#
#
#
#
#

Navigácia

Výber jazyka

Obsah

Výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa / riaditeľky Základnej školy s materskou školou Juraja Palkoviča, Rimavská Baňa

Typ: ostatné
Výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa / riaditeľky Základnej školy s materskou školou Juraja Palkoviča, Rimavská Baňa Na základe § 4 zákona č.596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, v súlade s § 5 zákona NR SR č.552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov a v súlade s § 34 zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov obec Rimavská Baňa v y h l a s u j e výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa / riaditeľky Základnej školy s materskou školou Juraja Palkoviča, Fľaková 8, 980 53 Rimavská Baňa.


Požadované kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky uchádzačov a podrobnosti vyhláseného výberového konania nájdete v priloženom dokumente:

Výberové konanie_riaditeľ ZŠ Rimavská Baňa.pdf


Príloha

Vytvorené: 18. 12. 2017
Posledná aktualizácia: 18. 12. 2017 9:17
Autor: Správca Webu