#
#
#
#
#
#

Navigácia

Výber jazyka

Obsah

Aktívne riešenia bezdomovcov v našom meste

Typ: ostatné
ilustračný obrázok Vďaka aktívnemu prístupu a práci terénnych sociálnych pracovníkov sa podarilo Mestu Hnúšťa úspešne pomôcť niekoľkým osobám, ktoré v Hnúšti prebývali v opustených budovách a nemali svoje vlastné prístrešie. S prichádzajúcim zimným obdobím sa tak predišlo život ohrozujúcim situáciám u týchto osôb.

"Počas práce v teréne, sme v opustenej a schátranej budove narazili na skupinu siedmych osôb, ktoré žili bez prístrešia. Po tom, ako sa nám podarilo nadviazať kontakt a vybudovať si ich dôveru, sme začali riešiť ich sociálnu situáciu. K riešeniu tak komplexnej situácie, ako je strata bývania, rodinného zázemia a vlastnej sebadôvery, musíme vždy tento stav „rozkúskovať“ a riešiť postupne. Aby sme mohli dosiahnuť zmenu v sociálnom fungovaní, je potrebné zaangažovať rodinu, blízkych a ďalšie inštitúcie, ktoré poskytujú starostlivosť osobám bez prístrešia. Ak sa nám nepodarí obnoviť vzťahy s blízkymi, následne zapájame do spolupráce príslušné inštitúcie a hľadáme riešenia jednotlivých výziev na ceste za opätovným začlením do života v spoločnosti a zachovania si ľudskej dôstojnosti. 

V prípade manželského páru sa nám podarilo kontaktovať dcéru, ktorá sa nakoniec rozhodla, že ich ubytuje vo svojom byte v zahraničí. V štyroch prípadoch sa nám podarilo umiestniť osoby bez prístrešia do zariadení sociálnych služieb (Zariadenie podporovaného bývania, Útulok, Krízové stredisko pre matky s deťmi). Pričom ďalšie dva prípady aktívne riešime v spolupráci s ďalšími odborníkmi, našim zámerom je zabezpečiť im adekvátne ubytovanie a zapojiť ich do života v spoločnosti. 

Kanceláriu terénnej sociálnej práce denne navštívi množstvo ľudí, ktorí sa ocitli v náročnej životnej situácii. Prácou, ktorú vykonávame sa snažíme do ich životnej situácie vniesť nový obzor a nasmerovať ich, tak aby sme prispeli k jej vyriešeniu. Veľkou výhodou terénnej sociálnej práce, je že nám umožňuje pracovať s ľuďmi priamo na mieste kde žijú, tam kde sa formuje ich sociálna situácia a životný príbeh. Našim zámerom je vstúpiť do ich života a narušiť kruh, v ktorom sa ocitli, a ktorý ovplyvňuje ich ďalšie možnosti a fungovanie v spoločnosti. Snažíme sa vložiť svoj osobný kapitál, tak aby sme ich „zmocnili“ a podporili u nich prevzatie zodpovednosti za situáciu, v ktorej sa ocitli.

Výsledkom našej práce je človek, ktorý prevezme kontrolu nad svojim životom a je schopný využiť možnosti, ktoré sa mu ponúkajú. Každodenne prichádzame do styku s jednotlivcami a čoraz častejšie s celými rodinami, ktoré potrebujú našu pomoc. Riešime rôzne krízové situácie, ktoré by sa bez nášho zásahu mohli skončiť fatálne. S kolegami narážame na mnohé prekážky, ktoré vďaka odborným poznatkom, skúsenostiam a klíme na pracovisku zvládame.

Práca terénnych sociálnych pracovníkov a terénnych pracovníkov je v mnohom náročná, ale zároveň krásna. Hlavne ak sa Vám podarí prispieť k zlepšeniu kvality a spôsobu života ľudí a celých rodín. Kancelária terénnej sociálnej práce je tu i naďalej pre vás, sme ochotní a pripravení vám pomôcť a podať pomocnú ruku."

Kolektív kancelárie terénnej sociálnej práce. 


Vytvorené: 8. 12. 2022
Posledná aktualizácia: 8. 12. 2022 15:07
Autor: Správca Webu