#
#
#
#
#

Navigácia

Výber jazyka

Obsah

Dotácie z rozpočtu mesta na rok 2018

Typ: ostatné
. Mesto Hnúšťa každý rok poskytuje dotácie z rozpočtu mesta. Dňa 19. 2. 2018 zasadala komisia, ktorá navrhla a doporučila MsZ prerozdelenie týchto prostriedkov pre právnické osoby, ktoré prispievajú svojou činnosťou k rozvoju mesta v rôznych oblastiach verejného života.

Požiadavky jednotlivých žiadateľov boli prehodnotené a výška dotácií bola schválená tak, aby negatívne neovplyvnila hospodárenie mesta a zároveň prispela k rozvoju činnosti jednotlivých organizácií.

Mestské zastupiteľstvo v Hnúšti uznesením č. 40/549/2018 zo dňa 27. 2. 2018 schválilo na základe odporučenia komisie dotácie pre športové kluby a neziskové organizácie pre rok 2018 v súlade so zákonom č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších doplnkov a VZN mesta Hnúšťa č. 77/2008 Zásady poskytovania dotácií z vlastných príjmov mesta na podporu všeobecne prospešných služieb, všeobecne prospešných alebo verejnoprospešných účelov, na podporu podnikania a zamestnanosti, na akcie vo verejnom záujme a v prospech rozvoja územia mesta. 

Dotácie sú poskytované na základe uzatvorenej písomnej zmluvy a podliehajú povinnému zúčtovaniu s rozpočtom mesta.

Ing. Katrína Trnavská, vedúca oddelenia finančého

 


Príloha

Vytvorené: 2. 3. 2018
Posledná aktualizácia: 2. 3. 2018 13:21
Autor: Správca Webu