#
#
#
#
#

Navigácia

Výber jazyka

Obsah

Rokovanie so splnomocnencom vlády SR pre rómske komunity

Typ: ostatné
Rokovanie so splnomocnencom vlády SR pre rómske komunity Hnúšťa, 6.3.2024 – V stredu 6. marca primátor mesta Martin Pliešovský prijal vo svojej kancelárii pána Alexandra Daška, splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity.

Predmetom prvého pracovného stretnutia bolo mapovanie potrieb lokalít s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít a informovanie splnomocnencom o možnostiach financovania investičných a neinvestičných aktivít zo zdrojov pre MRK z Programu Slovensko a Plánu obnovy a odolnosti. Zúčastneným priblížil možnosti získavania zdrojov pre oblasť podpory pri vysporadúvaní pozemkov, pri investičnej činnosti v oblasti bývania, prístupu k pitnej vode, kanalizácii. Prediskutovala sa aj problematika nezamestnanosti v meste, vzdelávania, bývania a možnosti spolupráce s regionálnymi štruktúrami Úradu splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity so sídlom v Rimavskej Sobote.

Súčasťou delegácie splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity bol  pán Eduard Čonka - riaditeľ odboru regionálnej koordinácie, Ladislav Koky – asistent splnomocnenca vlády a regionálni koordinátori pani Zlatica Azimiová, pán Albert Kováč a pani Juliana Uhrínová.

Za mesto sa rokovania zúčastnili: Martin Pliešovský-primátor mesta, Michal Bagačka – zástupca primátora mesta, Oľga Maciaková – prednostka MsÚ, Katarína Moncoľová – poslankyňa MsZ, Michaela Hroncová – vedúca odd. projektového riadenia, školstva a sociálnych vecí, Erika Kováčová – vedúca pracoviska ÚPSVaR Hnúšťa, Terézia Berkyová – TSP, Mária Demeová – odborný garant KC, Marián Michalík – konateľ MsBP, Miloš Barto – náčelník MsP, Miroslav Porubiak – poverený vedúci oddelenia služieb.

Prisľúbená pomoc a spolupráca zo strany splnomocnenca je pre mesto záväzkom k riešeniu a zlepšeniu problematiky MRK v Hnúšti. 


Vytvorené: 6. 3. 2024
Posledná aktualizácia: 6. 3. 2024 16:22
Autor: Správca Webu