#
#
#
#
#

Navigácia

Výber jazyka

Obsah

Poslanci zvolili členov jednotlivých komisií

Typ: ostatné
ilustračný obrázok Poslanci Mestského zastupiteľstva v Hnúšti na svojom rokovaní dňa 24.1.2023 zvoli pre nové volebné obdobie z radov občanov členov komisií pôsobiacich pri mestskom zastupiteľstve.

Na ustanovujúcom mestskom zastupiteľstve bolo zriadených 5 komisii:

  • Komisia finančná
  • Komisia investícií a správy majetku
  • Komisia školstva, kultúry a športu
  • Komisia pre sociálne veci, zdravotníctvo a nájomné bývanie
  • Komisia na ochranu verejného poriadku

 

Do 20. decembra 2022 bol určený termín na podanie prihlášok z radov občanov. Medzitým sa predsedovia komisií a poslanci dohodli na počte členov v zmysle Organizačného a rokovacieho poriadku komisií.

V uvedenom termíne bolo zriaďovateľovi komisií doručených 44 prihlášok kandidátov na členov jednotlivých komisií z radov verejnosti nasledovne: Komisia finančná 6 prihlášok, Komisia investícií a správy majetku 12 prihlášok, Komisia školstva, kultúry a športu 6 prihlášok, Komisia pre sociálne veci, zdravotníctvo a nájomné bývanie 12 prihlášok,  Komisia na ochranu verejného poriadku 8 prihlášok.

Z celkového počtu 44 kandidátov na členov komisií, 41 kandidátov splnilo podmienky členstva v zmysle ustanovení § 5 ods. 1, ods. 2 organizačného poriadku.

Poslanci mestského zastupiteľstva pristúpili k voľbe členov komisií formou krúžkovania poradových čísel kandidátov uvedených na hlasovacích lístkoch. Hlasovacie lístky boli očíslované od 1 do 11. Náhradný hlasovací lístok nebol vydaný. Po vyplnení hlasovacích lístkov s uvedením mena, priezviska a podpisu jednotlivých poslancov vykonala volebná komisia sčítanie hlasov a vyhodnotenie výsledkov voľby.

Na základe sčítania jednotlivých hlasov volebnou komisiou boli zvolení do jednotlivých komisií nasledovní členovia z radov občanov:

  1. Komisia finančná: Ing. Ján Antal, Ing. Eva Balciarová, Jolana Macháčková, Roman Moncoľ, Ing. Juraj Remeň, Mária Zdechovanová
  2. Komisia investícií a správy majetku: Ing. Ján Antal, Ing. Tomáš Jurík, Pavel Kyseľ, Ing. Michal Lumnitzer, Jaroslav Petrok, Mgr. Lucia Sojková
  3. Komisia školstva, kultúry a športu: Mgr. Gabriela Füssyová, Denisa Kamoďová, Mgr. Lukáš Petrok, PaedDr. Eva Ulická, Mgr. Diana Vojenčiaková
  4. Komisia pre sociálne veci, zdravotníctvo a nájomné bývanie: Mgr. Marcela Bábelová, Mgr. Martina Danielisová, Mgr. Mária Demeová, PhDr. Erika Kováčová, Ing. Marián Michalík, Vladimír Zán
  5. Komisia na ochranu verejného poriadku: Mgr. Karol Anger, Ing. Peter Rukavica, Diana Sopóciová

 

Kompletné zloženie komisií pri MsZ vrátane poslancov MsZ je zverejnené na web stránke mesta v časti: Komisie MsZ


Vytvorené: 6. 2. 2023
Posledná aktualizácia: 6. 2. 2023 11:38
Autor: Správca Webu