#
#
#
#
#

Výber jazyka

Obsah

Správy

ilustračný obrázok

Zber veľkoobjemového odpadu - MESTSKÉ ČASTI

Hnúšťa, 22.4.2024 - Mestský úrad Hnúšťa, oddelenie služieb, oznamuje občanom, že v dňoch 23.4.2024 - 29.4.2024 bude v mestských častiach Hačava, Polom, Brádno prebiehať zber veľkoobjemového odpadu. celý text

ostatné | 22. 4. 2024 | Autor: Správca Webu
Harmonogram jarného zberu zeleného a biodpadu 1

Harmonogram jarného zberu zeleného a biodpadu

Mestský úrad - oddelenie služieb na základe zákona o zbere zeleného odpadu v mestách a obciach budú uskutočňovať zber podľa ulíc a kalendárnych týždňov. Na uvedené zberné miesta sa môže vyložiť len zelený odpad /tráva/ a bioodpad /konáre/. Vývoz sa bude realizovať v danom týždni niekoľkokrát.
celý text

náš tip, ostatné | 11. 4. 2023 | Autor: Správca webu II
ilustračný obrázok

Cenník Technických služieb mesta Hnúšťa

Technické služby mesta Hnúšťa zverejňujú cenník svojich služieb: zimná údržba miestnych komunikácií, verejná zeleň, odvoz nábytku, čistenie kanalizácie, uskladňovanie odpadu. Cenník je platný od 1.11.2022. celý text

ostatné | 27. 2. 2023 | Autor: Správca Webu
#

Čistenie kanalizácie vysokotlakovým strojom

Technické služby mesta Hnúšťa rozširujú svoju činnosť o služby spojené s čistením kanalizácií a odtokových rúr v domácnostiach ako aj vo firmách, činnosť bude poskytovaná v meste Hnúšťa ako aj v blízkom okolí. celý text

ostatné | 9. 2. 2023 | Autor: Správca Webu
ilustračný obrázok

Zimná údržba mestských komunikácií v meste Hnúšťa

Výkon zimnej údržby na ostatných komunikáciách a chodníkov v meste Hnúšťa zabezpečujú Technické služby mesta Hnúšťa.
Cieľom je zmierňovať dopady nepriaznivých poveternostných podmienok na zjazdnosť a schodnosť komunikácií v meste. celý text

ostatné | 24. 1. 2023 | Autor: Správca Webu
Igor Daňko

Čo nové na "technických" s novým riaditeľom?

Na základe výberového konania bol Mestským zastupiteľstvom mesta Hnúšťa vymenovaný do funkcie riaditeľa mestskej príspevkovej organizácie Technické služby mesta Hnúšťa Mgr. Igor Daňko. Na uvedenú pracovnú pozíciu nastúpil dňa 2.mája 2022. Vo funkcii nahradil Ing. Michala Slatinského. celý text

ostatné | 9. 12. 2022 | Autor: Správca Webu
ilustrobr

Cenník Pohrebných služieb Technických služieb mesta Hnúšťa

Dňom 15.11.2021 prinášame nový Cenník Pohrebných služieb celý text

ostatné | 15. 11. 2021 | Autor: Správca Webu
i

Nový plán Vývozu odpadu Komunálneho odpadu

Prinášame nový plán vývozu komunálneho odpadu podľa jednotlivých ulíc v meste. celý text

ostatné | 15. 11. 2021 | Autor: Správca Webu
ilustračné foto

Technické služby s novým riaditeľom

Novým riaditeľom Technických služieb mesta je od 1.7.2020 Ing. Michal Slatinský z Hnúšte. Nahradil Ing. Igora Baboľa, ktorý odišiel do dôchodku. celý text

ostatné | 18. 8. 2020 | Autor: Správca Webu
#

Dom smútku s novými oknami

Technické služby mesta Hnúšťa v týchto dňoch zahájili plánovú rekonštrukciu na budove Domu smútku. celý text

ostatné | 13. 8. 2020 | Autor: Správca Webu
ilustračné foto

Rozpis zvozu komunálneho odpadu počas Vianoc

Technické služby mesta Hnúšťa zverejňujú rozpis zberu komunálneho odpadu v období vianočných sviatkov. celý text

ostatné | 3. 12. 2019 | Autor: Správca Webu
ilustračné foto

Harmonogram zberu VOK

Technické služby mesta Hnúšťa na základe pokynu primátora mesta a v zmysle ustanovení III. Časti čl. V ods. 1 až 3 VZN mesta Hnúšťa č. 131/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území mesta Hnúšťa a jeho mestských častiach vydávajú harmonogram zberu veľkoobjemového odpadu. celý text

ostatné | 8. 11. 2019 | Autor: Správca Webu