#
#
#
#
#
#

Navigácia

Výber jazyka

Obsah

OZNÁMENIE O PREDKLADANÍ ŽIADOSTÍ O DOTÁCIE Z ROZPOČTU MESTA HNÚŠŤA NA ROK 2023

Typ: ostatné
iMesto Hnúšťa zverejňuje oznámenie o možnosti predkladania žiadostí o dotácie z rozpočtu mesta na rok 2023.

Mesto Hnúšťa v súlade s § 5 a 6 Všeobecne záväzného nariadenia mesta Hnúšťa č. 160/2021 o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta Hnúšťa na všeobecne prospešné účely oznamuje, že termín na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie na r. 2023 spolu s povinnými prílohami v zmysle citovaného VZN pre oprávnených žiadateľov je do 30. 11. 2022 ( rozhodujúci je dátum prijatia žiadosti klientskym centrom alebo dátum pečiatky pošty). Žiadosti doručené po tomto termíne nebudú zaradené do procesu posudzovania.

Dotácia môže byť poskytnutá žiadateľovi len na základe elektronicky vyplnenej a predloženej žiadosti o poskytnutie dotácie (ďalej len žiadosť). Formulár žiadosti je pre žiadateľov záväzný. Žiadateľ predkladá žiadosť v písomnej forme (1 x originál) poštou na adresu: Mesto Hnúšťa, Francisciho 74/2, 981 01 Hnúšťa alebo osobne v klientskom centre Mestského úradu Hnúšťa a zároveň aj v elektronickej forme (vo formáte .doc alebo .docx alebo v inom textovom editore) elektronickou poštou na adresu: podatelna@hnusta.sk.

Telefónny kontakt pre bližšie informácie: Ing. Katarína Trnavská - 047/2028818

 


Prílohy

Vytvorené: 7. 11. 2022
Posledná aktualizácia: 7. 11. 2022 08:08
Autor: Správca Webu