#
#
#
#
#
#

Navigácia

Výber jazyka

Obsah

Slávnostné vyhodnotenie XVIII. ročníka literárnej súťaže HREBENDOVA KAPSA

18 rokov – vek, kedy si povieme, že sme už dospelí. A práve tento vek mladosti – dospelosti dovŕšila regionálna súťaž literárnych prác žiakov základných a stredných škôl HREBENDOVA KAPSA. Za toto obdobie pomyselnú kapsu Mateja Hrebendu naplnilo 1064 literárnych nádejí s 1507 prácami.

S niektorými súťažiacimi sa stretávame už po niekoľkýkrát, niektorí sú nováčikovia. No každý spisovateľ musí predsa raz začať a začínať pod krídlami Mateja Hrebendu, ktorý krok za krokom vyšliapaval knihám cestičku k srdciam slovenského ľudu je česť. Podporiť myšlienku hrdosti na vlastnú reč a šírenie pekného slova je pocta pre každého súťažiaceho, kde bez ohľadu na vyhodnotenie sú víťazmi všetci.
Do XVIII. ročníka sa zapojilo 51 literárnych talentov s 57 prácami zo 14 škôl.
Práce hodnotila už šiesty rok spisovateľka PhDr. Marta Hlušíková.

Súčasťou každoročného vyhodnotenia regionálnej súťaže, ktorej vyhlasovateľom je Mesto Hnúšťa, MsKS - Knižnica prof. Štefana Pasiara a Základná umelecká škola v Hnúšti, je aj výtvarné a hudobné spracovanie víťazných prác predchádzajúcich ročníkov súťaže.
Z výtvarných ilustrácií žiakov VO ZUŠ pod vedením Mgr. Miroslava Brača a Mgr. Anny Černákovej, PhD. ocenenie získala Eliška Mária Pastorková, ktorá stvárnila literárnu prácu víťazky predchádzajúceho ročníka Hrebendovej kapsy Zuzany Ďuricovej / "Všetci za mňa, ja za jedného" – II.kategória prózy/.
Hudobné stvárnenie básní z predchádzajúceho ročníka Hrebendovej kapsy nám spríjemnilo slávnostné vyhodnotenie súťaže v podaní pedagóga Petra Majoroša, DiS.art.
Odznela pieseň v podaní Lucii Jakabšicovej s názvom "Žabka" / báseň Matúša Bálinta zo ZŠ Dr. V. Clementisa Tisovec/ a Timey Demeterovej s názvom "Hra" / báseň Zuzany Macháčkovej zo SOŠ Hnúšťa/.

Príhovor PhDr. Marty Hlušíkovej do zborníka mladých začínajúcich autorov HREBENDOVA KAPSA:

Milí čitatelia,
v tomto zborníku sú príspevky 18. ročníka Hrebendovej kapsy. Osemnástka je znakom dospelosti. Dohodnime sa, že zatiaľ papierovej dospelosti. Veď kým sa človek stane naozaj dospelým, musí preskákať veľa prekážok. Napríklad nedá prednosť rovnej cestičke, ktorú pre nádejného spisovateľa predstavuje možnosť odpísať text z internetu a tváriť sa, že báseň alebo próza sú vlastné výtvory. Skutočne dospelý budúci literát si nevšimne tieto dostupné lákadlá a napíše text, ktorý vonia, spieva, hundre... Text, v ktorom zostal odtlačok jeho skutočného tvorcu. V tomto zborníku sú l e n také texty. Tie štyri, ktoré sa chceli medzi ne prepašovať, sme poslali preč.
Kvalitou a kvantitou sa tohtoročné príspevky veľmi nelíšili od predchádzajúceho ročníka – 51 autorov zo štrnástich škôl regiónu. Poďme na jednotlivé kategórie:
Poézii prvej kategórie dominuje láska: k prírode, zvieratám, svojim najbližším. Nechýba humor a veselý pohľad na svet plný detských hier.
V druhej kategórii sa pozornosť autorov sústreďuje na seba samých. Kladú si otázky – čo sa stane, keď sa v živote potkneme? Ako je možné, že život nemá presné pravidlá? Čo všetko sa dá vyčítať z neba? Vidím v ňom kúsok nehy, / vidím v ňom svoje pehy. Zvláštne, čo všetko možno vidieť na oblohe, však? Aj v tejto kategórii je zastúpená láska. Páčila sa mi myšlienka: Láska je slnko, ktoré každý večer zapadá / a čaká, kým sa usmeješ,/ aby mohlo každé ráno vyjsť.
V tretej kategórii boli iba štyri autorky a témy od lásky až k slnečniciam: ...v mojej hlave tíšiš / bubnujúcich trpaslíkov. / Cez padajúce slzy mi / zhmotnený stekáš po líci. Prípadne táto pekná predstava: ...hádam srdce sa mi raz znova narodí. Alebo ak chcete, tak takto: V tme zatváram hlavu / Lupene okolo uší vädnú / Kto ma ľúbi / Mňa malú (?)
Próza v prvej kategórii sa pohybuje v rozpätí od zvieracích rozprávok a príbehov až k miestnej povesti. Nechýba ani príbeh zo života.
V druhej kategórii autori hľadajú zmysel života, cez okuliare karikatúry sa dívajú na svoju školu, zažijeme zaujímavé stretnutie s poéziou, mihne sa aj fantasy literatúra či povesť.
Tretia kategória – ako všetky tretie kategórie – je na autorov chudobná, nie však na námety – vystihnúť ponor do psychiky chlapca, ktorý prichádza pod vplyvom lásky o priateľa, nie je ľahkou záležitosťou. Zaujme aj zaujímavá konfrontácia s mladosťou starej mamy. S poznaním, že medzi ženou a mužom nemusí ísť vždy o lásku, môže medzi nimi existovať trvalé priateľstvo, možno pevnejšie ako láska samotná. V tejto kategórii sa dočítame aj o veciach medzi nebom a zemou – o temných silách pomsty.
Na záver môžem potvrdiť to, čo spomínam každý rok: bolo mi potešením čítať texty, v ktorých občas zažiarili zlaté zrniečka. Aj keď som tento rok musela preosievať slová na internetovom sitku. Už sa teším na nasledujúci ročník
Marta Hlušíková

VYHODNOTENIE XVIII. ROČNÍKA LITERÁRNEJ SÚŤAŽE "HREBENDOVA KAPSA"

POÉZIA – 1.kategória
1.miesto: Antalová Nina – Chlapec pod dáždnikom /ZŠ J.F.Rimavského, Hnúšťa/
2.miesto: Ulický Ondrej – Starká /ZŠ Dr. V. Clementisa, Tisovec/
3.miesto: Striežovský Matúš – Pekný deň /ZŠ Dr. V. Clementisa, Tisovec/
Čestné uznanie:
Kožiaková Štefánia – Pes /ZŠ Dr. V. Clementisa, Tisovec/
Ferenčíková Sophia – Darček Timi /ZŠ Dr. V. Clementisa, Tisovec/

POÉZIA – 2.kategória
1.miesto: Katreniaková Nikoleta – Pád /ZŠ Klokočova, Hnúšťa/
2.miesto: Kozová Laura – Život /ZŠ Hviezdoslavova, Revúca/
3.miesto: Vojenčiaková Ema - Jazdectvo /ZŠ s MŠ S. Vozára, Hrachovo/
Čestné uznanie:
Sujová Michaela – Čaro neba /ZŠ s MŠ S. Vozára, Hrachovo/

POÉZIA – 3.kategória
1.miesto: Ďuricová Zuzana – V slnečniciach /Gymnázium I.Kraska, Rimavská Sobota/
2.miesto: Balciarová Gabriela – O tebe /SOŠ, Hnúšťa/
3.miesto: Lodová Frederika – Sním či s ním? /Gymnázium I.Kraska, Rimavská Sobota/

PRÓZA – 1.kategória
1.miesto: Petrok Oliver – Príbeh ceruziek /ZŠ J.F.Rimavského, Hnúšťa/
2.miesto: Hoľka Miloslav – Nešťastná nevesta /ZŠ Klokočova, Hnúšťa/
3.miesto: Majling Ondrej Matej – Nehoda s petardou /ZŠ s MŠ S. Vozára, Hrachovo/
Čestné uznanie:
Kubíniová Nina – Jar je pekná /ZŠ Dr. V. Clementisa, Tisovec/

PRÓZA – 2.kategória
1.miesto: Wožniaková Kristína – Milovať nemilované /Gymnázium M. Kukučína, Revúca/
2.miesto: Gavurová Adriána – Ó, pravidlo ... /ZŠ Š. M. Daxnera, Rimavská Sobota/
3.miesto: Katreniaková Nikoleta – Zápisník veršov ... /ZŠ Klokočova, Hnúšťa/
Čestné uznanie:
Migaľová Lívia – Maginhrad /ZŠ J. F. Rimavského, Hnúšťa/
Kováčová Viktória – Svetluška Thomas /ZŠ s MŠ Ožďany, Ožďany/

PRÓZA – 3.kategória
1.miesto: Ďuricová Zuzana – Zafúkal vietor /Gymnázium I. Kraska, Rimavská Sobota/
2.miesto: Feješová Gabriela – Levnduľové pole /Súkromná SOŠ, Rimavská Sobota/
3.miesto: Melicherová Simona – Lesy /SOŠ, Hnúšťa/

CENA HREBENDOVEJ KAPSY
Ďuricová Zuzana - Zafúkal vietor /Gymnázium I. Kraska, Rimavská Sobota/

MIMORIADNE ČESTNÉ UZNANIE PRE PEDAGÓGA:
PaedDr. Jana Kánová – Gymnázium M.Kukučína Revúca
Mgr. Beáta Gandžalová – ZŠ Dr. V. Clementisa Tisovec

Tešíme sa na vás v súťaži Hrebendova kapsa 2018.

vaše knihovníčky Knižnice prof. Štefana Pasiara v Hnúšti
foto: Alena Bálintová