#
#
#
#
#
#

Navigácia

Výber jazyka

Obsah

Slávnostné MsZ pri ukončení volebného obdobia

Typ: ostatné
V piatok, 26. októbra 2018, sa v sobášnej sieni mesta Hnúšťa uskutočnilo Slávnostné zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Hnúšti pri príležitosti ukončenia volebného obdobia 2014 - 2018. Ako poďakovanie za aktívnu prácu v orgánoch samospráva a významný podiel na rozvoji mesta Hnúšťa boli primátorovi a poslancom MsZ odovzdané ďakovné listy.

Po slávnostnom príhovore primátora mesta Mgr. Michala Bagačku poďakovanie poslancov predniesol poslanec Mgr. Grigorij Šamin:

Minulosť je istá, pretože sa na nej nedá nič zmeniť. Ale na budúcnosti je najkrajšie práve to, že si ju môžeme tvoriť sami. Je nepochybné, že každé sa musí prispôsobiť vývoju. Tým vývojom mám na mysli hlavne budovanie vzájomných vzťahov, pohody bývania, rozvoj infraštruktúry, ktorá je v dnešnej dobe hlavným problémom. Tak isto je treba hľadať miesta, kde môžu rásť nové obytné štvrte a miesta na trávenie voľného času, prípadne na oddych.

Sme na konci nášho volebného obdobia. V ňom sme pôsobili ako 13(ti)  poslanci Mestského zastupiteľstva v Hnúšti, zasadali sme na 50 zastupiteľstvách, prijali sme 655 uznesení, Aktivita poslancov na mestských zastupiteľstvách sa dá tiež vyjadriť jedným číslom - 1677, to sú prednesené pripomienky, interpelácie, otázky, podnety, diskusné príspevky, dotazy k prejednávaným bodom. Rokovali sme na mnohých prípravných sedeniach, poslaneckých grémiách, mestských radách, v školských radách, v komisiách pôsobiacich pri tomto zastupiteľstve, dozorných radách našich organizácií, a ani nespočítame hodiny, ktoré sme venovali spoločným záujmom, rozhovorom, vzájomným debatám s našimi spoluobčanmi, s obyvateľmi našej Hnúšte.

Od samého začiatku sa spájalo naše staré s novým. To zaistilo pre našu dobu vysokú kvalitu života a naši občania, ktorí tu žijú, môžu byť spokojní. Dôležitým faktorom je vznik nových investičných projektov, ktoré zvyšujú kvalitu života, šetria životné prostredie a v neposlednom rade vytvárajú nové pracovné príležitosti.

Je dôležité pozrieť sa späť do minulosti, ktorú môžeme zhodnotiť a poučiť sa z nej.  A rovnako tak je dôležité pozerať sa dopredu a mať jasne vytýčené ciele, ktoré chceme dosiahnuť. Viem, že mnohé problémy v našej spoločnosti sú vážnejšie než v generácii na ich otcov a že my sa budeme musieť s nimi vysporiadať. Platí to v oblasti energetiky, dopravy, pracovných miest, kvality vody a ovzdušia.

Viem veľmi dobre, že nemôžeme hovoriť len to, že sa nám všetko podarilo a vo všetkom sme úspešní. Ale hovorí pravdu staré porekadlo, že kto robí, robí aj chyby. Nie všetko nám vyšlo tak, ako sme chceli. Ostali nám veci nedokončené, otvorené ale i neschválené a odložené kamsi do spodného priečinka.

Dá sa však povedať, že pri čerpaní investícií a zabezpečovaní chodu samosprávnych funkcií mesta sme každoročne pracovali s rozpočtom okolo 4,8 mil. Eur, a za posledné 4 roky – v období, keď bolo celoštátne pozastavené čerpanie európskych financií, pretože sa ukončilo programové obdobie a ešte nové ani prakticky nezačalo  -  sme preinvestovali viac ako 5 mil. Eur.

To všetko sú problémy našej doby. Rozhodovanie našej budúcnosti nezáleží len na vláde štátu, ale na jednotlivých mestách a obciach, ktoré môžu svojim hospodárením výrazne prispieť ku kvalite života v našej spoločnost

Preto sa musíme starať o vzdelávanie našej mládeže a poskytnúť im čo najlepšie predpoklady pre ich budúcnosť. V súčasnej dobe sa potrebujeme zamerať na možnosti bývania mladej generácie a skvalitnenie starostlivosti o našich seniorov.

Chcem vysloviť úprimné poďakovanie v prvom rade primátorovi mesta Michalovi Bagačkovi za to, že vedie mesto ako jeho štatutárny zástupca.  Je to zodpovedná a náročná práca, o ktorej sa dá jedným slovom povedať, že je to povolanie alebo ešte výstižnejšie  ̶  služba. Uvedomujem si, a myslím, že na to, aby bolo prežité naplno a aby bolo vidieť jeho zmysel, vyžaduje  priniesť určité obete. Či už je to kvantum hodín, ak sa to dá, tak povedať nadčasu, či obetovanie svojho voľného času alebo často pomoc občanom v ťažkých životných situáciách. Myslím si, že aj preto pomenovanie tejto verejnej funkcie nesie v názve základnú myšlienku tohto povolania: „Starať sa“. Ešte raz za všetkých nás poslancov  ďakujem.

Ďakujem aj Vám – kolegovia - poslanci a poslankyne mestského zastupiteľstva za spoluprácu, podporu a priateľské vzťahy, ktoré medzi nami počas 4 rokov vznikli. Myslím si, že sme sa lepšie spoznali a viac si utvrdili, že všetkým nám na našom meste veľmi záleží, nikomu nejde o osobné blaho, ale chceme, aby sa naše mesto stále rozvíjalo a posúvalo dopredu. Naša snaha počas 4 rokov bola viditeľná na pracovných stretnutiach, mestských zastupiteľstvách či priamo v meste, keď sme vedeli  priložiť ruku k dielu pri realizovaných projektoch či dobrovoľníckych aktivitách. Ďakujem Vám za vašu vytrvalosť, stálu zapálenosť a ochotu pomôcť.

Bez spolupráce, rokovaní a  vzájomnej dohody s riaditeľmi a zamestnancami spoločností a organizácií pôsobiacich v našom meste, by sme nemohli posúvať naše mesto dopredu. Preto poďakovanie patrí tiež riaditeľke a zamestnancom mestského kultúrneho strediska, riaditeľovi a zamestnancom technických služieb, konateľovi a zamestnancom mestského bytového podniku, konateľovi mestskej investičnej spoločnosti, riaditeľkám a zamestnancom našich materských a základných škôl, ZUŠke, CVČ, gymnázia, strednej spojenej školy, špeciálnej školy, taktiež hlavnej kontrolórke mesta, zamestnancom mestského úradu a mestskej polície. Za podnetné nápady a prínos k rokovaniam chcem za všetkých poslancov  poďakovať aj členom komisií.

Končí sa volebné obdobie miestnej samosprávy, niektorí sa budeme uchádzať o priazeň voličov v nadchádzajúcich komunálnych voľbách. Verím, že všetky plány, ktoré sú nedokončené budú v nastávajúcom období realizované v prospech rozvoja mesta.

Na záver všetkým nám spoločne prajem veľa zdravia, osobných a pracovných úspechov, naplnenie  osobných predsavzatí....

 

Bože, daj nám milosť prijať s pokojom veci, ktoré zmeniť nemôžeme, daj nám odvahu zmeniť veci, ktoré zmeniť musíme

a daj nám múdrosť aby sme vedeli - odlíšiť jedny od druhých.


Vytvorené: 5. 11. 2018
Posledná aktualizácia: 5. 11. 2018 15:12
Autor: Správca Webu