#
#
#
#
#

Navigácia

Výber jazyka

Obsah

Ev. a. v. cirkevný zbor


KostolDuchovný život a história Ev. a. v. Kostola v Hnúšti

Ev. a. v. cirkevný zbor v Hnúšti vznikol v roku 1540.

V období reformácie vtedajší kostol, ktorý bol postavený v 14. storočí, prešiel do vlastníctva evanjelickej cirkvi a. v.

Prvý kostol bol stavaný za uhorského krála Ľudovíta I. V osvieteneckej dobe nastali pre evanjelikov radostné časy hlavne za cisára Jozefa II. a za Leopolda II., kedy bol vydaný tolerančný patent, ktorý zaručoval pomerne veľkú náboženskú slobodu. Ľudu bolo umožnené opravovatˇaj stavatˇ kostoly a hnúštania sa tejto príležitosti chytili. Viedla ich k tomu nutnosť, lebo starý kostol bol malý a tmavý a hodne poškodený. V starom kostole sa posledný-krát konali služby Božie na Veľkú noc v r. 1804.

Potom starý kostol zborili a na tom mieste vystavili nový kostol. Chrám dokončili v roku 1808.

Ev. kostol

V roku 1888 bol postavený oltár v slohu novoklasicizmu.

V roku 1907 bol vysvätený organ. Kazateľnica je za starého kostola stavaná v barokovom slohu. Vo veži sú tri zvony. Stredný zvon bol zadovážený v roku 1924 s nápisom: “Zvestuj slávu Trojjediného. Najväčší zvon je s nápisom „Prebúdzaj živých, oplakávaj mrtvych.“

Všetky tri zvony boli posvätené 10.8.1924.

V roku 1927 bol kostol vymaľovaný z vnútra a v šedemdesiatych rokoch 20 storočia zvonku.

Pravdepodobne prašné prostredie spôsobilo,že v deväťdesiatych rokoch kostol v porovnaní s kostolmi na okolí vyzeral veľmi šedivo a pôsobil chladne.

A tak hnúštania túžili svoj kostol po roku 1989 znovu obnoviť a zútulniť, preto robili zbierky na jeho obnovu.
Rekonštrukcia elektroinštalácie bola urobená v roku 1996. Maľba interiéra v roku 1997. Strecha kostola bola vymaľovaná v roku 1999.V roku 2000 sa nám podarilo vymaľovať exteriér kostola.

Dnes ďakujeme predovšetkým Pánu Bohu,že dal povzbudivé slová k práci, dostatok múdrosti, vytrvalosti, sily, zdravia, ochoty a obetavosti k obnove tohto Božieho príbytku.

Vďaka patrí všetkým, ktorý počúvali Boží hlas. Pán Boh pomohol cez mnohé rodiny na Slovensku i v USA cez Misurskú cirkev a cez zväz GAW.

Pán Boh vidí do našich sŕdc, do našich myšlienok, žehnal celý tento cirkevný zbor a vynahradil roky neúrody za úrodné, duchovné a požehnané obdobie.

I keď kostoly sú krásnou kultúrnou pamiatkou, uvedomujeme si, že by to s našími duchovnými životmi bolo veľmi zle, ak by sme ostali, len pri tomto názore. Tak ako kostoly sú Božie chrámy, slovo Božie nám hovorí, že aj naše telá majú byť chrámom Ducha Svätého a tak sa snažíme o duchovný rast i v súčastnosti. Hnúšťa mala veľké duchovné osobnosti ako napr. M. Hrebendu, ktorý i napriek svojej chudobe a postihnutiu predsa mnohých obohatil svojim vnútorným životom a pre celý národ mnoho urobil svojou kolporterskou činnosťou. 8.3. 1996 sme si pripomenuli 200. výročie jeho narodenia. Druhou veľkou významnou osobnosťou bol J. F. Rimavský, ktorého 175. výročie narodenia sme si pripomenuli 1. 6. 1997.

Uvedomujeme si, že svet ponúka rôzne lákavé veci, ktoré smerujú mnohokrát len k hmotnému mŕtvemu svetu, preto v rámci duchovného rozvoja jednou z aktivít nášho cirkevného zboru sú letné tábory pre staršie a mladšie deti napr. v Liptovskom Trnovci, Lipt. Hrádku, v ktorých sa chceme viac sústrediť na duchovné hodnoty mladej generácie. Tieto mládežnícke a detské letné tábory duchovne orientované sa nám v minulosti osvečili a preto v nich chceme pokračovať.

Veľmi pekné sme mali aj stretnutia inteligencie v roku 2001 s p. Doc.Thdr.Grešom z EBF UK a Mgr Sidoniou Horňanovou, Phd. V roku 2005 sme mali stretnutie inteligencie na tému: ekuména s p. Mgr.Ondrejom Prostredníkom Phd.

Ďakujeme Pánu Bohu za všetko požehnanie a dúfame, že duchovná práca v našom cirkevnom zbore bude aj naďalej žehnať. Najbližšie sa tešíme na zlatú konfirmáciu.