#
#
#
#
#

Navigácia

Výber jazyka

Obsah

Rímskokatolícka cirkev


KostolFarnosť Hnúšťa patrí medzi staré farnosti. Pred rokom 1550 boli na území terajšej farnosti podľa svedectva kanonických vizitácii tri farnosti: Rimavsko brezovská, Hnúšťanská a Klenovská. Pastoračnú starostlivosť v súčasnosti vykonáva ICLic. Michal Jenča, vo funkcii farára. Okrem mesta Hnúšte tu patria tieto filiálne obce: Hačava, Klenovec, Kyjatice – Kadlub a Rimavské Brezovo s osadou Záhrady a Likier. Bola zriadená v roku 1769. Patrí do rožňavskej diecézy a Malohontského dekanátu (Rimavsko – sobotský) so sídlom v Rimavskej Sobote. Farnosť má vyše 11 000 obyvateľov. Ku Katolíckej cirkvi sa hlási 3 540 obyvateľov.

Kostol a rímskokatolícka farnosť boli zasvätené “ Povýšeniu svätého Kríža”.
Farnosť má svoju prezentáciu na http://fara.sk/hnusta