#
#
#
#
#

Navigácia

Výber jazyka

Obsah

Príspevok na stravovanie pre dôchodcov schválený

Typ: ostatné
ilustračné foto Príspevok na stravovanie môžu dostať dôchodcovia, ktorí poberajú dôchodok do výšky 500€. Poskytovanie finančného príspevku na stravovanie schválilo Mestské zastupiteľstvo v Hnúšti na svojom marcovom zasadnutí.

Ide o dobrovoľnú sociálnu pomoc mesta občanom v dôchodkovom veku a občanom s ťažkým zdravotným postihnutím.

Výška príspevku je stanovená vo výške 0,50 € /1 odobratý obed /1 pracovný deň pre oprávnenú osobu, ktorou je občan, ktorý má na území mesta trvalý pobyt a je:

a) poberateľom starobného dôchodku, ak jeho mesačný dôchodok nepresiahne výšku 500 €,
b) poberateľom invalidného dôchodku (invalidita podľa právoplatného rozhodnutia, alebo posudku Sociálnej poisťovne s mierou poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť nad 70%), ak jeho mesačný dôchodok nepresiahne výšku 500 €,
c) nie je prijímateľom pobytovej sociálnej služby,
d) nemá iný príjem podliehajúci dani z príjmov fyzických osôb.
 

Príspevok na stravovanie sa neposkytne občanovi, ktorý má nevyrovnané záväzky voči mestu Hnúšťa.

 

Prvým krokom pre priznanie príspevku na stravovanie je podanie písomnej žiadosti* na MsÚ (*klik na odkaz, resp. viď prílohu).

Súčasne s podaním žiadosti o priznanie finančného príspevku na stravu na MsÚ v Hnúšti si občan môže vybrať, z ktorého stravovacieho zariadenia bude stravu odoberať, či už osobne, alebo využije službu rozvozu jedál. Mesto má v súčasnosti zmluvne zabezpečené, pre poskytovanie tejto služby, nasledovné prevádzky:

 

Dôchodca pri odobratí stravy uhradí len rozdiel medzi výškou stravnej jednotky a príspevkom mesta, a to  priamo v stravovacom zariadení, resp. pri prevzatí jedla a mesto uhradí stravovaciemu zariadeniu príspevok priznaný dôchodcovi podľa skutočne odobratého množstva stravy.

 

Bližšie informácie a podanie žiadosti je možné na Mestskom úrade v Hnúšti

-          Mgr. Andrea Bálintová, kancelária č. 4 (na poschodí), tel. 04/2028826, mail: andrea.balintova@hnusta.sk

-          Klientske centrum MsÚ, 047/2028824


Príloha

Vytvorené: 27. 5. 2020
Posledná aktualizácia: 8. 6. 2020 13:04
Autor: Správca Webu