#
#
#
#
#

Navigácia

Výber jazyka

Obsah

UPOZORNENIE PRE DLŽNÍKOV MESTA HNÚŠŤA

Typ: ostatné
d Mesto Hnúšťa upozorňuje dlžníkov, že pristupuje k efektívnejšiemu vymáhaniu nedoplatkov a vyrubovaniu sankcií a úrokov z omeškania. Nedoplatky odporúčame vyrovnať do 31.12.2023.

Mesto Hnúšťa ako správca daní a poplatkov upozorňuje dlžníkov, že nedoplatky na miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, prípadne iné nevysporiadané záväzky môže vymáhať formou rôznych exekúcií, napr. exekúciou zrážkami zo mzdy a z iných príjmov, prikázaním pohľadávky z účtu v banke alebo iných peňažných pohľadávok, predajom majetku, prípadne inou dostupnou formou. V súčasnosti, jednou z najosvedčenejších foriem daňovej exekúcie je zadržanie vodičského preukazu, a to na základe § 98 ods. 1 písm. i) zák. č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok).

Odporúčame preto dlžníkom, aby svoje nedoplatky voči mestu vyrovnali najneskôr do 31. 12. 2023  a to

  • v klientskom centre Mestského úradu Hnúšťa v úradných hodinách alebo
  • na bankový účet uvedený v rozhodnutí o vyrubení alebo v príslušnej zmluve.

 

Po tomto termíne mesto pristúpi k vymáhaniu nedoplatkov aj vyššie uvedenou formou exekúcie a k vyrubovaniu sankcií a úrokov z omeškania v zmysle platných právnych predpisov.

Ak nie ste si istí výškou svojho nedoplatku, informujte sa na Mestskom úrade v Hnúšti, oddelení ekonomiky a financovania –

 

Mesto Hnúšťa využije všetky legislatívne možnosti na vymoženie nedoplatkov od daňových subjektov, ktorí nedodržiavaním svojich zákonných daňových povinností obmedzujú použitie finančných prostriedkov patriacich do rozpočtu mesta na výkon samosprávy.

Nie je v záujme mesta vymáhať nedoplatky v exekučnom konaní, ktoré dlžníkovi spôsobuje ďalšie trovy a nemalé komplikácie v životných situáciách. Odporúčame preto všetkým dlžníkom, aby sa vyhli zbytočným ťažkostiam splnením svojich daňových povinností a aktívnou komunikáciou so správcom dane.


Vytvorené: 3. 11. 2023
Posledná aktualizácia: 3. 11. 2023 12:40
Autor: Správca Webu