#
#
#
#
#
#

Navigácia

Výber jazyka

Obsah

Dôležité adresy


Dôležité adresyAdresa pre písomnú korenšpondenciu

Mestský úrad, Francisciho 74/2, 981 01 Hnúšťa


Elektronická pošta

 

Telefónny zoznam

 

Priama linka: Oddelenie: e-mail:

047 2028824

Klientske centrum

lucia.piaterova@hnusta.sk

denisa.angerova@hnusta.sk

047 2028812

Vedúci oddelenia výstavby, životného prostredia a verejného obstarávania

michal.vacula@hnusta.sk

047 2028813

Prednosta mestského úradu

olga.maciakova@hnusta.sk

047 2028814

Stavebný úrad

vlasta.pervanova@hnusta.sk

047 2028815

Investície, doprava a komunikácie

Správa a evidencia majetku, nájomné byty

Životné prostredie

Aktivačná činnosť

Vnútorná prevádzka

jan.cernak@hnusta.sk

simona.kamenska@hnusta.sk

pavel.cernak@hnusta.sk

juraj.sutta@hnusta.sk

ivan.varga@hnusta.sk

047 2028816

Hlavný kontrolór mesta

kontrolor@hnusta.sk

047 2028817

   

047 2028818

Vedúci oddelenia ekonomiky a financovania

katarina.trnavska@hnusta.sk

047 2028819

Mzdová agenda

miroslava.muranska@hnusta.sk

047 2028820

Účtovníctvo

alena.lukacova@hnusta.sk

047 2028811

Sekretariát primátora, činnosť orgánov mesta

primator@hnusta.sk, 

miroslava.karasova@hnusta.sk

047 2028822

Matrikár

Registratúra, podateľňa

zlatica.kochanova@hnusta.sk

drahomira.krnacova@hnusta.sk

047 2028823

Miestne dane a poplatky

eva.ondrejova@hnusta.sk

gabriela.hutkova@hnusta.sk

047 2028825

Rozvoj regiónu, strategické dokumenty

Rozvoj regiónu, strategické dokumenty

Rozvoj regiónu - pre okres Rimavská Sobota

Rozvoj regiónu - pre okres Rimavská Sobota

martina.stejskalova@hnusta.sk*

anna.vaclavikova@hnusta.sk*

oskar.toth@hnusta.sk*

jozef.kovac@hnusta.sk*

047 2028826

Sociálne veci, evidencia obyvateľstva, opatrovateľská služba

Služby zamestnanosti, zastupovanie matriky

andrea.balintova@hnusta.sk

martina.stejskalova@hnusta.sk

047 2028827

Vnútorná prevádzka

Kamerový systém

ivan.varga@hnusta.sk

 

047 2028828

Vedúca oddelenia projektového riadenia, školstva a sociálnych vecí

Rozvojové programy, školstvo

michaela.hroncova@hnusta.sk

0905866842-3

Terénna sociálna služba

tsp@hnusta.sk

 

   

047 5423261

Mestská polícia

 

047 5423252

Fax

 

*pracovné pozície sú obsadené v rámci realizácie projektu financovaného z Európskeho sociálneho fondu " Podpora koordinačných a implementačných kapacít regionálneho rozvoja v okrese Rimavská Sobota", kód projektu v ITMS2014+ : 314011APW4

BEZPEČNOSŤ A OCHRANA ZDRAVIA PRI PRÁCI, KRÍZOVÉ RIADENIE A CIVILNÁ OCHRANA, POŽIARNA OCHRANA, ZDRAVOTNÁ SLUŽBA

Externé zmluvy

BOZP, KRaCO, PO, zdrav. posudky pracovísk, starostlivosť o zamestnancov, revízie elektrozariadení, plynu a pod.

047 5423251

EIS – Elektronický informačný systém a správa sietí

Externé zmluvy

PMXnet, CoraGeo, VEMA, NASES, SOMI - Bezpečnostná politika mesta,

047 5423251