#
#
#
#
#

Výber jazyka

Obsah

Správy

prvá prechádzajúci
z 2
posledná

#

Rozhýbme naše mesto - SRRZ – RZ pri ZŠ Klokočova

Hnúšťa, 25.1.2024 - Nášmu rodičovskému združeniu SRRZ – RZ pri ZŠ Klokočova sa podarilo v rámci výzvy MIRRI SR – Podpora rozvoja telesnej kultúry, športu a turistiky pre deti a mládež získať finančné prostriedky vo výške 46 090,00€ celý text

ostatné | 25. 1. 2024 | Autor: Správca webu II
#

Rozlúčka predškolákov 2022/23

“Prežili sme v tejto škôlke kus detského života.
Učiť, hrať sa, tíško spinkať bola naša robota.
Škôlka naša lúčime sa, smutno nám je za tebou.
Bola si nám druhou mamou a priateľkou úprimnou.”
celý text

ostatné | 26. 6. 2023 | Autor: Správca webu II
#

ZŠ Klokočova 742/15 Hnúšťa - Výtvarná súťaž „NIE šikanovaNIE“ – VYHODNOTENIE

A je to tu! Na ZŠ Klokočova 742/15 Hnúšťa sme v rámci projektu „NIE šikanovaNIE“ vyhlásili výtvarnú súťaž. Poslaním výtvarnej súťaže bolo podnecovanie žiakov k zamysleniu sa a k diskusii o problémoch týkajúcich sa kyberšikanovania, kybergroomingu, stalkingu a sociotechník... celý text

ostatné | 17. 2. 2023 | Autor: Správca Webu
plagát

Deň otvorených dverí na Klokočke

Základná škola Klokočova Hnúšťa pozýva na Deň otvorených dverí do hlavnej budovy školy, ktorý sa bude konať v utorok 14.2.2023 a v stredu 15.2.2023 od 13:00 hod. do 15:00 hod. počas oboch dní. celý text

ostatné | 7. 2. 2023 | Autor: Správca Webu
ilustračný obrázok

Prerušenie vyučovania v ZŠ Klokočova Hnúšťa

Na základe odporúčania RÚVZ Rimavská Sobota riaditeľka Základnej školy Klokočova 742/15 Hnúšťa prerušuje vyučovanie pre všetky deti v termíne od 19.12.2022 do 22.12.2022. celý text

ostatné | 16. 12. 2022 | Autor: Správca Webu
#

Budúcnosť nájdi v minulosti

Naša Základná škola Klokočova 742/15 Hnúšťa sa úspešne zapája do mnohých projektov. celý text

ostatné | 8. 12. 2022 | Autor: Správca Webu
Výtvarná súťaž

"NIE šikanovaNIE" - výtvarná súťaž !!!! SÚŤAŽÍME O SUPER CENY !!!!!

Ako žiaci Základnej školy Klokočova 742/15 Hnúšťa vnímajú problematiku kyberšikanovania, kybergroomingu, stalkingu a sociotechník ? Odpoveď môže dať aj výtvarná súťaž „NIE šiakanovaNIE“. celý text

ostatné | 5. 12. 2022 | Autor: Správca Webu
#

Predškoláci u nás

V dňoch 22. novembra, 24. novembra a 25. novembra zavítali do našej školy deti z Materskej školy Klokočova 741 Hnúšťa a deti z Materskej školy Nábrežie Rimavy 447 Hnúšťa. Privítali ich naši štvrtáci, ktorí sa stali zároveň ich sprievodcami – učiteľmi počas atraktívnych aktivít. celý text

ostatné | 28. 11. 2022 | Autor: Správca Webu
#

Týždeň boja proti kyberšikane

Niekedy sa hovorí, že zlé slovo nebolí. Keď nás niekto udrie, môže nás to zraniť. Deťom občas povieme, že nadávka ich nezabije. Ale je to pravda? Vieme, že šikana, ktorá prebieha na fyzickej úrovni, je v každom prípade neprijateľná. celý text

ostatné | 23. 11. 2022 | Autor: Správca Webu
#

Technologické ticho “ - “ Noc boja za slobodu a demokraciu”

V rámci projektu MV SR „NIE šikanovanie“ sme v našej Základnej škole Klokočova 742 Hnúšťa zorganizovali a uskutočnili NOC TECHNOLOGICKÉHO TICHA zameranú na netradičné športové a pohybové aktivity. celý text

ostatné | 21. 11. 2022 | Autor: Správca Webu
#

„NIE šikanovanie“ - vyhodnotenie dotazníka

V rámci projektu Úradu vlády SR „NIE šikanovanie“ sme na našej základnej škole vypracovali a následne vyhodnotili online dotazník, ktorý bol zameraný na zisťovanie prejavov kyberšikanovania u žiakov 3. - 9. ročníka ZŠ. celý text

ostatné | 11. 11. 2022 | Autor: Správca Webu
#

"TT" Technologické ticho - "Strašidelná noc - Halloween po našom"

Vo štvrtok 27. októbra si žiaci do školy priniesli spacie vaky a dobrú náladu, aby mohli spolu zmysluplne stráviť čas bez informačno – komunikačných technológií. celý text

ostatné | 4. 11. 2022 | Autor: Správca Webu
#

Mesiac úcty k starším

Mesiac október je vyhlásený za Mesiac úcty k starším už takmer tri desaťročia. Nielen staršia generácia vníma vlastný vek, ale aj mladšia generácia si viac uvedomuje pevné miesto, ktoré v ich živote zaslúžene patrí starým či prastarým rodičom. Úcta k človeku je dôležitá a nielen v tomto mesiaci. celý text

ostatné | 2. 11. 2022 | Autor: Správca Webu
#

KLOKOČKA opäť skóruje

Našej základnej škole sa opäť podarilo získať finančné prostriedky a to v sume 15 233,00 €. Dotácia nám bola poskytnutá v rámci Vyzvania predsedu vlády Slovenskej republiky na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie v oblasti vzdelávania a účel vyzvania bol Boj proti šikane a kyberšikane. celý text

ostatné | 24. 10. 2022 | Autor: Správca Webu
#

Programovanie s micro:bitmi

Vďaka úspešnému zapojeniu do grantovej výzvy nadácie Pontis ENTER a finančnej podpore Nadačného fondu Telekom získali žiaci a pedagógovia ZŠ Klokočova možnosť realizovať zaujímavý projekt Krok do budúcnosti, v ktorom rozvíjali svoju digitálnu kreativitu a zároveň získali dôležité životné kompetencie celý text

ostatné | 6. 7. 2022 | Autor: Správca Webu
.

Letná škola

Základná škola Klokočova pozýva svojich žiakov na Letnú školu, ktorá sa bude konať počas letných prázdnin. celý text

ostatné | 24. 6. 2022 | Autor: Správca Webu
#

Separujeme ako Papierko, Plastko, Sklovko, Kovko a Brko

Žiaci a pedagógovia našej základnej školy spojili vedomosti a zručnosti a spoločne navrhli a vytvorili „šepkajúcu“ stenu, ako správne separovať a čo môže zo separovaného odpadu recykláciou vzniknúť. celý text

ostatné | 22. 4. 2021 | Autor: Správca Webu
ilustračný obrázok

Ďalší úspech KLOKOČKY

Dištančná forma vzdelávania je v súčasnej situácii vynikajúcim pomocníkom. Na to, aby sa deti mohli dištančne vzdelávať, však často potrebujú technické vybavenie a prístup k internetu. celý text

ostatné | 16. 4. 2021 | Autor: Správca Webu
logo

Výnimočné školy - úspešný projekt ZŠ Klokočova

My, učitelia, vkladáme veľa energie do svojej práce a nechýba nám odhodlanie robiť veľké zmeny k lepšiemu. celý text

ostatné | 14. 4. 2021 | Autor: Správca Webu
#

Zelený certifikát

Naša Základná škola Klokočova 742 Hnúšťa sa môže opäť pochváliť Zeleným certifikátom, ktorý jej bol udelený spoločnosťou SEWA a.s. za odovzdaný elektroodpad a použité batérie v roku 2020. celý text

ostatné | 12. 4. 2021 | Autor: Správca Webu
logo

Pozvánka na zápis do 1. ročníka Základnej školy Klokočova 742/15 Hnúšťa

Milí rodičia, Základná škola Klokočova 742/15 Vás srdečne pozýva na zápis do 1. ročníka.
celý text

ostatné | 24. 3. 2021 | Autor: Správca Webu
#

SEPARUJEME

Úlohou školy je vzdelávať a pripravovať deti a mládež nielen na odbornosť, ale aj na každodenný život. celý text

ostatné | 8. 3. 2021 | Autor: Správca Webu
ilustračný obrázok

SME V TOM SPOLU

V rámci rozvojového projektu MŠVVaŠ SR „Zdravie a bezpečnosť na školách 2020“ BACKSPACE naše kreatívne pani učiteľky Mirka a Erika vymysleli, nacvičili a natočili spolu so žiakmi 2. B a 4.A videoklip, ktorý je zameraný na v tejto dobe často diskutovanú tému ŠIKANOVANIE. Presvedčte sa prosím ....... celý text

ostatné | 11. 12. 2020 | Autor: Správca Webu
#

Prišiel k nám Mikuláš

Mikuláš navštívil Základnú školu Klokočova v Hnúšti. celý text

ostatné | 7. 12. 2020 | Autor: Správca Webu
obrázok

Projekt "Backspace"

Kyberšikana sa deje v dnešnej dobe vo veľkom rozsahu, neraz o nej rodičia a učitelia ani netušia. Deti si žijú vo svete digitálnych médií vlastný život, ktorý majú rodičia len zriedkavo pod kontrolou. celý text

ostatné | 3. 12. 2020 | Autor: Správca Webu
foto

Základnú školu Klokočova povedie nová pani riaditeľka.

Na júnovom mestskom zastupiteľstve bol bod rokovania aj vymenovanie novej riaditeľky ZŠ Klokočova 742, Hnúšťa. celý text

ostatné | 18. 8. 2020 | Autor: Správca Webu
ilustračné foto

Zápis do 1.ročníka ZŠ Klokočova

Milí rodičia budúcich prváčikov, oznamujeme Vám touto cestou, že na základe opatrení mimoriadnej situácie bude postup postup pri zápise Vášho dieťaťa nasledovný:
celý text

ostatné | 30. 3. 2020 | Autor: Správca Webu
plagát

Zápis do Základnej školy Klokočova Hnúšťa

Základná škola Klokočova 742 Hnúšťa Vás srdečne pozýva na zápis do 1. ročníka, ktorý sa uskutoční dňa 1. apríla 2020 od 13:30 do 17:00 hod. v hlavnej budove školy. celý text

ostatné | 9. 3. 2020 | Autor: Správca Webu
dod

ZŠ Klokočova pozýva na Deň otvorených dverí

Základná škola Klokočova 742 Vás srdečne pozýva na Deň otvorených dverí, ktorý sa bude konať 18. - 19. 2. 2020 v čase od 14:00 do 16:00 hod. v priestoroch hlavnej budovy. celý text

ostatné | 13. 2. 2020 | Autor: Správca Webu
#

Je to málo alebo veľa?

Zmyslom našej práce je nekončiace sa úsilie o nachádzanie individuálnych a systémových odpovedí na neustále sa meniacu rozmanitosť v spoločnosti a v školách, nachádzanie spôsobov ako žiť s rôznorodosťou a ako čerpať z rôznorodosti. Je to dlhodobý proces s rôznymi prekážkami , ale sme pripravení ďalej pracovať na zlepšovaní našej kvality služieb, ktorú ponúkame našim žiakom, rodičom. celý text

ostatné | 29. 1. 2020 | Autor: Správca Webu
prvá prechádzajúci
z 2
posledná