#
#
#
#
#

Výber jazyka

Obsah

Výbor miestnej časti č.4: 

J. Kráľa, Bottova, Kpt. Nálepku, Zápotockého, Školská, V. Clementisa, Štúrova, Švermova, Jesenského, Sládkovičova, Bakulíniho, Horná, Dolná

 

Členovia:

  • Pavel Belica

  • Štefan Mišečka

  • Marián Morong
  • Bc. Erika Polcerová

  • Bc. Petra Folková

  • Mgr. Ľuboslava Turčanová

  • Erika Lukáčová

 

Zápisnice:

Zápisnica 25.5.2023