#
#
#
#
#

Navigácia

Výber jazyka

Obsah

Deň Zeme sme v Hnúšti oslávili dobrým skutkom

Typ: ostatné
MŠ Klokočova Hnúšťa,26.4.2024-pri príležitosti Dňa Zeme mesto Hnúšťa oslovilo verejnosť k vyčisteniu najbližšieho okolia a vyzbieraniu odpadu v prírode. Zapojili sa hlavne základné školy, stredné a materské školy, no nič nie je stratené. V aktivitách prospešných pre celé ľudstvo je možné pokračovať aj naďalej.

Už tradične si 22. apríla pripomíname Deň Zeme. V modernom poňatí ide o ekologicky motivovaný sviatok upozorňujúci ľudí na dopady ničenia životného prostredia a rozvíjajúcu diskusiu o možných riešeniach. V našom meste sme si ho pripomenuli v pondelok 22.4.2024 rôznymi prospešnými aktivitami.

Mesto Hnúšťa v spolupráci so školami a centrom voľného času už tradične zorganizovalo akciu zameranú na zveľaďovanie okolia a vzdelávanie, ktorej cieľom bolo posilniť verejný záujem o problematiku životného prostredia a jeho ochranu.

Žiaci základných škôl, stredných škôl, deti materských škôl vymenili  sedenie v školách za užitočné práce v teréne a v spolupráci so svojimi učiteľmi sa zapojili do čistenia a upratovania nášho mesta. Okrem toho každá škola organizovala v rámci svojho vyučovacieho procesu množstvo úžasných aktivít zameraných na pripomenutie si našej závislosti na zdrojoch, ktoré nám naša Zem poskytuje a preto je potrebné ich chrániť a venovať im náležitú pozornosť. Súbežne naše námestie sa vyzdobilo netradičnou výstavou „zemegúľ“ venovaných tematike ochrany životného prostredia vyrobených žiakmi a deťmi našich škôl. Okrem výstavy tí najmenší kreslili na námestí pred poliklinikou „na asfalt“ a mohli sa zúčastniť aj zaujímavých environmentálnych úloh zameraných na separáciu, ktoré pre nás pripravila spoločnosť Brantner Gemer. Animovaná rozprávka v kine s environmentálnou tematikou tiež potešila.

Naša planéta je náš jediný domov, ktorý máme a je potrebné, aby sme sa do jej obnovy a ochrany zapojili všetci. Ako jednotlivci máme moc vyjadriť svoj hlas prostredníctvom našich rozhodnutí a našich činov. Ďakujeme obyvateľom sídliska 1. mája 908 za úpravu okolia svojho paneláka.

Mesto Hnúšťa vyjadruje veľké poďakovanie aj všetkým deťom, žiakom, študentom, ich pedagógom, ktorí sa do Dňa Zeme zapojili. ĎAKUJEME Centrum voľného času Hnúšťa, Materská škola Klokočova Hnúšťa, Materská škola Nábrežie Rimavy Hnúšťa, Základná škola J.F.Rimavského Nábrežie Rimavy Hnúšťa, Základná škola Klokočova Hnúšťa, Základná umelecká škola Jána Valacha Hnúšťa, Špeciálna základná škola Hnúšťa, Stredná odborná škola Hnúšťa, za vašu neuveriteľnú tvorivosť pri príprave prác určených na výstavu, za odhodlanie nezostať ľahostajnými pred odpadkami v našej prírode, za smerovanie vzdelávania vedúceho k poznaniu významu ochrany našej planéty.

Do akcie s cieľom zvýšenia ekologického povedomia sa pravdepodobne zapojili aj ďalší dobrovoľníci, ktorých mesto neeviduje. Všetkým, ktorí prispeli k zlepšeniu čistoty a kvality životného prostredia v meste a jeho okolí však ďakujeme, rovnako ďakujeme všetkým, ktorí počas celého roka svojím zodpovedným prístupom prispievajú k udržiavaniu čistoty a poriadku v meste.

 

Ing. Michaela Hroncová

vedúca odd. projektového riadenia, školstva a sociálnych vecí


Vytvorené: 26. 4. 2024
Posledná aktualizácia: 26. 4. 2024 15:24
Autor: Správca Webu