#
#
#
#
#

Navigácia

Výber jazyka

Obsah

Zápis detí do materských škôl

Typ: ostatné
Zápis detí do materských škôl 2 Hnúšťa, 29.4.2024 -Vážení rodičia a priatelia, riaditeľstvá materských škôl v Hnúšti oznamujú, že zápis detí do materskej školy na školský rok 2024/2025 bude prebiehať v termíne: od 1. mája 2024 - 31. mája 2024.

Vážení rodičia a priatelia,

riaditeľstvá materských škôl v Hnúšti oznamujú, že zápis detí do materskej školy na školský rok 2024/2025 bude prebiehať v termíne:

od 1. mája 2024 - 31. mája 2024. 

Deti, ktoré dovŕšia vek 5 rokov do 31.8.2024 /vrátane/ je predprimárne vzdelávanie povinné

Žiadosť na prijatie dieťaťa si môžete stiahnuť na stránkach školy: www.msnrrimavienka.sk, a na FB stránke MŠ Klokočova.

Žiadosť môžete doručiť:

  1. Poštou, na adresu materských škôl
  2. Vložiť do poštovej schránky na budovách materských škôl
  3. Elektronicky – podpísanú oboma rodičmi, na emailovú adresu materských škôl
  4. Osobne v materských školách

Žiadosť o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie musí byť podpísaná oboma zákonnými zástupcami a vyplnené všetky údaje o dieťati.

 

Podmienky prijímania detí 

 

PaedDr. Beata Tokárová

 

 

 

“ZÁPIS DO ROZPRÁVKOVEJ MŠ KLOKOČOVA”

Vážení rodičia,

riaditeľstvo Materskej školy Klokočova 741/25, v Hnúšti oznamuje, že zápis dieťaťa do materskej školy na školský rok 2024/2025 bude prebiehať v termíne:

od 1. mája 2024 - 31.mája 2024

 

Dieťa, ktoré dovŕši 5 rokov do 31.8.2024 /vrátane/ má predprimárne vzdelávanie povinné!

 

Žiadosť na prijatie dieťaťa a potvrdenie od lekára si môžete stiahnuť na tomto linku

https://docs.google.com/.../1UKfod7ibrmr7Nn1pe4iu.../edit

 

Alebo na stránke MŠ Klokočova

https://msklokocova.6f.sk/.../2024/04/Ziadost-2024.pdf

 

Alebo napísať v individuálnom formáte. (Žiadosť musí obsahovať dátum narodenia dieťaťa, rodné číslo dieťaťa, adresu, miesto narodenia dieťaťa, národnosť, zdravotnú poisťovňu, meno a priezvisko zákonného zástupcu a kontakt, určenie poldenného alebo celodenného pobytu, termín nástupu dieťaťa, podpisy oboch zákonných zástupcov).

 

Žiadosť môžete doručiť:

1. Poštou, na adresu: Materská škola Klokočova 741/25, 981 01 Hnúšťa.

2. Vložiť do poštovej schránky na budove materskej školy.

3. Vyzdvihnúť osobne v materskej škole.

 

Žiadosť musí byť podpísaná oboma zákonnými zástupcami a vyplnené všetky údaje o dieťati

 

Zákonný zástupca dieťaťa spolu so žiadosťou predloží:

1. Potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti dieťaťa od všeobecného lekára pre deti a dorast

2. Ak ide o dieťa so špeciálnymi výchovno –vzdelávacími potrebami je potrebné doložiť vyjadrenie príslušného

    zariadenia výchovného poradenstva a prevencie

3. Ak ide o dieťa, ktoré pokračuje v plnení povinného predprimárneho vzdelávania je potrebné doložiť:

- písomný súhlas príslušného zariadenia výchovného

- poradenstva a prevencie, písomný súhlas všeobecného lekára

- pre deti dorast informovaný súhlas zákonného zástupcu.

 

Riaditeľka materskej školy rozhodne do 30. júna 2024 o prijatí/neprijatí dieťaťa na predprimárne vzdelávanie, ak má k dispozícii všetky podklady pre rozhodnutie.

 

Žiadosť MŠ Klokočova 2024

 

Eva Šafáriková

 


Prílohy

Vytvorené: 29. 4. 2024
Posledná aktualizácia: 3. 5. 2024 9:13
Autor: Správca webu II