#
#
#
#
#

Navigácia

Výber jazyka

Obsah

Dôležité adresy


Dôležité adresyAdresa pre písomnú korenšpondenciu

Mestský úrad, Francisciho 74/2, 981 01 Hnúšťa


Elektronická pošta

 

Telefónny zoznam

 

Priama linka: Oddelenie: e-mail:

047 2028824

Klientske centrum, pokladňa, poplatky za komunálny odpad, 

eva.balciarova@hnusta.sk

denisa.angerova@hnusta.sk

047 2028812

Vedúci oddelenia výstavby, životného prostredia a verejného obstarávania

michal.vacula@hnusta.sk

047 2028813

Prednosta mestského úradu

olga.maciakova@hnusta.sk

047 2028814

Stavebný úrad

vlasta.pervanova@hnusta.sk

047 2028815

Investície, doprava a komunikácie

Správa a evidencia majetku, nájomné byty

Životné prostredie

Vnútorná prevádzka

jan.cernak@hnusta.sk

simona.kamenska@hnusta.sk

pavel.cernak@hnusta.sk

ivan.varga@hnusta.sk

047 2028816

Hlavný kontrolór mesta

kontrolor@hnusta.sk

047 2028811

Sekretariát primátora, činnosť orgánov mesta

katarina.balintova@hnusta.sk

047 2028818

Vedúci oddelenia ekonomiky a financovania

katarina.trnavska@hnusta.sk

047 2028819

Mzdová agenda

miroslava.muranska@hnusta.sk

047 2028820

Účtovníctvo

alena.lukacova@hnusta.sk

047 2028822

Matrikárka

 zlatica.kochanova@hnusta.sk

047 2028823

Miestne dane a poplatky eva.ondrejova@hnusta.sk

047 2028825

Rozvoj regiónu, strategické dokumenty, registratúra, podateľňa anna.vaclavikova@hnusta.sk

047 2028826

Sociálne veci, evidencia obyvateľstva, opatrovateľská služba

Služby zamestnanosti, zastupovanie matriky

andrea.balintova@hnusta.sk

martina.stejskalova@hnusta.sk

047 2028827

Vnútorná prevádzka - Kamerový systém ivan.varga@hnusta.sk

047 2028828

Vedúca oddelenia projektového riadenia, školstva a sociálnych vecí michaela.hroncova@hnusta.sk

047 2028829

Rozvojové programy, projekty, cestovný ruch

stefan.horvath@hnusta.sk

0905866842-3

Terénna sociálna služba

tsp@hnusta.sk

047 5423113

Oddelenie služieb

Aktivačná činnosť

tshnusta@pmxmail.sk

juraj.sutta@hnusta.sk

047 2028810

Mestská polícia

 

0904878636

0904897849

Miestna občianska a preventívna služba

Marcel Belušík

Rastislav Radič

Ján Radič

Juraj Cibuľa

047 5423252

Fax

 

BEZPEČNOSŤ A OCHRANA ZDRAVIA PRI PRÁCI, KRÍZOVÉ RIADENIE A CIVILNÁ OCHRANA, POŽIARNA OCHRANA, ZDRAVOTNÁ SLUŽBA

Externé zmluvy

BOZP, KRaCO, PO, zdrav. posudky pracovísk, starostlivosť o zamestnancov, revízie elektrozariadení, plynu a pod.

047 5423251

EIS – Elektronický informačný systém a správa sietí

Externé zmluvy

PMXnet, CoraGeo, VEMA, NASES, SOMI - Bezpečnostná a kybernetická politika mesta,

047 5423251