, Francisciho 74/2, Hnúšťa, e-mail: michaela.hroncova@hnusta.sk, jozefina.ocenasova@hnusta.sk, tel. 04/2028828 v termíne do 31.5.2021.

Schválený komunitný plán je dostupný na web stránke mesta: mesto/socialna-oblast/komunitne-planovanie-1/

 

 


Vytvorené: 24. 5. 2021
Posledná aktualizácia: 24. 5. 2021 09:37
Autor: Správca Webu