#
#
#
#
#

Výber jazyka

Obsah

HEVI klub


HEVI klub v našom meste pracuje už 11 rokov. Vznikol ako úplne prvý na Slovensku z podnetu Daniela Heviera a vydavateľstva HEVI. Za toto obdobie sa v ňom vystriedalo už veľa detí vo veku do 15 rokov. Spájala a spája ich nielen radosť z čítania, vlastnej tvorby, ale aj priateľstvo, radosť z poznávania a spoločných zážitkov.

Cez stretnutia so zaujímavými ľuďmi spoznávai svet nevidiacich, telesne postihnutých, život detí v detskom domove.Pri svojich aktivitách mali možnosť zoznámiť sa a spoznať prácu režiséra Pavla Haspru, udržiavali písomný kontakt so spisovateľkou Máriou Ďuríčkovou, stretli sa so spisovateľmi Petrom Glockom, Antonom Rákayom, primátormi a osobnosťami nášho mesta. K najkrajším okamihom patrili osobné stretnutia s ich "veľkým" kamarátom Danielom Hevierom a priateľmi z občianskeho združenia FANFÁRY.

Formou hry na archeológov a cez povesti spoznávali históriu nášho národa, svojho mesta, krajiny. Navštívili na pozvanie Daniela Heviera Bratislavu, vybrali sa po stopách štúrovcov, ocitli sa na Muránskom hrade, Devíne, Červenom kameni, Levoči, zúčastnili sa nahrávania televíznej relácie POŠTA PRE TEBA.

Primátor mesta Hnúšte Mgr. Michal Bagačka udelil na Slávnostnom zasadnutí poslancov Mestského zastupiteľstva v Hnúšti dňa 26. mája 2006 UZNANIE pre členov HEVI klubu pri príležitosti 10. výročia vzniku , za rozvo nadania, poznania a komunikácie, no najmä za zmysluplné zaháňanie nudy pomocou pútavých a kreatívnych programov našich detí a mládeže.

Uznanie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sme presvedčené, že každé dieťa je naozajstný poklad. A ak im v klube pomáhame aktívne a zmysluplne využiť voľný čas, nájsť si dobrých kamarátov - tak nápad Daniela Heviera prináša krásne výsledky. Spoločne s ním veríme, že z nich raz vyrastú citliví a múdri dospelí.