#
#
#
#
#

Navigácia

Výber jazyka

Obsah

ZMENY DOPRAVNÉHO ZNAČENIA V MESTE HNÚŠŤA

Typ: ostatné
ZMENY DOPRAVNÉHO ZNAČENIA V MESTE HNÚŠŤA Hnúšťa, 4.4.2024 - V meste boli uskutočnené viaceré zmeny v dopravnom značení. Vodiči buďte obozretní. Uvedené zmeny sú realizované na základe platnosti nového pasportu miestnych komunikácií a Vyhlášky Ministerstva vnútra SR o dopravnom značení.

Na základe vypracovaného pasportu miestnych komunikácií, dopravného značenia, inžinierskych sietí a tvorby Technickej mapy mesta Hnúšťa z decembra 2023 v súčasnej dobe prebieha výmena zvislého dopravného značenia v zmysle novej Vyhlášky 30/2020 MV SR o dopravnom značení,  ako aj zmeny v dopravnom značení vyplývajúce z pasportu.  Zároveň boli zapracované požiadavky občanov a organizácií vzhľadom na bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky, alebo iný verejný záujem.

Nakoľko predĺženie prechodného obdobia účinnosti Vyhlášky do 31.3.2029 sa týka len plnej stredovej čiary, ktorú aj naďalej bude možné prechádzať pri odbočení na miesto ležiace mimo cesty / dvor,lesná cesta a pod. /, ďalej regulačných značiek / najvyššia dovolená rýchlosť, zákaz predchádzania/, ktoré aj naďalej bude rušiť križovatka a obecná tabuľa.  Ohľadom ostatných zmien, ako aj zmien v parkovaní už žiadne prechodné obdobie nie je. 

Z uvedeného mesto Hnúšťa v súčasnosti  na základe vypracovaného projektu organizácie dopravy a rozmiestnenia trvalého dopravného značenia, schváleného Okresným riaditeľstvom PZ v RS, ODI  prevádza osadenie nových dopravných značiek, resp. ich výmenu.

Jedná sa o : 

  1. zmenu dopravy na ul.Baníckej – pred ZŠ Klokočova, kde je zriadená jednosmerná premávka v smere od MsKS po križovatku s ul.Francisciho s kompletnou výmenou zvislého dopravného značenia.  Upozorňujeme vodičov, že v jednosmernej premávke je zákaz vjazdu   pre prechádzajúce vozidlá, čo je vyznačené novou značkou „ zákaz vjazdu pre všetky  vozidlá “ s dodatkovou tabuľou „ tranzit “, čo plne nahradzuje pôvodnú značku „ prejazd zakázaný “ a v smere od ul. Francisciho / od Libry / zákaz vjazdu všetkými vozidlami.  Uvedená zmena vyplynula z požiadavky ZŠ Klokočova, kde často dochádzalo ku kolíziám s motorovými vozidlami a hlavne bezohľadnosti niektorých vodičov, nakoľko  na danej ceste prechádzajú skupinky žiakov z druhej budovy ZŠ na ul.Francisciho.   Parkovať je možné na ľavej strane v smere jazdy.   
  2. zmenu dopravy na IBV Hliny – schválený projekt zmeny dopravy na Zónu 30, projekt posúdený ORPZ v RS, ODI so súhlasným stanoviskom s umiestnením trvalého dopravného značenia, pôvodne Zóna 40 bola odstránená.
  3. zmenu dopravy na Nábreží Rimavy – schválený projekt zmeny dopravy na Zónu 30, projekt posúdený ORPZ v RS, ODI so súhlasným stanoviskom s umiestnením trvalého dopravného značenia.
  4. Zmenu dopravy vo vnútrobloku na ul.1.mája, kde bola zriadená v rámci projektu cesta pre cyklistov so „ zákazom vjazdu pre všetky motorové vozidlá “ s dodatkovou tabuľou „ okrem dopravnej obsluhy “. Upozorňujeme vodičov, že na uvedenej ceste sa bicyklujú deti a vjazd je povolený len pre vozidlá k rodinným domom za dopravným značením.  Je zakázané  parkovať na cyklotrase  a odporúčame parkovanie vo dvoroch, aby nedošlo ku stretu s cyklistami. V prípade stretu s cyklistom má vždy prednosť cyklista a motorové vozidlo musí nechať na prejazd cyklistu šírku 1,5m.
  5. kompletnú výmenu a doplnenie na vyhradených parkovacích miestach, kde parkovacie boxy pre 2 až 6 vozidiel budú označené „ zákazom zastavenia “ so šípkou doprava na ľavej strane a šípkou doľava na pravej strane parkovacieho boxu. Pod zákazom zastavenia bude dodatková tabuľa „ vyhradené parkovanie “. Označenie evidenčných čísiel vozidiel už nie je prípustné.   Zoznam EČ bude mať k dispozícií Mestská polícia v Hnúšti, ktorá bude na základe zoznamu kontrolovať oprávnenosť parkovania v jednotlivých parkovacích boxoch.
  6. kompletnú výmenu a doplnenie dopravného značenia na verejných parkovacích miestach pre osoby s ťažkým zdravotným postihnutím

 

Ďalej upozorňujeme vodičov, že pri státí vozidiel musí zostať voľný aspoň jeden jazdný pruh široký najmenej 3 m pre každý smer jazdy, v stiesnených podmienkach najmenej 2,75 m pre každý smer jazdy.  To znamená, že pre jazdu musí zostať  šírka cesty min.5,5m.    Pri zastavení musí zostať voľný aspoň jeden jazdný pruh široký najmenej 3 m pre oba smery jazdy.   V súčasnej dobe niektorí vodiči nerešpektujú uvedený zákona č8/2009 Z. z. o cestnej premávke a parkujú z vozidlami v rozpore s daným zákonom a zabraňujú v ceste záchranným zložkám.   Uvedené porušenie  bude kontrolované  a postihované Mestskou políciou.  Väčšina miestnych komunikácií, ktoré máme zahrnuté v pasporte  nespĺňajú  parametre šírky  pre obojsmernú  premávku a uvedenú situáciu budeme riešiť zriadením ďalších jednosmerných ciest v rámci mesta.

Aj v iných mestách sa zavádza systém zriaďovania jednosmerných premávok,  čo korešponduje povinnosť miest a obcí  zapracovať uvedené zmeny v zmysle platnej legislatívy.    

Za pochopenie a dodržiavanie  dopravného značenia ďakujeme.

 

Ing. Ján Černák

oddelenie výstavby, ŽP a VO


Vytvorené: 4. 4. 2024
Posledná aktualizácia: 4. 4. 2024 13:35
Autor: Správca Webu