#
#
#
#
#

Výber jazyka

Obsah

Knižničný a výpožičný poriadok

1. Výpožičný čas

platný od 1.3.2024

PONDELOK....:7:30-12.00 hod.....12.30-15:30 hod.
UTOROK.........:7:30-12.00 hod.....12.30-15:30 hod.
STREDA.........:9.00-12.00 hod.....12.30-17.00 hod.
ŠTVRTOK.......:NESTRÁNKOVÝ DEŇ
PIATOK...........: 7:30-12.00 hod.....12.30-15:30 hod.

Počas letných prázdnin je knižnica otvorená každý deň /okrem štvrtka/ od 7:30 do 12.00 hod. a od 12.30 do 15:30 hod.

2. Cenník služieb a poplatkov platný od 1. marca 2024

1. Poplatky za registráciu používateľa

 • deti do 15 rokov – 2,00 €
 • dospelí a deti nad 15 rokov - 4,00 €
 • dôchodcovia /nad 62 rokov/ - 2,00 €
 • držitelia preukazov ZŤP, ZŤPS - bezplatne
 • jednodňový čitateľský preukaz – 1,00 €
 • poškodenie čiarového kódu – 1,00 €
 • vystavenie prvého čitateľského preukazu je zdarma.
 • Za vystavenie náhradného čitateľského preukazu pri strate si knižnica účtuje manipulačný poplato

– deti do 15 rokov - 0,70 €

– dospelí a deti nad 15 rokov - 1,00 €

2. Medziknižničná a medzinárodná medziknižničná výpožičná služba /MVS, MMVS/

 • 1 kniha /MVS/ - 4,00 € + poplatok, ktorý si určí poskytujúca knižnica
 • 1 kniha /MMVS/ - 4,00 € + poplatok, ktorý si určí poskytujúca knižnica
 • MVS z nášho knižničného fondu inej knižnici – poplatok v cene poštovného

 

3. Rešerš

 • z vlastného fondu - 1,00 €
 • z iných knižníc - 4,00 €
 • xerokópie - v zmysle cenníka poskytujúcej knižnice

 

4. Poplatky za omeškanie vrátenia knižničných jednotiek

 • 1. pokuta - 8. deň omeškania - 0,30 €
 • výška pokuty narastá každý týždeň o - 0,30 €
 • maximálna výška pokuty je v 71. deň omeškania - 3,00 €
 • v prípade zaslania upomienky poštou + poplatok za poštovné náklady

 

5. Reprografické služby

Kopírovanie len z dokumentov knižnice a v súlade s autorským zákonom č. 618/2003:

 • 1 strana čiernobiely text - 0,10 €
 • 1 list čiernobiely text - 0,15 €
 • 1 strana č. b. text + obrázok - 0,20 €
 • farebný obrázok A4 - 0,50 €

 

6. Využívanie výpočtovej techniky a internetu

 • prvých 30 min. /1x denne/ - 0,00 €
 • každých ďalších 30 min. - 0,50 €

 

7. Náhrada za stratenú alebo poškodenú knihu:

V súlade s príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka o škodách, môže knižnica požadovať aby používateľ nahradil škodu tým, že :

 • zaplatí knižnici cenu kópie dokumentu vyhotovenej knižnicou, vrátane nákladov na väzbu
 • dodá výtlačok toho istého titulu v rovnakom, alebo inom vydaní
 • poskytne finančnú náhradu, ktorej výška bude:

a/ beletria pre dospelých a deti - dvojnásobok ceny knihy

b/ odborná literatúra pre dospelých a pre deti - sedemnásobok ceny knihy

 

3. Knižničný a výpožičný poriadok  (1.3.2024)

 

KONTAKTY

Adresa : KNIŽNICA PROF. ŠTEFANA PASIARA
Hlavná 377
981 01 HNÚŠŤA
telefón : 047 542 3472
mail : kniznica@hnusta.sk

 

 

 

 

Knižničný a výpožičný poriadok Knižnice prof. Štefana Pasiara (1.3.2024) Stiahnuté: 42x | 15.03.2024

splnomocnenie.pdf Stiahnuté: 421x | 03.07.2006

objednavka_reserse.pdf Stiahnuté: 435x | 03.07.2006

Ochrana osobných údajov Stiahnuté: 337x | 12.07.2018

Stránka

 • 1