#
#
#
#
#

Výber jazyka

Obsah

ZIMNÁ ÚDRŽBA MESTA HNÚŠŤA

Výkon zimnej údržby na ostatných komunikáciách a chodníkov v meste Hnúšťa zabezpečujú Technické služby mesta Hnúšťa.
Cieľom je zmierňovať dopady nepriaznivých poveternostných podmienok na zjazdnosť a schodnosť komunikácií v meste.

Začiatok zimnej údržby miestnych komunikácií je stanovený  na 1. novembra a koniec na 31. marca príslušného roka.

Zjazdnosť na štátnych cestách I. triedy zabezpečuje SSC Hnúšťa, na cestách II. a III. triedy v meste Hnúšťa správca komunikácie TS mesta Hnúšťa, podľa § 9 Zákona o pozemných komunikáciách (cestný zákon)      č. 135/1961 Z. z. v znení neskorších predpisov a § 12 vykonávacej Vyhlášky č. 35/1984 Z. z..

Výkon zimnej údržby  na ostatných komunikáciách a chodníkov v meste Hnúšťa zabezpečujú Technické služby mesta Hnúšťa.

Cieľom je zmierňovať dopady nepriaznivých poveternostných podmienok na zjazdnosť a schodnosť komunikácií v meste. Podľa predpovede počasia preventívne ošetrujeme povrchy pred snežením alebo poľadovicou, priebežné odhŕňame a posypujeme cesty a chodníky počas sneženia, čo najrýchlejšie zabezpečujeme, aby boli zjazdné a schodné.

Mesto Hnúšťa zriaďuje pre potreby riadenia zimnej služby operačný štáb zimnej služby. Členmi štábu zimnej služby sú zástupcovia organizácie zabezpečujúcich zimnú službu, prípadne ďalšie osoby podľa konkrétnej potreby.

Zoznam členov operačného štábu zimnej služby

 • Predseda:

 

 • členovia:

 

Štáb zimnej údržby zasadá po svojom ustanovení pred začiatkom zimného obdobia (najneskôr 15.novembra) a v priebehu zimného obdobia podľa vývoja poveternostnej situácie a potrieb riešenia konkrétnych úloh.  Úlohou štábu je najmä pripravenosť zimnej služby vrátane jej dodávateľov na výkon zimnej údržby, spolupracovať pri riadení zimnej údržby najmä počas kalamitných situácií a kontrolovať plnenie prijatých opatrení v kalamitných situáciách.

Nástup osádok mechanizmov určených na zimnú údržbu pri všetkých stupňoch kalamitnej situácie je do 30 minút v areály TS od vyhlásenia pohotovosti. O vyhlásení pohotovosti sú členovia osádok vyrozumenú osobne, alebo telefonicky.

 

Technika určená pre Zimnú údržbu

 1. Vlastná technika

TYP VOZIDLA                             ŠPZ                                                     ÚČEL

TRAKTOR ZETOR                   RS 221 AC                             Odhŕňanie MK

TRAKTOR ZETOR                   RS 656 AD                             Odhŕňanie MK a posyp MK

TRAKTOR PROXIMA               RS 981 YG                            Odhŕňanie MK a posyp MK

Štvorkolesová kawasaki           s metlami                               Zametanie chodníkov

Štvorkolesová kubota                                                              Zametanie chodníkov

Renault                                    RS 093 BM                             Rozvoz osôb na ručný posyp

Škoda Fábia                            RS 011 CP                              Dispečerské vozidlo

HON 053 UN                                                                          Nakladanie snehu

RN                                           RS 293 CX                             Odvoz snehu

Traktorové vlečky                                                                   Odvoz snehu

 

Technológia zimnej údržby

Drvené kamenivo frakcie 4/8, 8/16. Priemyselná soľ v zmesi kombinácii s drveným kamenivom. Posypový MT je skladovaný ako v areály TSM, ak aj po dohode s riaditeľom SSC v Hnúšti v ich areály, kde pri potrebe posypového MT tento máme nepretržite k dispozícii.

 

Poradie dôležitosti : 

I.poradie dôležitosti komunikácií

Ulica:

 • Hlavná
 • Francisciho
 • Clementisova
 • M.R.Štefánika
 • Klokočova
 • SNP
 • Nábrežie Rimavy 

 

II. poradie dôležitosti  komunikácií

Ulica

 • 1. Mája
 • Partizánska
 • Rumunskej armády
 • Železničná
 • Banícka
 • Mierova
 • Kraskova
 • Hrebendova
 • Fučíkova
 • Rad
 • Križanova
 • Kotlišská
 • Skalica
 • Jilemnického
 • Daxnerova
 • Poľná
 • Sinecká
 • Budovateľov
 • Pokroku
 • Vansovej
 • Mládeže
 • Kpt. N8lepku
 • Štúrova
 • Zápotockého
 • Jesenského
 • Sládkovičova
 • Bakulíniho
 • Školská
 • Bottova
 • J.Kráľa
 • Športová
 • Hurbanova
 • Dolná
 • Horná
 • Bez mena (k SOU)
 • Bez mena (ku Kasínu)
 • Cintorínska
 • K trafo stanici

SPOLU : 15 190 m.

 

III. poradie dôležitosti komunikácií

Mestké časti:

 • Brádno
 • Maša
 • Polom
 • Hačava
 • Hačava Skálie

 

IV. poradie – chodníky

Ulica:

 • Námestie J.F.Rimavského
 • Autobusové nástupište
 • Francisciho
 • M.R.Štefánika
 • Nábrežie Rimavy
 • Klokočova
 • SNP
 • Banícka
 • Záhrada I. mája
 • Centrum ZŠ
 • Chodník IBV
 • Hlavná
 • Cintorín hlavný

SPOLU: 5257 m

 

V.poradie – Parkoviská

Ulica:

 • Nemocnica
 • Poliklinika
 • Telocvičňa
 • Chemik
 • Nákupné stredisko
 • Dom kultúry
 • Dom služieb
 • Mestský úrad
 • Námestie J.F.Rimavského
 • Clementisa
 • SNP

SPOLU 8 516 m

 

 

Vypracoval: Pavel Polčáni v.r.

V Hnúšti dňa : 1.1.2023

Správy